Bursa (leden 2013)

Bursa je turecké město ležící cca 150 km jižně od Istanbulu, na opačném břehu Marmarského moře. Město však neleží přímo na pobřeží - je od něj vzdáleno cca 20 km. Na jihu je ohraničeno mohutným pohořím, na jehož jeden z vrcholků se lze dostat kabinovou lanovkou. V Burse žije cca 1,3 milionu obyvatel a jak je znát v jejím okolí, toto číslo bude i nadále vzrůstat.

Pohled na nové centrum města z vyhlídky u historických hradeb. Historické centrum se nachází na jižním okraji města na úpatí hor, které lemují Bursu z jihu.
V západní Evropě by milionové město znamenalo nutnost vybudování sítě metra. V Turecku, kde je mobilita přeci jen nižší, však na tolik obyvatel stačí dvě linky rychlodráhy doplněné autobusovou dopravou. Současný stav veřejné dopravy má však k dokonalosti ještě daleko, ale zánovní rychlodráha už naštěstí vyřešila největší problémy s městskou dopravou.
Nejrychlejší cesta z Istanbulu do Bursy je lodí - do přístavu Güzelyali, který leží cca 20 km od Bursy, to lodí trvá necelé dvě hodiny. Dvakrát denně sem přijíždí také velký trajekt vozicí i auta. Osobní lodě společnosti IDÖbus plují mezi Bursou a Istanbulem cca každé dvě hodiny.
Rychlodráha, zde nazývaná Bursaray má znaky metra i rychlé tramvaje. Je zcela oddělená od ostatní dopravy, má vysoká nástupiště, ale většinu trasy jezdí po povrchu. V provozu jsou dvě linky, které jsou v centrálním úseku vedeny společně východozápadním směrem, na západním okraji centra se větví - linka 1 vede severozápadně do stanice Emek, linka 2 míří západním směrem do rozvojových čtvrtí a ke zdejší univerzitě. Přes den jezdí každá linka v intervalu 10 minut, ve společném úseku se tedy jezdí po pěti minutách.
Pohodlný interiér trajektu mezi Istanbulem a Bursou.
V přístavu Güzelyali čeká na trajekt z Istanbulu několik autobusů místního dopravce. Autobusy jedou na různá místa do Bursy, k nejbližší stanici zdejší rychlodráhy to trvá cca 20 minut. Jízdenku je nutné zakoupit v předprodeji v blízkém stánku.
Bursaray - městská rychlodráha pro milionové město a její severozápadní konečná stanice Emek (sem byla rychlodráha prodloužena v roce 2011). Na dvou linkách jezdí dva typy vozidel - tento je novější a pochází od firmy Bombardier - podobný typ jezdí například ve Frankfurtu nad Mohanem.
Interiér nejnovějšího typu Bombardier Flexity Swift. Dvouvozová jednotka je dlouhá 30 metrů a jezdí spřažená ve čtveřicích. Délka nástupišť je tedy 120 m. Díky vysokým nástupištím je podlaha vozidel v jedné úrovni.
Bursaray se postupně zprovozňuje od roku 2002. V současnosti je k dispozici 48 dvouvozových jednotek Siemens a 30 stejně dlouhých jednotek Bombardier. Oba typy se spřahují do čtveřic o celkové délce 120 metrů. Jízda je plynulá a rychlá, celkově působí rychlodráha velmi pohodlně a výkonně. Ve špičkách však není cestování rychlodráhou nic pěkného - kapacita souprav o délce 120 metrů jen tak tak stačí. Po zprovoznění východního prodlouženého úseku už asi bude nutné zkrátit interval.
Starší typ vozidel od firmy Siemens, která se podílela také na dodávce dalších zařízení celé trati. Rychlodráha je postupně zprovozňována od roku 2002. Celková délka tratí by měla dosáhnout 50 km.
Rychlodráha je většinou vedena po povrchu - zde ve východní části vede dokonce po estakádě. Pouze 6 stanic je podzemních. V tomto úseku jezdí obě linky v souhrnném intervalu 5 minut.
Interiér starších vozidel Siemens. Těchto jednotek mají v Burse 48. Novějších Bombardierů je 30.
Prozatímní východní konečná "Arabayatagi" linek 1 a 2. Již se pracuje na cca 8 km dlouhém prodloužení dál výchdoním směrem v ose osídlení této části města.
V centru, které se nachází zhruba uprostřed zastavěné oblasti táhnoucí se východozápadním směrem, je rychlodráha vedena pod zemí. Centrum města je prapodivnou směsí staré a nové architektury - nízké domy, mešity, minarety, tržiště a parní lázně (hamamy) jsou tu doplněny betonovými věžáky. Mezi tím vším proudí tisíce automobilů. Opravdové historické centrum, které je také lákadlem pro zahraniční turisty, leží na úpatí hor, které se na jihu tyčí nad městem.
A ještě jeden pohled na fotogenickou estakádu východně od centra města.
Konečná stanice linky 2 u zdejší univerzity. Rychlodráha sem byla prodloužena v roce 2011. Interval je 10 minut. Tento západní úsek vede převážně novou bytovou zástavbou.
Novější typ vozidel poblíž stanice Altinsehir v západní rozvojové části města.
Ukázka informací pro cestující i náznaku propagace veřejné dopravy. I když je v centru souhrnný interval rychlodráhy 5 minut, ve špičkách jezdí vozy beznadějně přeplněné.
Jedna z podpovrchových stanic rychlodráhy v centru - Osmangazi. Je to asi nejrušnější stanice rychlodráhy. Centrum je poměrně kopcovité a velmi hustě zastavěné, proto zde rychlodráha vede pod zemí.
V této části najdete také zatím jedinou linku klasické tramvaje. Kolejnice mají úzký rozchod a trať je jednokolejná s několika výhybnami. Jezdí se po 20 minutách s obousměrnými dvoučlánkovými tramvajemi Düwag. Trať je zčásti vedena po pěší zóně a několik renovovaných historických tramvají ve vozovně dává tušit, že celá trať je považována za jednu z historických památek. Každodenní cestující se ale tramvajím rozhodně nevyhýbají.
Nebylo by to Turecko, kdybychom zde nenarazili na mikrobusy, tzv. dolmuše. Ty zde jezdí v modrobílém nátěru a jednu ze zastávek mají na centrální kruhové křižovatce poblíž náměstí Osmangazi.
Na náměstí poblíž stanice rychloráhy Osmangazi se pomalu rýsuje nová tramvajová trať, která bude procházet samotným centrem města po 7 km dlouhém jednosměrném okruhu. V depu rychlodráhy již byla k vidění i první tramvaj pro tuto trať.
Díky rychlodráze nemá v Burse autobusová doprava sice hlavní slovo, pro některé části města je však stále nepostradatelným dopravním prostředkem. Mnoho linek projíždí také přes náměstí u stanice rychlodráhy Osmangazi a pokračuje do kopce jižním směrem do historického centra města.
Stavba okružní tramvaje v centru je v plném proudu - informuje o tom také tato tabule. Stavba probíhá poněkud svérázně za plného okolního provozu aut i chodců bez výraznějších terénních úprav.
I tudy povede okružní tramvajová linka. Kvůli stavbě je chůze ulicí nepříliš komfortní. Chodci, auta i autobusy si však musí umět poradit.
V centru je už vidět stavba další tramvaje, tentokrát okružní linky, která bude mít necelých 7 km a 13 zastávek. V úzkých ulicích se postupně za plného okolního provozu pokládá kolej, ve vozovně rychlodráhy se již testuje první tramvaj pro tuto linku. Je otázka, jak bude tramvaj ve věčně ucpaných ulicích s téměř nulovou regulací dopravy fungovat. Snad bude impulsem pro určité zklidnění alespoň některých ulic, které jsou dnes okupovány šňůrami troubících aut, autobusů a mikrobusů, tzv. dolmuší.
Takto se čeká na autobus v ulici, kudy povede nová okružní tramvajová trať.
Narozdíl od Istanbulu mají v Burse na zastřešených zastávkách jízdní řády všech autobusových linek. Jen je doporučeno vzít si s sebou lupu.
Vozový park autobusů v Burse prošel nedávno poměrně výraznou obnovou - většina autobusů už je nízkopodlažních. I zde už jsou položeny koleje pro okružní tramvaj.
A zde je jiná tramvaj - linka vedoucí historickým centrem, které leží na úpatí zdejších hor. Tramvaj jezdí zhruba po vrstevnici a má 20minutové intervaly. Jízdní doba je cca 15 minut.
Úzkorozchodná tramvajová trať vede většinu své trasy historickým centrem po pěší zóně - takto je zamezen vjezd automobilům.
Autobusová doprava jezdí hlavně tam, kam nevedou koleje rychlodráhy. Vozový park městského dopravce poznáte podle žluté barvy i podle poměrně nových autobusů různých méně i více exotických značek (starší autobusy jsou ještě modrozelené). Na lince 38 jezdí také kloubové autobusy, jinak se ale na většině linek setkáte spíše s minibusy o délce kolem 10 metrů. V porovnání s Istanbulem je v Burse mnohem lepší informovanost na zastávkách - visí tu zastávkové jízdní řády i seznam linek s jejich trasou. Jízdenky se prodávají mimo vozidlo a o přestupném tarifu si můžete nechat zdát.
Na tramvajové lince jezdí tyto obousměrné článkové vozy Düwag. O linku ve dvacetiminutovém intervalu je velký zájem.
Zhruba v polovině trasy tramvajové linky se nachází také malá vozovna, která ukrývá i tyto renovované historické vozy.
Zajímavé ukončení tramvajové linky ve východní části centra. Prostor je tu velmi stísněný. Jízdenky je možné zakoupit pouze mimo vůz ve vybraných předprodejích. Bohužel na této konečné se žádný nenachází - kontroloři umožňují náhodným turistům jet oficiálně zdarma.
A zde je západní konečná tramvajové linky poblíž rozsáhlé tržnice na západním okraji historického centra. Nástup je povolen pouze předními nebo zadními dveřmi.
Závěrem ještě pár rad, jak se vůbec do Bursy dostat. Z Istanbulu sem plují lodě cca každé dvě hodiny - jedná se o jakési vodní "autobusy" - osobní lodě pouze pro cestující. Ty jezdí hlavně z přístaviště Kabatas v centru Istanbulu. Dvakrát denně sem také míří z přístaviště Yenikapi velké trajekty, které berou také osobní auta. Po dvouhodinové plavbě přistanete u vesnice Güzelyali, odkud odjíždějí ve zhruba půlhodinovém intervalu autobusy do Bursy - jízda k nejbližší stanici rychlodráhy "Emek" trvá kolem 20 minut.
Nejčastěji jezdí v Burse autobusová linka číslo 38, na které jsou k vidění kloubové Mercedesy.
Zajímavý výrobek od firmy Isuzu - informační panel "přetéká" z čela do boku vozidla.