Budapešť po třech letech od poslední návštěvy doslova rozkvetla, a to nejen v oblasti veřejné dopravy. Europeníze jsou tu vidět doslova na každém rohu. Nový městský dopravní koordinátor BKK se od svého založení v roce 2010 velmi činil a skoro lze hovořit o budapešťském dopravním zázraku - za velmi krátkou dobu se totiž mohutnými investicemi a změnou přístupu podařilo v některých ohledech předběhnout mnohem vyspělejší města na západě a z původní ušmudlané popelky se začíná klubat perla Střední Evropy. Nejvýraznější změnou je samozřejmě otevření čtvrté linky metra, investice do tramvajových tratí a zastávek a mohutná obnova vozového parku včetně prohloubení integrace s příměstskými linkami. Dlouho očekávané a také odkládané zprovoznění čtvrté linky metra proběhlo na jaře 2014, kdy zhruba sedmikilometrový úsek s jízdní dobou 13 minut mezi 10 stanicemi výrazně ulehčil povrchové dopravě zejména v centru a jihozápadně od něj. Nová linka M4 spojuje dvě významná vlaková nádraží - Keleti na východě a Kelenföld na jihozápadě. U nádraží Keleti vzniklo vzdušné dvoupodlažní náměstí před historickou budovou hlavové železniční stanice. Z metra M4 tu lze přestoupit nejen na vlaky, tramvaje, trolejbusy a autobusy, ale také na červenou linku metra M2. Odtud nové metro pokračuje na západ, kříží modrou linku metra M3 a podjíždí Dunaj, aby obsloužilo jižní část Budy a skončilo u kompletně přestavěného nádraží Kelenföld - to je nově přímo propojeno s vestibulem metra. Na obou jeho koncích vyrostly autobusové terminály pro městskou i příměstskou dopravu.

Keleti pályáudvár - východní konečná nové linky metra M4 o délce 7 km s jízdní dobou 13 minut. Na opačném konci nového metra se nachází nádraží Kelenföld. Okolo nádraží jezdí i nadále svazek linek obsahující číslo 7, i když o dost slabší než před otevřením nové trasy metra. U nádraží Keleti vzniklo vzdušné dvoupodlažní náměstí před historickou budovou hlavové železniční stanice.
Na hlavních přestupních uzlech vznikla v jednotném designu koordinátora dopravy BKK vzorná zákaznická centra. Lze tu koupit jak široký sortiment jízdních dokladů, tak i získat informační materiály.
Nová linka je architektonicky velmi zajímavá - každá stanice je ztvárněna jinak a většina stanic má velmi vzdušná a prostorná ostrovní nástupiště. Zajímavá kombinace betonu a zářivkového světla na Rákóczi tér.
Výstupy z přestupní staice Kálvin tér, kde se kříží zelená a modrá linka metra. V rámci nové linky metra byl příjemně přebudován celý uliční prostor.
Nová linka je architektonicky velmi zajímavá - každá stanice je ztvárněna jinak a většina stanic má velmi vzdušná a prostorná ostrovní nástupiště. Metro je připraveno na automatický provoz, ovšem bez dveřních stěn. Zatím zde můžete vidět strojvedoucí a na nástupištích je také hojně zastoupena ostraha. Nechybí ani "živé turnikety" v podobě revizorů u všech vstupů do metra. Ti by měli být i na ostatních linkách metra nahrazeni v roce 2017 klasickými turnikety. Nová linka M4 má stejné intervaly jako linky M2 a M3 a jezdí na ní nové bílé soupravy od Alstomu. Těmi byly nahrazeny původní...
Souhrnné informace o provozu nové linky metra M4. Intervaly jsou stejné jako na ostatních linkách. Všechny důležité informace jsou také v angličtině.
S novým metrem se také podařilo výrazně zlepšit informační a navigační systém v přestupních uzlech - nikde nechybí přehledné mapy oblasti, schémata sítě linek ani blízkého okolí stanice. Jednotlivé výstupy z metra jsou označeny písmeny, všude jsou uváděna také čísla linek povrchové dopravy. Na mnoha místech najdete elektronické odjezdové panely.
Nová linka M4 je na schématech zelená. Čtvrtá linka ulevila především autobusové dopravě v jihozápadní části Budapešti. BKK se postaralo o novou kvalitní jednotnou grafiku všech informačních materiálů.
Velké peníze plynuly a stále plynou také do modernizace tramvajové dopravy. Kompletní obnovou prošly zastávky na linkách 1 a 3, které tvoří jakýsi polookruh ve východní části Budapešti. Nově opravené zastávky mají zvýšená nástupiště, nové přístřešky, další mobiliář a ty významnější mají elektronické panely zobrazující aktuální odjezdy spojů a také poměrně velkorysá zastřešení velké části nástupišť. S modernizací linek 1 a 3 souvisí také obnova vozového parku. Na lince 3 jsou původně hannoverské vysokopodlažní tramvaje Düwag postupně od září 2015 nahrazovány novými pětičlánkovými plně...
Nová linka M4 má stejné intervaly jako linky M2 a M3 a jezdí na ní nové bílé soupravy od Alstomu. Těmi byly nahrazeny původní sovětské soupravy také na lince M2. Staré ruské vozy z Mytišči stále jezdí na modré lince M3, a to i staršího typu E. Připravuje se však jejich modernizace.
Interiér plně průchozí jednotky metra od Alstomu. Výrazně jsou vyznačena také místa pro vozíčkáře a kočárky. Dveře jsou ovládány tlačítky, bohužel bez možnosti předvolby.
Veselý Móricz Szigmond körtér. Každá z 10 stanic nové linky je řešena jinak.
Trolejbusová doprava na výraznější obnovu vozidel teprve čeká. Během roku 2015by mělo do Budapešti doputovat celkem 36 nově dodaných klimatizovaných trolejbusů Solaris s výzbrojí Škoda, které postupně začnou nahrazovat nejstarší Ikarusy (část z nich totiž bude kloubová). Ty stále poctivě slouží - na většině linek v kloubové verzi, doplněné o ojetiny z Německa a o něco novější typy Ikarus. Ruské vozy ZIU už jsou několik let minulostí. Trolejbusy z nové dodávky budou schopny díky bateriím ujet až 4 km bez trolejového napájení. Opce na další případný nákup počítá ještě se 72 kusy stejného typu...
Trochu psychedelický interiér stanice Szent Gellért tér. Linka M4 funguje od jara 2014 a lidé si na ní teprve zvykají.
I u vstupu do stanic najdete informace o odjezdu nejbližší soupravy. Většinou potkáte i "živé turnikety" v podobě stálé hlídky revizorů. Nádraží Kelenföld se díky stavbě metra zcela proměnilo.
Vstup do konečné stanice Kelenföld, kde bylo v rámci stavby metra zcela přebudováno zdejší vlakové i autobusové nádraží. Jednotlivá železniční nástupiště jsou nyní přímo propojena s vestibulem metra, na jehož obou koncích najdete zastávky návazných autobusů.
V budapešťských ulicích lze najít také nové vozy typu Solaris nebo Ikarus. Všechny nové autobusy již mají jednotný modrý nátěr s logem Budapešti a BKK. Logo dopravce je umístěno malým písmem nad pravým předním kolem. Jako evidenční číslo se používá registrační značka vozu. Standardním požadavkem je také klimatizace prostoru pro cestující. Postupně se rozšiřuje usměrněný nástup předními dveřmi do některých autobusových linek - na jízdním řádu je toto vždy výrazně uvedeno. I když je BKK městská firma, snaží se také o integraci s příměstskou železniční a autobusovou dopravou. Kromě městských...
Část nově soutěžených linek provozuje firma Volánbusz, proslulá zejména v regionální dopravě. Podmínkou je jednotný modrý nátěr. Zde jsou nové i starší vozy odstavené na regionálním autobusovém nádraží u nové stanice metra Kelenföld.
Nové vozy metra od Alstomu jezdí nejen na nové lince M4, ale také na modernizované lince M2. V přílehlém depu jsou odstaveny již nepotřebné ruské soupravy. Linka M3 však ruské vozy potřebuje i nadále.
Velké peníze plynuly a stále plynou také do modernizace tramvajové dopravy. Kompletní obnovou prošly zastávky na linkách 1 a 3, které tvoří jakýsi polookruh ve východní části Budapešti. Nově opravené zastávky mají zvýšená nástupiště, nové přístřešky, další mobiliář a ty významnější mají elektronické panely zobrazující aktuální odjezdy spojů a také poměrně velkorysá zastřešení velké části nástupišť.
S modernizací linek 1 a 3 souvisí také obnova vozového parku. Na lince 3 jsou původně hannoverské vysokopodlažní tramvaje Düwag postupně od září 2015 nahrazovány novými.
Nové pětičlánkové plně nízkopodlažní klimatizované tramvaje CAF Urbos 3 mají pevné podvozky, ale dobře řešený interiér. Začínají se objevovat na lince 3.
V rámci modernizace linky 3 byla velkoryse přebudována také konečná zastávka společná pro linky 3 a 69 Mexikói út u konečné stanice historického žlutého metra M1.
Plně nízkopodlažní interiér nové tramvaje CAF. Celkem je jich objednáno 35. Kromě klimatizace nechybí ani moderní informační systém.
Jelikož je nových tramvají v provozu zatím málo, najdete v jízdním řádu linky 3 QR kód s odkazem na informace v reálném čase, kde se dozvíte aktuální nasazení nových nízkopodlažních tramvají.
Nově opravená trať pro pobřežní linku 2 vede také kolem zářícího maďarského parlamentu. Těchto nejstarších maďarských tramvají Ganz jezdí ještě téměř 130.
Další modernizace probíhá v nejvýznamnějším přestupním uzlu Budy - Széll Kálmán Tér. Tato kompletní rekonstrukce celého trojúhelníkového náměstí se stanicí metra uprostřed byla na podzim 2015 v plném proudu a nezůstal zde kámen na kameni.
Náměstí s dřívějším názvem Moskevské dostane mnohem přívětivější prostory pro cestující přestupující mezi metrem, tramvajemi a autobusy i pro místní obyvatele. Celá rekonstrukce probíhá za plného provozu, jen většina autobusových a některé tramvajové zastávky jsou přesunuty na okraj náměstí.
Ani na povrchu nezůstalo informování cestujících pozadu - na většině významných zastávek (a že jich není málo) jsou nově umístěny elektronické LED panely zobrazující odjezdy buď z konkrétního nástupiště nebo i z celého přestupního uzlu (včetně šipek pomáhajících v orientaci kde se konkrétní nástupiště nachází. Zde u nové stanice metra byla také rekonstruována tramvajová trať - tramvaje tu zastavují na ostrovním nástupišti hned u východu z metra.
Nové vozy CAF jsou potřeba mimo jiné i kvůli prodloužení linky 1, které proběhlo na jaře 2015, kdy se linka na jižním konci polookruhu přes východní část města dostala po mostě přes Dunaj po 3 km dlouhé trati k tramvajové trati směřující z Budy na jih. Zatím na lince 1 jezdí stále třívozové soupravy českých tramvají T5C5.
Jedna ze zastávek s ostrovním nástupištěm na novém úseku linky 1. Zastávky mají velkorysá zastřešení a velká část nové trati je zatravněna.
Prodloužená linka 1 využívá tohoto výrazného mostu přes Dunaj, vedle nějž vede také železniční trať spojující nádraží Keleti a Kelenföld.
Na lince 1, kde jezdí trojice českých vozidel T5 z ČKD, se mají od roku 2016 postupně objevovat devítičlánkové 56metrové verze též tramvaje CAF v plánovaném počtu 12 kusů. Dodávka tramvají CAF však má opci na dalších 80 vozidel. Zatím se tu zkoušejí jen kratší verze těchto tramvají.
Trolejbusová doprava na výraznější obnovu vozidel teprve čeká. Během roku 2015 by mělo do Budapešti doputovat celkem 36 nově dodaných klimatizovaných trolejbusů Solaris s výzbrojí Škoda, které postupně začnou nahrazovat nejstarší Ikarusy (část z nich totiž bude kloubová).
I když je BKK městská firma, snaží se také o integraci s příměstskou železniční a autobusovou dopravou. Kromě městských linek HÉV jsou uznávány dlouhodobé časové jízdenky a nově i turistické jízdenky i v ostatních regionálních vlacích a také na příměstských linkách na území Budapešti.
Letitá kloubová tramvaj Ganz míří po historickém mostu z Pešti do Budy kolem nové stanice metra Szent Gellért tér. Linky 47, 48 a 49 částečně kopírují trasu nové linky metra M4.
Trolejbusy z nové dodávky navážou na dosavadních 16 standardních Solarisů a budou schopny díky bateriím ujet až 4 km bez trolejového napájení.
Nejstarší trolejbusy Ikarus stále poctivě slouží - na většině linek v kloubové verzi, doplněné o ojetiny z Německa a o něco novější typy Ikarus. Ruské vozy ZIU už jsou několik let minulostí.
Městský koordinátor BKK postupně soutěží jednotlivé městské autobusové linky, velkou část soutěžených linek provozuje dopravce VT-Transman, přejmenovaný na VT-Arriva. Standardním požadavkem je také klimatizace prostoru pro cestující. Postupně se rozšiřuje usměrněný nástup předními dveřmi do některých autobusových linek - na jízdním řádu je toto vždy výrazně uvedeno.
Původních Ikarusů sice výrazně ubylo, stále však není problém je na některých linkách najít - tyto vozy typu 260 nebo 280 jsou zkrátka nesmrtelné.
Asi největší podíl na dodávkách nových autobusů mají firmy Mercedes-Benz, MAN a Volvo.
Všechny nové autobusy již mají jednotný modrý nátěr s logem Budapešti a BKK. Logo dopravce je umístěno malým písmem nad pravým předním kolem. Jako evidenční číslo se používá registrační značka vozu.
Volvo dodalo začátkem roku 2015 také 28 hybridních kloubových autobusů typu 7900A, které jezdí hlavně na páteřní lince 7. Díky vypínání motoru v zastávkách a při rozjezdech jsou nové hybridní autobusy mnohem tišší a výrazně šetří i životní prostředí zejména v prostoru zastávek. Celkově mají šetřit až 30 % pohonných hmot.
Nový typ zastávkového označníku najdete například v zastávce Ferenciek tere. Pro linky 15 a 115 byl v rámci zklidnění ulic v této centrální části Budapešti uvolněn prostor od ostatní automobilové dopravy díky vysouvající se zábraně ve vozovce.
Jako houby po dešti vyrostly nové fialové jízdenkové automaty, které umožňují platbu za jízdné všemi možnými způsoby. Zde u nádraží Keleti ve společnosti nového autobusu značky Ikarus.
V příměstské autobusové dopravě stále kraluje státní firma Volánbusz se žlutými autobusy, i když pro provoz na zaintegrovaných linkách pod hlavičkou BKK postupně začíná používat jednotný budapešťský modrý nátěr.
Nové autobusové nádraží Népliget u stanice metra M3 v jihovýchodní části města slouží především dálkovým linkám. Přestoupit tu můžete také na kapacitní tramvajovou linku 1.