Brémy (říjen 2011)

Brémy jsou s téměř 600 000 obyvateli desátým největším německým městem, které se rozkládá kolem řeky Weser, ústící asi 60 km poté do Severního moře. Rychlou železnicí jsou Brémy spojeny se sousedním Hamburkem. Stejně jako Hamburk jsou Brémy samostatným hanzovním městem, které má podobné pravomoci a zastoupení jako německé spolkové země. Kromě železniční dopravy jsou Brémy spojeny se světem také mezinárodním letištěm. Městská doprava je ve znamení tramvají. Podobně jako v jiných větších městech se zde ve druhé polovině 20. století uvažovalo o přebudování tramvajové sítě na metro. Brémy jsou jedním z měst, která se rozhodla ponechat si hustou tramvajovou síť a povýšit ji na moderní a rychlou páteřní kolejovou dopravu po městě a okolí.

Hlavní nádraží, brána do města, leží velmi blízko historickému centru a potkává se zde většina tramvajových a část autobusových linek. Zde zástupce nejnovějšího typu Flexity Classic od Bombardieru.
Přímo před rušným Hlavním nádražím probíhají předvánoční trhy, které pokračovaly na druhé straně nádraží velkým zábavním parkem. Průchod nádražím byl díky tomu velmi obtížný.
Tramvajová síť v Brémách je poměrně hustá a tramvaje obsluhují většinu důležitých sídelních celků. Koleje hustě protkávají také historické centrum, které je v porovnání s jinými německými městy neobvykle zachovalé a rozsáhlé. Hlavním přestupním uzlem je Hlavní nádraží, kde se potkává většina tramvajových a také část autobusových linek.
Lavičky v prostoru před Hlavním nádražím jsou vytvořeny se starých železničních dvojkolí.
Brémské tramvaje jsou známé svými neobvyklými vozidly, tzv. Hansatram, což byly robustní kloubové tramvaje s vlečnými kloubovými vozy. Dnes už se s nimi v běžném provozu nesetkáte, tvoří pouze provozní zálohu, ale budete-li mít trochu štěstí, narazíte na ně v ulicích jako nejrůznější zvláštní smluvní komerční jízdy. Tyto staré vysokopodlažní tramvaje byly nahrazeny v průběhu posledních 20 let nízkopodlažními vozy dvou typů.
Přímo v přestupním terminálu před Hlavním nádražím najdete také kvalitně vybavené informační středisko MHD. Je to jedno z mála míst (mimo vozidel a nádraží), kde se dají zakoupit jízdenky.
Starší typ brémských tramvají přímo v historickém centru poblíž zastávky Domsheide. Těchto tramvají dodala firma AEG do Brém mezi lety 1993 a 1996 celkem 78 kusů.
Tramvaj na pěší zóně v historickém centru se poklidně prodírá ulicí plnou chodců a cyklistů. Základní jednotný nátěr brémského DP je červené čelo a bílý zbytek, část starších tramvají však má různobarevná čela.
Legendární staré tramvaje "Hansatram" potkáte bohužel již jen výjimečně, například jako tento exponát na smluvní jízdě. Na této ulici poblíž zastávky Domsheide se potkávají tramvaje i autobusy jedoucí jižním směrem.
Zajímavou novinku přichystal brémský dopravní podnik svým zákazníkům - v novějších tramvajích najdete také normální poštovní schránku.
Setkání nového a staršího typu brémských tramvají na konečné Gröpelingen, jež je zároveň vozovnou. Novější typ vlevo je o 35 cm širší než typ GT8N vpravo - kvůli tomu musela být část tratí přestavěna. Nový typ tramvaje si také díky své šířce umí "nadjet" nad nástupní hranu, nástup je tak velmi pohodlný.
Jeden typ, označovaný jako GT8N, pochází z továrny AEG a byl do Brém dodán v počtu 78 kusů v letech 1993-1996. Jedná se o plně nízkopodlažní čtyřčlánkovou tramvaj o šířce skříně 2,3 metru. Druhý, nejnovější typ GT8N1 je tříčlánkový, zhruba stejně dlouhý, ale o 30 cm širší. Vyráběn je v Bombardieru a dodáván od roku 2005. Celkem by měla flotila nových tramvají čítat cca 45 kusů. Tato tramvaj je pohodlnější a uspořádáním interiéru se hodí pro rychlodrážní linky s delší jízdní dobou. Nyní je potkáte například na linkách 1 nebo 6.
Na konečné Gröpelingen jsou proti sobě ukončeny tramvaje z Brém a autobusy z odlehlé, ale hustě obývané severní části Brém. Od prosince 2011 se v této části města chystá malá revoluce v linkovém vedení. Potkáte tu i tento obstarožní kloubový Neoplan.
Ve vozovně Gröpelingen odpočívá i tato "Párty tramvaj", používaná pro komerční večerní jízdy. Je přestavěná z původního typu tramvají, který v Brémách jezdil od 70. let. Nyní se s těmito tramvajemi můžete svézt například v rumunském Temešváru.
Na rozdíl od centra, kde tramvaje potkáte v úzkých ulicích nebo na pěší zóně, jsou tratě mířící do vzdálených předměstí stavěny jako rychlodrážní s dlouhými mezizastávkovými úseky, absolutní preferencí a zcela oddělené od ostatní dopravy. Takové úseky najdete například na linkách 1, 5 nebo 8. Ve vysokém stádiu rozestavěnosti je prodloužení linky 1 východním směrem do čtvrti Osterholz a dále k nádraží Mahndorf. Prodloužená rychlodrážní linka 1 zde již příští rok nahradí několik kloubových autobusových linek. V plánu je také prodloužení opačného konce linky 1 do čtvrti Huchting.
A ve vozovně odpočívají ještě další skvosty včetně vlečných kloubových vozů. Do běžného provozu už však bohužel nezasahují.
V němčině je to vtipné...a znamená to, že večer se do autobusů nastupuje pouze předními dveřmi.
Tramvajové linky mají jednotný interval 10 minut, linka 4 má ve špičkách vloženinu v podobě linky 5, zajišťující souhrnný interval 5 minut. Linky 1, 3 a 4 jsou ještě posíleny v ranní špičce rychlíkovými spoji, označenými jako 1S, 3S a 4S (linka 4S jezdí i odpoledne). Ty zpravidla jezdí v intervalu 20 minut pouze ve směru do centra a v okrajových úsecích vynechávají část zastávek a lidem zkracují cestu o pár minut (v centru již jedou proloženy 5 ku 5 minutám se svou základní linkou). Obzvlášť rychlá je linka 3S, jedoucí z přestupního terminálu Gröpelingen, která vynechává většinu zastávek na...
Nové kloubové Solarisy postupně nahrazují dožívající MANy a Neoplany. Autobusy zde, v terminálu Gröpelingen, vyčkávají na tramvaje z centra. Informaci o příjezdu blížících se tramvají jim dává nenápadné světelné zařízení vpravo nahoře, které signalizuje, která linka přijede a jestli už je vzdálená 3 minuty nebo 1 minutu od konečné zastávky.
Centrální rozjezd v centru městečka Vegesack na severu Brém. Autobusové linky se tu vzájemně potkávají a navazují na vlakovou linku od Brém. Od prosince bude zkrácen interval vlaků a proto dojde také ke změnám zdejších autobusů, aby na sebe mohly lépe navazovat.
Konečná stanice Bremen-Farge místní lokálky, která jezdí z konečné vlaku Vegesack do nejzápadnější části Brém. Cesta trvá asi 20 minut a díky elektrizaci dojde od prosince 2011 k jejímu propojení s hlavní tratí od Brém. Ve stanici Vegesack tak již neubde nutné přestupovat a původně půlhodinový interval se zkrátí na polovinu. Také se předpokládá nasazení jednopodlažních elektrických jednotek a označení jako linka RS1 (místní forma S-Bahnu).
I když rychlíkové linky projíždějí část zastávek, i ostatní linky umějí zastávky projíždět - všechny jsou totiž na znamení, takže pokud nedáte před výstupem znamení, tramvaj Vás může unést o zastávku dál. Jízdenkové automaty najdete pouze v tramvajích a někdy je po jízdenkách taková poptávka, že si ji při kratší cestě ani nestačíte koupit. V nových tramvajích můžete také vhodit pohled nebo dopis do poštovní schránky. V současnosti se rozjíždí projekt elektronické čipové karty "BOB". Informace na zastávkách jsou dostatečné, často bývá na zastávce také digitální panel s aktuálními...
Konečná zastávka linky 6 Klagenfurter Strasse u místní univerzity. Na lince 6 mířící na zdejší letiště jezdí pouze nové tramvaje GT8N1.
Kvalitní marketing dokazuje chystaná změna linkového vedení v oblasti Bremen-Nord. V této hustě obydlené oblasti severně od Brém u břehu řeky Weser se od prosince 2011 chystá přeměna sítě autobusových linek. Důvod je jednoduchý. Od prosince bude zkrácen interval zdejší vlakové linky z 30 na 15 minut a díky elektrizaci koncového úseku dojde k propojení dosud oddělených tratí do jediné linky RS1.
I když je síť tramvají v Brémách již dnes velmi rozsáhlá, připravuje se její další rozšíření. Rychlodrážní linka 1 bude v roce 2012 prodloužena východním směrem sále do čtvrti Osterholz, kde se nachází velká obytná čtvť a také několik nákupních center.
Ukázkový příklad přestupní zastávky mezi tramvají a autobusem. Vnitřek tramvajové smyčky Weservehr je šikovně využit jako konečná autobusů.
Nová přeložka tramvajové trati poblíž centra, po které jezdí linka 3, je spojená s velkými rozvojovými plány původní již nevyužívané přístavní čtvrti u řeky Weser. Zde je ve splítce souběžně s tramvajovou tratí vedena nákladní vlečka.
Zábavná osvětová kampaň proti neplatičům: "Černý pasažére, tvoje výmluvy mohou být nejoriginálnější na světě, přesto tě budou stát 40 EUR."
Dosud navazující autobusové linky se základním intervalem 10 minut tak budou rozděleny do více linek se základním intervalem 15 minut. Tím bude zachována návaznost na vlaky ve stanici Vegesack, složením linek do souhrnného intervalu 5 minut bude zachována návaznost na tramvaje v uzlu Gröpelingen, zavedou se některá nová přímá spojení a omezí naddimenzované koncové úseky silných linek. Původní čísla autobusových linek se povýší o 20, aby byl celé změně dán velkolepější ráz.
Ukázka složení autobusové flotily zdejšího dopravního podniku BSAG uvnitř tramvajové smyčky Sebaldsbrück. Poměrně velký podíl zde tvoří kloubové autobusy. Nízkopodlažnost je samozřejmostí. Nejnovější autobusy pocházejí z MANu a Solarisu.
U Hlavního nádraží končí i některé příměstské autobusové linky jiných dopravců. I zde potkáte kloubové vozy.
Autobusová síť kromě již zmíněné oblasti Bremen-Nord tvoří spíše doplněk k tramvajím. Autobusy však zajišťují poměrně významné tangenciální spojení mezi okrajovými částmi města. Systém malého počtu linek s krátkými, zpravidla 10minutovými intervaly, se výborně doplňuje se základní tramvajovou kostrou. Na většině linek potkáte kloubové vozy. Hlavním výrobcem autobusů pro Brémy je MAN a Solaris. Nové autobusy navazují na starší a dožívající Mercedesy a Neoplany.
Starší MAN uprostřed dopravního ruchu před Hlavním nádražím. Mezi lidmi proudícími od nádraží se zde volně prohánějí tramvaje a autobusy a nikomu to zjevně nevadí. Opět jednoduché, ale funkční řešení.
Tramvaj linky 4 na konci rychlodrážní trati do stanice Arsten ve světle pozdního odpoledne. I když tramvaje v Brémách jezdí dost daleko od centra, díky jejich rychlosti si v Brémách získávají stále větší oblibu.
Na zastávce přímo před mezinárodním letištěm praští do očí velký nápis "Tady v Brémách jezdíme tramvají". Linka 6 spojuje letiště s Brémami od roku 1998.
A v odbavovací hale letiště najdete tento reklamní "pomník" brémským tramvajím. Za 11 minut až do centra je vážná a atraktivní nabídka pro všechny letištní cestující.
Takřka bezvýhradním autobusovým dopravcem na městských linkách je místní dopravní podnik BSAG. Do autobusů se nastupuje všemi dveřmi, po osmé hodině večerní pouze předními. Zdejší dopravní podnik je třeba pochválit za hravé, ale přesto výchovné informační či propagační letáky nebo samolepky. Brémy jsou příkladem, jak pozitivně a vstřícně lze komunikovat s cestující veřejností. To celé je zabaleno ve velkorysé informační kampani, která probíhala na internetu a údajně i v terénu již cca 2 měsíce před změnou. Změnu linkového vedení tu sice organizuje dopravce (BSAG), nelze mu ale upřít snahu o...
Vlakové linky si v Brémách a okolí teprve získávají oblibu a důležitost. Nově tu funguje systém příměstských linek RS (Regio S-Bahn) provozovaný zdejší společností NordWestBahn. Na linky jsou nasazovány tyto nové (i když nepříliš umyté) elektrické jednotky od Alstomu. Od prosince by měly tyto vlaky nahradit původní dvoupatrové červené vozy DB na příměstské trati do severní části Brém (Vegesack, Farge). Tato trať se vymyká četností zastávek a opravdu lokálním charakterem. Proto zde také budou spolu s novou linkou RS1 zkráceny intervaly na polovinu.
Velký zájem o linku RS2 směrem do Bremerhavenu během sobotního večera, kdy se v Brémách konaly velké předvánoční trhy a pouť. I tuto linku, která projíždí skrz Brémy na obě strany, provozuje společnost NWB v hodinovém intervalu. Také ostatní linky RS3 a RS4 jezdí v intervalu 60 minut. Od prosince 2011 bude vlajkovou lodí zdejších příměstských vlaků linka RS1 s intervalem 15 minut mířící do hustě obydlené oblasti Bremen-Nord.
Integrované vlakové linky "RS" v Brémách a okolí fungují teprve od prosince 2010. Vedle mapy jejich sítě na Hlavním nádraží najdete také kontaktní místo (validátor) pro jízdenky v chytrém mobilu.
Společnost NWB provozuje kromě zdejšího RS-Bahnu také některé další vlakové linky, jako například tuto do Osnabrücku s polskými motorovými jednotkami PESA.
V letní sezóně jezdí o víkendech asi čtyřikrát denně po zdejší lokální trati také společnost EVB provozující mimo jiné tyto nostalgické vlaky "Moorexpres" mezi Bérmami a městem Stade například s tímto kolejovým autobusem. Zapřažen je také nákladní vůz pro kola. Společnost EVB provozuje vlakovou i autobusovou dopravu v oblasti severovýchodně od Brém.
Jak již bylo řečeno, vlaky se tu postupně dostávají do popředí. Nová linka RS1 zdejšího S-Bahnu nahradí původní regionální linku DB s dvoupatrovými elektrickými jednotkami a také navazující linku s motorovými vozy Desiro. Nově zde budou každých 15 minut jezdit jednopodlažní modrožluté elektrické jednotky Alstom, provozované dopravcem NWB. Stejné jednotky jezdí již nyní na lince RS2 do Bremerhavenu a na linkách RS3 a RS4 západním směrem. Na všech těchto příměstských linkách je interval 60 minut. Nová linka RS1 se tak stane vlajkovou lodí brémského "RS-Bahnu". Pro samotné město Brémy...
Základní spojnicí Brém se sousedním Hamburkem jsou tyto rychlé dvoupodlažní jednotky provozované společností Metronom, ve které má hlavní podíl hamburský městský dopravce Hochbahn. Metronom jezdí mezi Hamburkem a Brémami zhruba každou půlhodinu. Dvoupatrové osmivozové elektrické jednotky dávají najevo obrovskou kapacitu i velkou poptávku po tmoto meziměstském spojení.