Průmyslová Bochum je součástí velké západoněmecké aglomerace Porúří a nejvíc je srostlá se sousedním městem Herne a také s Gelsenkirchenem, se kterým má také společný tramvajový systém. Celkem žije v těchto třech městech téměř 900 000 lidí. Kromě tramvají tu jezdí převážně pod zemí jediná linka metra, chcete-li Stadtbahnu, která protíná Bochum od severu na jih. Severně od Bochumi obsluhuje s ní srostlé město Herne. Tramvajové linky spojují nejen Bochum s Gelsenkirchenem, ale vyjíždějí i daleko od obou měst. V Gelsenkirchenu se pak napojuje síť essenských tramvají a metra. Pod centry obou měst jezdí tramvaje také pod zemí. Všechna tři města spojuje dopravce BOGESTRA.

Nejsilnější a nejfrekventovanější kolejovou linkou je místní metro U35, neboli Stadtbahn, který vede pod hustě zastavenými částmi města pod zemí a spojuje už od roku 1989 centrum Bochumi s městem Herne na severu. Pouze na jihu v oblasti univerzitního kampusu, kde je krajina volnější, je tato linka vedená na povrchu. Přes den jezdí U35 každých 5 minut a svezete se jak 25 staršími jednotkami z přelomu 80. a 90. let, tak i novými tříčlánkovými soupravami od Stadler Tango, které byly dodány v první šestikusové sérii v roce 2007 a druhá opět šestikusová série je z roku 2021 . Všechna nástupiště...
Bochum má jedinou linku Stadtbahnu označenou jako U35. Vede skoro celá v podzemí a spojuje Bochum s městem Herne na severu a univerzitním kampusem na jihu, kde se na pár stanic vynoří na povrch.
Kromě 25 starších jednotek z přelomu 80. a 90. let jezdí na lince U35 také 12 těchto vozidel Stadler Tango. 6 je z roku 2007 a 6 z roku 2021.
Jižní konečná linky U35 Hustadt. Z 22 stanic tohoto bochumského metra je na povrchu pouze 7. Celý severní úsek z centra Bochumi do s ní srostlého města Herne je podzemní. Těchto 25 jednotek bylo vyrobeno v letech 1988-1993.
Starší dvoučlánkové stejně jako novější tříčlánkové jednotky pro linku U35 jsou spřahovány do dvojic. První z těchto starších jednotek Düwag nyní procházejí modernizací.
Pod hlavním nádražím v Bochumi vedou všechny místní linky tramvají a Stadtbahnu. Zde se dokonce na jednom nástupišti potkávají „metro“ U35 a východozápadní tunel pro tramvajové linky 302, 305 a 310. Linka 310 pokračuje daleko na východ do městečka Witten, linka 302 zas daleko na severozápad do Gelsenkirchenu.
Jediná linka bochumského Stadtbahnu U35 vede do univerzitního kampusu. Není proto divu, že přes školní rok jezdí dvakrát častěji než o prázdninách – každých 5 minut.
Interiér nového vozidla pro bochumský Stadtbahn – Stadler Tango. Prvních 6 souprav je z roku 2007, dalších 6 bylo dodáno až po dlouhých 14 letech, avšak v totožné podobě. I při obnově tramvají vsadil místní dopravce BOGESTRA na značku Stadler.
Pod bochumským hlavním nádražím zastavila i předlouhá východozápadní tramvajová linka 310, která vede z Bochumi přes předměstí Langendreer do samostatného městečka Witten. Místní tramvajové linky byly postupně kompletně obsazeny těmito vozidly Stadler Variobahn.
Spletité podzemí pod hlavním nádražím v Bochumi. Všechny tramvaje i jediná linka Stadtbahnu zde vedou pod zemí. První tunelová trasa pod centrem Bochumi byla otevřena v roce 1979.
Poslední tunelová trasa pod centrem Bochumi byla zprovozněna až v roce 2006 se 4 novými podzemními stanicemi. Jednou z nich je i tato stanice Lohring. Jezdí tudy tramvajové linky 302, 305 a 310.
Tramvajový provoz v Bochumi a Gelsenkrichenu se vyznačuje podzemními trasami pod centry obou měst a poměrně dlouhými linkami, značenými od 301 výše. Celkem tu jezdí 9 linek, z toho 2 zajíždějí na území Gelsenkirchenu (301 a 302). Tam se v centru potkávají s essenskou linkou 107, taktéž na metrovém rozchodu. V Gelsenkirchenu lze přestoupit i na linku U11 tamního Stadtbahnu. Na východ od Bochumi vedou tramvajové koleje daleko za město do čtvrti Langendreer a dál do samostatného městečka Witten, kde najdete na trase linek 309 a 310 také jednokolejnou trať skrz úzké uličky tamního centra. Ve...
Jednokolejná konečná linek 309 a 310 na okraji městečka Heven jihovýchodně od Bochumi. Tato skoro již vesnická tramvajová trať pokračuje po jednokolejném úseku a dále skrz pěší zónu v centru městečka Witten.  Odtud to trvá do centra Bochumi cca 45 minut. Každá z linek jezdí po půl hodině.
Interiér tramvaje Variobahn od Stadleru, které už nyní tvoří 100 % zdejšího vozového parku. Celkem bylo do konce roku 2021 dodáno 90 těchto tramvají. První přišly v roce 2008.
Cestou z městečka Witten a z předměstí Langendreer se blízko Bochumi napojuje novostavba tramvajové trati do zdejší nové průmyslové zóny, kam se nabízí prodloužení linky 306, dnes ukončené na Hlavním nádraží. Hotovo má být koncem roku 2022.
Poněkud nepřehledné schéma kolejových linek v trojměstí Bochum – Herne – Gelsenkirchen, které obsluhuje 1 linka Stadtbahnu a 9 linek tramvají. Linky začínající trojkou navazují na západě na linky začínající jedničkou z vedlejšího Essenu.
Také autobusové linky v Bochumi mají čísla začínající trojkou. Přímo před hlavním nádražím je toto autobusové nádraží. Autobusy BOGESTRA mají červenobílozelený nátěr a nejnovějšími přírůstky jsou standardní i kloubová Citara poslední generace vyrobené v roce 2021.
V roce 2020 bylo dodáno pro místního dopravce BOGESTRA 20 dvanáctimetrových elektrobusů BYD z Číny.
V roce 2020 bylo dodáno také 24 kloubových Solarisů. Tento byl zachycen na příměstské lince 320 spojující univerzitní kampus v Bochumi s městečkem Witten, kde navazuje tramvaj 310 zpět do Bochumi.
Essen s Gelsenkirchenem spojuje meziměstská tramvajová trať s linkou 302. Prakticky pořád ale vede tato linka souvislou zástavbou.
Pod centrem Gelsenkirchenu se opět tramvaje zanořují pod zem. Zde ve stanici pod Hlavním nádražím. Zdejší tunel pro linky 301, 302 a také essenskou linku 107 funguje od roku 1984.
V Gelsenkirchenu vedle sebe jezdí tramvaje z Bochumi (linka 302) i z Essenu (linka 107). Páteřní linka 302 jezdí přes den každých 7-8 minut.
Nejnovější typ essenské tramvaje na lince 107 jezdí až do Gelsenkirchenu. Zde v zastávce Musiktheater, kde se sjíždí z linkou 302 do podzemí, kde se napojuje na tramvajový tunel pro linku 301 směrem pod Hlavní nádraží.
Vozový park tramvají dopravce BOGESTRA se nedávno podařilo téměř úplně unifikovat. K 45 plně nízkopodlažním pětičlánkovým obousměrným tramvajím Stadler Variobahn z let 2008-15 přibylo od roku 2016 dalších 45 vozů stejného typu, z nichž poslední byly dodány až závěrem roku 2021. Díky tomu mohly být vyřazeny jak poslední vysokopodlažní tramvaje Düwag ze 70. let, tak i první nízkopodlažní tramvaje MGT6D z počátku 90. let, kterých tu jezdilo 42, a které našly druhý domov v polské Lodži.
Jedna z nejnovějších tramvají Variobahn druhé 45kusové série, která byla dodávána od roku 2016, na lince 302 v centru Gelsenkirchenu, která dále pokračuje do Bochumi.
Křižovatka severně od centra Gelsenkirchenu, kde se spojuje místní linka 302 a essenská linka 107.  Díky těmto tramvajím už byly kromě vysokopodlažních Düwagů vyřazeny i první nízkopodlažní tramvaje z počátku 90. let, které našly další využití v polské Lodži.
Dopravce BOGESTRA má také cca 15 hybridních autobusů Solaris, které pořídil už v letech 2010-11. Od té doby opět kupuje čistě naftové vozy (naposledy však pořídil větší množství elektrobusů). Zde v centru Gelsenkirchenu zachycen také starší autobus Citaro soukromého dopravce VER na regionální lince.