Doprava ve slovenské metropoli i v této nelehké době vzkvétá před očima. Dokončená rekonstrukce tramvajové radiály do Karlovy Vsi, stovky nových zastávkových označníků i elektronických odjezdových panelů, nastartování radikální obnovy vozového parku autobusů, smělé plány na nové trolejbusové tratě a mnoho dalšího učinilo v posledních letech Bratislavu záviděníhodnou i pro mnohá západně položená evropská města. Bratislava má také nové autobusové nádraží a rozšiřuje se zdejší integrovaný systém, i do sousedních krajů. Škoda, že se příliš nepovedl přechod k nově vysoutěženému dopravci regionálních linek.

Bratislavské tramvaje si mohou připsat další kompletně zmodernizovanou trať, konkrétně nejvytíženější radiálu do Karlovy Vsi a Dúbravky. Na podzim 2020 byl dokončen poslední zbývající úsek od tunelu pod hradem k přestupnímu uzlu Molecova, nově Riviéra, kde se přestupuje na trolejbusy do sídliště Dlhé Diely nepoměrně pohodlněji. Probíhá také postupná modernizace starších tramvají a zveřejněn byl vítěz tendru na 40 nových kapacitních tramvají, z nichž bude 10 obousměrných určených pro prodloužení trati do Petržalky, jejíž stavba začala závěrem roku 2021.
Poslední úsek komplexní modernizace karloveské tramvajové radiály byl zprovozněn po průtazích v říjnu 2020. Jedná se o část mezi tunelem pod hradem a přestupním uzlem Molecova, který byl přejmenován na Riviéru. Zde na zastávce Botanická záhrada přibyly i bezbariérové přístupy pomocí výtahů.
Nejnověji modernizovaný úsek karloveské radiály je zatravněn pomocí trvanlivých sukulentů. Na linku jsou ve všední dny nasazovány tramvajové dvojice, o víkendu dvoučlánkové tramvaje K2. Bratislava postupně modernizuje starší tramvaje a obléká je do červeného bratislavského nátěru.
Standardem modernizovaných zastávek na karloveské radiále v úseku od tunelu po Karlovu Ves jsou bezbariérové přístupy, nové přístřešky i označníky a také elektronické odjezdové panely.
Modernizovaný přestupná uzel Riviéra (dříve Molecova) na cestě z centra do Karlovy Vsi a Dúbravky. Za touto zastávkou je možnost obracení obousměrných tramvají. Detail nového typu zastávkového označníku, kterých bylo instalováno již přes 500.
Přestupní uzel Molecova, nově Riviéra, se změnil k nepoznání. Odstraněno bylo přebíhání lidí přes rušnou křižovatku při přestupu mezi tramvají a trolejbusy - nově jsou zastávky linek 32 a 33 hned vedle tramvajových nástupišť.
Stejně tak pohodlně se přestupuje v zastávce Riviéra mezi tramvají a trolejbusem i ve směru z centra. V plánu je výstavba trolejbusové trati odtud směrem na Patrónku, čímž by se propojil dosud oddělený trolejbusový provoz pro linku 33 a elektrifikována bude také souběžná linka 32 k hlavnímu nádraží.
O víkendech jsou na linku 4 nasazovány méně kapacitní dvoučlánkové tramvaje. Tento úsek mezi Molecovou a Karlovou Vsí byl dokončen v únoru 2020 a navázal na dřívější modernizaci koncového úseku do Dúbravky.
Detail zmodernizované zastávky s novými výtahy na konečné v Karlově Vsi, která se nově jmenuje Kútiky. Zde končí linka 4, dál do Dúbravky pokračuje linka 9.
Pohled z nadchodu nad zastávkou Kútiky na úsekovou konečnou v Karlově Vsi. Tramvajová radiála dál pokračuje na Dúbravku. Kompletně zmodernizovaná trať od tunelu pod hradem byla zprovozněna v říjnu 2020.
Událostí roku 2021 bylo bezesporu otevření nového autobusového nádraží současně s novým obchodním centrem Nivy, které vyrostlo na místě původního autobusového nádraží. Funguje od 30. 9. Podél jezdí také trolejbusová linka 202, nově pod číslem 72.
V útrobách nového obchodního centra Nivy se skrývá nové autobusové nádraží. V průběhu roku 2020 byla doplněna celovozová klimatizace do starších kloubových autobusů SOR.
V suterénu zhruba uprostřed nového obchodního centra Nivy je centrální vstup do autobusového nádraží i s potřebným zázemím. Dostat se sem přes nákupní pasáž není zrovna jednoduché, po chvíli zkoumání ale zjistíte, že se k autobusům dostanete i poměrně rychle ve směru od centra města díky přímým výtahům ze západního okraje komplexu.
Nové podzemní autobusové nádraží s pilovitými nástupišti. Nad každým je obrazovka s aktuálními odjezdy. V říjnu 2021 byly regionální linky ještě v podání dopravce Slovak Lines, který byl od poloviny listopadu nahrazen nově vysoutěženou Arrivou.
Konec dosavadního dopravce Slovak Lines znamenal i přechod do další fáze optimalizace regionálních linek v rámci IDS BK. Bohužel velmi krátká doba od podpisu smlouvy s novým dopravcem přinesla značnou nestabilitu a dlouhé období výpadků a omezování dopravy.
Výstupní zastávky jsou sice umístěny co nejblíže východu z autobusového nádraží do obchodního centra, tvarování výstupní hrany ale neumožňuje bezbariérový výstup.
Od října 2021 má Bratislava také nové autobusové nádraží, které leží pod novým obchodním centrem Nivy na místě toho původního. Opuštěno tak zůstalo provizorní nádraží naproti přes ulici. S tím souvisí i proměna regionální autobusové dopravy, která je v Bratislavském kraji již kompletně zapojena do IDS BK, který se rozšiřuje i do sousedního Trnavského kraje. V listopadu 2021 skončil dosavadní dopravce regionálních spojů Slovak Lines, který byl poněkud neslavně nahrazen vysoutěženou Arrivou, která však měla jen měsíc na přípravy provozu a nábor řidičů, podle čehož to také dopadlo.
Příjezdová hrana nového autobusového nádraží. I přes další fázi integrace jezdí většina regionálních spojů až do centra Bratislavy bez většího provázání s místní MHD. V červnu 2021 byly zapojeny do systému IDS BK další linky v sousedním Trnavském kraji.
Výjezd z nového autobusového nádraží. S koncem stávajícího regionálního dopravce skončily také vysokopodlažní autobusy včetně tohoto SORu. V době návštěvy bylo ještě možné svézt se také autobusy Karosa. Nový dopravce Arriva pořídil kompletně nové nízkopodlažní autobusy, většinou značky SOR.
Kolem nového autobusového nádraží jezdí také linka 210 s provozem trolejbusů s pomocným naftovým agregátem. Od listopadu 2021 je tato linka přečíslována na 40. Chystá se zatrolejování úseku odtud směrem k mostu SNP a tím pádem i prodloužení této linky.
Do otevření nového autobusového nádraží sloužilo o kousek dál toto provizorní autobusové nádraží, které bylo navzdory své dočasnosti nad očekávání komfortní.
Informace o přesunutí provizorního autobusového nádraží do původní polohy od 30. 9. 2021. Tato plocha bude využita pro další zástavbu této dynamicky se rozvíjející čtvrti u břehu Dunaje.
Odstavná plocha poblíž provizorního autobusového nádraží s končícím dopravcem Slovak Lines. Po změně dopravce byl rozsah dopravy kvůli nedostatku řidičů a dalším problémům výrazně omezen a ke stabilizaci došlo až několik měsíců poté.
Od listopadu 2021 jsou přečíslovány všechny trolejbusové linky, aby uvolnily místo nově integrovaným regionálním linkám. Dlouho před změnou upozorňovaly na tento krok také doplňkové cedulky za okny trolejbusů. Po změně zase naopak informovaly, jaké číslo nesla konkrétní linka původně.
Upozornění na blížící se přečíslování trolejbusových linek obsahovaly i zastávkové jízdní řády. Od listopadu 2021 už podle čísla nepoznáte, jedná-li se o autobus nebo trolejbus. Nové číslování respektuje dosavadní systém, kdy jednotlivé číslice vyjadřují, odkud kam daná linka jede.
Páteřní linka 201, nově 71, začíná u hlavního nádraží. Pro ni se chystá nákup 16 dvoukloubových trolejbusů Solaris. Do Bratislavy přijde také 23 kloubových trolejbusů škoda s karoserií SOR a 11 dvanáctimetrových vozů SOR s karoserií NS. Všechny nové vozy budou mít pomocný bateriový pohon.
Kolem bratislavského hradu vedou troleje a pod nimi jezdí linky 203 a 207 (nově 44 a 47). Část trolejbusů zde jezdí v kloubovém provedení. I přes téměř stoprocentní obnovu vozidel v předchozích letech se chystá nákup 50 nových vozidel pro elektrifikaci dalších tras MHD v nejbližších letech.
Detail nového označníku ve verzi zavěšené na trolejovém sloupu. Nově se pracuje i s barvami jednotlivých nosných linek a výrazně jsou používána také písmena pro jednotlivá nástupiště v přestupních uzlech. Dosud bylo novými označníky osazeno přes 500 zastávek, v roce 2022 se chystá obnova dalších 700.
První vlaštovkou v řadě mohutné obnovy autobusů se v roce 2020 stalo 11 kloubových autobusů Solaris pro letištní linku 61 se zvětšeným prostorem pro zavazadla i s novým informačních systémem, který je na první pohled viditelný hlavně díky použité bílé barvě diod. Už nyní se chystá zatrolejování této linky a nákup kloubových trolejbusů s karoserií SOR.
V nových autobusech Solaris na letištní lince 61 fungují také rozšířené informace o trase linky včetně možných přestupů na okolní spoje v následující zastávce. LCD obrazovky jsou používány také pro další aktuální informace nebo osvětu.
S rozšiřováním integrace souvisí i přečíslování trolejbusových linek z dvoustovkové řady, které dostaly běžná dvouciferná čísla jako autobusy. Tomuto kroku předcházela poměrně zajímavá informační kampaň. Trolejbusová doprava je však i nadále na vzestupu, chystá se výstavba mnoha nových tratí a bude se kupovat 50 nových bateriových trolejbusů, 16 z nich bude dvoukloubových pro páteřní linku z centra na východ do Dolných Honů. Elektrifikovat se bude také linka 61 na letiště, pro kterou bylo v roce 2020 pořízeno 11 nových kloubových Solarisů s novými funkcemi informačního systému.
Nové displeje na autobusech Solaris pracují také s barvou linky. Aktuálně bylo koncem roku 2021 dodáno 40 tureckých kloubových autobusů Otokar, 30 dalších bude dodáno v roce 2022. Podepsána je také smlouva až na 80 standardních autobusů SOR NS12. Plány Bratislavy jdou ale ještě dál – chystá se také pořízení až 40 vodíkových autobusů a 40 elektrobusů.
Síť minibusových linek se dočkala nových vozidel – v roce 2020 bylo dodáno 8 vozů Rošero na podvozku Iveco, které nahradily dosluhující dodávky stejné kapacity. Zde na lince 147 poblíž kopce Slavín nad centrem Bratislavy.
Interiér nízkopodlažního minibusu Rošero First z poslední 8kusové dodávky, kdy byla kompletně obnovena flotila minibusů Iveco/ Rošero dodaných v letech 2007-9.
Nový jízdní řád minibusové linky 147 s oznámením čerstvé novinky – zkrácení intervalu do oblasti Kalvárie, obytné čtvrti s úzkými uličkami v kopcích nad centrem Bratislavy.
Západní konečná minibusové linky 147 u trolejbusové konečné Búdková, kde končí linka 203 (nově 44). Dál na Patrónku pokračuje linka 47 (dříve 207).
Rušný víkendový provoz na konečné trolejbusů Koliba, odkud vyráží elektrobusy na rekreační lince 144 směrem do místního rozlehlého lesoparku a také minibusová linka 145 směrem na Patrónku. V poslední době se počet rekreačních linek do této oblasti významně rozrostl.
Trolejbus a elektrobus SOR a minibus Rošero vyčkávají na konečné Koliba. Tyto osmimetrové elektrobusy má Bratislava pouze dva. O víkendu je potkáte na krátké rekreační lince 144 odtud na Kamzík.
Jeden z nových minibusů Rošero na krátké minibusové lince 145 uprostřed rezidenční čtvrti mezi Kolibou a Patrónkou.
Dny kloubových Karos už byly v říjnu 2021 sečteny. K vidění byly nejčastěji na studentské lince 31 k cintorínu Slávičie údolie. Do podzimu 2021 se v provozu zachovalo už jen pár kusů.
Jedna z posledních plynových kloubových Karos a její interiér zadní části. Celkem jich bylo v letech 1991-5 dodáno 107 kusů. V posledních dnech provozu už byly nasazovány pouze ve špičkách na linky 31 a 75.
26letá Karosa v posledních dnech provozu na konečné studentské linky 31 Cintorín Slávičie údolie.
Studentská linka 31 jezdí ve všední dny v krátkých intervalech mezi centrem Bratislavy a vysokoškolským kampusem poblíž sídla Slovenské televize.
Velký pokrok je možné pozorovat také v městské autobusové dopravě. Koncem roku 2021 přišly první turecké kloubové Otokary, kterých má být až 80. Předtím bylo pořízeno 11 kloubových Solarisů pro letištní linku 61 a obnovena byla flotila 8 minibusů. Naopak skončila éra posledních kloubových Karos, které tu statečně jezdily i 25 let. Chystá se pořízení také 80 plynových autobusů, 40 elektrobusů a dokonce až 40 vodíkových autobusů. S novými vozy se zvyšuje také kapacita na jednotlivých linkách, zavedeno bylo několik dalších doplňkových linek včetně vylepšené rekreační dopravy do místního...
A ještě jednou dnes již vyřazená Karosa poblíž rušné zastávky Zochova v centru na koridoru vedoucím směrem na jih na most SNP. Dnes již tyto veterány nahradily nové turecké autobusy Otokar.
Tramvaj z Petržalky míří po starém mostě směrem k centru Bratislavy. Koncem roku 2021 začala dlouho očekávaná a odkládaná stavba prodloužení této trati skrz největší slovenské sídliště.
Dosavadní konečná linky 3 na kraji Petržalky. I přes poměrně malý zásah do největšího sídliště je tato linka hojně využívaná. Aktuálně se konečně chystá její prodloužení až na jižní konec sídliště do oblasti rozestavěného depa metra Janíkov Dvor. A proto se i připravuje nákup dalších 10 obousměrných tramvají Škoda 30T.
Jedna z čerstvě nalakovaných tramvají T6A5 na konečné linky 1 u hlavního nádraží. Tato krátká linka jezdí pouze do historického centra Bratislavy. Tyto i ještě starší tramvaje T3 by mělo nahradit 30 nových jednosměrných tramvají Škoda 29T.
Jedny z prvních výrazných modernizací tramvají T3 v podobě T3S s „kotasovými“ čely. Tyto vozy byly přestavěny v letech 1997-8. Zde na křižovatce v centru se potkávají s jedním z turistických vyhlídkových autobusů, které také provozuje bratislavský DP.
Jedna z prvních tramvají T6A5 v původním nátěru stoupá z centra ze zastávky Kapucínska směrem k tunelu pod hradem. Nedávno bylo mnoho zastávek přejmenováno a zmizely doplňkové komerční názvy.
Konečná poloviny spojů linky 4 u nádraží Nové Město. Tato linka jezdí v krátkém intervalu skrz centrum do Karlovy Vsi. Druhá půlka spojů nezajíždí do této smyčky, ale vede dál na východ na Zlaté Piesky.
Páteřní linka 50 projíždí kolem nově opravené budovy nádraží Nové Město východně od centra. Zatímco starším SORům přibyly celovozové klimatizace, nakupují se nové kloubové vozy – k 11 Solarisům z roku 2020 nyní postupně přibude až 80 Otokarů.
Jízdenkový automat a schéma tarifních pásem IDS BK, které se rozrostlo i na část Trnavského kraje. V červnu 2021 došlo ke zdražení jízdenek, ale současně ke zlevnění ročních kuponů. Nově lze také ve vozech MHD jednoduše platit pouhým přiložením platební karty v terminálu.
Bratislavská MHD výrazně zmodernizovala také zastávky a jejich informační systém. Začala velká výměna označníků za nové modernější s barevným značením linek či zvýrazněním jednotlivých stanovišť v rámci přestupních uzlů. V roce 2021 jich bylo vyměněno 500 a v dalším roce je v plánu 700 dalších. Jen za rok 2021 přibylo dalších 120 elektronických odjezdových panelů. Chystá se doplnění dalších cca 200 zastávkových přístřešků. V červnu 2021 sice došlo ke zdražení jízdenek, roční kupóny ale zlevnily. A ve vozech MHD si nově můžete koupit jízdenku pouhým přiložením platební karty k terminálu....
Od prosince 2020 provozuje regionální linku S70 do Komárna místo Regiojetu slovenský národní dopravce ZSSK s pronajatými soupravami od rakouských drah ÖBB.