Po pěti letech od poslední návštěvy největšího švýcarského města se již tak vyspělý systém veřejné dopravy ještě dále vylepšil. Může za to hlavně nové železniční spojení pod hlavním nádražím zrychlující průjezdné vlaky skrz centrum města. Ve výstavbě jsou nové tramvajové tratě severozápadně od centra, dlouho očekávaná obnova vozového parku tramvají konečně dostala konkrétnější obrysy, i když nové vozy se ještě nezačaly vyrábět. V ulicích potkáte také modernější a delší trolejbusy s výhledem na další linky, kde nebudou v části trasy potřeba troleje. Testují se také nové elektrobusy a veřejná doprava je celkově čím dál víc přátelská jak k cestujícím, tak i k životnímu prostředí.

Nejvýznamnějším dopravním projektem poslední doby je bezesporu nové železniční spojení pod hlavním nádražím, které zajišťuje hladký průjezd vlaků mezi nádražími Altstetten (na západě) a Oerlikon (na severovýchodě). 9 kilometrů dlouhý úsek byl zprovozněn v roce 2014 a cestujícím na této trase díky odstranění úvratě šetří až 8 minut, zároveň také výrazně navýšil kapacitu hlavního nádraží. V západní části této stavby jsou nové koleje položeny na viaduktu nad stávajícím spletitým kolejištěm před hlavním nádražím. Směrem od hlavního nádraží do Oerlikonu vede cca 5 km dlouhý dvoukolejný tunel. A...
Velkoplošná informační tabule na hlavním nádraží znázorňuje čilý ruch i procentuální zastoupení příměstských vlaků S-Bahnu. Pro část průjezdných linek zde vzniklo zcela nové tunelově-nadzemní spojení, které odstraňuje nutnost úvrati a uvolňuje kapacitu pro dálkové vlaky.
Nové přímé spojení mezi nádražími Altstetten a Oerlikon s novými nástupišti pod hlavním nádražím dnes používají 4 linky S. Těm se zkrátila cestovní doba o 8 minut. Nový devítikilometrový úsek z poloviny vedený pod zemí a z druhé půlky nad zemí, byl zprovozněn v roce 2014.
Spolu s novými kolejemi 31 – 34 vznikl nový podzemní vestibul s napojením na severní i jižní okolí hlavního nádraží.
Nové podzemní koleje jsou s povrchem spojeny také pomocí výtahů – zde bylo kvůli nutnosti napojení na původní nádražní budovu nutné použít netradičních šikmých výtahů. Curych je klíčové východiště cest po celém Švýcarsku – vlaky zde jezdí v krátkých a pravidelných intervalech – po celém Švýcarsku se tak dostanete rychle a bezstarostně.
V rámci nového podzemního vestibulu na hlavním nádraží vzniklo také toto přátelské a dobře vybavené infocentrum zdejšího koordinátora veřejné dopravy ZVV.
Samozřejmostí ve vybavení vlakových souprav S-Bahnu jsou také obrazovky informující o návazných spojích nejen vlaků, ale i ostatních druhů dopravy – to vše v reálném čase. Schéma sítě linek S-Bahnu ukazuje jeho rozlehlost i přesah přes městské hranice.
S-Bahn Curych – to je 28 linek a 171 stanic. Na většině linek jezdí kapacitní dvoupodlažní soupravy – nejnovější jsou tyto šestivozové soupravy Stadler KISS dodané postupně od roku 2012 v počtu 50 jednotek.
Starší dvoupodlažní jednotka S-Bahnu na zajímavém polozapuštěném nádraží Stadelhofen v jihovýchodní části centra města – jednoduše tu lze přestoupit na tramvaje včetně příměstské vlakotramvajové linky S18.
Starší dvoučlánková tramvaj na doplňkové lince 15 projíždí kolem nádraží Stadelhofen, které dostalo zcela novou podobu nástupišť a kde začíná městský tunel směrem k hlavnímu nádraží.
Přímo na kusé koleji na náměstí u nádraží Stadelhofen končí linky S18, která využívá tramvajové koleje, ale poté zamíří daleko za město. Curyšský tramvajový úsek sdílí s linkou 11, se kterou je potřebná důkladná koordinace kvůli tomu, že linka S18 zastavuje jen na některých zastávkách.  Nejnovější jsou tyto jednotky od Stadleru z roku 2004.
Tramvajová doprava zůstala od poslední návštěvy v podstatě nezměněna. Velké procento starších vysokopodlažních tramvají pod označením Tram 2000 stále brázdí klikaté curyšské ulice, i když nutno uznat, že tyto staré vozy jsou v perfektním technickém stavu a v mnoha ohledech pohodlnější než nové nízkopodlažní tramvaje Cobra, kterých v Curychu jezdí 88 (z toho 18 na příměstských linkách 10, 11 a 12). Po letech dohadů je konečně znám vítěz kontraktu na 70 nových tramvají, ještě o 7 metrů delších než dnešní nejnovější tramvaje Cobra. První nové tramvaje Flexity 2 od Bombardieru by měly dorazit v...
V zastávce Central na východním břehu řeky Limmat, která se zde vlévá do Curyšského jezera, panuje čilý dopravní ruch. Potkávají se tu mimo jiné dvoukloubové trolejbusy na lince 31 s příměstskou tramvají č. 10, která odtud vede na letiště Kloten.
Poblíž jedné z nejrušnějších zastávek Central najdete také lanovku Polybahn, která vozí především studenty ke zdejší technické univerzitě. Lanovka, kde platí běžné jízdní doklady ZVV, má číslo 24 a jezdí v intervalu 2,5 minuty.
Vozy studentské lanové dráhy Polybahn ukrývají i tyto vtipné piktogramy. V roce 1996 prošla lanovka celkovou modernizací i automatizací. Délka lanovky je 176 metrů a převýšení 41 metrů.
Ne vždy je jednoduché podkládat všechny tramvaje a trolejbusy do relativně malého prostoru uzlu Central, kde se potkává 5 tramvajových a dvě trolejbusové linky. V současnosti prochází tento důležitý uzel kompletní opravou.
Linka 31, kde jezdí jen dvoukloubové trolejbusy, podjíždí most lanovky Polybahn poblíž uzlu Central. V prosinci 2017 bude kvůli stavbě prodloužení tramvajové linky 2 trolejbus č. 31 o něco zkrácen, na druhém konci však bude propojen se stávající samostatnou linkou 34.
Tramvajová Cobra v ukázkovém přestupnímu uzlu na nádraží Tiefenbrunnen v jihovýchodní části Curychu. Těsně kolem tramvajové smyčky projíždí dvoupodlažní souprava od Siemensu, kterých bylo do Curychu dodáno v letech 2006 – 2009 celkem 61 jednotek.
Protisměrné spoje tramvajové linky 7 se potkávají zdánlivě na různých tratích, opak je však pravdou – obě tyto koleje ústí do tunelového úseku v severovýchodní části Curychu, pozůstatku po původní zamýšlené výstavbě metra, což však bylo v 70. letech místními obyvateli odmítnuto a MHD je i nadále založena na tramvajích.
Původně dvoučlánková tramvaj dostala stejně jako 22 jejích kolegyň počátkem nového tisíciletí střední nízkopodlažní článek. Tunelový úsek ze 70. let, původně zamýšlený jako metro, byl modernizován a zajímavě nasvícen.
Na lince 7 jezdí nejčastěji třívozové soupravy spřažené se sólovozy z let 1985-1992, kterých bylo dodáno 35. Zde na nádraží Stettbach proti sobě končí curyšská městská linka 7 a příměstská linka 12, která vede na zdejší mezinárodní letiště.
18 z celkových 88 tramvají Cobra má tento bělejší nátěr a provozuje ji společnost VBG. Tyto „příměstské tramvaje“ potkáte na linkách 10 a 12 vedoucích na letiště Kloten. Pro cestu na letiště je potřeba si ke klasické městské jízdence připlatit.
Trolejbusová doprava funguje na šesti linkách, postupně se modernizuje vozový park a připravuje se rozšíření sítě linek v souvislosti s dovybavováním trolejbusů bateriemi, což umožní provozovat trolejbusy i v úsecích bez trolejí. Aktuálně se tak připravuje změna trakce na autobusové lince 83 v severozápadní části města, která jede právě v části trasy pod trolejovým vedením. V minulosti zde v části trasy jezdila posilová trolejbusová linka 71, ale po dvou letech provozu se sem vrátily opět autobusy. Základem flotily trolejbusů jsou dvoukloubové Hessy, kterých zde jezdí už 31 – poslední dva...
Trolejbus Hess z nejnovější 21kusové dodávky v roce 2013 na zastávce Seilbahn Rigiblick značící možný přestup na pozemní lanovku č. 23. Západní konec linky 33 byl před pár lety zaměněn za jiný koncový úsek linky 72 – linka 33 je tak nyní o něco kratší.
Skromná ale funkční otočka na náměstí Hegibachplatz pro dvoukloubovou linku 31. Dvoukloubových Hessů je v Curychu 31 (poslední dva dorazily v roce 2014). Od prosince 2017 by odtud měla být prodloužena po lince 33 k nedaleké tramvajové konečné Kluspatz a dále po trase dnešní linky 34, která by tím měla zaniknout. Dvoukloubové trolejbusy tak budou použity nově v této části města výměnou za zkrácenou linku 31 na opačném konci kvůli stavbě nové tramvajové trati.
Dolní stanice automatické pozemní lanovky Rigiblick (č. 23). Po trase jsou 3 mezilehlé stanice, výstup se signalizuje dopředu na ovládacím panelu u vstupních dveří vozů. Pokud si cestující nenavolí výstup v mezilehlé stanici, vůz tam nezastaví. To samé platí i při nástupu v některé z nácestných zastávek.
Pozemní úzkorozchodná lanovka Rigiblick funguje od roku 1901. Koncem 70. let byla kompletně zrenovována a prodloužena o 80 metrů. Dnes překonává převýšení  94 metry a jezdí na ní střídavě tyto dvě kabinky. Tuto lanovku uprostřed obytné čtvrti používají lidé jako běžný dopravní prostředek při cestách do práce či do školy.
Linka č. 25, neboli Dolderbahn, neboli ozubnicová železnice pomáhá zdolat vysoké převýšení do rekreačního areálu v kopcovité východní části Curychu. Původně zde do roku 1973 fungovala pozemní lanovka (od roku 1895). Uprostřed jednokolejné trasy se nachází výhybna.
Dobře udržovaný původní vůz zubačky Dolderbahn z roku 1973 v její horní stanici. Interiér vozů je přizpůsoben převažujícímu podélnému sklonu. V dolní stanici lze přestoupit na několik tramvajových linek.
Horní stanice zubačky Dolderbahn (Bergstation) prošla v roce 2004 rekonstrukcí a dostala zcela novou, moderní podobu. Trasa překonává převýšení 162 metrů a i zde platí běžné integrované jízdenky ZVV. Na trase jsou dvě mezilehlé stanice a interval se v průběhu dne pohybuje mezi 10 a 20 minutami.
Velmi zvláštní vozy potkáte na kopcovité lince S-Bahnu, provozované společností SZU. Linka S10 vyjíždí spolu s linkou S4 z podzemí hlavního nádraží a míří vysoko nad Curych na kopec Uetliberg. Vozy této samostatné dráhy jsou zvláštní trolejí umístěnou nikoli v ose koleje, ale na jejím okraji. Za povšimnutí stojí také jednoduché zvýšení nástupní hrany pomocí montovaného schodu na stávající hranu nástupiště.
Ve vozovně sloužící dnes jako tramvajové muzeum, zčásti netradičně využité pro supermarket, jsme narazili na tuto nákladní tramvaj, která postupně putuje po Curychu a vozí s sebou kontejnery na velkoobjemový i tříděný odpad. V předem avizovaných termínech se tak mohou místní obyvatelé zbavit přebytečných věcí.
Velmi zajímavá tramvajová zastávka Limmatplatz je umístěna uprostřed kruhové křižovatky, kterou používá také křižující trolejbusová linka 32, která je již také kompletně pokryta dvoukloubovými vozidly.
Další vzorný přestupní bod najdete v zastávce Frankental, kde končí tramvajová linka 13. Přestup hrana-hrana tu lze uskutečnit na některou z autobusových linek. Část z nich v této oblasti provozuje dopravce VBG, který mimo jiné zajišťuje také příměstské tramvajové linky 10 a 12.
Další trolejbusovou linkou je 46 zachycená zde na konečné Rütihof v podání náhradního autobusu Neoplan – trolejbusů je zřejmě i přes poslední dodávku 23 nových vozidel v letech 2013-2014 stále nedostatek.
V zastávce Hegibachplatz se potkávají tramvaje s trolejbusovou linkou 31, která je zde zatím ukončena – od prosince 2017 by měla být propojena s blízkou samostatnou trolejbusovou linkou 34. Zastavuje tu také zrychlená vlakotramvaj S18, která zde sdílí tramvajové koleje s linkou 6.
Na tomto neuvěřitelně malém prostoru jsou ukončeny 3 tramvajové, jedna trolejbusová a několik příměstských autobusových linek. Od prosince 2017 by měla zde ukončená linka 34 pokračovat dále jako linka 31 do centra města. Místo jednokloubových trolejbusů by tak měly jezdit po trase dnešní linky 34 dvouklouby.
Švýcarská důslednost a pečlivost se projevuje i u náhradních zastávek během výluk. Nechybí totiž ani přenosný označník, ale dokonce ani přenosný jízdenkový automat.
Dvojice dvoučlánkových tramvají na lince 13 klesá od konečné Albisgütli v kopcích jihozápadně od centra. Těchto vysokopodlažních, ale velmi pohodlných tramvají ze 70. a 80. let jezdí v Curychu ještě asi stovka.
Cobra ve společnosti dvoukloubové trolejbusové linky 32 na její západní konečné Strassenverkehrsamt.  Jelikož bývá na blízké tramvajové smyčce plno, tramvaje v případě obsazené smyčky vyčkávají zde, jednu zastávku před konečnou.
Většina přestupních tramvajových uzlů v centru Curychu vypadá podobně – subtilní zastřešení a co nejvíc propletené koleje s velmi krátkými přestupními vzdálenostmi. Touto rušnou křižovatkou Paradeplatz projíždí 7 tramvajových linek.
Detail starých, ale oblíbených vozů Tram2000. Dveře se otvírají vně, uzavírají se na fotobuňku a mají vyklápěcí schůdky. Po dodání obří zakázky na 70 tramvají Flexity 2 od Bombardieru po roce 2018, by měla většina těchto vozidel curyšské koleje opustit.
Boční jižní vchod do stále funkční historické budovy hlavního nádraží. Nové tunelové spojení pomohlo zlepšit prostupnost nádraží i v jeho západní části. Hlavní cestovní ruch se tak přesunul z historických prostor spíše do nového podzemí.