Hlavní město Rumunska leží v jeho jižní části a bydlí v něm více než 2 miliony lidí. Celé město leží v rovině a velkou část tvoří sídliště na jeho okrajích i velké plochy bývalých průmyslových závodů. Od roku 1979 se úspěšně rozrůstá síť metra, nezastupitelnou roli ale mají také tramvaje, které zde tvoří hustou 150km síť s několika hlavními radiálami, kde jezdí prakticky jedna tramvaj za druhou. Silniční hromadná doprava je zastoupena kromě všudypřítomných autobusů také poměrně hustou sítí trolejbusů. I když má Bukurešť hodně co dohánět, za poslední léta zde i díky přispění Evropské unie došlo k výraznému pokroku.

Základem sítě MHD je metro, které zde vyjelo na první linku v roce 1979. Linka M1 tvoří okruh kolem centra, který se dále větví na východě do samostatného úseku na okraji města, jižní část okružní linky M1 sdílí také východozápadní linka M3. Severojižní linka M2 je samostatná a na prvním jižním úseku vyjela v roce 1986. Také ta na jihu končí v dnes již opuštěném průmyslovém areálu, stejně jako linka M3 na západě nebo M1 na severovýchodě. Zatím poslední čtvrtou linkou je krátká M4 vedená od hlavního vlakového nádraží Gara de Nord na sever. Poslední úsek této krátké linky byl otevřen v roce...
Stanice Dristor, kde potkává polokružní linka M1 sama sebe. V této stanici vlaky zahájí jízdu, objedou okruh kolem centra, vrátí se sem a pokračují dál na východ. První linka bukurešťského metra byla spuštěna v roce 1979. Od samého počátku se do metra vstupuje přes turnikety.
Nejčastěji potkáte v metru tyto šestivozové jednotky Bombardier Movia, které byly dodány v letech 2002-8 v počtu 44 souprav. Ačkoli je bukurešťské metro celé pod zemí, zde na jižní konečné „Berceni“ linky M2 vyjede na chvíli na povrch.
44 vlaků Bombardier nahradilo dosluhující rumunské jednotky Astra Iva, které dnes potkáte už jen na lince M4. Zato tyto nové vozy jezdí na všech třech základních linkách M1-M3.
I když je informační a navigační systém v metru poněkud zastaralý a nevzhledný, určitý pokrok zde nastal například v podobě obrazovek informujících o nejbližším příjezdu metra a jeho konečné.
Ve stanicích metra najdete také celkem přehlednou mapu sítě včetně schématu trasy, mapky okolí stanice včetně vyznačení jednotlivých výstupů. Ve stanici Piata Unirii v centru Bukurešti se potkávají všechny tři základní linky M1-M3.
Moderní prosklené turnikety i obrazovky o odjezdu metra již před vstupem do placeného prostoru. To je západní konečná stanice linky M3 „Preciziei“, dříve nazvaná Industriilor. Většinu konečných stanic bukurešťského metra najdete v již opuštěných průmyslových zónách na okrajích města.
Bukurešťské metro má poněkud ponurý a potemnělý design bez snahy o ohromení jako v jiných zemích bývalého východního bloku.
Nejnovější soupravy od španělského CAFu byly dodávány v letech 2013-6 v počtu 24 vlaků, které jezdí na severojižní modré lince M2.
V odpolední špičce míří na lince M2 ze severu Bukurešti do centra davy pracujících, které zdejší široké šestivozvé vlaky stačí sotva odvážet. Metro je jedinou zárukou včasného dojezdu do cíle, povrchová doprava je většinou paralyzována každodenními zácpami.
Metro v Bukurešti provozuje samostatná společnost Metrorex, s trochou vůle však lze koupit také integrované jízdenky pro celou MHD, základní jízdní platí ale pouze v metru, kam se vstupuje přes turnikety. Stanic jsou položeny poměrně mělce a mají funkční design bez zvláštních požadavků na estetiku, většinou jsou poměrně tmavé. Informační systém je na evropské poměry celkem předpotopní. Původní rumunské soupravy z rumunské vagónky Astra jezdí už jen na nejnovější lince M4, na ostatních linkách byly na svou dobu velmi pokrokové vozy nahrazeny novými šestivozovými vlaky Movia od Bombardieru,...
Interiér nejnovějších průchozích španělských jednotek CAF používaných na lince M2.
Statický informační systém v jedné z okrajových stanic metra. Potupně dochází k jeho výměně za modernější a důstojnější tabule.
Jedna z honosnějších stanic – Republica na východním okraji linky M1. Metro sem dojelo už v roce 1981. Tehdy tady byla obří továrna Faur, dnes tato poloopuštěná průmyslová zóna jen pomalu ožívá novými podniky.
Typický vstup do stanice bukurešťského metra. Už vzhled těchto vstupů naznačuje nepříliš velký důraz na estetično i uvnitř podzemí.
Původní rumunské soupravy Astra Iva dnes jezdí už jen na krátké, ale zároveň nejnovější lince M4. Pod nánosy graffiti je už dnes sotva patrný původní červeno-stříbrný nátěr.
Také interiér původních rumunských jednotek trpí nájezdy vandalismu. Na svou dobu byly tyto vozy metra velmi pokrokové a moderní. V některých detailech se až nápadně podobají českým vozům R1 od ČKD, které nakonec v Praze nikdy nevyjely.
Na lince M4 vedené z hlavního nádraží Gara de Nord na sever jezdí tyto staré rumunské jednotky stejně jako na svém původním působišti na linkách M1-M3 v šestivozovém provedení, tedy 3 spřažené dvouvozové jednotky.
Jedna ze stanic nové trasy M4 nemá dostatečnou délku nástupiště, proto poslední vůz zastavuje prakticky v tunelu s velmi úzkým chodníčkem podél kolejiště.
Jedna ze stanic nejnovějšího severního úseku linky M4 z roku 2017. První úsek této nejmladší linky byl zprovozněn v roce 2000. Na nejnovější části trasy se dodnes jezdí ve zkušebním provozu a pouze po jedné koleji.
Schéma bukurešťského metra je v původních rumunských vozech Astra nalepeno přímo na zářivkový kryt nade dveřmi.
Nejnovější úsek linky M4 má jednotný design a působí poněkud veselejším dojmem než původní stanice. Aktuálně se staví nová linka M5 z centra na jihozápad a v plánu je také linka M6 na sever směrem na obě místní letiště.
Detaily spřažené dvouvozové jednotky původního rumunského metra. Těchto dvouvozových jednotek bylo dodáno v letech 1976-1993 celkem 250. Dnes už jich je k dispozici jen necelá padesátka.
Původní turnikety ještě v některých stanicích fungují, k označovačům papírových jízdenek s magnetickým proužkem přibyly také čtečky čipových jízdenek. Díky tomu si lze zakoupit také integrované jízdenky pro celou MHD. Úplně původně se ale pro vstup do metra používaly plastové žetony.
I když se metro postupně rozrůstá, stále zůstává jedinou a nejrychlejší možností spojení velké části okrajových sídlišť s centrem tramvaj. Hlavní radiály, po kterých jezdí tramvaje ve velmi krátkém intervalu, se už podařilo opravit a hlavně oddělit od ostatního provozu. Takto rekonstruovány jsou trasy pro páteřní linky 21, 32, 41 a částečně i pro okružní linky 1 a 10. Stále však zbývá mnoho úseků, které by byly z pohledu Středoevropana už dávno v havarijním stavu.
Jednokolejné obratiště Piata Unirii v centru, odkud se rozjíždějí linky do celé jihozápadní části Bukurešti. Začíná zde také páteřní linka 32 vedená přímo na jihozápad k vozovně Alexandria. Ve špičkách jezdí v intervalu 2 minuty. Kromě tradičních tramvají V3A zde potkáte i tuto modernizaci se středním nízkopodlažním článkem z roku 2006.
Další ze 4 linek, které se otáčejí na jednokolejné smyčce Piata Unirii a hned se vracejí na jednu ze svých jihozápadních konečných. Část linek v tomto sektoru je provozována v sólo vozech T4R, které byly do Bukurešti dodány v počtu 130 vozů v polovině 70. let. Dodnes jich jezdí cca 60.
Typická rumunská tramvaj V3A z roku 1978 na nově zatravněné a opravené trati směřující z centra na jihozápad, která je používána hlavně páteřní linkou 32 jezdící ve špičce každé 2 minuty. Těchto oddělených těles od ostatní dopravy naštěstí přibývá.
Tato tramvaj zachycená na jihozápadní konečné páteřní linky 32 u vozovny Alexandria je jednou z 50 modernizací původně dvoučlánkových tramvají V2A z počátku 80. let, kterým byl vložen střední nízkopodlažní článek.
Tříčlánkové rumunské tramvaje V3A dostaly při postupných modernizacích vně výklopné dvoudílné dveře. Pro Bukurešť je typický šedobílý nátěr s modrými a žlutými ornamenty. Ač je většina vozů celkem udržovaná, některé už by další opravu snesly.
U stanice metra Basarab a stejnojmenného vlakového nádraží poblíž hlavního nádraží Gara de Nord je tramvajová smyčka pro linku 35 umístěná pod novým mostem přes železniční kolejiště hlavního nádraží, po kterém jezdí okružní linky 1 a 10. Na lince 35 jezdí sólo tramvaje T3R. Je to jedna z linek s typickým intervalem 17-18 minut.
Zde se napojuje mostní estakáda pro okružní tramvajové linky 1 a 10 na pozemní trať pro linky 35 a 44 vedené k nádraží Basarab.
Tyto tratě jsou tvořeny místní lacinější verzí BKV panelů a návštěvník mnohdy žasne, po čem jsou zdejší tramvaje schopné jezdit. Nově opravené tratě jsou buďto v asfaltu, ovšem odděleny od věčně ucpaných bukurešťských ulic bytelným zábradlím. Část nově opravených tratí je zatravněna a kupodivu zřejmě i zavlažována. Kdyby tu na křižovatkách fungovala preference, byla by tramvajová doprava i celkem rychlá. Zoufalá je ale situace na tratích, které vedou souběžně s ostatním provozem, hlavně ve špičkách je celé město beznadějně ucpané auty.
U konečné linek 8, 25 a 35 je vozovna Militari, kde bydlí také všechny české tramvaje T4R. V minulosti jezdily také ve dvojicích, dnes jsou posílány jako sólo na linky v jihozápadní části města.
Částečně modernizovaný interiér českých tramvají z poloviny 70. let je barevně sladěný s ostatními tramvajovými vozy. Venku převládá bílá s šedou, uvnitř je výrazným prvkem oranžová. Všechny tramvaje T4R mají klasickou výzbroj se zrychlovačem.
Z této konečné Piata Sf. Vineri se rozjíždějí tramvajové linky na severovýchod – ukončeny jsou zde linky 14, 40, 55 a 56. Tramvaje ze všech směrů se většinou velmi těsně přiblíží centru, tam ale vzájemně propojeny nejsou, původní tramvajovou síť kdysi přerušil nový široký bulvár s fontánami vedený k mamutímu prezidentskému paláci.
Další páteřní linka s velmi krátkým intervalem (4-5 minut) má číslo 21 a míří z náměstí Sf. Gheorge v centru na severovýchod. Po kličkování v koloně s auty v centru postupně zamíří na samostatné těleso, kde už nabírá slušnou rychlost, nebýt semaforů bez preference. Na linku 21 jsou nasazovány tyto nedávno modernizované částečně nízkopodlažní tramvaje.
Takto oddělena je modernizovaná tramvajová radiála pro páteřní linku 21 z centra na severovýchod. Nebýt mohutných zábran proti vjetí aut na koleje, tonuly by i zde tramvaje v každodenních nekonečných zácpách.
To linka 16 směřující z centra na sever už štěstí na oddělené tramvajové těleso nemá, v odpolední špičce je prakticky nepoužitelná. Postupný nárůst počtu aut v Bukurešti způsobuje každodenní kolaps dopravy nejen v centru.
Severovýchodní konečná páteřní linky 21 s provozem čerstvě modernizovaných tramvají. Tato byla modernizována v závěru roku 2018. Tam, kde nejezdí metro, musí pro rychlou dopravu místním stačit tramvaje, naštěstí přibývá segregovaných úseků.
A zde jedna z nejnovějších modernizací vozů V3A v celé své kráse na zastávce před náměstím Bucur Obor, kde se páteřní linka 21 kříží s okružními protisměrnými linkami 1 a 10.
Z důvodu výstavby nového obchodního centra je severovýchodní konečná linky 55 řešena dočasně bez smyčky jen pomocí kolejového přejezdu. Na linku jsou tam nasazovány tyto obousměrné tramvaje, kterých je k dispozici jen cca 12. Část jich vznikla také jako přestavba z dvoučlánkových tramvají V2A.
Obousměrná tramvaj míří po vzorně zeleném trávníku uprostřed sídliště severovýchodně od centra ke konečné linky 55 Granitul, kde je využita její obousměrnost.
Kromě několika páteřních linek, které mají interval od 2 do 4 minut (linky 21, 32, 41), je zde velké množství linek jezdících cca každých 13-17 minut, některé linky (třeba č. 42) mají dokonce celodenní cca 75minutový interval. Celkem je v Bukurešti 26 denních tramvajových linek v číselné řadě 1-56. Linkové vedení je poměrně pestré, hlavní uzlové body jsou Piata Unirii jihozápadně od centra a Piata Sf. Vineri severovýchodě od centra. Většina linek je radiálních, některé tangenciální. Kolem centra vede také tramvajový okruh s okružními protisměrnými linkami 1 a 10, využívaný vždy v části také...
Smyčka u zdejšího veletržního areálu Piata Presei, kde se potkávají linky s nejkratším a nejdelším intervalem. Zatímco tangenciální linka 41 propojující jednotlivá okrajová sídliště na západě metra jezdí ve špičkách každé 2 minuty, linka 42 vedená do centra jezdí v nejkratším intervalu 71 minut, aby mohla být obsloužena pouze jedinou tramvají.
A takto vypadá jízdní řád linky 41, která má spolu s linkou 32 nejkratší intervaly. Ani o víkendu neroste interval nad tři minuty. Na rozdíl od svých radiálních páteřních kolegyň tato linka do centra nevede a spojuje jednotlivá okrajová sídliště na západě a jihu města.
To nejnovější z tramvajové dopravy najdete na okružní lince 1, a to sice tyto částečně nízkopodlažní tramvaje Bucur LF, které byly dodávány v letech 2011-5 v počtu 15 kusů. K nim je nutno ještě připočítat prototyp z roku 2007.
Nízkopodlažní nová tramvaj Bucur LF na zastávce Basarab na mostní estakádě přes kolejiště vedené k hlavnímu nádraží Gara de Nord. Zatímco na okružní lince 1 jezdí výhradně tyto tramvaje, na protisměrné lince 10 potkáte pouze původní tramvaje V3A.
Detail zadního článku tramvaje Bucur LF. Oproti různým přestavbám původních rumunských tramvají má tato poměrně vysoký podíl nízké podlahy. Okružní linky 1 a 10 jezdí ve špičkách v intervalu 5-6 minut.
Na bukurešťské poměry nezvykle nízkopodlažní interiér tramvaje Bucur LF nasazované na okružní lince 1. Bohužel je podíl takto moderních vozidel v Bukurešti celkem zanedbatelný.
Konečná linek 8, 11 a 23 „Zetarilor“ v jižní části bukurešťské tramvajové sítě, která čítá cca 150 km. Na mnoha místech na tramvaje navazují autobusy, které jsou oproti přestárlým a vysokopodlažním tramvajím mnohem modernější. I tato Citara už ale mají kolem 10 let.
Více než čtyřicetiletá tramvaj T4R stále dobře slouží, zde na lince 11 na krátkém společném úseku s okružními linkami 1 a 10, na jejichž trase proběhla rozsáhlá modernizace trati i za použití zatravněného svršku.
Základem vozového parku tramvají, kterých tu jezdí celkem cca 450, jsou tříčlánkové rumunské tramvaje V3A, které byly vyráběny ve velkých sériích od 70. do 80. let (dodnes jich tu je v různých verzích cca 370), zároveň bylo do Bukurešti dodáno cca 140 českých tramvají T4R, které zde v počtu cca 60 kusů jezdí dodnes a nasazovány jsou už jen jako sólo na linky hlavně v jihozápadní části města. Dále se zde setkáte s různými modifikacemi a modernizacemi původních rumunských vozů, na okružní lince 1/10 jsou provozovány i nové nízkopodlažní tramvaje Bucur LF v počtu 16 kusů. Jinak je to s...
Detail interiéru a dveřního mechanismu tramvaje T4R včetně validátoru na čipové jízdenky. Tramvaje tu jezdí velmi svižně, pokud však před sebou nemají překážku v podobě kolony aut nebo semaforů bez preference. Dveře s původními pohony jsou tu nastaveny také velmi svižně a s blokováním proti rozjezdu si tu také příliš hlavu nelámou.
Klasická vysokopodlažní tramvaj V3A na konečné linky 40 poblíž vozovny Titan. Navzdory hezky zatravněné trati olemované stromy připomíná vlivem neúdržby jízda po křivých kolejích spíše horskou dráhu.
Interiér klasické tramvaje V3A. Těchto vozidel vyráběných přímo v bukurešťském DP tu v různých modifikacích a stupních modernizace jezdí cca 370. Dodávány byly v letech 1972-1986.
Jedna z nejstarších provozních tramvají V3A po nedávné opravě na konečné Republica u severní brány bývalého průmyslového kombinátu Faur, jehož jméno nese také část těchto tramvají, které jsou pro Rumunsko něco jako pro nás T3.
Na konečnou stanici Republica na východě města jezdí linky 36 , 46 a 56 po asi nejrozbitější tramvajové trati v Bukurešti. Rozlámané bezžlábkové kolejnice mnohdy zapadlé v prohnilých úsporných verzích velkoplošných panelů BKV dokazují, že tramvaje tady toho zvládnou opravdu hodně, a to i při poměrně vysokých rychlostech.
Detaily schodu na zlomené kolejnici. I toto je běžně pojížděná tramvajová trať. Ve směru proti pohledu fotografie tudy jezdí tramvaje cca 30kilometrovou rychlostí a celkem bez starostí…
Detail běžně pojížděného tramvajového schodu z druhé strany.  Možná díky poměrně velké rychlosti na tomto místě tramvaje nevykolejí, dosednou do již tak chatrného žlábku tvořeného kolejnicí a shnilým betonovým panelem a mohou pokračovat dál do konečné Republica uprostřed bývalé tovární čtvrti.
Konečná linky 16, kam se tramvaj probojovala pro dlouhém postávání v nehybné koloně aut směřujících v odpolední špičce z centra ven. Zde už sice na tramvaj nečekají zácpy, ale katastrofální stav trati tvořené BKV panely nedovoluje této lince ani zde vyvinout závratnější rychlost.
Na několika málo místech najdete tyto multifunkční jízdenkové automaty, kde lze i pomocí platební karty zakoupit integrované jízdenky, které platí v metru i povrchové MHD. Jeden z nich je u nádraží Gara de Nord, další je na letišti.
Bukurešť má i celkem rozsáhlou síť trolejbusů. Trolejové vedení najdete jak v centru, tak na periférii, a to rovnoměrně natažené do všech světových stran. Celkem je v provozu 17 linek v číselné řadě 61 - 97 většinou s krátkými intervaly, které jezdí často souběžně i s dalšími autobusovými linkami. Kromě tří linek na jihu, které se s jinými trolejbusy nepotkávají, je zbytek sítě navzájem propojený a trolejbusy parkují celkem ve 4 vozovnách. V Bukurešti jezdí pouze trolejbusy standardní délky (12 m). Kromě 200 starších modrozelených Ikarusů 415 z let 1997-2002 bylo v letech 2007-8 dodáno také...
Trolejbusová doprava je v Bukurešti poměrně rozšířená, pro 17 linek je k dispozici cca 300 trolejbusů. 100 nejnovějších má karoserii Citelis a bylo dodáno v letech 2007-8. Zde na konečné Arena Nationala u jedné ze čtyř trolejbusových vozoven.
Na konečné linek 75 a 90 u národního stadionu vyčkávají oba typy bukurešťských trolejbusů – Ikarus 415 a Irisbus Astra. Aktuálně se připravuje zakázka na 100 nových trolejbusů. Bukurešť má pouze trolejbusy standardní délky.
Trolejbusů Ikarus 415 je cca 200 a byly dodány v letech 1997-2002. Poté přišla stovka nízkopodlažních vozů s karoserií Citelis. Trolejbusové linky jsou číslovány od 61 do 97.
Už skoro dvacetiletý Ikarus 415 na konečné u depa Alexandria na jihozápadě města. Trolejbusové linky najdete rovnoměrně po celé Bukurešti.
Konečná linek 73 a 74 na jihu Bukurešti v neobvykle udržovaném a oproti jiným oblastem výstavním obvodu. Spolu s linkou 76 tu tvoří trolejbusy samostatnou síť, která není propojena se zbytkem trolejbusových linek. Všechny tři jižní linky začínají v centru na náměstí Piata Unirii.
Na sídlišti v jižní části Bukurešti, která je označená jako Sektor 4, najdete neobvykle opravené ulice, nové zastávkové přístřešky, vzorně opečovávanou pouliční zeleň i fontány uprostřed kruhových křižovatek i dělících ostrůvků mezi jízdními pruhy hlavních ulic. Tuto infrastrukturu si zřejmě spravují samy městské obvody.
Nejsevernější konečná trolejbusů v Bukurešti – nový terminál Straulesti, kam od roku 2017 vede také čtvrtá linka metra, která skoro věrně kopíruje právě trasu trolejbusové linky 97. Ta však i po prodloužení metra zůstala zachována.
Na severní konečné linky metra M4 „Straulesti“ vyrostl nový multimodální terminál, kde se nachází jak velké parkoviště P+R, tak i konečná autobusových linek. Poblíž končí také trolejbus č. 97.
Z mezinárodního letiště Otopeni zatím do centra jen autobusem, plánuje se sem ale také nová linka metra. A nedaleko je vlakové nádraží, kam odtud vozí cestující speciální mikrobusy. Po letech obnovy pouze standardními autobusy začala Bukurešť kupovat také kloubové vozy, které jsou součástí 400kusové dodávky nových vozů v letech 2018-9.
Bukurešťský DP koupil v roce 2018 celkem 400 tureckých autobusů Otokar, na rozdíl od předchozích 1000 Citar od Mercedesu mají jiný nátěr a jsou vybavené klimatizací, wifi i dobíjecími zásuvkami. Zde na konečné u nádraží Basarab.
Typické označení zastávky MHD včetně jízdního řádu před proslulým prezidentským palácem neboli rumunským parlamentem, který je jednou z největších staveb světa.
Zastávka Piata Unirii v centru, kde se sjíždějí také noční autobusové linky. Cedulky označující jednotlivé zastávky s čísly linek jsou dodnes vyráběny ručně. Jen logo dopravního podniku a název je jiný.
Autobusové linky mají třímístná čísla a většinu z nich provozuje bukurešťský dopravní podnik STB (dříve RATB). V letech 2006-9 došlo k radikální obnově vozového parku. Pořízeno bylo úctyhodných 1000 bílých autobusů Mercedes-Benz Citaro standardní délky. Tím se rázem stala autobusová doprava plně bezbariérovou. Aktuálně proběhla v roce 2018 další fáze obnovy, kdy bylo dodáno 400 standardních i kloubových tureckých autobusů Otokar ve světlemodré barvě. Tentokrát jsou již klimatizované, mají wifi i dobíjecí zásuvky. Další plán počítá se 130 novými hybridními autobusy Mercedes-Benz Citaro pro rok...
Nový kloubový Otokar na konečné u jednoho ze vchodů do strojírenského komplexu Faur na východě města. 400kusová série nových autobusů přišla necelých 10 let po dokončení obří 1000kusové dodávky standardních Citar od Mercedesu.
Nový klimatizovaný Otokar před honosnou budovou hlavního vlakového nádraží Gara de Nord. Aktuálně plánuje Bukurešť nákup 130 hybridních Citar od Mercedesu a také 100 elektrobusů.
Na hlavním vlakovém nádraží Gara de Nord najdete stále ještě ručně udržované odjezdy vlaků. Odtud míří vlaky do všech koutů Rumunska a funguje také několik mezinárodních spojů.
Dvě blízká nádraží Gara de Nord a Basarab spojoval kdysi tento travelátor, dnes už ale slouží jen jako odkladiště odpadků.
Rumunsko je tradičním odběratelem ojetých vlaků z Francie. Soukromá společnost Regio Calatori provozuje hlavně osobní vlaky v okolí Brašova, pár vlaků zajíždí také do vzdálené Bukurešti a je zajištěno těmito francouzskými příměstskými jednotkami taženými elektrickou lokomotivou.
U nás dobře známé patrové východoněmecké vozy řady Bpjo jezdí dodnes i v Rumunsku, část z nich také prošla celkovou modernizací.
Nová vozidla už jsou k vidění i na rumunské železnici, například v podobě těchto motorových jednotek Desiro do Siemensu. Bohužel údržba vlaků je podobná jako v sousedním Bulharsku.
Městskou hromadnou dopravu na povrchu provozuje společnost STB, přejmenovaná z původního dopravního podniku RATB. Metro provozuje samostatná společnost Metrorex a na propojení těchto dvou oddělených světů je to vidět. Jen pomalu se sem prokousávají integrované jízdenky, které lze použít jak v metru, tak v povrchové MHD. Jízdenkové automaty, které by vám prodaly tyto integrované jízdenky, najdete jen na těch nejdůležitějších bodech, v metru běžně dostanete pouze jízdenky na metro. I když je za poslední roky vidět výrazný pokrok jak v obnově vozového parku, tak infrastruktury, dluh z let...
Původem německá motorová jednotka zajišťuje regionální vlaky končící na vlakovém nádraží Titan Sud na východním okraji Bukurešti. Soukromá společnost TFC provozuje několik regionálních tratí v okolí Bukurešti i jinde. Přestoupit tu lze na metro i tramvaje.