Romantické město se 70 tisíci obyvateli se jmenuje stejně jako spolková země, ve které se nachází a která obklopuje německou metropoli Berlín. Město se správně jmenuje Brandenburg an der Havel, neboli Branibor nad Havolou. To značí, že řeka Havel je pro město klíčová a zdejší nevelké centrum je protkáno jejími vodními kanály. Brandenburg má také malý tramvajový provoz aktuálně sestávající ze dvou linek, které vyjíždějí od hlavního nádraží na jihu a přes centrum míří po dvou tratích na sever. Základ tramvajového parku jsou stále československé tramvaje Tatra. A česká stopa zde bude otisknuta i nadále díky novým tramvajím od Škody. MHD včetně opísmenkovaných autobusových linek tu provozuje městský dopravce VBBr, veřejná doprava je součástí systému VBB a najdete tu také jeden přívoz.

Tramvaje v Brandenburgu jezdí elektricky už od roku 1911. Místní kolejový systém má pouze 17 km, tramvaje tu jezdí na metrovém rozchodu. Jedna ze tří tratí je bohužel od roku 2019 uzavřena kvůli zavřenému mostu přes železniční trať. Kromě dočasně zrušené linky 2 tu tak jezdí linky 1 a 6. Obě začínají velkou blokovou smyčkou u hlavního nádraží a dál pokračují protisměrně přes historické centrum dvěma tratěmi, přičemž se vzájemně prokříží a dál míří spolu na sever. Tam se za hlavním kanálem řeky Havel rozdělí a šestka obslouží sídliště na severu, kdežto jednička se vydá po jednokolejce k místní...
Brandenburg má aktuálně pouze 2 tramvajové linky číslo 1 a 6, které se potkávají zde v zastávce Neustädtischer Markt, kde protisměrně obsluhují místní úzké uličky historického centra a každá míří z jedné strany k hlavnímu nádraží.
Zastávka Jacobstrasse poblíž historické věže leží na mostě přes jeden z mnoha vodních kanálů řeky Havel, která protéká přímo historickým centrem města. Jedna z 6 nízkopodlažních tramvají je oblečena do propagačního polepu na místní dopravní systém.
Jedna ze zastávek v centru města je bohatě polepena schématem denní i noční sítě MHD i zevrubnými informacemi o tarifu. Noční síť funguje zhruba už od 20:30 a celé město pak obsluhují 4 autobusové linky N.
10 původních dvoučlánkových tramvají KT4D bylo na konci 90. let doplněno o střední nízkopodlažní článek, díky čemuž je dnes už většina spojů bezbariérově přístupných. Zbývají tu ještě 3 nerekonstruované vysokopodlažní tramvaje KT4D.
Síť MHD v 70tisícovém městě tvoří 2 tramvajové linky (žlutá jednička a zelená šestka) a 11 autobusových linek označených písmeny. Výjimkou je linka 2 původně tramvajová, ale aktuálně zajišťovaná pomocí autobusů. Trať pro linku 2 je totiž od roku 2019 mimo provoz kvůli uzavření mostu přes železniční trať.
Jedna z 6 nejnovějších tramvají z roku 1995 na zastávce u hlavního nádraží, která je sice pro obě linky konečná, zároveň jsou ale tyto linky ukončeny průjezdným způsobem proti sobě s krátkým vyčkáváním. Tato tramvaj je jednou ze dvou, které byly pořízeny dodatečně v roce 2014 jako ojeté z města Halle. Jedná se o prototyp z roku 1992, který zde byl dříve také testován.
Zastávkový označník v centru ukazuje systém značení linek MHD – čísly jsou opatřeny tramvaje, písmeny autobusy. Linka 2 je dočasně / dlouhodobě zrušena a nahrazena odlišně vedenými autobusy.
Obě tramvajové linky mají stejné intervaly, ve všední dny jezdí vždycky čtyřikrát do hodiny ale ve zvláštním kolísavém intervalu od 10 do 21 minut. MHD v Brandenburgu je součástí velkého tarifního systému VBB, do kterého spadá i Berlín.
Vozový park tramvají místního dopravního podniku VBBr reflektuje fakt, že Brandenburg kdysi býval součástí NDR. Prim tu stále hrají tramvaje Tatra, i když většinou už v modifikované podobě. Deseti původním dvoučlánkovým tramvajím KT4D totiž přibyl na konci 90. let střední nízkopodlažní článek. Ještě předtím ale byly pořízeny v roce 1995 nové nízkopodlažní tramvaje MGT6D, v roce 2014 doplněné o dvě další z města Halle včetně prototypu z roku 1992. Od té doby má Brandenburg 16 bezbariérově přístupných tramvají a k tomu ještě 3 původní dvoučlánkové KT4D. Už v roce 2024 by měly dorazit první 4...
Obousměrná tříčlánková tramvaj MGT6D projíždí historickým centrem od Starého Města k Novému. Úzké koleje metrového rozchodu se klikatí křivolakými uličkami a na několika místech překonávají všudypřítomné vodní kanály.
Většina brandenburských tramvají je polepena reklamou, jen u některých prosvítá původní zelenokrémový nátěr. Město netrpělivě očekává dodávku 4 nových tramvají Škoda ForCity, které jsou součástí společné objednávky měst Brandenburg, Cottbus a Frankfurt nad Odrou. Ve hře je také opce na 8 dalších tramvají. Celkem může být pro všechna 3 města dodáno až 45 tramvají.
Interiér tramvaje KTNF6-B, kterému vévodí velký jízdenkový automat. Tramvaje jezdí denně pouze do 20:30, poté je nahrazují noční autobusy. Linka 1 má jízdní dobu zhruba půl hodiny, linka 6 jede asi 20 minut.
Jedna z mála tramvají bez reklamy v zastávce August-Bebel Strasse, kde obě linky překonávají po mostě největší kanál řeky Havel a následně se mimoúrovňově rozdělují do dvou větví směrem na sever.
Linka 1 přijíždí od severozápadu podél kanálu řeky Havel, aby se mimoúrovňově připojila k lince 6 směrem do centra. Jednička odtud vede poměrně daleko na západ po jednokolejné trati k místní věznici. Kousek odtud je také jediná tramvajová vozovna.
Částečně nízkopodlažní interiér tramvají MGT6D z poloviny 90. let. 4 nové tramvaje od Škodovky by měly dorazit v průběhu roku 2024 a zajistit stoprocentní nízkopodlažnost MHD.
Kolem hlavního nádraží projíždí také nejfrekventovanější autobusová linka B obsluhující sídliště severně od centra a předměstí na jihozápadě. Ve všední dny jezdí čtyřikrát za hodinu, interval má podobně rozkolísaný jako tramvaje.
Nejsilnější autobusová linka B projíždí centrem spolu s tramvajemi. Místní dopravní podnik VBBr má celkem 33 autobusů, z toho 10 kloubových. Zhruba polovinu vozového parku tvoří MANy, druhou půlku Mercedesy. MANy jsou dodávány postupně od roku 2019.
Regionální autobusové linky v okolí Brandeburgu zajišťuje dopravce Regiobus z Postupimi, který sází na osvědčené Mercedesy. Jinak jsou zdejší regionální linky součástí velkého systému VBB pro celý Berlín a Braniborsko.
Autobusové nádraží pro regionální linky najdete hned vedle hlavního vlakového nádraží na jižním okraji centra.
Značkou Plusbus jsou označeny regionální autobusové linky jezdící ve všední dny v hodinovém taktu navazující na vlaky.
MHD v Brandenburgu zajišťuje dopravní podnik VBBr, který provozuje také 10 autobusových linek označených písmeny B až W. A právě linka B má se všech nejkratší intervaly. Kromě toho je tu ještě linka 2 nahrazující dočasně zrušenou tramvaj. Pro městské linky má dopravní podnik připraveno 33 autobusů, z toho 10 kloubových. Vozový park je rovným dílem rozdělen mezi výrobce MAN a Mercedes-Benz, přičemž MANy byly do Brandenburgu dodávány jako poslední – nejnovější přírůstek kloubového vozu je z roku 2023. Regionální autobusovou dopravu zajišťuje dopravce Regiobus z Postupimi s páteřními linkami...
Hlavní vlakové nádraží v Brandenburgu leží na jižním okraji centra a zde už si vás převezmou obě tramvajové linky i nejsilnější městská autobusová linka B.
Přímo v odbavovací hale hlavního nádraží najdete veškeré informace o MHD včetně možnosti nákupu jízdenky.
Brandenburg leží na hlavní železniční trati mezi Berlínem a Magdeburgem. Nejen s těmito městy, ale i s Frankfurtem nad Odrou ho spojuje expresní regionální linka RE1 provozovaná společností ODEG jezdící celotýdenně v půlhodinovém taktu. Do Berlína se odtud dostanete za necelou hodinu, do Magdeburgu to trvá podobně.
Od hlavní trati se v Brandenburgu odpojuje regionální linka RB51 do stanice Rathenow ležící na další trati směrem z Berlína na západ. Dopravce ODEG zde nasazuje motorové jednotky Alstom Coradia LINT.