Budapešť v roce 2012 - oproti předchozí návštěvě zas o něco pokročila, ale stále zaostává za svými středoevropskými kolegyněmi. To, co brzdí její rozvoj nejvíce, je nedostatek investic do zanedbané infrastruktury. Málo peněz na dopravu se odráží od celkového zhoršení ekonomické situace Maďarska v posledních letech. Pro město je nyní nejdůležitější dopravní stavbou nová linka metra - M4. Měla již nyní vést mezi nádražími Keleti a Kelenföld a spojovat oba dunajské břehy. Stavba se však stále protahuje a místo toho proudí po jejím povrchu stále autobusy. Metro také zoufale potřebuje nové vozy. Ty původní ruské jsou již z velké části za hranicí životnosti. S průvodními technickými potížemi se zatím zkušebně bez cestujících pod Budapeští projíždějí první nové jednotky od Alstomu. Také další stanice metra i kolejový svršek na mnoha místech by potřeboval opravit. Na železnici se daří udržovat provoz staršími vlakovými jednotkami, které jezdí po poměrně zanedbaných tratích. V posledním roce až dvou vznikl v Budapešti nový koordinátor veřejné dopravy, společnost BKK a zdá se, že má stále větší slovo. Její logo se začíná objevovat na mapách, informačních materiálech a zatím to vypadá, že stojí za zlepšováním informací pro cestující, ať už v MHD nebo ve vlacích i v příměstských autobusech, které se mají postupně integrovat. Výsledkem její práce je zřejmě také zařazení některých lodních linek do MHD. Od jihu na sever města křižují dunajské břehy tři lodní linky, něco na způsob tzv. vodní tramvaje. Tramvajím a autobusům se bude věnovat navazující díl této fotoreportáže.