Severoitalské historické město je centrem regionu Emilia-Romagna a žije v něm téměř 400 000 obyvatel. Boloňa je významnou dopravní křižovatkou. Severně od centra leží hlavní vlakové nádraží, kde se křižují regionální i rychlé vlaky z různých směrů, nedaleko města je také mezinárodní letiště. Od roku 1991 jezdí v Boloni opět trolejbusy, jejichž provoz tu od té doby různě kolísá, ale celkově se rozšiřuje. Před dokončením je také automatická dráha „Marconi-express“ z letiště do centra a v dlouhodobějším horizontu uvažuje Boloňa se zavedením tramvají.

Trolejbusy, ač páteřní dopravní prostředek, během hlavních letních prázdnin, a tedy i během návštěvy tohoto města, bohužel odpočívaly ve svých vozovnách a byly kompletně nahrazeny trolejbusy. Jinak tu trolejbusy po delší pauze jezdí postupně do roku 1991 a nyní je provoz zajištěn na linkách 13, 14, 32 a 33. Linky 13 a 14 vedou diametrálně skrz centrum od východu na západ po různých stopách, linky 32 a 33 jsou protisměrné okružní a využívají vnitřního městského okruhu. Aktuálně by měl být před spuštěním trolejbusový provoz také na dalších dvou velmi frekventovaných linkách 19 a 27.
Kloubový plynový autobus Menarinibus projíždí na páteřní lince 19 historickým centrem poblíž hlavního náměstí Piazza Maggiore. Linka 19 by již brzy měla být obsazena trolejbusy. Z této ulice je provoz MHD o víkendech vyloučen a linky jsou buď odkloněny nebo přerušeny na okrajích centra.
Detail trolejbusové zastávky v centru s bílými čárami pro optické navádění trolejbusů Crealis při příjezdu k zastávce, aby mohlo být vozidlo přistaveno co nejblíže k nástupní hraně.
Jedna ze dvou východozápadních trolejbusových linek má číslo 14 a projíždí spolu s linkou 13 centrálním úsekem kolem náměstí Piazza Maggiore. Z důvodu hlavních letních prázdnin byly všechny trolejbusy nahrazeny autobusy.
V centru Boloni funguje také několik midibusových linek označeným písmeny, které se různě proplétají místními uličkami a doplňují síť normálně číslovaných linek. Potkáte zde různé typy malých autobusů, většinou italské výroby.
Jeden ze starších autobusů Iveco na trolejbusové zastávce v centru, kde je použito optického navádění. Tímto zařízením je vybavena padesátka nejnovějších trolejbusů Iveco Crealis, které byly dodány náhradou za nepovedený model Civis.
Po vnitřním městském okruhu okolo historického centra vedou dvě protisměrné okružní linky 32 a 33, kam jsou již od roku 1991 s přestávkami nasazovány trolejbusy. Jednou z takových přestávek jsou i hlavní letní prázdniny, během kterých jsou všechny trolejbusy uložené ve vozovnách.
Jeden z nejstarších autobusů Van Hool ještě v původním oranžovém nátěru na obratišti před hlavním vlakovým nádražím, které leží severně od centra.
Hlavní nádraží a centrum Boloni spojuje s mezinárodním letištěm tato speciální autobusová linka BLQ, kam jsou místním monopolním dopravcem nasazovány tyto italské autobusy Menarinibus. Linka BLQ jezdí přes den v intervalu 11 minut.
Linky MHD vedou i skrz samotné historické centrum, ale jen ve všední dny. O víkendech jsou ulice v nejhistoričtějším centru zavřené a mnoho linek tak vede jinudy nebo jsou v centru přerušené. Velká část linek míří také k hlavnímu vlakovému nádraží ležícímu severně od centra. Sem také zajíždí zvláštní autobusová linka BLQ z místního letiště. Stříbrné autobusy jezdí každých 11 minut a cestu ujedou za 20 minut. Probíhají už ale také zkušební jízdy zcela nové nadzemní automatické dráhy, která má spojit letiště s hlavním nádražím cca za 7 minut a třídílné automatické vlaky mají kapacitu 50 lidí.
Jedním z hlavních dopravních uzlů je hlavní nádraží a přilehlé náměstí 20. září. Tudy projíždí také okružní trolejbusové linky 32 a 33 a vyjíždí odtud i letištní autobusová linka BLQ.
Ve zkušebním provozu bez cestujících je zcela nová automatická dráha Marconi-express z letiště k hlavnímu nádraží. Vede po nové nadzemní konstrukci a tyto automatické třídílné vlaky s kapacitou 50 lidí by měly jezdit v intervalu 3-4 minuty a celou cestu zvládnout za 7 minut.
Do doby zprovoznění nové automatické dráhy jezdí z letiště do centra tato speciální linka BLQ se speciálním tarifem. Cesta autobusem do centra trvá cca 20 minut a provozuje ji místní monopolní dopravce TPER.
Jeden ze starších regionálních vlaků Trenitalia s řídicím vozem, který vypadá jako běžný vagón. Elektrická lokomotiva je na druhém konci vlaku. S těmito vozy se svezete z Boloni třeba až do Benátek.
Další zástupce starších regionálních jednotek italského národního dopravce Trenitalia. Kromě nich tu jezdí také novější dvoupodlažní jednotky. A společnost jim dělají i ještě novější regionální vlaky Stadler provozované místním regionálním dopravcem TPER. Zatímco na povrchu jezdí regionální vlaky i rychlíky, vysokorychlostní vlaky zastavují v Boloni v novém podzemním nádraží pod tímto původním.
V garážích přes hlavní letní prázdniny odpočívají také všechny trolejbusy. Z 95 vozidel je padesátka nejnovějších typu Iveco Crealis s možností optického navádění. Všechny trolejbusy jsou kloubové, standardní vozy, které tu začínaly obnovený provoz v roce 1991, už byly před několika lety vyřazeny.
Detaily zadní části kloubových trolejbusů Iveco Crealis, které vycházejí z osvědčeného modelu Citelis. Těchto trolejbusů tu jezdí 50 a byly dodány po roce 2015 náhradou za nikdy nezprovozněné vozy Civis/Cristalis, které byly pro řadu závad navráceny zpět výrobci.
Kromě nových trolejbusů Crealis jezdí v Boloni ještě také cca 30 starších trolejbusů Autodromo a přes deset trolejbusů Solaris Trollino. Vše v kloubové verzi.
Hlavní vlakové nádraží je velkou železniční křižovatkou severní Itálie. Kromě klasických a regionálních vlaků má nádraží ještě podzemní část, kde zastavují rychlovlaky na cestě z Říma na jih. Regionální vlaky tu provozuje dopravce TPER, stejně jako MHD v Boloni. Kromě klasických starších vlaků tu potkáte také novější nízkopodlažní jednotky od Stadleru v zelenočervenobílém kabátě. MHD je tu se železnicí i příměstskými autobusy díky jednotnému provozovateli dobře tarifně provázána. Na zvláštní letištní lince BLQ však platí zvláštní jízdné.
Detaily dvacetiletého kloubového trolejbusu Autodromo s výzbrojí MAN/Kiepe, který odpočívá ve vozovně Due Madonne na jihovýchodní konečné trolejbusové linky 14. Těchto vozidel dodaných v letech 1996-9 tu jezdí cca 35.
Konečná trolejbusové linky 14 před vozovnou Due Madonne. I na ní jsou během hlavních letních prázdnin nasazeny pouze autobusy, mezi nimi i tyto nejnovější Urbanwaye od Iveca s rozšířenou okenní plochou v místech plošin pro kočárky a invalidní vozíky.
Jízdní řády dvou trolejbusových linek 13 a 14, které protínají centrum Boloni od západu na východ. Během hlavních letních prázdnin jsou jízdní řády všech linek MHD výrazně omezeny, během školního roku mají tyto páteřní linky intervaly ve špikách cca 4-5 minut.
Starší zastávkový označník městského dopravce TPER s otočnými skříněmi na jízdní řády. V centru je o víkendu organizován provoz zcela jinak kvůli uzavřeným ulicím, kudy ve všední dny projíždí velká část linek MHD.
Křížení trolejbusových linek západně od centra u historické brány Porta San Felice. Centrum obklopuje vnitřní městský okruh, kudy vedou protisměrné trolejbusové okružní linky 32 a 33. Od západu na východ pak vedou diametrální trolejbusové linky 13 a 14. A již brzy by se měly přidat i částečně souběžné linky 19 a 27.
Také na této lince 27, která vede z centra na sever kolem hlavního nádraží, by již brzy měly být nasazeny trolejbusy alespoň na část pořadí. Zatím tu jezdí i tyto novější plynové autobusy MAN.
Detail optického navádění pro bezbariérový a blízký příjezd k nástupní hraně. Optickým naváděním je vybavena padesátka trolejbusů Crealis.
Regionální autobusy, podobně jako v jiných oblastech Itálie v modrém nátěru, jsou obnovovány převážně autobusy Iveco Crossway vyráběnými v České republice.
Vozový park cca 95 boloňských trolejbusů je složen z padesáti kloubových moderních vozidel Iveco Crealis NEO, které byly dodány po roce 2015 náhradou za nepovedenou dodávku trolejbusů Crealis/Civis, které si musel pro množství závad výrobce zase odvézt. Nové trolejbusy Crealis mají optické navádění, kterého je využíváno v zastávkách pro těsné přistavení k nástupní hraně. Kromě těchto moderních vozidel tu jezdí také 11 Solarisů Trollino a zbytek jsou starší italské trolejbusy Autodromo s výzbrojí MAN. Sólo trolejbusy, které začínaly novodobý provoz v roce 1991, už jsou vyřazené.
Další nový Crossway, tentokrát v nízkopodlažním provedení LE, provozovaný místním dopravcem TPER na regionální lince projíždí centrem Boloni kolem parku Montagnola poblíž hlavního nádraží.
Autobusové nádraží pro regionální a hlavně dálkové spoje leží v centru Boloni poblíž hlavního vlakového nádraží. Tato již vysloužilá budova nyní prochází rekonstrukcí při zachování provozu.
Dálkové autobusy na hlavním autobusovém nádraží v centru města. I zde má poměrně velký podíl také zelený dopravce Flixbus.
Malé autobusy CAM a Mercedes-Benz Cito na midibusové lince A projíždějící historickým centrem Boloni. O víkendech jezdí do částečně uzavřeného centra speciální linky T1 a T2.
Některé starší městské autobusy Iveco City Class jsou ve čtyřdveřovém provedení pro rychlejší výměnu cestujících.
Další Iveco na jedné z nejvytíženějších zastávek v centru na náměstí 20. září. Písmeny jsou označeny trasové varianty jednotlivých linek.
Během hlavních letních prázdnin stály všechny trolejbusy odstavené ve vozovnách, proto se na všech linkách MHD proháněly autobusy. Místní dopravce TPER využívá poměrně pestrou flotilu vozidel, od mikrobusů Iveco přes midibusy Mercedes-Benz a Breda-Menarini až po klasické standardní a kloubové autobusy značek Iveco, Mercedes-Benz, BredaMenarinibus, CAM, MAN, Volvo či VanHool. Starší vozy jsou v původním oranžovém nátěru, novější autobusy už pak mají vínový nátěr.
Starší Citaro od Mercedesu před Hlavním nádražím ještě v původním oranžovém nátěru, který kdysi býval typický pro všechny autobusy MHD v celé Itálii.
Nejnovějším přírůstkem do boloňské MHD jsou standardní italské autobusy Menarinibus. Zde projíždí páteřním autobusovým úsekem ulicí Nezávislosti skrz historické centrum směrem k hlavnímu nádraží.