Chemnitz neboli Saská Kamenice provozuje kromě tramvajové sítě také systém vlakotramvají, kombinujících elektrický a naftový pohon, který využívá jak městskou tramvajovou síť, tak i regionální železniční tratě. V roce 2017 byly tramvaje i vlakotramvaje prodlouženy do nového obratiště Technopark na jihu města v univerzitní čtvrti, od roku 2019 je zdejší tramvajový park omlazován novými českými tramvajemi Škoda 35T. Přiblížil se tak konec zdejších kdysi modernizovaných českých tramvají Tatra T3D.

Nová tramvajová trať na jihu města prodloužená postupně nadvakrát do nového obratiště Technopark je využívána jak novou městskou linkou 3, tak i souběžnými třemi linkami vlakotramvají C13-C15. Na konci nové trati je také zárodek budoucího pokračování s plánovaným napojením na regionální železnici (oproti původnímu plánu zatím nezrealizováno). Vlakotramvaje pak opouštějí u Hlavního nádraží městskou tramvajovou síť a rozdělují se do třech směrů již po železniční síti, k tomu potřebují mít kromě elektrického také nezávislý naftový pohon. Systém vlakotramvají „ChemnitzBahn“ byl aplikován i na...
Původní jedno- i obousměrné tramvaje Variobahn byly počínaje rokem 2019 doplněny o 14 nových nízkopodlažních obousměrných tramvají Škoda 35T, které jsou stejně široké jako jejich předchůdkyně a nahradily velkou část vysokopodlažních tramvají Tatra T3D.
Nová škodovka na lince 4 přijíždí směrem od východu do konečné zastávky Hlavní nádraží, kde se připojují z železniční trati vlakotramvaje. Jednotlivé městské linky se mezi sebou různě převlékají, na trase tak jedno vozidlo vystřídá většinu linek.
Nových obousměrných škodovek je 14 a poslední byla dodána v roce 2020. Pantograf je umístěn jen na jednom konci vozidla. Zde vyjíždí nová tramvaj z centrální přestupní zastávky obklopené nákupními centry. Po rekonstrukci zde přibyla jedna kolej.
Nejnovější tramvajová smyčka Technopark na jihu města, kterou kromě nové tramvajové linky 3 využívají také vlakotramvaje C13-C15.  Tady se potkávají také nové české tramvaje Škoda 35T a španělské vlakotramvaje Vossloh. Na rozdíl od předchozí konečné Stadlerplatz sem mohou zajíždět i jednosměrné tramvaje.
Z nové smyčky Technopark je připraveno prodloužení tramvajových kolejí západním směrem napovídající budoucí záměr propojit zde ukončené vlakotramvaje s železniční tratí vedenou nedaleko. Podle původního plánu zde už měla jezdit linka C18.
Jedna ze 14 nových městských tramvají Škoda vyjíždí ze smyčky Technopark vstříc centru města. Linka 3 směřuje na Hlavní nádraží a vede celá souběžně s vlakotramvajemi C13-C15, kterým pro obsluhu místních zastávek snižuje souhrnný interval na 10 minut.
Na nejnovějším úseku do Technoparku najdete také tuto významnou přestupní zastávku TU Campus na náměstí obklopeném místními univerzitními budovami. Naposledy otevřený úsek obsahuje ještě zastávku Rosenbergstrasse.
Jedna z 12 španělských vlakotramvají Vossloh Citylink míří do nové konečné zastávky Technopark. Tyto vlakotramvaje byly pořízeny v letech 2015-7 a umí jezdit jak na elektřinu, tak i na naftu.
Jeden z nejnovějších standardních Mercedesů městského dopravce CVAG vyčkává na příjezd tramvaje z centra v zastávce TU Campus. Autobusy si drží zdejší tradiční modrožlutý nátěr a boční plochy jsou využívány pro výrazné propagační slogany.
Prostorný interiér nových českých tramvají Škoda 35T o šířce 2,65 m je zcela bez schodů a obsahuje také moderní informační systém, kde se dozvíte, i na co můžete v příští zastávce přestoupit.
Největší novinkou poslední doby je však nákup 14 nových nízkopodlažních českých tramvají Škoda 35T. Tyto pětičlánkové obousměrné tramvaje dlouhé přes 30 metrů a široké 2,65 m jsou plně nízkopodlažní, klimatizované a dodávány jsou od roku 2019. Potkáte je na všech městských linkách. Nové tramvaje mají také moderní informační systém zobrazující i aktuální možnosti přestupů v nejbližší zastávce. Příchod nových tramvají znamenal vyřazení velké části starých vysokopodlažních vozů T3D, které nyní při troše štěstí potkáte už jen ve všední dny. K dispozici jsou už jen 4 soupravy.
Centrální přestupní zastávka Zentrahaltestelle, tady se večer a v noci odehrávají velkolepé rozjezdy všech tramvajových i autobusových linek, nyní i včetně vlakotramvají.
Konečná linek 4 a 5 Hutholz na jihozápadním okraji města, kde se nacházejí největší zdejší sídliště. Po dodávce nových českých tramvají už je naprostá většina spojů nízkopodlažních. Každá z těchto linek jede do centra po jiné trati.
Během návštěvy Chemnitz zasahovala do provozu i jedna stará souprava tramvají T3D, které jsou po dodání nových tramvají nasazovány už jen sporadicky. Po letech provozu jsou tyto vozy z konce 80. let udržovány stále ve výborném technickém stavu.
Srovnání nejstarší a prostřední generace tramvají na konečné linek 4 a 5 Hutholz. Uprostřed smyčky jsou nástupní zastávky pro návazné autobusové linky. Starých vysokopodlažních tramvají je k dispozici už jen 8 (4 soupravy).
A ještě jednou již raritní souprava tramvají T3D v zastávce Scheffelstrasse. Tudy vede na jih také první místní vlakotramvaj nyní označená jako C11. Tramvaje T3D z konce 80. let byly v první polovině let 90. zásadně zmodernizovány.
Přehledný, i když vyskopodlažní interiér tramvají T3D, které prošly v 90. letech zásadní modernizací. Tyto vozy nabízejí také dostatek míst k sezení. Nyní se s nimi svezete už jen výjimečně.
Výřez ze schématu železniční dopravy v okolí Chemnitz, ve kterém jsou zakresleny i všechny 4 dosavadní linky vlakotramvají označené písmenem C. Tři nejnovější linky alespoň zčásti sdílí tratě s běžnými regionálními vlaky, v jednom případě i s rychlíky. Část tratí není pod trolejemi, proto je potřeba též naftový pohon.
Vlakotramvajová linka C15 sice vede do městečka Hainichen jako jediná, cestou však sdílí i tuto hlavní trať směrem na Drážďany. Na jejich konci je i tato zastávka Hilbersdorf.
Interiér vlakotramvají Vossloh používaných na linkách C11-C13. Zajímavé jsou dvě úrovně výšky podlahy, a to kvůli rozdílné výšce nástupišť na tramvajové a železniční síti. Postupně byly tramvajové zastávky, kudy tyto vlakotramvaje jezdí, přebudovány pro vyšší nástupní hranu.
Společná zastávka tramvají a vlakotramvají uvnitř obří nádražní haly. Právě dvě krajní kusé koleje byly nahrazeny tímto propojením, díky kterému je přestup mezi MHD a železnicí více než pohodlný.
Místní dopravní podnik CVAG provozuje také síť městských autobusů, kde vládnou autobusy značek Mercedes-Benz a MAN. Nejnovější jsou standardní i kloubová Citara z let 2017-8. Od poslední návštěvy došlo k několika změnám linkového vedení, vznikla nová okružní linka 82 a přečíslovány byly doplňkové linky končící šestkou, které nově končí devítkou. Regionální linky pak provozují různí další dopravci, veškerá veřejná doprava v tomto kraji je integrována do systému VMS, jehož páteří jsou kromě vlakotramvají také elektrické vlakové jednotky Alstom Coradia provozované soukromým dopravcem MRB,...
Velkoplošná světelná tabule pokrývá celou čelní stranu přestavěné části Hlavního nádraží, kudy jezdí tramvaje a vlakotramvaje. Využívá se mimo jiné k propagaci zdejší integrované dopravy VMS.
Přímo na nástupišti Hlavního nádraží najdete také infokiosek integrovaného systému VMS, který zahrnuje veškerou veřejnou dopravu ve Středním Sasku. Jeho páteří jsou tyto stříbrné vlaky dopravce MRB.
Stříbrné vlaky Alstom Coradia dopravce MRB jezdí jak na osobních vlacích tak i rychlících na páteřní trati z Drážďan přes Chemnitz do Zwickau a dál na západ.
Interiér částečně nízkopodlažních vlaků Alstom dopravce MRB. Celkem je k dispozici 29 jednotek.
Dopravce MRB provozuje i tyto obstarožní jednotky, které jezdí na trase do Lipska.
Na jedné z hlavních křižovatek v centru u místní radnice se potkala městská tramvaj s první zdejší vlakotramvají využívající od roku 2002 původní trať do Stollbergu. Linka C11 měla původně číslo 522. Kdysi vedly tramvajové koleje i vlevo.
Původní vlakotramvaj od Stollbergu přijíždí do terminálu Altchemnitz na jihu města, kde je ukončena souběžná tramvajová linka 6, toho času mimo provoz. Pro tuto linku je k dispozici 6 červených vozidel Variobahn.
Kloubový MAN městského dopravce CVAG využívá na páteřní lince 62 společných zastávek v centrálním přestupním uzlu. Městský dopravce obnovuje svoji autobusovou flotilu vozy značek MAN a Mercedes-Benz. Dvojka na konci čísla linky značí 20minutový interval.
Městská jednosměrná tramvaj poblíž centrálního přestupního uzlu. Celkem bylo na přelomu tisíciletí pořízeno 24 těchto vozidel, z toho 14 jednosměrných a 10 obousměrných.
Jeden z nejnovějších Mercedesů na lince 23, která vede skrze centrum od jihozápadu na sever. Změny nastaly od poslední návštěvy také v linkovém vedení autobusů, vznikla nová okružní linka 82 a minibusové linky končící šestkou byly přečíslovány na devítkové linky.
Také interiér nových Mercedesů je sladěn do městských korporátních barev. I přes koronavirová omezení se do autobusů může nastupovat předními dveřmi.
Jeden z nejstarších autobusů na regionální lince jednoho ze soukromých dopravců zapojených do systému VMS na malém autobusovém nádraží před historickou budovou Hlavního nádraží.