Birmingham (listopad 2011)

Druhé největší město Velké Británie leží v kraji West Midlands v průmyslové rovinaté oblasti. Má necelý milion obyvatel, ale celá aglomerace široce rozprostřená kolem něj má obyvatel dvojnásobek. Jelikož byl Birmingham za druhé světové války silně bombardován, mnoho z něj nezbylo, a tak v centru města potkáte mix architektonických stylů, od zachovalých cihlových předválečných budov přes nevzhledná betonová monstra po nová skleněná obchodní a administrativní centra. Novou dominantou je obchodní dům Selfridges od českého architekta Jana Kaplického.

Nová dominanta Birminghamu - obchodní dům Selfridges od Jana Kaplického objímá starý kostel sv. Martina v samotném centru města. Stará a nová architektura se v této průmyslové metropoli potkává velmi často. Okolo projíždí také většina autobusových linek mířících do centra města.
Asi nejblíže centru města zajíždějí autobusy po ulici Corporation Street. Souhrnný interval se zde pohybuje v řádu několika desítek sekund. Hlavním dopravcem je společnost National Express West Midlands, který provozuje cca 80% zdejších autobusových linek.
A ještě jednou obchodní dům Selfridges v nočním nasvícení. Těsně vedle něj se nachází vlakové nádraží "Moor Street". Výhodou malého centra Birminghamu je, že ho lze za 10 minut projít křížem krážem a není potřeba využít služeb veřejné dopravy, která se pohybuje po jeho okraji. I přes četné informační tabule je však poměrně těžké najít tu správnou zastávku v požadovaném směru.
Minoritním autobusovým dopravcem je třeba Arriva s jedno- i dvoupodlažními autobusy. I když je díky zdejšímu koordinátorovi dopravy "Centro" v Birminghamu poměrně slušný stupeň integrace a jednotných informací, velmi liberální britský trh umožňuje například to, že pod číslem 116 jezdí nejen tento dopravce, ale i jiný v úplně jiné trase. Takových "dvojlinek" ale naštěstí není mnoho.
Pohled na jižní stranu hlavního nádraží Birmingham New Street. Informační panely znázorňují velkolepý projekt přestavby tohoto nehezkého a rušného uzlu. Dožívající nákupní centrum nad nádražím bude strženo a nahrazeno vzdušnějším a reprezentativnějším.
Samotné centrum města je velmi malé a přejdete do za deset minut. V centru města jsou tři nádraží - New Street, Moor Street a Snow Hill. Hlavní nádraží New Street se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci, která nahradí současný nevzhledný betonový obchodní komplex poněkud vzdušnější a přívětivější stavbou. V rámci toho dojde i ke zlepšení přístupnosti vlaků a přestupů na místní autobusy. Ostatní nádraží (Moor Street a Snow Hill) leží na jiné trati a jsou navzájem spojena tunelem pod centrem.
Na nádraží New Street míří vlaky ze všech hlavních směrů, jako například toto Pendolino, které umí jezdit jak na naftu, tak na elektřinu. Poloha nádraží je ideální, už méně jeho vzhled.
Schéma hlavního nádraží New Street. Velkolepá přestavba by měla přínést příjemnější prostředí jak pro cestující, tak pro nakupující. Spolu s přestavbou nádraží bude optimalizována také obsluha centra autobusy. Dnešní chaos by měl být nahrazen koordinovaným prstencem zastávek okolo centra. Jednotlivé linky by měly vyrážet do pěti hlavních směrů z pěti hlavních skupin zastávek.
Mobilní informační panel v útrobách nádraží New Street. I železniční doprava se dělí na jednotlivé soukromé dopravce a každý chce informovat o svých vlacích co možná nejvíce. Národní správce infrastruktury alespoň garantuje jednotný prodej jízdenek a také jednotné základní informace o jízdních řádech.
Komplexní informace o veřejné dopravě u východu z nádraží New Street. Zdejší autobusy různě krouží kolem centra Birminghamu a pro neznalého místních poměrů je velmi složité proniknout do britského svobodného autobusového trhu. Ještě že se přímo na nádraží nachází perfektně vybavené informační centrum, kde seženete nejen integrované jízdenky, ale i jakýkoli jízdní řád nebo mapu sítě zdarma. Vše pod hlavičkou "Network West Midlands".
Pohled na nádraží New Street od severu - zde již začala demolice původního obchodního centra nad nádražím. Touto ulicí také za pár let pojede tramvaj od Wolverhamptonu, která sem bude prodloužena z nádraží Snow Hill.
I když dvoupatrové autobusy v Birminghamu převažují, potkáte tu i jednopatrové vozy. Vždy mají pouze jedny dveře. Výměna cestujících tak není příliš svižná...
A další jednopodlažní autobus - na lince 37 se špičkovým intervalem 1-6 minut potkáte často tyto autobusy Scania, provozované zdejším majoritním dopravcem. Také linka 37 ve směru od předměstí Solihull je v Birminghamu ukončena objezdem kolem jeho centra.
Dopravce se snaží na svých autobusech propagovat krátké intervaly svých linek i výhodné ceny jízdenek. Kromě integrovaného tarifu má každý dopravce svůj vlastní neregulovaný tarif. 90% autobusových linek v Birminghamu se obejde bez dotací.
Autobusovou zajímavostí jsou dvě okružní linky 8 a 11. Linka 8 tvoří malý okruh kolem Birminghamu a linka 11 velký okruh. Linka 11A (anti-clockwise) jezdí proti směru hodinových ručiček, linka 11C (clockwise) opačně. Každá ve špičkovém intervalu 8 minut. Projet celou linku 11 je časově náročné - jízda trvá necelé 3 hodiny. Linkou 8, která má však delší intervaly, trvá okruh kolem Birminghamu jen necelou hodinu.
Ani zde nechybí reklama na linku 11, která tvoří vnější okruh přes birminghamská předměstí. Provozovatelem je opět firma National Express West Midlands.
Nádraží Snow Hill je jedno ze tří nádraží v centru Birminghamu. Leží severně od centra a na hlavní nádraží "New Street" je to odtud pěšky asi 10 minut. Něco jako přechod mezi pražským Hlavním a Masarykovým nádražím. Informacím vévodí logo zdejší integrované dopravy.
Vstupní branou do Birminghamu je kromě nádraží New Street mezinárodní letiště, odkud vás dopraví automatická dráha k nedalekému nádraží a odtud už jezdí vlaky zhruba každých 10 minut do centra. Dobrou a poměrně nečekanou zprávou je, že v celé aglomeraci funguje integrovaná doprava spočívající v jednotném tarifu a také v jednotném stylu informování cestujících. I přes velmi liberální podmínky hlavně v autobusovém trhu tu úspěšně funguje firma Centro, která se stará o jednotný systém zvaný Network West Midlands, v rámci kterého platí jednotný tarif, na zastávkách spravovaných a vlastněných...
Na krajní koleji vlakového nádraží Snow Hill v těsném sousedství centra města začíná jediná zdejší tramvajová linka, které se říká Metro. Tramvaj využívá do značné míry původní železniční těleso, jen je zahuštěn počet zastávek a linka je ukončena v centru města Wolverhampton severozápadně od Birminghamu.
Na vlakotramvajové lince mezi Birminghamem a Woverhamptonem jezdí v intervalu 6-8 minut tyto tříčlánkové částečně nízkopodlažní obousměrné tramvaje, které umí vyvinout poměrně vysokou rychlost v meziměstském úseku.
A ještě horní pohled na současnou konečnou tramvaje ve stanici Snow Hill. Po přestavbě hlavního nádraží by měla být tramvaj prodloužena až přímo před jeho novou budovu. Tím pojede skrz centrum města. Zároveň se zde plánuje zkrácení intervalu a nasazení kapacitnějších tramvají.
Zhruba uprostřed trasy tramvajové linky mezi Birminghamem a Wolverhamptonem leží nový přestupní autobusový terminál West Bromwich. Takto funguje odbavování cestujících.
V železniční i autobusové dopravě funguje celá řada dopravců, každý má vlastní tarif. Cestující si tak může vybrat mezi tarifem dopravce a jednotným síťovým tarifem. Díky postupné regulaci a změně podmínek na železnici výrazně v posledních letech vzrostl počet cestujících, o autobusech už v takových superlativech hovořit nelze. Britská legislativa prakticky nedovoluje žádnou regulaci autobusového trhu a Centro se snaží využívat všech možností, jak autobusovou džungli alespoň trochu uřídit. Využívá k tomu například infrastrukturu, vlastní asi 12 000 zastávek včetně přístřešků, provozuje...
Schéma autobusového nádraží West Bromwich. I zde jsou cestující odděleni od autobusů, aby nemuseli čichat exhalace a byli při čekání na autobus v suchu a teple.
Konečná stanice tramvaje na okraji centra města Wolverhampton. Cesta tramvají z Birminghamu do Wolverhamptonu trvá asi 3/4 hodiny. I když mezi oběma městy jezdí také vlak, kouzlo tramvaje spočívá v místní obsluze čtvrtí a měst podél tramvajové trati i v krátkém intervalu.
Ve městě Wolverhampton severozápadně od Birminghamu čerstvě funguje nový autobusový terminál, který leží na spojnici mezi vlakovým nádražím a centrem města. Provozuje ho zdejší kooridnátor Centro a zároveň vybírá poplatky od dopravců za jeho využívání. Výstavba tak velkolepého autobusového přístavu by se však neobešla bez dotací EU.
Uvnitř nového terminálu Wolverhampton nechybí ani velkoplošné dotykové obrazovky, kde si můžete zjistit jakékoli dopravní informace.
Na železnici je hlavním dopravcem firma London Midlands, která tu získala koncesi teprve nedávno a disponuje poměrně novým vozovým parkem příměstských vlaků. Jen malá část tratí je elektrifikovaná, na většině tratí jezdí sice motorové, ale přesto velmi rychlé vlaky. O nádraží, koleje i prodej jízdenek se stará národní správce železnic Network Rail. Vlaky jezdí ve zdejší aglomeraci velmi často a vlaky jsou nejen ve špičkách velmi slušně vytížené. Není divu - jiná rychlá doprava tu až na výjimky neexistuje.
Výjezd z nového autobusového nádraží Wolverhampton. Autobusový trh je sice velmi liberální, ale díky poplatkům za využívání terminálů a zastávek jsou jednotlivé autobusové linky alespoň trochu regulovatelné.
Interiér autobusového nádraží Wolverhampton. Cestující jsou od autobusů zcela odděleni a teprve po příjezdu autobusu se otvírají spojovací dveře.
Reklamní kampaň místního koordinátora dopravy aneb s integrovanými jízdenkami ušetříte tolik peněz, že Vám zbyde dost na jiné radovánky.
Hlavní nádraží New Street disponuje 12 kolejemi. Na jedné z nich končí elektrické vlaky ze severu. Vpravo stojí dálkový vlak společnosti Cross Country jezdící například do Sheffieldu, Edinburghu nebo na jih do Southamptonu.
Tou výjimkou je rychlodrážní tramvaj zvaná Metro, jezdící od roku 1999 mezi Birminghamem a městem Wolverhampton na severozápadě aglomerace. K této vlakotramvaji měly přibýt další dvě linky, ale rozvoj zdá se nějak ustrnul. Nejnovějším rozvojovým projektem je prodloužení dnešní trasy z nádraží Snow Hill do centra města k nádraží New Street, až bude zrekonstruováno. I poté však budou hlavním dopravním prostředkem po městě autobusy - ve městě, kde byly tramvajové koleje skoro v každé ulici.
Anglické dvoupatrové autobusy již slouží jako jedna ze základních měr - nové obchodní centrum nad hlavním nádražím "New Street" bude vysoké jako 8 doubledeckerů.
Autobusová doprava si ve zdejších liberálních podmínkách na sebe vydělává, dotováno je pouze 10% linek. Do centra zajíždí velké množství linek v poměrně krátkých intervalech, každý dopravce se snaží zajet se svými autobusy co možná nejvíce do středu města. Většinou jde o dvoupatrové autobusy, všechny mají pouze jedny dveře určené současně pro nástup i výstup. Největší podíl v autobusech (cca 80%) má dopravce National Express West Midlands s červenomodrobílými většinou dvoupatrovými autobusy.
Velkoplošný LCD displej s aktuálními odjezdy autobusů v přestupním terminálu u vlakové stanice Solihull jihovýchodně od Birminghamu je také v majetku zdejšího koordinátora "Centro".
Zastávkové informace na autobusové zastávce - vše je v majetku a správě zdejšího koordinátora dopravy "Centro" s hlavičkou "Network West Midlands". Cestující jsou mimo jiné nabádáni, aby si jakékoli zážitky z cestování nenechali pro sebe.
Prastaré nádraží Birmingham Moor Street leží na okraji centra hned vedle známého obchodního centra Selfridges. Končí zde vlaky dopravce Chiltern Railways, který provozuje i víkendové historické parní vlaky. Z tohoto nádraží vede tunel pod centrem do stanice Snow Hill, kudy jezdí motorové vlaky dopravce London Midland severojižním směrem. Na hlavní nádraží "New Street" ležící na jiné trati je to ze stanice Moor Street asi 5 minut pěšky.
Ostatní dopravci provozují zpravidla pouze několik linek nebo jezdí na předměstích. Na jedné lince jezdí v mnoha případech více dopravců, i přes velmi liberální podmínky jsou však schopni se (snad i díky společnosti Centro) z koordinovat. Jak už bylo řečeno, tarif i jízdní řád včetně trasy je na dopravci, který je ovšem povinen platit za využívání terminálů a zastávek a také dodržovat některá základní pravidla, jako je určitý minimální interval nebo určitá přesnost provozu.
Reklama na zkrácený interval vlaků mezi Londýnem a Birminghamem. Tyto vlaky spojují dvě největší anglická města každých 20 minut.
Elektrická jednotka společnosti London Midland na trati z Londýna do Birminghamu přes zdejší mezinárodní letiště. Tato trať je jedna z mála elektrifikovaných. Na ostatních tratích jezdí sice podobné, ale motorové vlaky.
Pro uživatele kontinentální evropské veřejné dopravy je tu mnoho věcí jiných a na první pohled divných, ale i zde došlo v posledních letech k jistému posunu vpřed. Tím hlavním pokrokem jsou jednotné informace a možnost využít jednotný tarif. Do budoucna by to ale chtělo poněkud zpřehlednit současnou autobusovou džungli, kdy zejména v centru Birminghamu není zrovna lehké najít tu pravou zastávku, a také zvýšit podíl preference ve věčně ucpaných úzkých ulicích. Řešením by určitě bylo rozšíření a znovuobnovení tramvajové dopravy, která by dokázala svou přidanou hodnotou nalákat nové cestující a...
Příjemný interiér nového příměstského vlaku od Siemensu jezdící na trati Londýn - Birmingham. Většinu regionálních vlaků v okolí Birminghamu nově provozuje společnost London Midland.
Automatická dráha spojuje halu mezinárodního letiště s nedalekým nádražím, kde zastavují i dálkové vlaky. Z nádraží je to pak do centra Birminghamu jen 10 minut.