Bydgoszcz (květen 2013)

Polská Bydgoszcz, česky Bydhošť, leží v rovinaté severní části Polska na břehu řeky Brda, která se na okraji města vlévá do Visly. Obyvatel tu žije cca 360 000 a páteřním dopravním prostředkem jsou tramvaje. Síť tramvajových kolejí o rozchodu 1000 mm čítá kolem 30 km a jezdí zde 8 pravidelných linek + jedna nostalgická.

Typický Konstal na jedné z hlavních křižovatek v centru. Některé linky jezdí i ve všední den jednovozové.
Ještě donedávna nebylo hlavní vlakové nádraží ležící severně od historického centra spojeno s městem tramvajemi, nýbrž autobusy, a to od roku 1990, kdy byla uzavřena tehdejší tramvajová trať. V roce 2012 se tramvaje k nádraží vrátily a dojely o stanici dál (Rycerska), kde je pro ně zřízena kapacitní smyčka i s autobusovým obratištěm. Na nové trase je také poměrně zajímavý most přes řeku Brdu. Do Starého Města, které leží na ostrově mezi jednotlivými kanály říčky Brdy, už koleje nevedou od konce 60. let 20. století, jejich pozůstatky tu však stále najdete. Dnes je na tomto hlavním náměstí pěší...
Přestupní uzel Wyscigowa je zároveň konečnou tramvajové linky 3, která jezdí oproti ostatními linkám v polovičních intervalech (7-8 minut ve všední dny). Zde je přestup na autobusové linky směr východ - platí zde jakýsi integrovaný systém, kdy s jízdenkou z autobusu lze pokračovat do centra tramvají - zřejmě jedno z opatření jak zabránit nežádoucím souběhům autobusů s tramvajemi.
Ve smyčce Wyscigowa končí kromě páteřní linky 3 také výpomocná linka 7, která nejede do centra a jezdí jen ve všední dny.
Další tramvajová točna na východě města - Kapusciska - pro linky 7 a 8. Konstaly tvoří 99 % zdejšího vozového parku. Již je ale podepsána smlouva na dodávku většího počtu tramvají PESA.
Také interiér zdejších Konstalů povětšinou nedoznal od jejich výroby výraznějších změn, a to i včetně informačního systému.
Jedna z nejdelších a zároveň nejopuštěnějších tratí, která vede poměrně daleko za město, je ukončena touto smyčkou (Legnowo). V okolí byla kdysi řada průmyslových podniků, ze kterých dnes zbylo jen torzo. Do okolní nehostinné krajiny také zapadá velmi zanedbaný stav tramvajové trati.
Z Legnowa jezdí do města linka 6. Její využití zde však není příliš slavné. Po cestě si užijete koncert uvolněných šroubů a matic přidržujících kolejnice k pražcům.
Tramvajové linky pokrývají také velká sídliště na jihovýchodě města i mnohé průmyslové oblasti, zvlášť na severovýchod od centra. Linky mají jednotný interval 15 minut, ve slabých obdobích 20. Výjimku tvoří páteřní linka 3, která má intervaly poloviční. Na většinu linek jsou nasazovány dvojice vozů, některé, zvláště výpomocné linky jezdící jen ve všední dny, mají jen sólo vozy. 99% vozového parku tvoří klasické polské Konstaly 105N, z nichž jen dva vozy jsou po výraznější modernizaci. V Bydhošti jezdí také dvě kloubové nízkopodlažní tramvaje Pesa 122 N, do roku 2015 by mělo tramvajový park...
Ukázka jakési integrace tramvají a autobusů, kdy na vybraných tramvajových linkách platí i nepřestupní jízdenky z vybraných autobusových linek.
V roce 2012 byla zprovozněna nová tramvajová trať k hlavnímu vlakovému nádraží. Spojení z tohoto významného uzlu bylo od roku 1990 po uzavření původní trati možné jen pomocí autobusů. Jednu zastávku za nádražím vznikla tato kapacitní smyčka (Rycerska).
Na vlakovém nádraží potkáte kromě nových vlaků dopravce Arriva také tento částečně nízkopodlažní regionální motorák.
Výrazná inormační tabule před vlakovým nádražím zobrazuje nejbližší odjezdy linek MHD - jezdí tu linky 3 a 5 i několik autobusů.
Jediná souprava modernizovaných Konstalů (z roku 2003) na trati vedoucí k hlavnímu nádraží.
Železniční síť je v okolí Bydhoště poměrně hustá, některé regionální vlaky tu provozuje nadnárodní společnost Arriva, ostatní společnost Przewozy regionalne. Integrovaná doprava je tu zatím v plenkách - náznakem je pouze jakési tarifní propojení vybraných tramvajových a autobusových linek, na kterých platí tytéž jízdní doklady a při přestupu tak lze ušetřit. Díky tomu nemusí zajíždět tolik autobusových linek do centra a končí na okrajích města u tramvaje. Existuje také jakási aglomerační jízdenka pro železniční trať mezi Bydhoští a Toruní, která zároveň platí po omezenou dobu také na linkách...
Na nové trati k hlavnímu nádraží se nachází také tento nový odvážný tramvajový most přes řeku Brdu.
Jedna ze dvou nízkopodlažních tramvají Pesa 122N ze závodu sídlícího přímo v Bydgoszczi. Město si objednalo do roku 2015 dalších 14 tramvají pod názvem Pesa Swing.
Když se tramvaj porouchá, je tu tento služební vůz, který zajistí odtah.
Zastávka v těsné blízkosti historického náměstí, kam už koleje nevedou. Toto je jedna z prvních tramvají Konstal 105N dodaných do Bydgoszcze.
Přímo na hlavní náměstí ve Starém Městě již tramvaje nejezdí od roku 1969.
Výluka tramvajové trati vedoucí severním směrem si vyžádala nasazení náhradních autobusů jak do smyčky Bielawy tak do konečné zastávky Las Gdańsky.
Poblíž tramvajové smyčky Las Gdańsky se nachází rozlehlý rekreační a odpočinkový areál, uvnitř kterého vede tato parková železnice - bohužel již delší dobu mimo provoz.
Náhradní autobusová linka za tramvaje při výluce. Městské autobusy mají většinou značku Mercedes-Benz.
Označník zastávky i s informací o výluce a náhradní dopravě.
Městské autobusové linky jezdí v podání zdejšího městského dopravce - jeho modrobílé autobusy pocházejí většinou od výrobce Mercedes-Benz. Příměstská autobusová doprava je v rukou soukromníků. Po městě se můžete svézt také lodí - tzv. vodní tramvaj pluje v historickém centru města po kanálech řeky Brdy a jedná se spíš o turistickou atrakci. Ve vybrané dny v roce je v provozu také nostalgická tramvajová linka č. 10, na kterou jsou vypravovány prastaré skvosty zdejšího dopravce.
Propagační leták o nostalgických jízdách historických tramvají vybrané dny v roce a o plavbách "vodní tramvaje" na řece Brda v okolí historického centra.
Poblíž hlavního vlakového nádraží je také továrna Pesa, kde se vyrábějí jak tramvaje, tak i vlaky známé už i v ČR.