Německé hlavní a zároveň největší město už zdánlivě nemá jak rozšiřovat svou síť veřejné dopravy. V posledních dvou letech se však podařilo zprovoznit několik dalších kolejových tras, ať už v podobě metra, S-Bahnu nebo tramvají. Po dlouhých letech výstavby byly v roce 2020 propojeny oba nezávislé úseky linky U5 pod známou třídou Unter den Linden, vlaky S-Bahnu začaly v tom samém roce jezdit na nové berlínské letiště, které také čekalo hodně dlouho na své otevření. A tramvajové koleje byly rozšířeny v jihovýchodní části sítě o necelé tři kilometry. S cestujícími vyjely první vlaky S-Bahnu nové generace, dokončena byla obří dodávka nových tramvají Flexity a radikálně byl obnoven i autobusový park nejen klasickými naftovými autobusy, ale novými dvoupatrovými vozy i standardními i kloubovými elektrobusy.

Hustá a dlouholetá síť berlínského metra se v závěru roku 2020 konečně rozšířila o nové stanice v centru města, kdy byla prodloužena linka U5 z uzlu Alexanderplatz západním směrem vstříc samostatnému krátkému úseku značenému jako linka U55 k novému hlavnímu nádraží, který funguje již od roku 2009. Od prosince 2020 se oba úseky propojily a linka U55 byla přeznačena na U5. Na novém úseku byly nejdřív zprovozněny dvě stanice, poslední třetí (Museuminsel) byla doplněna v červenci 2021. Linka U5 tak má dnes 26 stanic a je dlouhá 22 kilometrů. Propojením obou linek tak skončil netradiční ostrovní...
Z Hlavního nádraží už nejezdí linka metra U55, ale U5 poté, co byly v roce 2020 dosud dva samostatné úseky konečně propojeny v centru pod známou třídou Unter den Linden. Linka U55 fungovala od roku 2012 poté, co se otevřelo nové hlavní nádraží, měla jen 3 stanice a jezdily zde pouze dvouvozové soupravy.
Jedna z nových stanic linky U5, které byly zprovozněny v roce 2020 pod třídou Unter den Linden mezi stanicemi Alexanderplatz a Brandenburger Tor. Kvůli nedostatku širokoprofilových souprav byla část nových úzkoprofilových souprav typu IK dočasně použita na lince U5, než přijdou nové široké vozy – poznáte je podle přídavných stupínků u dveří.
Nejnovější stanice nejnovějšího úseku linky U5 – Museuminsel – byla dodatečně otevřena až v roce 2021. Na novém úseku metra v centru jsou tři nové stanice – Unter den Linden, Museuminsel a Rotes Rathaus.
Klasický informační systém berlínské MHD na jedné z nových stanic linky U5. Dnes má tato linka 26 stanic a je dlouhá 22 kilometrů.
Berlín přechází po sporech s autorem původního designu na nový vzor potahů sedadel, který více akcentuje fakt, že veřejná doprava j především o lidech. Místní marketing umí tuto skutečnost náležitě využít.
Jedna ze starších širokoprofilových souprav typu F, které byly vyráběny v letech 1973-1994. Celkem bylo dodáno 257 dvouvozových souprav, které jsou obvykle spřahovány po třech.
Na linkách úzkoprofilového metra stále potkáte tyto nejstarší vozy řady A3, která byla dodávána v letech 1960-1994, kdy bylo vyrobeno celkem 231 dvouvozových souprav. Dnes už jich je v provozu pouze část, tato konkrétní souprava byla vyrobena v roce 1994 a zvěčněna na povrchové konečné linek U1 a U3 Warschauer Strasse.
Na úzkoprofilové lince U2 se také můžete stále povozit východoněmeckými jednotkami řady G, které byly dodány v letech 1974-1989 v počtu 123 dvouvozových souprav. Aktuálně jich je v provozu ještě necelá padesátka.
Setkání dvou nejnovějších typů úzkoprofilového metra HK a IK na povrchovém úseku linky U2. Starších čtyřvozových souprav HK tu jezdí 24, nejnovějších souprav typu IK dodávaných v letech 2015-2019 celkem 54. Část z nich jezdí na širokoprofilových linkách.
V dopravních informačních vitrínách kromě povinných informací nešetří ani aktuálními kampaněmi na novinky v MHD nebo obecnou propagací berlínského dopravního podniku BVG.
Rozšířena byla také síť unikátního berlínského S-Bahnu, neboli městské železnice, která je zcela oddělená od ostatní železniční dopravy. V souvislosti s několikrát odkládaným otevřením nového berlínského letiště, které leží hned vedle původního na jižním předměstí Berlína Schönefeld, byly v říjnu 2020 prodlouženy linky S9 a S45 z dosavadní konečné na původním letišti o 8 kilometrů a 2 zastávky do nové konečné ležící pod novými terminály 1 a 2. Není bez zajímavosti, že původní plánovaný termín prodloužení vlaků na nové letiště byl o 8 let dříve než ten skutečný. Původní konečná byla přeznačena...
Nová generace S-Bahnu ve Berlíně od sdružení Siemens-Stadler. První vlaky vyjely s cestujícími v lednu 2021 na lince S47, nyní se už objevují i na dalších linkách v jihovýchodní části Berlína.
Nový berlínský S-Bahn na nové konečné pod novým berlínským letištěm, kam byly prodlouženy linky S9 a S45 v říjnu 2020. Berlín si objednal 21 dvouvozových a 85 čtyřvozových jednotek, většinu z nich už má nyní k dispozici. Dosavadní konečná u původního letiště byla přejmenována na Terminál 5.
V nových jednotkách berlínského S-Bahnu je také více míst pro kola. Aktuálně jezdí nové vlaky na linkách v jihovýchodní části Berlína, od roku 2023 se plánuje jejich nasazení také na okružních linkách S41 a S42.
Nová konečná stanice pod terminály 1 a 2 nového berlínského letiště, které se nachází vedle toho původního v Schönefeldu. Vlaky sem měly dojet už v roce 2012, kvůli opakovanému odložení zprovoznění nového letiště sem dojely ale až v roce 2020.
Detail dveří nových jednotek berlínského S-Bahnu. Aktuální nákup kombinuje dvou- a čtyřvozové průchozí jednotky, ze kterých lze složit různě dlouhé vlaky. Celkem bude pořízeno 21 krátkých a 85 dlouhých jednotek, tedy celkem 362 vozů, které mají nahradit dosavadních 200 vozů starších generací, čili počítá se i s absolutním nárůstem.
Velký prostor v nových jednotkách S-Bahnu je věnován cyklistům. Dnes potkáte nové jednotky na linkách S4x, které operují hlavně v jihovýchodní části sítě a navazují na okružní linky S41 a S42, kam je v plánu nové jednotky nasadit od roku 2023.
Setkání nové a staré jednotky S-Bahnu. Ta stará je z konce 80. let a byla vyrobena ještě v DDR. Na jihovýchodních linkách jezdí 30 dvouvozových jednotek. Právě nové jednotky by měly znamenat konec těchto legendárních strojů již v roce 2023.
Dalším typem S-Bahnu, který se díky dodávkám nových jednotek odporoučí na věčný odpočinek, je řada 480 z první poloviny 90. let. Těchto dvouvozových jednotek jezdí z původních 95 ještě 70.
Okružní linky S-Bahnu S41 a S42 vyžadují zvláštní pozornost při navigaci nepravidelných cestujících. Také na ně mají být od roku 2023 nasazeny nové jednotky řady 483 a 484.
Berlínský S-Bahn se chová jako metro. Základní linky mají desetiminutový interval a dostanete se s nimi rychle nejen do okolí Berlína, ale i v rámci tohoto rozlehlého města. Mnoho linek vede přímo pod centrem města. Například zde najdete tyto odjezdové obrazovky přímo v rámci nového hlavního nádraží.
Také na rozsáhlé tramvajové síti došlo v poslední době k pokroku, a to v jihovýchodní části sítě, kdy byly téměř tříkilometrovým úsekem propojeny na podzim 2021 tramvajové trati mezi stanicemi S-Bahnu Schöneweide a Adlershof. Do nového úseku s pěti novými zastávkami byla prodloužena páteřní linka M17 od severu a naopak místní linky 61 a 63 z městečka Köpenick. V roce 2021 dojezdily poslední vysokopodlažní tramvaje KT4D, které pak našly druhý život na Ukrajině a během roku 2022 byla dokončena obří dodávka 157 dlouhých obousměrných tramvají Bombardier Flexity. Vozidel z této rodiny tu jezdí už...
Nejnovější tramvajová trať na jihovýchodě města je z roku 2021 a díky ní jsou propojeny tratě vedoucí ke stanicím S-Bahnu Schöneweide a Adlershof. Nová trať vede novou zástavbou a v různých částech ji využívají linky M17, 61 a 63.
Modernizovaná tramvaj Bombardier z 90. let na jedné z pětice nových zastávek na skoro 3 km dlouhém úseku tramvajové trati z roku 2021 ve čtvrti Adlershof na jihovýchod od Berlína. Prodloužena sem byla také metrolinka M17, na které jezdily ještě do roku 2021 tramvaje KT4D. Její původní konečná u nádraží Schöneweide zanikla společně se zdejší smyčkou.
Nejnovější a nejdelší typ tramvají v Berlíně na druhém nejnovějším úseku severně od hlavního nádraží, který byl otevřen v roce 2014 krátce po otevření nového hlavního nádraží. Obří dodávka těchto vozidel byla dokončena v roce 2022 příchodem 157. tramvaje tohoto typu. Tato je jedna z nejnovějších z roku 2021.
Seznamte se s novou vlajkovou lodí autobusové flotily v Berlíně. Aktuálně probíhá dodávka až 200 dvoupatrových autobusů Alexander Dennis Enviro 500, kterých jezdilo v závěru roku 2022 už přes stovku.
Setkání staré a nové generace patrových autobusů v Berlíně na konečné metrolinky M19. Dodávka těchto 200 britských autobusů bude znamenat konec patrových MANů. Dvoupodlažní autobusy najdete v Berlíně hlavně na linkách na území tehdejšího západního Berlína, kde autobusy tohoto typu mají dlouhou tradici.
Výhled z horního patra nového autobusu Alexander Dennis. Nechybí ani moderní informační systém v podobě širokoúhlých LCD displejů. V těchto nových autobusech, kterých bude dodáno 200, se může posadit až 80 cestujících. Dlouhé jsou necelých 14 metrů.
Dalším typem elektrobusů se v roce 2020 staly kloubové Solarisy, kterých bylo dodáno 17. Potkáte je na páteřních linkách 100 a 200, které spojují turisticky atraktivní místa v centru Berlína.
Berlín nezahálel ani v obnově autobusové flotily místního dopravního podniku BVG. Po velké dodávce 360 kloubových Scanií v letech 2014-8 dostal velkou příležitost Mercedes-Benz, který dodal v letech 2018-21 celkem 780 autobusů, z toho 580 kloubových. Nejnovějším hitem je však objednávka 200 dvoupatrových čtrnáctimetrových autobusů Alexander Denis Enviro, které nahradí dosluhující dvoupatrové MANy. Jejich dodávky jsou rozvrženy do let 2022-3. Berlín bude mít už také téměř 230 elektrobusů. Po prvních dodávkách standardních vozů Solaris a Mercedes-Benz po 15 kusech přišlo 90 standardních a 17...
Všechny nové elektrobusy umožňují průběžné dobíjení na konečných, jako například zde na konečné linek 100 a 200 u stanice Zoologischer Garten. Aktuálně má Berlín téměř 140 elektrobusů, brzy přibyde 90 dalších.
V Berlíně výrazně přibylo také elektrobusů standardní délky. K původním 15 Solarisům z roku 2019 bylo v roce 2021 dodáno dalších úctyhodných 90 stejného typu. Zde na konečné zastávce Warschauer Strasse čistě elektrobusové linky 300.
Setkání standardního a kloubového elektrického Solarisu na speciálních linkách 200 a 300. I přes velkorysé nákupy elektrických autobusů se Berlín vyznamenal i revoluční obnovou většiny klasických autobusů v posledních 5 letech.
Jízdní řád nejnovější „turistické“ linky propojující nezajímavější místa Berlína, na kterou jsou nasazovány elektrobusy standardní délky.
Dalším typem standardních elektrobusů nasazovaných také na lince 300 je těchto 15 E-Citar od Mercedesu z roku 2019. Brzy bude následovat 90kusová série dvanáctimetrových nizozemských elektrobusů Ebusco. Berlín by tak měl mít již 228 elektrobusů.
Kloubová Scania na metrobusové lince projíždějící kolem symbolu Berlína – polorozbořeného kostela poblíž stanice Zoologischer Garten.
Další Scania na metrolince M46 před nádraží Südkreuz, kde se křižují linky S-Bahnu a zastavují zde také dálkové vlaky i dálkové autobusy. Těchto kloubových Scanií bylo v letech 2014-8 dodáno celkem 360. Na ně pak navázalo 580 kloubových Citar od Mercedesu.
Autobusy berlínského dopravního podniku slouží také jako plochy k propagaci veřejné dopravy. Najdete na nich velké slogany rozličného významu.
Flotila standardních naftových autobusů byla v letech 2014-7 obnovena cca 170 nizozemskými vozy VDL. Naposledy však byl dvanáctimetrový vozový park naftových autobusů v letech 2019-21 obnoven 200 vozy Mercedes-Benz Citaro.