Francouzské středohoří je malebný hornatý kraj ve střední Francii a v něm nevelké stopadesátitisícové město Clermont-Ferrand s neobvyklým systémem MHD. Již od roku 2006 protíná město od severu na jih tramvaj na pneumatikách. Páteřní síť MHD postupně doplnily dvě metrobusové linky B a C od východu na západ se zvláštními autobusy. Tramvaje i autobusy provozuje městská firma T2C, linky tohoto systému vyjíždějí i do okolních obcí, které tvoří s jádrovým městem cca půlmilionovou aglomeraci.

Páteří MHD je od roku 2006 tramvajová linka A, která spojuje centrum s jižními a severními předměstími. Konečná na jihovýchodě se nachází u jednoho z místních vlakových nádraží. Jediná tramvajová linka není obyčejná tramvaj, ale systém Translohr s jedinou vodicí kolejnicí a čtyřčlánkovými tramvajemi, které přenášejí výkon elektromotorů přes velké pneumatiky mezi jednotlivými články. Linka A byla v roce 2013 prodloužena o pár zastávek na severu, k původním 20 vozidlům bylo v roce 2013 pořízeno dalších 6 a nedávno v roce 2019 dalších 5 totožných pro možnost zkrácení intervalů této stále...
Setkání tramvají na pneumatikách na páteřní lince A na nejrušnější zastávce Jaude přímo v historickém centru města. Linka A jezdí ve špičce každých cca 5 minut.
Tramvaj na pneumatikách projíždí i historické centrum stále pod trolejemi. Jediná tramvajová linka tu funguje od roku 2006, tramvaje tu byly vzkříšeny po dlouhých 50 letech, byť v trochu jiné podobě.
V centru na náměstí Maar de Jaude se křižuje tramvaj A s páteřními autobusy B a C. Na metrobusových linkách potkáte tyto speciální autobusy Crealis od Iveca, kterých tu jezdí 25. K nim byly pořízeny ještě dva podobné Heuliezy.
Zastávka Jaude pro páteřní autobusové linky B a C, které obsluhují východ a západ města. Linka B měla být původně druhá linka tramvaje na pneumatikách, nakonec však zůstalo u levnějších, byť speciálních autobusů. V roce 2014 se do páteřního systému přidala ještě linka C.
Oblouk jižně od centra poblíž malého autobusového nádraží. Těchto „tramvají“ Translohr tu jezdí 31. Posledních pět bylo dodáno až v roce 2019.
A toto je nejnověji dodaná tramvaj z roku 2019, jedna z pětikusové dodatečné dodávky, která umožnila o něco zkrátit interval. Linka A je zřejmě stále oblíbenější.
Původní plány počítaly se zavedením tramvaje i ve východozápadním směru, nakonec ale zůstalo u autobusů, které byly pro tuto linku B v roce 2012 pořízeny ve zvláštní podobě metrobusů, zde označovaných jako BHNS (částečně jsou také vedeny v samostatných pruzích). Linka B však jezdila v klasických kloubových vozech už od roku 2006. K 25 kloubovým autobusům Iveco Crealis se zakrytými koly a futuristickými čely přibyly v roce 2017 ještě další dva podobné autobusy značky Heuliez. K lince B v roce 2014 přibyla i linka C (transformovaná z linky 6). Aktuální plán je obě metrobusové linky...
Typická zastávka tramvajové linky v plné výbavě. Vybudování tramvajového systému kompletně od základu s sebou přináší šanci pojmout i zastávky poněkud velkoryseji. Na každé zastávce si také můžete koupit jízdenku.
Plnohodnotný jízdenkový automat na zastávce tramvajové linky A. Směrovky nahoře ukazují, kudy jít k návazným autobusovým linkám. Každá má svou barvu. V takto malém provozu si lze s barevným označením linek do sytosti vyhrát.
Detail novějšího uspořádání vstupu do stísněné kabiny řidiče tramvaje Translohr. Stanoviště řidiče u vozů z poslední dodávky jsou po jejich stížnostech co se týče prostrou a ergonomie přívětivější. Na celkově stísněném dojmu z interiéru této tramvaje to však příliš nemění.
Čtyřčlánkový Translohr s typickým uspořádáním hnaných podvozků, resp. kol mezi jednotlivými články je sice plně nízkopodlažní, ale nepříliš kapacitní ani pohodlný kvůli vlastnostem gumových kol valících se po betonové dráze.
Jihovýchodní konečná u nádraží La Pardieu. Tento úsek prošel rekonstrukcí kvůli již špatnému stavu tělesa, po kterém se odvalují pneumatiky tramvaje.
Přímo vedle jihovýchodní konečné zastávky tramvaje A se nachází železniční zastávka La Pardieu místní regionální trati. I na ní můžeme potkat moderní železniční vozidla.
Nejnovější Translohr se blýská novotou a čistotou na konečné zastávce La Pardieu. Tramvaje jsou obousměrné, takže zde neznají klasická obratiště. U mnoha zastávek tramvaje najdete také malá záchytná parkoviště.
Zatímco metrobusová linka B vede od západu od místních lázní na úpatí zdejších kopců přes centrum a kolem hlavního vlakového nádraží na východ k místnímu stadionu, linka C vede od severozápadu na jihovýchod až do městečka Cournon d´Auvergne mimo vlastní Clermont-Ferrand. Páteřní linky A, B a C se vyznačují krátkými intervaly (tramvaj A jezdí ve šičkách cca každých 5 minut, metrobus B každých cca 6-8 minut a metrobus C cca po 8-10 minutách). Ostatní autobusové linky mají intervaly delší a jsou číslovány od 3 výše. Některé linky zajišťují obsluhu i okolních obcí.
Trochu zdeformované schéma trasy tramvajové linky A, která protíná celé město od severu na jih. Zde v zastávce Lycée Lafayette se tramvaj potkává s metrobusovou linkou C, která míří dál na jihovýchod už mimo vlastní Clermont-Ferrand.
Poblíž této zastávky Lycée Lafayette se nachází také autobusové garáže místního městského dopravce T2C.
Různé nátěry městských i příměstských autobusů v garážích hlavního dopravce T2C. Na autobusech jsou také loga místní dopravní autority SMTC.
Městské autobusy Heuliez a MAN městského dopravce T2C určené pro nepáteřní autobusové linky. Značka Heuliez, nepočítáme-li metrobusy, zdejšímu systému vévodí.
Po trase tramvajové linky bývají také výhybny pro možnost operativního zkracování linky. Jižní část tramvajové trati je poměrně kopcovitá, po opuštění centra tramvaje táhle stoupají, aby pak opět sklesaly ke své jihovýchodní konečné u nádraží La Pardieu.
Severní úsek linky A je již poměrně rovinatý, poslední prodloužení linky proběhlo v roce 2013 právě na severu. Tramvaj jede také kolem místního stadionu. Vzhledem ke sportovnímu utkání byly vyslány do terénu také tramvajové posily, které jezdily pouze v části trasy a končily u univerzitního kampusu v jižní části města.
Metrobus Crealis projíždí na páteřní lince B také kolem hlavního vlakového nádraží, jehož přednádražní prostor je řádně zklidněn a přizpůsoben zejména pěším a MHD. Tyto vozy byly pořízeny v letech 2012-3 v počtu 25 kusů.
Rekonstruované a moderně pojaté přednádraží hlavní vlakové stanice. Škoda, že místní tratě jsou na rychlé a atraktivní spojení s okolním světem příliš klikaté.
Bílé autobusy MHD na nepáteřních linkách používají barevné displeje pro jednotlivé barvy místních linek. Kolem hlavního vlakového nádraží projíždí celkem 7 autobusových linek.
Směrová růžice na podlaze vlakového nádraží, která vám jednoduše ukáže, kterým směrem se vydat za vaším cílem.
Kromě zastávek v centru je uzlovým bodem hlavní vlakové nádraží ležící kousek východně od centra, kde se sjíždějí regionální tratě z okolí. Pro cestu do cca 150 km vzdáleného Lyonu je však rychlejší použít autobus. Místní dopravní podnik T2C provozuje kromě tramvají a metrobusů také všechny ostatní městské linky a jeho vozový park je složen kromě speciálních vozidel na páteřních linkách hlavně z kloubových i standardních francouzských vozů Heuliez. Potkáte tu ale také Iveco (resp. Irisbus) a MAN. Malebné okolí města je vyhledáváno především turisty, funguje tu také speciální autobusová linka...
I přes regionální charakter zdejších tratí jsou některé zatrolejované a potkáte tu i tyto nové duální jednotky Coradia Polyvalent od Alstomu.
Ukázka jízdních řádů páteřní linky B a nepáteřních autobusů 3 a 4. Každá  linka má svoji barvu. Metrobusy samozřejmě jezdí nejčastěji.
Západní konečná metrobusu B v kopcích u místních lázní. K 25 netradičním autobusům Crealis byly v roce 2017 přikoupeny i dva Heuliezy.
Na vybraných městských linkách potkáte i tyto malé Heuliezy. Jednou z nich je pětka. Číslem byly označeny i dnešní metrobusy – linka B měla číslo 14 a linka C měla číslo 6.