Daugavpils (říjen 2008)

Daugavpils je druhé největší město Lotyšska, přesto má jen 108 000 obyvatel. Leží na východě země u hranic s Běloruskem. Oproti Rize je Daugavpils na první pohled daleko blíže Rusku než Evropě. Podobně jako Riga leží Daugavpils také na největší lotyšské řece Daugavě.

Městská hromadná doprava je zajištěna tramvajemi a autobusy. Po městě jezdí 3 tramvajové linky. Nejsilnější je linka 1 od vlakového nádraží přes centrum na východ k tramvajové vozovně. Na východě se tramvajová síť větví na 3 části - jedna vede k západní části jezera Stropu (linka 3) a jedna vede do průmyslové čtvrti (linka 2). Obě tyto tratě jsou převážně jednokolejné s výhybnami. Na západ od centra vede jediná krátká trať do čtvrti Cietoksnis (linka 3). Najít tramvaj u vlakového nádraží není jednoduché, neboť tramvaj se zde otáčí na blokové smyčce cca 300 m od nádražní budovy a tramvajová...
Prastará tramvaj z rižské vagonky je stále nedílnou doučástí vozového parku v Daugavpils. Zde na konečné Maizes Kombináts. Tato trať vede hliněnými ulicemi mezi jednopatrovými domky z počátku 20. století.
Schéma linkového vedení tramvají v Daugavpils. Nejčastěji jezdí linka 1.
Interiér staré tramvaje - tyto vozy jezdí na linkách 1 a 2. Průvodčí má vyhrazené místo u zadních dveří.
Detail lotyšské tramvaje RVZ-6 na konečné linky 2. Linky 2 a 3 jsou provozovány v sólech, linka 1 občas i ve dvojicích.
Kompletní jízdní řád tramvají v Daugavpils. Nejsilnější je linka 1 od vozovny k nádraží. Ostatní linky mají nejkratší interval 20 minut.
Potkávání vozů na lince 1 - původní lotyšská tramvaj tu jezdí spolu s ex-německými T3 ze Schwerinu.
A opět T3 ze Schwerinu ve velmi dobrém technickém stavu.
Ostatní obsluhu (zejména sídlišť) zajišťuje autobusová doprava pomocí různorodého vozového parku - od prastarých ojetin ze Skandinávie až po nové nízkopodlažní Solarisy. Tramvajový vozový park je složen jednak z původních lotyšských tramvají RVZ-6, které nejsou ani tak staré jak vypadají, ale naopak jsou o dost bytelnější než jejich ruští následovníci typu KTM-5. To nejlepší z vozového parku však představují ojeté T3 z německého Schwerinu.
Kolejový svršek zde příliš kvalitou neoplývá. Po této koleji vyjíždějí tramvaje z vozovny a zároveň se zde otáčejí linky 1 a 2.
Ruská tramvaj KTM-5 jezdí hlavně na lince 3, zde k vidění i na páteřní jedničce.
Interiér ruské tramvaje KTM-5. Jízda po rozbitých kolejích je zážitkem, nepříliš pevná skříň vozu se za jízdy znatelně vlní.
Jednokolejka napříč lesem do konečné linky 3 "Stropi"
U vozů KTM-5 jsou široké dveře odsouvány pomocí mohutného bohatě naolejovaného řetězu.
Vratná výhybka na končné linky 3 "Stropi". Většinou jsou výhybky v Daugavpils jednojazykové.
Spřažené tramvaje RVZ-6 na lince 1. V každém voze sedí průvodčí. Stává se však, že někteří drzí cestující stejně neplatí.
Odbočka z hlavní trati v centru pro linku 3 do obratiště Cietoksnis. Aby tramvaj odbočila do jednokolejky, jede chvíli po koleji v protisměru.
Kromě tramvají zajišťují městskou dopravu v Daugavpils také autobusy s velmi rozmanitým vozovým parkem. Obsluhují hlavně sídliště, kam již tramvaje nedosáhnou.
Autobusový označník na centrálním autobusovém nádraží s veškerými informacemi. Jízdní řády se tu zřejmě příliš často nemění...
Stařičké příměstské Volvo ještě s původními nápisy. Sedačky najdete i na točně kloubu.
Další historický kousek dovezený odkudsi z nedaleké Skandinávie.
Jízdenky se kupují až ve vozidlech u průvodčího, na zastávkách jsou vyvěšeny jízdní řády, ve vozidlech pak schémata sítě. Jiné informace nečekejte. Technický stav tramvajových tratí je dost žalostný a oproti Rize je rozdíl značný. Nicméně průběžná oprav tratí tu probíhá, ale jedná se spíš o hašení požárů než o kvalitní obnovu kolejového svršku.
I autobusvá síť má svoje schéma linkového vedení.
Bytelný osobní vlak na trati Daugavpils - Riga. Jedí jen asi čtyřikrát denně a cesta tvrá přes pět hodin.
Interiér velkoprostorového osobního vozu na vlaku Riga - Daugavpils. Každý vůz má svého průvodčího.
Železničních tratí v Lotyšsku moc nenajdete. Centrálním bodem železiční sítě je hlavní město Riga.