Horní Slezsko - Chorzów a Ruda Slaska (duben 2012)

V tomto dílu povídání o Horním Slezsku se budeme zabývat hustě osídlenou oblastí mezi největšími městy hornoslezské konurbace - Katovicemi, Bytomí a Zabrze. V této lokalitě se nacházejí tři větší města - Chorzów, Swietochlowice a Ruda Slaska. Je zde také mnoho tramvajových tratí, z nichž byly v poslední době zrušeny jen dvě. Podobně jako jinde v oblasti i tady stojí mnoho dolů, hutí nebo strojírenských závodů. Některé ještě fungují, jiné stojí doslova. Najedete tu ale také obrovský park kultury a oddechu.

Hlavní konečná zastávka uprostřed Chorzówa na náměstí Hutnikow pod "městotvorným" silničním nadjezdem, který dnes prochází opravou, neboť betonu na něm už mnoho nezbylo.
Povedená pěší zóna v Chorzówě s čilým jednosměrným provozem tramvají. Odtud se rozjíždějí linky 9, 17 a 20 jižním směrem.
Chorzów má něco přes 100 000 obyvatel a leží na spojnici mezi Katovicemi a Bytomí. Tudy také projíždí hlavní tramvajové linky mezi městy Katovice, Bytom a Zabrze. Mezi Katovicemi a Chorzówem najdete rychlodrážní tramvajovou trať, kde jezdí linky 6, 11, 19 a 33. Trať už není v nejlepší kondici, ale zato s velkolepými obratišti u zdejšího stadionu. Obří stadion leží na kraji obřího parku kultury a oddechu, kam chodí trávit víkendy tisíce místních obyvatel.
Dvoukolejná zelená trať přicházející do čtvrti Lagiewniki ležící severozápadně od Chorzówa. Jezdí tudy linky 7 a 17. Linka 7 je provizorně ukončena na přilehlé křižovatce.
Dočasné ukončení linky 7 uprostřed čtvrti Lagiewniki. Trať vedoucí dál na sever je v dlouhodobé výluce. K jejímu znovuzrození by měly pomoci evropské peníze. Tramvaj se tu otáčí na křižovatce a na tuto slepou kolej couvá na přestávku.
Konec kolejí, vedoucích ze čtvrti Lagiewniki na sever do Bytomi.
Zde již po původní trati mnoho nezbylo. Tramvaje tu dlouhodobě nahrazuje autobusová linka 607 v podobných intervalech.
Pozůstatek trati Lagiewniki - Bytom. Z evropských peněz se zatím opravila okolní silnice. Snad se dočká i tramvajová trať.
Rychlodrážní trať mezi Katovicemi a Chorzówem. Přes tato křížení se tu běžně jezdí rychlostí 30 km/h. Na přilehlé obrovské smyčce jsou ukončeny posilové spoje při větších akcích na nedalekém slezském stadionu.
Poblíž trati mezi Katovicemi a Chorzówem se nachází obrovský park kultury a oddechu. Dvěma dopravními atrakcemi tohoto parku byla parková železnice a sedačková lanovka. Bohužel obě již mimo provoz.
V chorzówském parku je kromě stadionu a zábavního parku "Veselé městečko" také několik dopravních zajímavostí. Tou první je sedačková lanová dráha o půdorysu trojúhelníku, která protíná celý park. Na vrcholech trojúhelníku jsou přestupní stanice. Tato lanovka byla prý nejdelší nížinnou sedačkovou lanovkou na světě. Bohužel byla - přesně po 40 letech provozu byla lanovka "ELKA" v roce 2007 uzavřena. Dnes tu najdete stožáry na lana, zchátralé stanice a zarostlé průseky lesem. Délka lanovky je cca 6 km a jízda přes všechny tři úseky trvala cca hodinu. Pod lanovkou jste se...
V chorzówském parku je umístěna údajně nejdelší nížinná sedačková lanovka na světě. Tvoří ji 3 nezávislé trasy tvořící rovnoramenný trojúhelník. Za dobu fungování byla lanovka vhodným prostředkem, jak obsáhnout celou šíři tohoto parku.
Osiřelý sloup lanovky v samotném centru parku. Celý park je vyhledávaným místem odpočinku obyvatel okolní početné konurbace.
V jedné ze tří stanic sedačkové lanovky se dochovalo schéma vedení lanovky parkem.
A toto je asi nejzachovalejší stanice lanovky poblíž lunaparku "veselé městečko" na jižním okraji parku.
A poblíž stanice lanovky a veselého městečka se nachází také nástupní stanice zdejší parkové železnice. I tyto koleje už pomalu zarůstá vegetace.
Severně od chorzówského parku vedla až do roku 2008 tramvajová trať spojující Chorzów a město Siemianowice, kam ještě tramvaje jezdí. Jezdila tudy linka 12. Dnes už jen autobusem. Kromě této trati byl ještě v nedávné minulosti zastaven provoz v úseku Lagiewniki - Bytom na lince 7 (zde ale snad dočasně). Jinak je zdejší tramvajová síť zatím houževnatá, i když ve značně zbídačeném stavu, ostatně jako i v okolních městech konurbace.
Uprostřed ničeho nedaleko malé osady Chebzie se nachází velký tramvajový přestupní uzel na půli cesty mezi Chorzówem a Zabrze. Proti sobě tu jsou ukončeny linky 1 + 18 od západu a 11 + 17 od východu. Navíc tudy projíždí linka 9 od severu na jih.
Tramvajová smyčka Chebzie je plná kolejí a výhybek. Nedaleko se nachází také vlakové nádraží a uhelný důl.
Dopravce Tramwaje Slaskie zakoupil cca 20 starých vídeňských dvoučlánkových tramvají SGP a před jejich nasazením do hornoslezské sítě je nechal důkladně zrekonstruovat. Interiér má nová okna, protiskluzovou podlahu nebo červené látkové sedačky.
Jednokolejná trať ze Zabrze do Chebzie. Jezdí tudy linka 1 i souběžná rychlíková autobusová linka 840 do Katovic.
Ex-vídeňská tramvaj na lince 1 mezi Rudou a Zabrze. Díky stavbě souběžně vedené dálnice se podařilo slušně zrekonstruovat i tuto tramvajovou trať.
Rychlodrážní trať z Katovic projíždí Chorzówem přes náměstí s nevzhledným betonovým silničním viaduktem, za kterým je tramvajová smyčka pro zde ukončené linky. Rychlodráha však míří dál na severozápad kolem továrny Konstal, kde se vyráběly známé polské tramvaje (dnes Alstom), a rozdvojuje se - linky 6 a 19 pokračují dál na Bytom a linka 11 odbočuje západním směrem do přestupního uzlu Chebzie. Kdyby došlo ke zdvoukolejnění a rekonstrukci této trati, stala by se východozápadní páteří veřejné dopravy. V dnešním neutěšeném stavu ji však kopírují oblíbenější rychlíkové autobusové linky.
O kousek dál už ale nové koleje končí a z těch starých už toho zbývá čím dál méně. Přesto se tu jezdí dost odvážně.
Zaborze - východozápadní trať z Chebzie do Zabrze. Linka 5 míjí místní teplárnu. Pětka jede z Bytomi přes Zabrze a končí ve čtvrti Zaborze.
Jedna z mála poloobousměrných tramvají Konstal 111N. Bylo jich vyrobeno pouze 6 kusů v roce 1993 a jsou deponovány ve vozovně Gliwice. Dveře mají na obou stranách, ale řidičské stanoviště pouze na jedné. K obousměrnosti tedy potřebují připojit ještě jeden takový vůz.
A ještě jednou tramvaj Konstal 111N na krátké jednokolejce, která zůstala zachována, i když zde došlo k rekonstrukci trati a místa na dvě koleje je tu dost.
V centru Chorzówa jsou ukončeny linky 9, 17 a 20, které pak pokračují jižním směrem přes malebnou pěší zónu v jeho centru. Na konci husté zástavby se trať větví a všechny její větve se připojují na jižní trať z Katovic směrem do Rudy a Swietochlowic. Zatímco linka 20 se stáčí do Katovic, linka 9 míří po jednokolejce na jih přes čtvrť Wirek a přijíždí od jihu ke zmiňovanému přestupnímu uzlu Chebzie. Z jihu Chorzówa vede jižní trať od Katovic přes historické centrum Swietochlowic s pěší zónou a dále na sever do čtvrti Lagiewniki, kde se spojuje s východozápadní tratí pro linku 11.
Smyčka Zaborze, kde jsou ukončeny linky 4 a 5 ve směru od Zabrze.
Další ex-vídeňská tramvaj na jednokolejné trati na křižovatce poblíž města Ruda Slaska. Ve směru od Chebzie se tu rozdvojují linky 1 a 18.
Jedenáctka na konečné v Chebzie. Kdyby se propojily linky 1 a 11, vznikla by linka Katovice - Gliwice vozovna, kudy jezdí zcela souběžná rychlíková autobusová linka 840.
I tady nedaleko smyčky Chebzie jede přes rozbité koleje houževnatý Solaris na rychlíkové lince 840, která kopíruje pomalé tramvaje.
Lomený oblouk nedaleko smyčky Chebzie, kde se rozdvojuje trať severním směrem do Bytomi a východním směrem do Chorzówa.