Bratislava (říjen 2011)

Rok 2011 byl pro městskou hromadnou dopravu ve slovenské metropoli poměrně krušný. Na provoz dolehla kritická finanční situace Dopravního podniku a zdražením jízdného od srpna převýšily ceny jízdenek vysoko nad průměr ostatních zemí Střední Evropy, porovnáme-li i to, co je schopná bratislavská MHD lidem nabídnout. Takže žádný výrazný rozvoj se v roce 2011 nekonal, redukce dopravy v několika vlnách vrátily úroveň cestování o něco zpět. Omezování dopravy proběhlo v několika etapách. Koncem února byla zrušena minibusová linka 156 a sloučeny byly některé málo využívané linky v Petržalce (u nich došlo v průběhu roku k částečnému navrácení do původního stavu). V dubnu byly zrušeny minibusové linky 36 a 135 v oblasti Dlhé Diely a Karlova Ves. Zrušena byla také linka 133 z Dlhých Dielů do centra, která se ovšem v průběhu roku vrátila, ale pouze v ranní špičce. V červnu se omezilo dopolední sedlo na více linkách. V září byla zrušena linka 38 a také tramvaj číslo 7, která se koncem roku vrátila v redukované podobě. Ve dvou etapách byl rozšířen počet zastávek na znamení, na kterých se už naštěstí nemusí na autobus mávat.

T3 a K2 na konečné u Hlavního nádraží, ještě než zde byl pro havarijní stav tratě zastaven provoz.
Ze smyčky u Hlavního nádraží vyjíždějí tramvaje na všechny tratě ve východní části Brstislavy a také do centra. Tedy zatím. Dlouhodobě špatný stav trati napovídal brzkou změnu.
U Hlavnej stanice jsou také ukončeny trolejbusové linky 201 a 210. Jedna míří do vzdáleného sídliště v Podunajských Biskupicích a druhá vede k Autobusovému nádraží Mlynské Nivy.
V žalostném stavu je také "rychlodrážní" trať do Dúbravky. Asi nejhorší je koncový úsek z panelů BKV.
Autobusový vozový park byl doplněn o zbývající dodávku kloubových SORů a Mercedesů. Zakoupeny byly také 3 speciálně upravené Citelisy na linky pro zdravotně postižené. Díky novým autobusům mohly být vyřazeny nejstarší Ikarusy nové generace a z bratislavských ulic nadobro zmizely TAM busy a poslední plynové Karosy B732. V září byla zrušena autobusová garáž Krasňany - zbývají tedy tři autobusové garáže. I když skončila dlouhodobá zápůjčka kloubových a patnáctimetrových autobusů, velký počet odstavených plynových Solarisů donutil DP pronajmout si koncem roku opět 7 kapacitních autobusů.
Také čistota tramvajových vozidel není nejlepší...
Není však tak zle...v okolí vozovny Hroboňova se staví nová spojovací trolejbusová trať, která ústí do ulice Pražská a umožní spojení s tratí od Hlavního nádraží na Patrónku.
Mnohem smutnější je vývoj v tramvajové dopravě. Nejen že v roce 2011 nepřibyla žádná zrekonstruovaná, natož nízkopodlažní tramvaj (v Bratislavě stále nejezdí žádná nízkopodlažní tramvaj), ale z kopce to jde i se stavem některých tramvajových tratí. Po rychlodráze do Dúbravky už většinou nejedete rychleji než 30 km/h, k Hlavnímu nádraží se od listopadu tramvají nesvezete vůbec. Trať totiž byla ve značně havarijním stavu a nikdo se nemá k její opravě. Město tvrdí, že nemá peníze a navíc je tu spor kvůli chystané přestavbě Hlavního nádraží - tramvajová smyčka je totiž zahrnuta v tomto projektu,...
Vozovna Hroboňova, toho času v rekonstrukci trolejového vedení, souvislející se stavbou nové spojovací trati, na kterou přispěla Evropská unie.
Nejsou koleje jako koleje...Zde na Pražské ulici končí autobusová linka 84. V brzké budoucnosti by tudy měly jezdit také trolejbusy mezi vozovnou Hroboňova a zastávkou Sokolská.
Výše uvedené skutečnosti působí jako postupná likvidace tramvají v Bratislavě. Ale snad není tak zle. Trochu se oživila debata o tramvajové rychlodráze na Petržalku (EU by měla významně přispět) a objevily se také úvahy o zavedení preference tramvají na křižovatkách, která tu dodnes není vůbec. Ještě nějakou dobu tu však asi potrvá přesvědčování kompetentních orgánů, že preference má smysl. Ve prospěch tramvají hovoří i změna legislativy - od listopadu mají totiž tramvaje přednost před chodci podobně jako v jiných dopravně vyspělejších zemích.
Obratiště Holíčska na Petržalce. Na většině spojů linky 68 vedoucí z východní části Bratislavy potkáte nové kapacitní kloubové autobusy Mercedes-Benz Capacity. Také linky na Petržalku potkalo v roce 2011 prodlužování intervalů v rámci úspor.
Prototyp kloubového autobusu TEDOM zkušebně na lince 74 u hlavní brány Slovnaftu ve čtvrti Vlčie Hrdlo.
U trolejbusů je situace o poznání příznivější. Přibylo několik rekonstruovaných trolejbusů a postavena byla zcela nová trolejbusová trať, i když se jedná spíš o spojku - mezi vozovnou Hroboňova a ulicí Pražská. Zatím je tento úsek pojížděn pouze manipulačně při zátahu a výjezdu z vozovny, začátkem roku 2012 by tudy měly být přesměrovány i některé trolejbusové linky. Po dobudování tratě na Pražské ulici směrem k Patrónce by měly trolejbusy převzít hlavní zátěž mezi tímto dopravním uzlem a centrem města. Ale to je ještě hudba budoucnosti.
Interiér kloubového autobusu TEDOM, který byl do Bratislavy v říjnu zapůjčen. Pár měsíců nato byla výroba autobusů v Třebíči zastavena.
SOR na zajímavé dělnické lince 77, která pendluje mezi Slovnaftem, Povodím Dunaje, Vodostavem a Spalovnou.
Také ze smyčky Ružinov jezdila travmaj na Hlavní nádraží. Po uzavření trati k Hlavnej stanici sem místo linky 8 jezdí šestnáctka.
Celkově je tedy situace v Bratislavě neradostná a ani již několikrát ohlašovaný příchod Bratislavské integrované dopravy ještě nemá konkrétní obrysy, natož výsledky. Nezbývá než doufat, že nabízené evropské peníze pomohou vlít nový život zejména do páteřní tramvajové dopravy a že město se bude chovat k veřejné dopravě štědřeji než dnes. Klesající cenová i časová výhodnost oproti autům může způsobit nevratné škody pro život dynamicky se rozvíjející slovenské metropole.
Aby nebylo evidenční číslo vozidel příliš krátké, byla k němu doplněna ještě pátá číslice, znamenající číslo provozovny. Důvodem je, aby se nemuselo měnit původní čtyřmístné číslo při přesunu mezi jednotlivými garážemi. V roce 2011 byla zrušená garáž Krasňany, dnes jsou autobusy deponovány ve třech garážích.
V rámci redukcí kvůli nedostatku peněz byly omezeny také nové minibusové linky v oblasti Dlhých Dielů. Zůstala zde pouze linka 35 z Kuklovské ve směru na Lamač.  V předchozí době zde bylo zavedeno několik minibusových linek pro místní obsluhu některých odlehlejších oblastí.