Světoznámé poutní místo s kostelem Panny Marie Čenstochovské leží v jižním Polsku na severu Slezského vojvodství. Rovinaté město na řece Wartě má něco přes 200 tisíc obyvatel a od roku 1959 také malý tramvajový provoz, který byl až do roku 2012 tvořen jedinou tratí. Poté se k němu přidala odbočka do místních sídlišť na jihu města a zároveň začala obnova tramvajového parku – dnes už je většina tramvají nízkopodlažních, přičemž klasické Konstaly tu nahradily rovněž polské Pesy. Dnes má 3 tramvajové linky a řadu linek autobusových, které provozuje místní dopravní podnik MPK, jež má ve své flotile už také nemalou rodinu neobvyklých polských elektrobusů Autosan. MHD je tu oděna do červenobílé.

Malý tramvajový provoz v Čenstochové začal psát svoji historii teprve v roce 1959. Až do roku 2012 ho tvořila jediná severojižní trať z centra na sever i na jih do místních sídlišť obsluhující také průmyslový komplex a místní nemocnici na jihovýchodě. V roce 2012 přibyla důležitá jižní odbočka do sídliště Raków o délce 4,5 km. Dnes má zdejší tramvajový provoz 3 linky, do každé z jižních větví se jezdí ve všední dny v intervalu 24 minut, centrem a do severního sídliště Pólnoc (Sever) se jezdí v souhrnném intervalu 6 minut ve všední dny a 10 minut o víkendech. V centru vedou tramvaje také kolem...
Centrem Čenstochové vede od severu na jih jediná tramvajová trať, kudy jezdí 3 linky v souhrnném špičkovém intervalu 6 minut. Toto je nejnovější typ tramvají Pesa Twist 2010N.
Všechny 3 linky vedou na sever do sídliště Pólnoc (Sever) do smyčky Fieldorfa Nila. Starší série tramvají Pesa má úplně jiný nátěr i vzhled než ta nejnovější. Tyto tramvaje tu jezdí od roku 2012 v počtu 7 kusů.
Jízdní řády všech tří čenstochovských tramvajových linek. Linka 3 jezdí dvakrát častěji a obsluhuje nejnovější trať do sídliště Raków na jihu města od roku 2012. Linky 1 a 2 jedou spolu až na jižní nádraží Raków, jednička pokračuje dál k průmyslovému kombinátu a k nemocnici Kucelin.
V Čenstochové zůstalo ještě 14 původních Konstalů, které tu kdysi tvořily monopol. Celkem jich bylo pořízeno skoro 60. Vypravovány jsou na linky 1 a 2. Zde v severní části Rakówa jihovýchodně od centra města.
Konečná linky 2 u nádraží Raków na jihovýchodním okraji města. Tyto Pesy byly pořízeny v roce 2012 u příležitosti otevření nového 4,5 km úseku, kterým se dosavadní jediná místní trať rozvětvila na dvě jižní alternativy.
Interiér tramvaje Pesa Twist 2010N z roku 2012. Těchto 7 tramvají prolomilo monopol vysokopodlažních Konstalů a dnes už je většina vozového parku bezbariérová.
Linka 1 pokračuje od rakówského nádraží po mostě přes severojižní železniční trať dál za město k místnímu průmyslovému kombinátu v obci Kucelin. Zde také bylo možné najít poslední nerekonstruovanou trať, ale i sem po letní návštěvě zamířili dělníci kvůli rekonstrukci.
Konečná linky 1 Kucelin Szpital s původní soupravou Konstalů z roku 1979. Tramvaje sem jezdí ve všední dny po 24 minutách, o víkendech je interval 40 minut.
Travnatá smyčka na konečné linky 1 Kucelin Szpital v pozadí s místními ocelárnami, jedněmi z největších v Polsku.
A ještě jedou 45letý Konstal na smyčce Kucelin. Místní Konstaly tu mají prosklenou pouze horní polovinu dveří a zachované tramvaje tohoto typu pocházejí z let 1979-1990.
Pro 3 tramvajové linky má místní dopravní podnik MPK něco přes 30 tramvají. Původně monotónní vozový park složený z klasických Konstalů 105Na už tyto legendární stroje tvoří jen z malé části – k dispozici je už jen 14 vozů tvořících 7 dvojic, jsou však zachované v původních vzhledu i vybavení zvenku i zevnitř. Většinu vozidel už dnes tvoří nízkopodlažní tramvaje Pesa Twist 2010N. První série je z roku 2012 v počtu 7 kusů, druhá je z roku 2020 (10 tramvají). Jedná se o tříčlánkové jednosměrné nízkopodlažní tramvaje, každá série má jiný nátěr, poznáte je tak na první pohled. Jízdenky se dají...
Interiér místních Konstalů zůstal od výroby prakticky nezměněn včetně typických laminátových sedaček, které jsou mnohdy po vyřazení tramvají používány jako lavičky v zastávkových přístřešcích.
Nejnovější typ tramvají v Čenstochové – Pesa Twist 2010N/2, kterých tu od roku 2020 jezdí 10. Toto je zároveň nejnovější čenstochovská tramvajová konečná u fotbalového stadionu Raków.
Zastávkové přístřešky u stadionu Raków značí, že se jedná o stadion fotbalový.
Nejnovější tříčlánkové nízkopodlažní tramvaje Pesa Twist mají sedmery dveře a 4 podvozky. Celkem tu jezdí už 17 nízkopodlažních tramvají z 24 dostupných souprav.
Nová tramvaj přijíždí do zastávky Orkana – szkola ležící na nejnovějším úseku místní tramvajové sítě z roku 2012. V nedávné době prošly všechny ostatní tramvajové tratě až na jeden krátký koncový úsek celkovou rekonstrukcí.
Jeden z nejnovějších městských autobusů před společnou tramvajovovo-autobusovou zastávkou Orkana – szkola na jižním sídlišti Raków. Autobusové linky jsou tu číslovány od 11 výše. Tato linka rozváží pracovníky místních oceláren do sídlišť na jihu i severozápadě města.
V jedné z nejrušnějších zastávek městských autobusů v centru byl zachycen elektrobus Autosan, kterých tu od roku 2021 jezdí celkem 16. Touto alejí Nejsvětější Panny Marie jezdí celá řada městských autobusových linek.
Páteřní východozápadní ulice v centru, kterou projíždí velká část linek MHD směrem k malému historickému centru města. Autobusů tu má místní dopravní podnik MPK asi 150.
Poměrně netypický elektrobus Autosan místní výroby zakotvil v Čenstochové v 16 exemplářích. Zde projíždí mimoúrovňovou křižovatkou na jihu města poblíž místního nádraží Stradom na rychlíkové trati směrem do Krakova.
I když tramvaje obsluhují v Čenstochové významnou část místních sídlišť, autobusy tu také hrají velký význam. Dopravní podnik MPK nasazuje na zhruba třicítku linek kolem 150 autobusů, jejichž poměrně velkou část tvoří kloubové vozy. Autobusy obsluhují také poměrně velká sídliště na západě a jihozápadě města, kam tramvajové koleje nevedou. Napojují na město také poměrně odstrčené vlakové nádraží Stradom na jižním okraji města, kde zastavují dálkové vlaky na důležité východozápadní trati. Mnoho linek je vedeno paralelně s tramvajovou tratí v severojižním směru a důležitá je také východozápadní...
Na východní straně hlavního nádraží vyrostlo nové autobusové nádraží, které nyní používají hlavně městské a pár příměstských linek. Regionální autobusy dál odjíždějí ze starého nádraží na druhé straně kolejí.
Na novém autobusovém nádraží bych zachycen jeden ze 45 naftových Solarisů, které v roce 2017 výrazně omladily zdejší vozový park. Od té doby dopravní podnik MPK žádné další naftové autobusy nekoupil. O dva roky předtím pořídil cca 40 plynových autobusů Solbus, z toho 14 kloubových.
Východní strana hlavního vlakového nádraží z poloviny 90. let, k němuž přiléhá nový autobusový terminál, který z nějakého důvodu zůstal nepříliš využitý. Aktuálně se vynořily plány na novou úspornější podobu zdejšího hlavního vlakového nádraží, kterému ještě není ani 40 let.
Současná podoba západního – hlavního východu z hlavního vlakového nádraží směrem k tramvajové trati. Nádraží leží na severojižní trati, po které dojedete do nedalekých Katovic nebo Lodže a tato postmodernistická budova vznikla v polovině 90. let. Nyní by měla být nahrazena novou, menší, která by lépe odpovídala skutečnému počtu cestujících.
Nová elektrická jednotka přijela na příměstské lince S1 z Katovic na hlavní nádraží do Čenstochové. I zde zajišťují regionální dopravu Koleje Slaskie, neboť Čenstochová je součástí Slezského vojvodství.
Pro cesty východozápadním směrem, například do Krakova, je významné také nádraží Stradom ležící na jižní okraji města, kam se dostanete z centra pouze autobusem. Najdete zde i malé železniční muzeum.
Na neobvykle očíslované městské lince 124, která jezdí po celý den ve 20minutovém intervalu, byl zachycen starší kloubový Solaris z roku 2006, již v barvách zdejšího dopravního podniku. Původně totiž pochází z nedalekého Krakova.
Další původně krakovská ojetina odbočuje v centru města na jednu z nejrušnějších autobusových ulic. Jelikož naposledy byla flotila kloubových autobusů obnovena novými vozy (Solbus na plynový pohon) už v roce 2015, pomohl si dopravní podnik nákupem několika starších autobusů z Polska, Německa i Norska.
Vozový park městských autobusů tvoří většinou naftové autobusy, od nejstarších Mercedesů Conecto a Citaro přes MANy až po Solarisy. Jezdí tu také polské autobusy Solbus ve standardní i kloubové verzi na plynový pohon a novinkou je 16 netradičních dvanáctimetrových elektrobusů Autosan polské výroby. Elektrobusy Autosan jsou z roku 2021, poslední obnova klasickými novými autobusy proběhla v roce 2017 pomocí 45 standardních Solarisů. Nejnovější kloubové autobusy jsou plynové Solbusy z roku 2015, zřejmě však byla tato obnova nedostatečná, proto bylo následně pořízeno několik ojetých kloubových...
Jedno z nejstarších Citar z roku 2006. Těchto Mercedesů tu jezdí asi padesátka, z toho většina ve standardní verzi. Potkáte tu také starší kloubová Conecta z roku 2006.
Stávající budova autobusového nádraží pro regionální linky jižně od hlavního vlakového nádraží.
Podoba regionálních autobusů místního PKS. Do některých okolních obcí jezdí také příměstské linky, které jsou zaintegrovány v systému MHD. Většina okolních měst a obcí má ale samostatné linky s vlastními tarify.
Nepříliš vábná podoba nástupišť starého autobusového nádraží pro regionální linky. Přitom na druhé straně klejí zeje prázdnotou nový autobusový terminál.