Budapešť - 2. díl (září 2012)

Tramvajová doprava v Budapešti se v posledních letech dočkala modernizace některých významnějších tratí. Obnovil se například provoz pobřežní linky 2 v centru a opět se také jezdí přes most Svobody linkami 47 a 49 až na náměstí Ference Deáka, kde se křižují všechny tři dosavadní trasy metra. Vozový park nijak zvlášť obnoven nebyl, větší slovo ve východní části města mají vysokopodlažní hannoverské tramvaje a modernizace se dočkaly některé původní maďarské Ganzy. Poslední dodávkou nových tramvají byla Combina od Siemensu, vyrobená v letech 2005 až 2007, která zajišťují provoz na páteřní dvojlince 4+6. Podle provozovatele panuje s těmito vozidly po odladění počátečních dětských nemocí vysoká spokojenost, hlavně s jejich provozní spolehlivostí.

Tramvaje

Pobřežní tramvajová linka 2 opět lemuje východní břeh Dunaje po několikaletém přerušení v důsledku výstavby metra M4.
Vozovna Hungaria byla přestavěna pro nové nízkopodlažní tramvaje Combino od Siemensu, nejdelší na světě. Všechny stroje určené pro linky 4 a 6 bydlí v této vozovně.
Combino v zastávce Margit sziget uprostřed nově opraveného mostu Margit híd. Odtud je to na proslulý lázeňský ostrov nejblíž.
Boráros tér na východním předpolí mostu Petöfi híd je také významným přestupním bodem. Linky 4 a 6 jezdí v souhrnném intervalu cca 2-3 minuty.
Széll Kálmán tér, dříve Moszkva tér, asi nejvýznamnější dopravní uzel na západním břehu Dunaje.
Konečná linky 14 vedoucí na sever města. Zde také jezdí třívozové soupravy T5C5.
Linka 50 nemá na své trase jediný oblouk - vede po jediné ulici stále rovně jihovýchodním směrem od konečné stanice metra M3.
Po několikaleté rekonstrukci mostu Svobody a přilehlé trati se na tuto konečnou (Deák Ferenc tér) vrátily linky 47 a 49.
Další z chystaných stanic metra M4 a zároveň současná stanice metra M3 "Kálvin tér" leží na zrekonstruované trati pro linky 47 a 49 vedoucí do samotného centra Pešti.
A zde je pečlivě zrekonstruovaný most Szabadság híd. Využívají ho linky 47 a 49, je to zatím jedno z mála kolejových propojení levého a pravého břehu Budapešti.
Delší víkendové intervaly dokážou pořádně naplnit nejednu budapešťskou tramvaj. Takto vytížené spoje nejsou v Budapešti ničím neobvyklým.
Nové plastové boční linkové orientace v tramvajích výrazně zlepšují informovanost cestujících. Uvedeny jsou také všechny možné přestupní vazby.
Ex-hannoverské tramvaje mají uvnitř nad dveřmi schéma linek, na kterých jezdí - jejich domovem jsou linky ve východní části města.
Konečná linky 41 na jihozápadní hranici Budapešti. V okolí trati vyrostla nová moderní čtvrť. Nyní by to chtělo zmodernizovat a zrychlit ještě tuto tramvajovou trať.
Hannoverské travmaje na linkách 3 a 69 míří do stanice Mexikói út na konečnou metra M1. Dříve tu koleje vedly do více směrů.
A zde končí linka 1 provozovaná ve třívozových soupravách T5C5. Most Rákóczi híd na jihu města je jako dělaný pro pokračování tramvajové trati na západní břeh Dunaje.
Starší nerekonstruované soupravy Ganz s jejich typickým žárovkovým osvětlením.
Jedna z mála tramvajových smyček se nachází v malebné kopcovité čtvti Sashegy v západní části Budapešti.

Trolejbusy

Trolejbusová síť je víceméně stabilní a ani ve vozovém parku nedošlo k žádným zásadním proměnám. V brzké budoucnosti je však očekáván konec původních legendárních ruských vozů ZIU-9. Jejich technický stav už nebyl v poslední době nejlepší. Na lince 80 je možné spatřit nízkopodlažní kloubové trolejbusy původem z německého Eberswalde.
Staré zrezlé ruské ZIU 9 pomalu střídají nízkopodlažní a důstojné Solairsy Trollino.
Dny těchto ruských trolejbusů jsou prý již sečteny. Skončí se tak jedna významná éra a budapešťská MHD zas poskočí o krok kupředu.
Trolejbus Ikarus na ušmudlané konečné linky 70 poblíž známého parku Városliget. Za bariérou železniční trati už jezdí tramvaje 3 a 69 dál na východ.
Ještě nějakou dobu budou většinu trolejbusových linek zajišťovat nestárnoucí kloubové Ikarusy. V centru města poblíž nádraží Keleti jsou trolejbusové linky ukončeny roztroušeně v jednotlivých uličkách.
Alespoň částečné omlazení trolejbusového parku přinesly tyto ojeté kloubové trolejbusy z německého Eberswalde. Najdete je hlavně na lince 80, která je ukončená na nádraží Keleti.
Jediný exemplář nízkopodlažního autobusu Ikarus jezdí na lince 7, na nejsilnější autobusové trase v Budapešti. Linka projíždí také staveništěm u nádraží Keleti.
I regionální autobusový dopravce Volánbusz omlazuje vozový park také ojetinami ze západu, například těmito Mercedesy z Berlína.

Autobusy

Flotilu budapešťského BKV se stále nedaří dostatečně omladit novými autobusy, proto v poslední době koupil větší množství ojetých Van Hoolů z Bruselu i z jiných belgických měst. Tyto vozy staré kolem deseti let nahrazují více než dvacetileté Ikarusy.
V autobusové dopravě se Budapešť dočká největších změn v příštích letech, kdy nově vzniklý koordinátor BKK plánuje přesoutěžit 2/3 současného autobusového trhu. Již v příštím roce výrazněji promluví do MHD soukromý dopravce - zakázku na 150 autobusů po dobu osmi let letos vyhrál dopravce VT-Transman, který již provozuje část autobusů v západní části města jako subdodávku pro BKV. Spolu s těmito soutěžemi tak už snad dojde k výraznější obnově autobusového vozového parku, neboť hlavní slovo tu stále mají klasické nesmrtelné Ikarusy 260 a 280. Městský dopravce BKV zatím alespoň částečně omlazuje...
BKV také nakupuje Citara z různých německých měst, například tento vůz pochází z Frankfurtu nad Mohanem. Vozy by měly projít rekonstrukcí, doplněním informačního systému i přelakováním do budapešťských barev.
Dopravce VT-Transman provozuje některé linky v západní části Budapešti pod hlavičkou BKK. V letošním roce vyhrál tendr na 150 autobusů, které nahradí část linek BKV. Pro tyto účely pořídí v příštím roce 80 standardních a 80 kloubových autobusů Mercedes-Benz Citaro. BKK plánuje do roku 2016 uskutečnit výběrové řízení na 2/3 linek dnešního BKV.
V ulicích Budapešti se stále setkáte se stařičkými kloubovými Ikarusy i s původními skládacími dveřmi. S jistotou na ně narazíte na oblíbených linkách 7E a 173E.
Konečná linek 7E a 173E u nádraží Kelenföld. Hlavně na nich potkáte staré dobré kloubové Ikarusy. Snad již brzy budou tyto "metrobusy" nahrazeny čtvrtou linkou metra.
Značný zájem turistů vzbuzuje midibusová linka 16, která spojuje centrum Pešti s historickým hradem na kopci na západním břehu Dunaje.
Obecně došlo k výraznému pokroku v informování cestujících, daleko více jsou vidět plánky a schémata sítě MHD i jednotlivých druhů dopravy, různé informační materiály se začínají pod hlavičkou BKK postupně sjednocovat. Velký pokrok nastal v zastávkových jízdních řádech, kdy již nejsou na všech zastávkách uváděny pouze odjezdy z konečných, ale konkrétní časové polohy. Jízdní řád je přehlednější i tím, že je barevný. Velký pokrok nastal také v informování cestujících na internetu. Stále však nelze sehnat jakékoli informační materiály s sebou do ruky, ať už se jedná o mapy a schémata nebo třeba...
Zastávkové jízdní řády linek 7, 7E, 173 a 173E, které v souhrnném špičkovém intervalu cca 1-2 minuty tvoří páteřní spojení mezi čtvrtí Kelenföld, nádražím Keleti a náměstím Bosnyák tér. Po zprovoznění metra M4 bude toto "povrchové metro" asi značně zredukováno.