Událostí roku 2019 byla pro Bratislavu rekonstrukce tramvajové radiály do Dúbravky, která přinesla výrazné zjednodušení linkového vedení tramvají. Bratislavský dopravní podnik začal dynamicky komunikovat s veřejností a nové vedení Bratislavy je zdá se veřejné dopravě nakloněno. Pozitivní výsledky má také integrovaná doprava Bratislavského kraje, která se začíná nesměle rozšiřovat i do sousedního Trnavského kraje. Připravuje se také další větší obnova městských autobusů.

Dlouhodobá výluka tramvajové trati do Dúbravky kvůli rekonstrukci této nejhorší trati v Bratislavě v oblasti Karlovy Vsi přinesla kromě zkrácení tramvají po zastávku Molecova, kam smějí jen obousměrné tramvaje, také výrazné zjednodušení linkového vedení tramvají. Do každého koncového úseku vede jedna linka ve čtyřminutovém špičkovém intervalu, vytížená trať do Rače byla v průběhu doplněna posilou v podobě linky 7, která sem byla v ranní špičce prodloužena od nádraží Vinohrady.
Jelikož je celková přestavba bratislavského hlavního nádraží stále v nedohlednu, alespoň proběhla revitalizace její odbavovací haly zevnitř i zvenku. Odstraněny byly všechny reklamy a nánosy předchozích let. Jak dlouho to vydrží?
Uvnitř odbavovací haly hlavního vlakového nádraží přibyla informačních schémata i navigační čáry na podlaze mající navigovat na různé cíle v rámci nádraží i jeho okolí.
Událostí roku 2019 byla bezesporu rekonstrukce tramvajové trati směrem na Dúbravku. Na již opravený koncový úsek navázala rekonstrukce trati v oblasti Karlovej Vsi. Na dlouho zde tak byly tramvaje nahrazeny autobusy. Hotovo má být v prosinci. V roce 2020 se pak bude pokračovat v jižní části trati.
V rámci modernizace karloveské tramvajové radiály se budují i bezbariérové přístupy na zastávky, v případě zastávky Karloveská i včetně nových výtahů. V podstatě nová tramvajová trať bude z velké části zatravněna.
Molecova – dočasná konečná tramvají ve směru od centra. Jelikož jsou zde koleje ukončeny bez smyčky, jsou na náhradní tramvajovou linku X6 nasazovány pouze obousměrné tramvaje. Linka X6 je ukončena objezdem centra Bratislavy. Obousměrných tramvají je k dispozici 30.
Na tramvajovou linku X6 navazuje v její konečné zastávce Molecova náhradní autobusová linka X5. Během podzimu 2019 zde došlo k organizačním změnám, řidiči mají povinnost vzít selský rozum do hrsti a vzájemně na sebe vyčkávat.
I když není Molecova stavebně zrovna ideální přestup mezi tramvají a náhradním autobusem, alespoň zde byla dodržování přestupů věnována mimořádná pozornost. Alternativou k této náhradní dopravě je také posílený přímý autobus z Dúbravky a prodloužená ranní linka 133 z Dlhých Dielů až do centra Bratislavy.
Aktuální výlukové schéma tramvají. Díky výluce trati do Karlovy Vsi a Dúbravky bylo výrazně zjednodušeno linkové vedení. Kromě račianské radiály má nyní každý koncový úsek pouze jednu linku v krátkém intervalu. Všechny jsou ukončeny v centru, linky 3 a 9 se vzájemně převlékají na náměstí SNP.
Takto výrazná výluka byla zkouškou nového vedení bratislavského DP i města Bratislavy a zdá se, že to zvládli celkem dobře. Nejen, že byla k této výluce vedena velmi intenzivní komunikační kampaň, hodně pozornosti se jí věnovalo také v průběhu, kdy byly operativně řešeny kapacitní problémy na náhradní dopravě či návaznosti mezi tramvajemi a náhradními autobusy. Ty se odehrávají v zastávce Molecova mezi autobusovou linkou X5 a tramvajovou linkou X6, která pak míří do centra. Kvůli výluce byly posíleny nebo přetrasovány také některé okolní autobusové linky směřující do centra.
Linka X6, na které mohou jezdit pouze jednosměrné tramvaje, je ukončena polookružně v centru objezdem přes náměstí SNP a tunel pod hradem. Na tomto náměstí se uvažovalo s přesunutím zastávek ve směru Petržalka a Dúbravka až za křižovatku, aby byl sjednocen nástup. Zatím se to ale nepodařilo prosadit.
Postupně se opravují také tratě a zastávky v centru města. A přibývají užitečné elektronické panely s aktuálními informacemi o odjezdech a také nové prosklené přístřešky, které jsou v Bratislavě významným nositelem dopravních informací.
Ač měla být linka 1 (slavnostně zavedená v roce 2016 na Petržalku( již nyní prodloužena o další úsek v rámci petržalského sídliště, zatím se v této věci příliš nepokročilo. Nyní to vypadá na rok 2023. Většinu lidí z Petržalky tak stále odvážejí autobusy. Po skončení výluky v Karlově Vsi pojede do Petržalky místo jedničky linka 3.
Jedna z tramvají T6A5 v novém bratislavském kabátě na náměstí SNP, které se stává stále více přátelské k pěším. Odtud se dostanete bez přestupu do všech tramvajových radiál.
Posilová linka 7 spojuje hlavní vlakové nádraží s nádražím Vinohrady. Kvůli nedostatečné kapacitě samotné linky 3 na Račianské radiále byla sedmička dodatečně prodloužena ráno až do Rače. Interval z Rače se tak ráno zkrátil ze 4 na 2 minuty.
V poslední době se objevují i zdánlivě drobná, ale užitečná vylepšení, jako například zde v zastávce Náměstí Franza Liszta, kde mají řidiči povinnost vyčkávat na signál volno v zastávce, kde mohou během tohoto čekání nabrat dobíhající cestující.
Konečná zastávka Komisárky na račianské radiále, kde byla v průběhu výlukového linkového vedení dodatečně zavedena v ranní špičce ještě posilová linka 7.
Bohužel se termín konce výluky několikrát posouval, a to až do samotného závěru roku 2019. Po skončení výluky však zůstane linkové vedení tramvají v duchu páteřních linek s krátkým intervalem. Do Karlovy Vsi pojedou linky 4 a 9, do Dúbravky bude dál pokračovat čtyřka. Do Petržalky nově pojede linka 3 z Rače, tam tedy budou jezdit jen obousměrné tramvaje. Naopak jednička bude jen taková krátká polokružní spojnice centra s Hlavním nádražím. V roce 2020 čeká totiž Bratislavu několik dalších velkých výluk – pokračovat bude rekonstrukce dúbravské radiály v oblasti od tunelu po zastávku Molecova,...
Záložní a pravidelná tramvaj T6A5 na konečné Komisárky. Tramvaje T6, které tu jezdí v počtu 46 kusů, postupně procházejí opravami, které jim věští ještě dlouhý život, stále ale najdete poměrně hodně vozů v původním barevném řešení. Zkoušel se i provoz ve trojici. Po skončení výluky v Karlově Vsi sem budou na lince 3 jezdit jen nové obousměrné tramvaje, protože trojka nově zamíří do Petržalky.
Původní nepříliš přívětivý interiér tramvají T6A5 z počátku 90. let. K dosud nerekonstruované trati do Rače s rozbitými panely BKV se tyto tramvaje hodí. V roce 2020 by měla i tato trať projít rekonstrukcí.
Moderní a přívětivé zákaznické centrum bratislavského DP najdete v podchodu pod Hodžovým náměstím. Dlouhodobé tramvajové výluce byla věnována i zvýšená pozornost v podobě vydání speciálních letáků se schématem celé sítě MHD.
Úpravami prochází také integrovaný tarif IDS BK. Díky postupující integraci celého Bratislavského kraje můžete cestovat bez starostí na jednu jízdenku MHD, vlakem i regionálním autobusem. A vylepšují se také možnosti nákupu jízdenek. Roste počet uživatelů mobilní aplikace, kde je na kápu jízdenek sleva 10%. Do systému IDSK BK by měl být zapojen také sousední Trnavský kraj, od 1. 8. 2019 dojedete na jízdenku IDS BK až do Trnavy.
V rámci Evropského týdne mobility 2019 přibylo v bratislavských ulicích také několik užitečných vyhrazených pruhů pro autobusy. Jedním z nich je tento trolejbusy a autobusy vytížený úsek ve směru od Hodžova náměstí k zastávce SAV.
V konečné zastávce Patrónka vyrostlo toto dobíjecí místo pro elektrobusy, které jsou stabilně nasazovány také na linku 43 do Lesoparku. O sezónních víkendech zde však jezdí kvůli vysoké poptávce kloubové autobusy.
Oblast čtvrtí Staré Město a Kramáre je doslova protkána trolejbusovými tratěmi. Jedná se o jednu z nejklidnějších, nejhonosnějších a zároveň nejčistších částí Bratislavy. Se starými vysokopodlažními trolejbusy se v Bratislavě setkáte už jen za zvláštních okolností.
Vozovna Hroboňova je kromě nových trolejbusů domovem i pro 6 vozů s karoserií Citelis a pomocným naftovým agregátem používaných na samostatné trati na Dlhé Diely. Jeden z nich byl v rámci oslav 110 let trolejbusů v Bratislavě opatřen retronátěrem.
Kromě poměrně zajímavého vývoje v tramvajové dopravě se na poli MHD za poslední rok nic až tak revolučního nestalo. Obnova vozového parku nyní stagnuje, přibylo akorát 6 ojetých kloubových Solarisů z Berlína a 6 MANů z Klagenfurtu. Připravuje se zakázka na cca 80 nových kloubových autobusů, z toho 10 by mělo být speciálně upraveno pro letištní linku 61. Tam se také výhledově počítá s možným nasazením parciálních trolejbusů, které by využívaly již existující trolejové vedení. Podobná myšlenka je i u dalších úseků, kde by se tak omezil souběh trolejbusů a autobusů. Trolejbusová doprava důstojně...
Trolejbusová smyčka Búdková, kde končí doplňková linka 203, leží poblíž bratislavského hradu a hřbitova Slavín. Tato nejmalebnější bratislavská trať pokračuje dál kolem vozovny Hroboňova na Patrónku. Druhou konečnou linky 203 je neméně zajímavá Koliba.
Vilovou čtvrtí Slavín a oblastí Kalvária projíždí minibusová linka 147, která má v oblasti Kalvárie tzv. zónu Stop, kde si můžete nechat zastavit prakticky kdekoli. A místní obyvatelé zejména z řad méně pohyblivých toho hojně a rádi využívají.
Dosluhují minibus Iveco z roku 2008 na lince 147 by měl být již brzy vyměněn za nový prostornější. Poptávka po této místní lince, proplétající se úzkými ulicemi Slavína a Kalvárie, je značná.
Dlouhodobě odstavená cvičná tramvaj K2 ve vozovně Krasňany.
Ve vozovně Krasňany najdete ještě několik odstavených trolejbusů Škoda 14Tr a 15Tr. Svézt se s nimi můžete už jen při zvláštních příležitostech.
Díky dodávkám nových vozidel jsou už vyřazeny také všechny vysokopodlažní autobusy SOR. Ze 33 vozidel SOR B9,5 z let 1999-2005 jsou zachována už jen dvě – jedno jako historické a druhé jako „technologické“.
A nezahálela ani integrovaná doprava Bratislavského kraje (IDS BK), která v srpnu 2019 překročila hranice Trnavského kraje a pokračuje v dopravní optimalizaci vlaků i autobusů, aby si méně konkurovaly a více spolupracovaly. Úspěšné jsou také inovace na poli projede jízdenek – mobilní aplikace je stále oblíbenějším nástrojem nákupu jednorázových lístků, připravuje se i možnost nahrát si tam dlouhodobé kupóny. Je také snaha změnit dosavadní systém čipových karet na otevřený, kde by bylo možné nahrát kupón na jakýkoli nosič podobně jako v Praze. Po vzoru Ostravy se připravuje možnost pouhého...
I v roce 2019 ještě potkáte ve špičkách pracovních dnů běžně na linkách tyto již čtvrtstoletí staré Karosy. V provozním stavu jich je ještě více než 20 a ponechány byly z důvodu zvýšené potřeby autobusů při dlouhodobé výluce tramvají. Také bylo za tímto účelem koupeno 11 ojetých MANů a Solarisů z Německa a Rakouska.