Maďarská metropole žije v poslední době přestavbou linky metra M3. Celková rekonstrukce této poslední nemodernizované trasy probíhá od roku 2017 a nyní je hotová severní část a pracuje se na jižní. Třetí fází bude rekonstrukce centrálního úseku. Hotovo má být v roce 2022. Na této lince už potkáte jen modernizované ruské soupravy. V roce 2019 je v plánu také prodloužení tramvajové linky 1 k nádraží Kelenföld.

Část linky M3 už je po rekonstrukci a potkáte zde už jen rekonstruované ruské soupravy, kterých je k dispozici celkem 37. První modernizovaný úsek v severní části trasy byl otevřen 30.3.2019. Hotových je tak prvních 6 stanic, které dostaly úplně nový vzhled, jsou vybavené moderními informačními prvky a nechybí ani bezbariérovost. Rekonstrukce probíhala od listopadu 2017.
Aktuální schéma trasy linky ve vozech metra s uzavřenou jižní částí linky, která se rekonstruuje od dubna 2019 cca do podzimu 2020. Zavřeno je 5 stanic a vlaky metra končí ve stanici Nagyvárad tér.
Pro potřeby modernizované linky M3 bylo v letech 2016-2018 rekonstruováno 37 šestivozových souprav metra 81-71 z ruské Mytišči. Vozidla byla rekonstruována tamtéž, proto z původních vozů zdědily mnoho prvků.  Staré nerekonstruované soupravy zde už nepotkáte.
Interiér rekonstruovaných ruských souprav na dočasně zkrácené lince M3. První etapa rekonstrukce linky probíhala od listopadu 2017 do března 2019 v severní části trasy.
Jedna z šesti již rekonstruovaných stanic metra M3 – Gyöngyösi utca. Nechybí ani moderní informační systém o příjezdu následující soupravy.
Sice jen papír nalepený na skle dveří, ale přesto užitečná informace o alternativních způsobech dopravy do centra Budapešti z celého jihovýchodního sektoru při uzavírce jižní části trasy M3.
Další rekonstruovaná stanice – Arpád híd. Úsek ze severního konce do stanice Lehel tér byl uzavřen od listopadu 2017 do března 2019. Nyní se rekonstrukční práce přesunuly do jižního úseku. Jako poslední přijde na řadu centrální část.
Spolu s rekonstrukcí stanic linky M3 v jejím severním úseku proběhla i modernizace návazných vestibulů a eskalátorů včetně stavby výtahů.
V modernizovaných stanicích najdete také vkusně umístěné informace o síti metra, výlukovém opatření, noční dopravě a návazné dopravě v okolí stanice.
V modernizovaných stanicích nechybí ani velkoplošný výřez z celkové mapy města se zanesením všech linek veřejné dopravy. Modernizací získaly stanice metra zcela jiný ráz, zmizely původní laminátové sedačky typické pro celou trasu M3.
Na modernizaci severní části trasy metra M3 navázal plynule od dubna 2019 jižní úsek mezi stanicemi Nagyvárad tér a Köbánya-Kispest. Zde prochází modernizací celkem 5 stanic. Hotovo by mělo být do podzimu 2020. Třetí etapou bude centrální úsek se 7 stanicemi a následně projdou modernizací poslední dvě stanice (Lehel tér a Nagyvárad tér), které jsou styčnými body pro jednotlivé etapy. Komplet hotovo má být do konce roku 2022.
V budapešťském metru se nebojí informovat o významné výluce všemi možnými způsoby, například také těmito podlahovými polepy přímo na nástupišti.
Ve stanici Nagyvárad tér probíhá přestup na náhradní autobusovou dopravu. Navigace je tu pojata opravdu velkoryse, od polepů podlahy na nástupišti metra přes množství klasických informačních tabulí až po navigaci nasprejovanou přímo na chodníku na cestě k zastávkám nebo trvale přítomnými informátory.
Ve vestibulu dočasné konečné stanice linky M3 Nagyvárad tér najdete také schéma linek odjíždějících z této stanice. Kromě linky náhradní dopravy M3 můžete využít i dalších sem prodloužených nebo zavedených linek pro rovnoměrnější rozložení poptávky.
Jeden z 25 kloubových autobusů Conecto dodaných pro dopravce BKV v roce 2016. Náhradní autobusová doprava za metro M3 je výborně značená i organizovaná. Autobusy vyjíždějí z konečných ve špičkách každých 45 vteřin a kapacita je zajištěna velmi komfortně.
Interiér autobusu Mercedes-Benz Conecto dopravce BKV nasazeného na náhradní linku za metro M3. Napříč všemi dopravci jsou sladěny nejen barvy vozidel, ale i veškeré samolepky uvnitř nebo informační systém.
Jedny z nejnovějších zástupců autobusů hlavního dopravce BKV jsou kloubové autobusy Mercedes-Benz Conecto. Zde nasazené na náhradní autobusové dopravě na jižním úseku rekonstruované trasy metra M3 mezi stanicemi Köbánya-Kispest a Nagyvárad Tér.
Horká novinka maďarského výrobce autobusů Modulo. K 20 malým elektrobusům a cca 50 autobusům standardní délky přibylo ještě 10 kloubových vozů. Na první dojem zaujme prostorný interiér a poněkud nezvykle houpavá jízda. S tímto typem je údajně nemálo technických problémů.
Jeden z desítky kloubových autobusů Modulo na konečné linky 194M Nagyvárad Tér. Linka 194 sem byla prodloužena o několik stanic z důvodu dlouhodobé výluky metra M3. Stejně tak byly prodlouženy či posíleny další autobusové linky, například linka 200E z letiště.
Aktuální uzavírka jižního úseku linky M3 znamená kromě zajištění náhradní autobusové linky M3, která kopíruje uzavřený úsek ve špičkovém intervalu 45 vteřin, také zavedení, prodloužení nebo posílení dalších linek v celé jihovýchodní části Budapešti a okolí se snahou rozložit co nejvíce zátěž i do dalších směrů. Náhradní autobusové dopravě je věnována velká péče, a to jak po informační, tak i organizační stránce.
Jeden z 80 autobusů Mercedes-Benz Citaro z roku 2013 druhého největšího dopravce v rámci BKK – VT Arriva. Tento dopravce provozuje přes 400 autobusů Mercedes-Benz, MAN a Volvo, které pořídil v letech 2013-2017 pro linky MHD.
V Budapešti zkoušejí také speciální režim na zavolání, kdy na některých linkách v některých obdobích nebo úsecích je potřeba si jízdu spoje objednat telefonicky. Tento režim už funguje na 9 linkách, třeba na celé lince 219 v mimošpičkových obdobích nebo v koncovém úseku linky 65.
Ukázka zastávkových informací. Na většině autobusových linek už se nastupuje pouze předními dveřmi. Kromě dopravní mobilní aplikace Futár spustila nedávno Budapešť také novou aplikaci na nákup jízdenek.
Navigační systém v metru poskytuje nejen komplexní mapy přestupního uzlu, ale také schéma linek vyjíždějících s konkrétní stanice. Zároveň vás navigace dovede k jednotlivým výstupům z metra, které jsou značeny velkými písmeny.
Jednoduché, ale výrazné označení vstupu do metra, doprovázené typizovaným fialovým jízdenkovým automatem.
Dvojjazyčná osvětová kampaň nabádající ke slušnému chování cestujících, využívá slovních a grafických hříček s hlavním sloganem upozorňujícím na konkrétní nešvar.
Jeden z posledních klasických Ikarusů na pravidelné lince vyjíždí z terminálu Köbánya-Kispest. Kloubových Ikarusů jezdí na linkách MHD ještě cca 90, standardních ještě kolem 80. Tento vůz byl vyroben v roce 1987 a o deset let později prošel generální opravou.
Interiér jednoho z posledních provozních Ikarusů 280 na linkách BKV. Naprostá většina autobusů MHD už je nízkopodlažních.
Klasická kabina řidiče autobusu Ikarus 280 s klasickým vnitřním informačním displejem. V Budapešti se na konečných čeká s otevřenými dveřmi a s přístupným autobusem cestujícím během přestávky, proto je užitečná informace, za jak dlouho autobus odjíždí.
Další veterán – jeden z posledních cca 80 Ikarusů 260 na pravidelné lince v jihovýchodní části Budapešti. I tyto vozy měly automatickou převodovku. Tento byl vyroben v roce 1992.
Cca 70 tramvají Ganz jezdí na linkách zejména v jihovýchodní části Budapešti. Na páteřní lince 2 kopírující východní břeh Dunaje z centra na jih jezdí tyto vzorně opravené vozy. Po dobu výluky metra M3 má tato linka zkrácené intervaly – ve špičkách jezdí každí 2-3 minuty.
Na linkách příměstské železnice v okolí Budapešti se již zabydlely jednopodlažní elektrické jednotky Stadler Flirt v barvách regionální odnože H-Start. Rozmach příměstské železnice značí aktuální objednávka šestivozových dvoupodlažních elektrických jednotek Stadler Kiss s kapacitou 600 míst.