Darmstadt (červenec 2015)

Darmstadt je město na jihu německého Hesenska a má cca 140 000 obyvatel. Páteřním dopravním prostředkem jsou zde tramvaje, které také Darmstadt spojují s okolními městečky a obcemi. Zdejší provoz je jedním ze tří tramvajových provozů v rámci integrovaného systému RMV. Veřejnou dopravu zde organizuje společnost DADINA sdružující tramvajového a autobusové dopravce v okrese Darmstadt-Dieburg. Vše je tu ale součástí systému RMV. Z Frankfurtu se do Darmstadtu dostanete po jižní železniční trati buďto zrychlenými vlaky nebo místním S-Bahnem - končí zde linky S3 a S4.

Tramvajová síť o rozloze 42 kilometrů má 9 linek, na kterých jezdí celkem 50 tramvají a 30 vlečných vozů. Tramvaje tu jezdí na metrovém rozchodu a všechny jsou jednosměrné. Na dvou místech lze najít i jednokolejné úseky. Jednotný interval na hlavních tramvajových větvích je 7,5 minuty ve špičce a 15 minut mimo špičku včetně víkendů. O víkendech jezdí pouze 5 linek z 9. Tramvajové linky se potkávají v centru, které bylo bohužel za 2. světové války téměř srovnáno se zemí. Důležitým přestupním bodem je také hlavní vlakové nádraží ležící západně od centra. U něj kromě 4 tramvajových linek končí...
Nejnovější dodávku tramvají, které vypadají velmi podobně jako jejich předchůdkyně, zajistil Alstom v počtu 18 kusů v roce 2007 a liší se především čelní maskou a klimatizací prostoru pro cestující. U hlavního nádraží se potkávají tramvajové i autobusové linky.
Tramvajová síť o rozloze 42 kilometrů má 9 linek, na kterých jezdí celkem 50 tramvají a 30 vlečných vozů. Tramvaje tu jezdí na metrovém rozchodu a všechny jsou jednosměrné. Na dvou místech lze najít i jednokolejné úseky. Jednotný interval na hlavních tramvajových větvích je 7,5 minuty ve špičce a 15 minut mimo špičku včetně víkendů.
Rok výroby tramvaje poznáte na první pohled - první dvě číslice čtyřmístného evidenčního čísla značí rok výroby. Nejstarších pár dvoučlánkových tramvají od AEG pochází z roku 1976, od té doby přišly tytéž, ale tříčlánkové vozy stejného vzhledu ještě v roce 1986 a poslední série v roce 1991.
Tramvajová síť se rozprostírá rovnoměrně ze středu města a obsluhuje také poměrně vzdálená předměstí na jihu i severu. Dvě linky zajíždějí také západním směrem přes dálnici do sousedního města Griesheim - v části úseku dokonce jednokolejně. Další jednokolejkou se můžete kochat na jihovýchodním konci linky 3 - zde se tramvaj prodírá úzkou ulicí obklopenou starou nízkou zástavbou. Jinak jsou tramvajové tratě většinou oddělené od ostatního provozu a poměrně rychlé. Zajímavý prostor nabízí centrální náměstí Luisenplatz, které je koncipováno jako jedna velká pěší zóna s poklidným provozem tramvají...
Zajímavý prostor nabízí centrální náměstí Luisenplatz, které je koncipováno jako jedna velká pěší zóna s poklidným provozem tramvají i autobusů.
Tramvajové linky se potkávají v centru, které bylo bohužel za 2. světové války téměř srovnáno se zemí. 20 částečně nízkopodlažních tramvají od Adtranzu bylo dodáno v roce 1998 opět se třemi články a pěticí dveří.
Městské autobusové linky jsou označeny písmeny, autobusy městského dopravce HEAG mají žlutobílý nátěr s horním zelenomodrobílým pruhem značícím příslušnost k integrovanému systému RMV.
Autobusová doprava v Darmstadtu je vidět i v jeho samotném centru. Městské autobusové linky jsou označeny písmeny a nezřídka na nich potkáte kloubové vozy - nejnovější posilou jsou vysokokapacitní čtyřnápravové kloubové Mercedesy CapaCity.
Více prostoru u čtyřnápravových Mercedesů inzeruje městský dopravce výrazně i na samotných autobusech. Hlavní autobusové linky mají interval 15 minut.
Autobusy jiných dopravců v rámci dopravního svazu DADINA, který sdružuje celkem 72 linek v okresu Darmstadt-Dieburg, propagují tento systém i nadřazený integrovaný systém RMV.
Nejstarší vysokopodlažní tramvaje jsou k vidění zejména ve všedních dnech. Díky spřahování s vlečnými vozy je možné i u těchto vozidel garantovat bezbariérový přístup.
Důležitým přestupním bodem je také hlavní vlakové nádraží ležící západně od centra. Přednádražní prostor prošel vzhledovou i funkční modernizací.
Tramvaje v Darmstadtu se vyznačují především provozem s vlečnými vozy a také vysokopodlažními tramvajemi vyrobenými po roce 1990. Rok výroby tramvaje poznáte na první pohled - první dvě číslice čtyřmístného evidenčního čísla značí rok výroby. Nejstarších pár dvoučlánkových tramvají od AEG pochází z roku 1976, od té doby přišly tytéž, ale tříčlánkové vozy stejného vzhledu ještě v roce 1986 a poslední série v roce 1991. Na tyto pětidveřové tříčlánkové tramvaje pak navázalo 20 částečně nízkopodlažních tramvají od Adtranzu opět se třemi články a pěticí dveří. Nejnovější dodávku tramvají, které...
Historická budova hlavního vlakového nádraží. Končí zde linky S3 a S4 frankfurtského S-Bahnu.
Městský dopravce obnovuje vozový park také nízkopodlažními MANy. V Darmstadtu převažují kloubové autobusy nad standardními.
Integrovaný systém RMV propaguje na zastávkách MHD v Darmstadtu nové elektrické jednotky pro svůj páteřní dopravní prostředek - S-Bahn.
Příkladný přestup hrana-hrana najdete na tramvajové konečné v městečku Griesheim západně od Darmstadtu.
Tramvajová síť se rozprostírá rovnoměrně ze středu města a obsluhuje také poměrně vzdálená předměstí na jihu i severu. Dvě linky zajíždějí také západním směrem přes dálnici do sousedního města Griesheim - v části úseku dokonce jednokolejně.
Autobusová doprava v Darmstadtu je vidět i v jeho samotném centru. Městské autobusové linky jsou označeny písmeny a nezřídka na nich potkáte kloubové vozy - nejnovější posilou jsou vysokokapacitní čtyřnápravové kloubové Mercedesy CapaCity. Většina městských vozů je oděna do žlutobílého nátěru místního dopravce HEAG, jiné nesou zelenomodrobílý kabát organizátora DADINA, který sdružuje celkem 72 linek v okresu Darmstadt-Dieburg. Autobusové linky místní organizátor soutěží, výjimkou jsou městské linky v Darmstadtu, které jsou přímo uděleny městskému dopravci HEAG. Dopravní svaz DADINA garantuje...
Další jednokolejkou se můžete kochat na jihovýchodním konci linky 3 - zde se tramvaj prodírá úzkou ulicí obklopenou starou nízkou zástavbou. Jinak jsou tramvajové tratě většinou oddělené od ostatního provozu a poměrně rychlé.
Na konečné zastávce rychlodrážní trati do sídlišť na severovýchodě Darmstadtu u železniční zastávky Kranichstein je i malá úschovna tramvají, jedna ze tří vozoven.
Podobně jako nejvíce zastoupené tramvaje vypadá i 30 nízkopodlažních vlečných vozů, které byly dodány v roce 1994, a které jsou zapřahovány za staré i nové tramvaje.
Interiér nízkopodlažního vlečného vozu disponuje velkým počtem pohodlných sedaček.