Samostatné hanzovní město na severozápadě Německa má kromě zachovalého historického centra také na poměry tehdejšího západního Německa neobvykle rozsáhlou tramvajovou dopravu. Od poslední návštěvy uběhlo 10 let a od té doby se podařilo rozvinout tramvajové koleje do dalších předměstí, prodloužit elektrické vlaky až do malebného západního předměstí Vegesack u řeky Weser a výrazně obnovit vozový park novými tramvajemi Siemens Avenio i kloubovými autobusy Mercedes-Benz. Nové tramvaje od Siemensu už částečně nahradily i nejstarší nízkopodlažní tramvaje AEG a jejich nejnovější dodávka bude připravena i pro provoz na původně železniční trati pro prodloužení linky 8 západním směrem do obcí Stuhr a Leeste.

Klasické tramvaje v Brémách se podařilo zachovat i v druhé polovině 20. století, kdy se uvažovalo po vzoru jiných západoněmeckých měst o přebudování na polopodzemní Stadtbahn. Naštěstí se povedlo myšlenku povrchových tramvají uhájit a díky tomu je mimořádně zachovalé historické centrum Brém plné života i rychle dostupné dopravy. O co pomalejší zůstaly tramvaje v centru, o to rychlejší jsou na předměstí. Od poslední návštěvy před 10 lety se podařilo prodloužit tramvajovou linku 1 na východním předměstí ze zdejšího sídliště Osterholz k nádraží Mahndorf, ještě delší je také linka 4 prodloužená...
Nejnovější typ tramvaje Siemens Avenio postupně zaplavuje koleje v Brémách. Celkem jich je objednáno 77, jezdí jich už 48. První kusy přišly v roce 2020 a nyní už nahradily skoro 30 nejstarších nízkopodlažních tramvají AEG z první poloviny 90. let.
Z původních 78 tramvají AEG jich jezdí ještě padesátka. Byly dodávány v letech 1993-6 a nyní je postupně vytlačují nové tramvaje Avenio od Siemensu. Ty jsou stejně jako jejich předchůdkyně od Bombardieru o 30 cm širší než tyto stroje.
Hlavní nádraží v Brémách má ideální polohu na kraji centra. Odtud také jezdí většina tramvajových a část autobusových linek.
Nejnovější model brémských autobusů – Mercedes-Benz Citaro. Autobusové linky jsou číslovány od 20 výše a většinou jezdí v intervalu 15 nebo 30 minut. Výjimku tvoří linky 24 a 25, které jezdí ve špičkách každých 7-8 minut.
Interiér haly hlavního nádraží. Podobně jako v jiných městech zde najdete komplexní dopravní služby pro cestující, ale i řadu obchodů a dalších služeb. Z hlavního nádraží jezdí do všech okolních směrů také linky místního Regio-S-Bahnu označené RS1 až RS4.
Před hlavním nádražím je čilý dopravní ruch. Odjíždějí odtud ze společných dlouhých nástupišť jak tramvajové, tak i hlavní autobusové linky. Veškerou MHD provozuje místní dopravní podnik BSAG, který poznáte podle červenobílých vozidel.
Pěší zónou v historickém centru po východozápadní trati se proplétají linky 2 a 3, které jako jediné nejedou přes hlavní nádraží. Nové tramvaje Avenio postupně nahrazují nejstarší nízkopodlažní vozy AEG.
Tramvajová křižovatka Domsheide v historickém centru města. Nové tramvaje Avenio poslouží také pro rozvojové záměry prodloužení linek 1 a 8 západním směrem. Linka 8 bude dokonce prodloužena po železniční trati, proto musí umět nové tramvaje jezdit i podle železničních předpisů.
Páteřní autobusové linky 24 a 25 mají ze všech autobusů nejkratší intervaly – ve špičkách jezdí každých 7-8 minut. Linka 25 pomáhá obsloužit zdejší největší sídliště východně od centra ve čtvrti Osterholz a jede i přes historické centrum města.
Doplňková městská linka odjíždí od Hlavního nádraží v podání staršího kloubového Solarisu. Kromě těchto autobusů zde potkáte Mercedesy a MANy.
Obnoven byl také provoz do smyčky severně od hlavního nádraží k místnímu městskému parku doplňkovou polookružní linkou 5. Tramvajové linky však čeká i další rozvoj. Do roku 2024 by se měly prodloužit linky 1 a 8 západním směrem dál do předměstí Huchting a linka 8 by měla pokračovat po nynější železniční trati do obcí Stuhr a Leeste. Pro ni už jsou ostatně dodávány upravené tramvaje Siemens Avenio, které jsou schopné jezdit i po železničních tratích. Obří dodávka 77 nových čtyřčlánkových jednosměrných tramvají Siemens Avenio běží od roku 2020 a aktuálně je v provozu 48 tramvají.
Zadní vchod do Hlavního nádraží. Z této strany je velká nezastavěná plocha sloužící také jako záchytné parkoviště.
Od roku 2019 je obnoven provoz do obratiště Bürgerpark severně od Hlavního nádraží, a to polookružní doplňkovou linkou 5, která jezdí v intervalu 20 minut.
Informační zastávková nástěnka MHD. Většina tramvajových linek má celodenní interval 10 minut, výjimku tvoří častěji jezdící linky 1, 4 a 6 a také méně často jezdící linky 5 a 8.
Nákup nových tramvají Avenio, z nichž část byla vyrobena ve Vídni a část v srbském Kragujevaci, umožnil vyřadit nejstarší nízkopodlažní tramvaje AEG, které byly dodávány do Brém v letech 1993-6 v počtu 78. Aktuálně je jich vyřazeno už 28. Náhrada novými vozidly znamená také zvýšení kapacity, protože původní tramvaje jsou o 30 cm užší než ostatní novější typy. Třetím typem tramvají jsou pětičlánkové vozy od Bombardieru, které přišly v letech 2005-2012 v počtu 43 kusů. Jezdí hlavně na dlouhých linkách včetně rychlíkových spojů 1S a 4S. Těmito spoji jsou zrychleny dlouhé linky 1 a 4 na severní a...
Další Avenio tentokrát oblečené v reklamě projíždí po jednom z mostů přes řeku Weser v centru Brém na lince 6 mířící na místní letiště. Tato linka jezdí ve špičkách každých 6 minut.
Velkoryse prosklené dveře nejnovějšího modelu tramvají Siemens Avenio. Tyto čtyřčlánkové jednosměrné plně nízkopodlažní tramvaje vyráběné ve Vídni nebo v Srbsku tu budou jezdit v počtu 77 kusů.
V tramvajích najdete zdvojené informační obrazovky, kde se dozvíte i nejbližší odjezdy návazných spojů z příští zastávky. Každá linka má svoji barvu a tvarem čísla jsou rozlišeny tramvaje a autobusy.
Nejsilnější a nejdelší tramvajová linka 4. V městském úseku jezdí ve špičkách každých 5 minut a do městečka Lilienthal z hranicemi Brém jezdí každý druhý až třetí spoj. Ve špičkách jsou tyto spoje zrychlené a označené jako 4S.
Úseková konečná Borgfeld tramvajové linky 4. Odtud byly koleje v roce 2014 prodlouženy o více než 4 km mimo území Brém do městečka Lilienthal. Do tohoto koncového úseku, který obsahuje i jednokolejnou trať, jezdí každá druhá až třetí tramvaj.
Brémy však nejsou jen tramvaje, ale také autobusové linky číslované od 20 výše. Mezi nimi vynikají linky 24 a 25, které jezdí ve špičkách každých 7,5 minuty. Ostatní linky mají intervaly zpravidla 15 nebo 30 minut. Na většině autobusových spojů potkáte kloubové autobusy – nejnovější jsou Citara do Mercedesu, ale jezdí tu také MANy a starší Solarisy. Vše v jednotném červenobílém nátěru místního městského dopravce BSAG.
Východní konečná linky 1 u vlakového nádraží Mahndorf. Sem byly tramvaje prodlouženy v roce 2013 z nedalekého sídliště ve čtvrti Osterholz. Na této dlouhé lince jsou provozovány také zrychlené spoje označené jako 1S, ale jen pár spojů ráno ve směru do centra.
Městské kloubové autobusy MAN a Mercedes-Benz vyčkávají příjezdu vlaku na nádraží Mahndorf východně od Brém, kam jezdí také tramvajová linka 1.
Od hlavního nádraží vyjíždějí také různobarevné regionální autobusy soukromých dopravců. Základní schéma barevných pruhů je však sjednoceno s městským brémským vizuálním stylem.
Pětičlánková elektrická jednotka Alstom Coradia na lince místního Regio-S-Bahnu přijíždí na hlavní nádraží. Ze 4 linek je nejsilnější linka RS1, která jezdí v půlhodinovém intervalu, v nejsilnějším úseku z hlavního nádraží do zastávky Vegesack ve špičkách dokonce každých 15 minut.
Do cest po městě však stále více promlouvají i vlaky – místní linky RS, neboli takový regionální S-Bahn zajišťují taktovou dopravu do okolních měst a obcí. Mezi nimi je nejsilnější linka RS1, která jezdí do původně neelektrifikovaného úseku s častými zastávkami západně od Brém z předměstí Vegesack do zastávky Farge skrz hustě osídlené pobřeží řeky Weser. Tato linka jezdí ve špičkách v nejsilnějším úseku každých 15 minut, ostatní linky jezdí po hodině. Místní elektrické vlaky tu provozuje dopravce Nordwestbahn s 35 modrožlutými tří- nebo pětičlánkovými elektrickými jednotkami Alstom Coradia....
Těchto elektrických jednotek jezdí na linkách RS1-RS4 celkem 35 v tří- a pětičlánkové verzi. Díky elektrifikaci místní trati podél řeky Weser jezdí tyto vlaky nově i do koncového úseku Vegesack-Farge s vysokou hustotou obyvatel i zastávek.
S nedalekým Hamburkem spojují Brémy tyto dvoupatrové elektrické jednotky dopravce Metronom. Z Hamburku do Brém se dostanete každou hodinu a jízda trvá 70 minut.