Bochum (září 2009)

Trojice měst Bochum, Herne a Gelsenkirchen je další součástí velké průmyslové aglomerace Porúří v západním Německu. Dohromady mají tato 3 města přes 800 000 obyvatel. A podobně jako v jiných městech Porúří i zde fungují kromě S-Bahnu také městská dráha (stadtbahn) a tramvaje. V centru Bochumi a Gelsenkirchenu jsou vedeny městské kolejové dráhy v podzemí, jinak na povrchu. Stadtbahn, neboli městskou dráhu tu reprezentuje pouze jedna linka - U35, která zajišťuje spojení Bochumi s městem Herne na severu. Linka je skoro celá vedena pod zemí, všechna nástupiště jsou vysoká s bezbariérovým nástupem. V Bochumi jsou ještě dva podzemní tunely pod centrem a slouží pro zdejší tramvajové linky třístovkové číselné řady.

Jediná linka Stadtbahnu v Bochumi - U35. Kromě staršího typu vozidel zde jezdí i tyto nové soupravy Tango od Stadleru.
Interiér nového vozu na lince U35. Vozidlo je uzpůsobeno pro zastavování pouze u vysokých nástupišť.
Síť linkového vedení kolejové dopravy v Bochumi a okolí. Tramvaje míří také do města Gelsenkirchen na západě, kde se zase potkávají s tramvajemi a stadtbahnem z Essenu.
Tramvaje v této aglomeraci jezdí na metrovém rozchodu, linka U35 na rozchodu standardním. Vozidla jsou vesměs nízkopodlažní, v centrech měst jsou tramvaje schovány pod zemí a působí tak poměrně ponuře. Nicméně ani průmyslový charakter těchto měst neposkytuje běžným návštěvníkům na povrchu žádný převratný zážitek.
Výzdoba podzemního labyrintu u hlavního nádraží - setkávají se zde všechny kolejové linky.
Klasická nízkopodlažní tramvaj na lince 308 v zastávce Hlavní nádraží v Bochumi. Linka 308 tvoří spolu s linkou 318 kolejovou osu ze severovýchodu na jihozápad. Pod centrem Bochumi samozřejmě v podzemí.
Jízdní řád linky U35. Tato linka je mimo jižního zakončení vedena skoro v celé délce pod zemí.
Lehké metro na lince U35. Většina stanic má jednotný vzhled. Světlem se zde příliš nehýří.
Městské autobusy dopravce BOGESTRA v terminálu u hlavního nádraží v Gelsenkirchenu.
Tramvajová linka 301 s nízkopodlažními vozy mohutného vzhledu. Linka vyjíždí z Gelsenkirchenu přes město Buer a končí na západě, kde na ni navazuje linka U17 městské dráhy z Essenu. Na území centra Gelsenkirchenu je opět tramvaj vedena pod zemí.
Interiér 100% nízkopodlažní nové tramvaje na lince 301.
Tramvaje se rozjíždějí daleko od centra a některé linky překračují hranice sousedních měst. Takto se chová i linka 302, která proniká do Gelsenkirchenu na západě. V Gelsenkirchenu zas začíná linka 301, která pokračuje pod centrem podzemním tunelem a přes město Buer míří dál na západ, kde se potkává s linkou U17 essenského Stadtbahnu. Z Essenu vede do Gelsenkirchenu ještě tramvajová linka 107. Zkrátka vše je tu propojeno se vším.
V zastávce Buerer Strasse se potkává linka 301 do Gelsekirchenu s linkou U17 do Essenu. Tramvaj zastavuje u nízkého nástupiště, linka U17 u vysokého (vlevo).
Konečná linky U17 Buerer Strasse, kde navazuje linka 301 do Gelsenkirchenu.
A zde v též zastávce setkání vysokého stadtbahnu a nízké tramvaje z různých kolejových systémů a různých dopravců.