Další z měst průmyslové aglomerace Porúří s tramvajovým, resp. stadtbahnovým provozem. Dortmund má téměř 600 000 obyvatel a leží na východním okraji hustě osídlené aglomerace Porýní-Porúří. Od 80. let se zde buduje klasický systém Stadtbahnu kombinující povrchové úseky na okrajích a tunely pod centrem. V roce 2008 byla zatunelována i tramvajová východozápadní trasa, takže nyní je centrum Dortmundu bez jakýchkoli kolejí na povrchu. Na jihozápadním okraji města najdete v univerzitním kampusu systém zavěšené dráhy H-Bahn. Městskou dopravu zde provozuje dopravce DSW21 a linky MHD jsou číslovány čtyřkou na začátku.

Pod centrem Dortmundu je postupně od 80. let budována dnes již rozvinutá síť podzemních tunelů pro zdejší Stadtbahn. Dvě základní tunelové trasy (první byla otevřena v roce 1984 a druhá postupně od roku 1992) jsou na jihu města vzájemně propojeny. Klasických linek Stadtbahnu s 90 cm vysokými nástupišti je 6 a jsou číslovány od U41 výše. Linky U45 a U46 jsou vzájemně propojeny na jižním okruhu, kterým jsou zároveň spojeny i 2 hlavní tunelové trasy. Na všech linkách původního Stadtbahnu už jsou vysoká nástupiště s výjimkou východního povrchového konce linky U47. Linka U42 je na okrajích vedena...
Nejnovější tunel pod centrem Dortmundu byl otevřen v roce 2008 a je určen pro poslední dvě klasické tramvajové linky vedené východozápadním směrem. Linky 403 a 404 byly přeznačeny na U43 a U44, ale stále jsou to klasické tramvaje s nízkými nástupišti.
Nejnovější stanice dortmundského podzemí leží na východozápadní tramvajové trase a byly otevřeny v roce 2008. V tunelu je celkem 5 stanic, které využívají linky U43 a U44 jezdící v souhrnném špičkovém intervalu 2-5 minut.
Na tramvajových linkách U43 a U44 jezdí 47 tříčlánkových nízkopodlažních tramvají Bombardier, které byly dodány v letech 2007-12. Na hlavní lince U43 jsou spřahovány do dvojic. Linka U43 je v nejvytíženějším úseku posílena vloženými spoji, které dávají dohromady interval 3-7 minut.
Severní konečná kratší tramvajové linky U44 Westfallenhütte u zdejšího velkého průmyslového podniku severovýchodně od centra. Tříčlánková vozidla na tramvajových linkách jsou spřahována do dvojic nebo jezdí samostatně, jako v tomto případě.
Původní linky Stadtbahnu využívají dvou hlavních tunelů pod centrem a mají čísla U41, U42, U45-U47 a U49. Základní interval je 10 minut. Přes Hlavní nádraží jsou vedeny 4 z nich.
Schéma části linek Stadtbahnu, která využívá hlavní společný tunel od severozápadu na jihovýchod. Ten byl zprovozněn v roce 1984. Druhou páteřní trasu pod centrem od jihozápadu na severovýchod, která byla postupně zprovozňována od roku 1992, pak používají linky U42 a U46.
Největší část vozového parku dortmundského Stadtbahnu tvoří tyto dvouvozové jednotky Düwag B6 z let 1986-94. Celkem jich bylo dodáno 54, 11 z nich pak bylo předěláno na tříčlánkové. V Dortmundu jezdí ještě 10 starších podobných jednotek B100 odkoupených z Bonnu. Většinou jsou spřahovány do dvojic.
Detail dveří typické jednotky dortmundského Stadtbahnu, která zde jezdí ve dvou- i tříčlánkové verzi. Sklápěcích schodů je dnes využíváno už jen ve východním koncovém úseku linky U47. Všechny ostatní stanice už mají vysoká nástupiště.
V roce 2008 přibyl další východozápadní tunel, který zahloubil zdejší poslední klasické tramvajové linky pod centrem. V tomto tunelu s 5 stanicemi jsou ovšem nízká nástupiště umožňující provoz klasických nízkopodlažních tramvají. Tyto linky původně číslované jako 403 a 404 jsou nově značeny jako U43 a U44. Tím nadobro zmizely tramvajové koleje z centra Dortmundu, kde zároveň přibylo pěších zón. Tyto tramvajové linky jedou z centra na západ v jedné stopě a východně od centra se dělí do dvou tras.
Interiér letité jednotky Stadtbahnu, kterých tu jezdí celkem 74 v různých verzích. Naposledy byl vozový park Stadtbahnu doplněn v roce 2004 deseti původně bonnskými Düwagy z poloviny 70. let.
Zde se ve stanici Westfallenhallen na okružní trase jižně od centra od roku 1998 převlékají linky U45 a U46, čímž jsou propojeny dvě základní podzemní trasy pod centrem Dortmundu. Zatímco většina jednotek jezdí dvouovozvých (většinou spřahované do dvojic), těchto 21 kusů je třívozových. 11 bylo předěláno z původních dvoučlánkových, 10 bylo dodáno v letech 1998-9.
Hlavní nádraží v Dortmundu leží severně od nevelkého historického centra a pod ním najdete stanici Stadtbhanu pro linky U41, U45, U47 a U49. Severně od nádražní haly je také nevelké autobusové nádraží. Z Hlavního nádraží jezdí také linky S-Bahnu, kterými dojedete třeba do Essenu, Düsseldorfu nebo Hagenu.
MHD v Dortmundu provozuje firma DSW21, která je součástí místního městského holdingu. Zde na pěší spojnici mezi hlavním nádražím a historickým centrem najdete jeho moderní zákaznické centrum.
V roce 2008 opustily ulice centra Dortmundu také poslední tramvaje, které se přesunuly pod zem. Nicméně informace o nejbližších odjezdech tramvají v podzemní stanici zde najdete stále, i když je předmětná stanice odtud poměrně vzdálená.
Jižně za stanicí Westfallenpark pokračuje linka U49 dál na jih již po povrchu a linka U45 se odpojuje na krátký okruh kolem místního výstaviště a stadionu, kam vede také krátká odbočka používaná jen při konání akcí zde. Linka U45 se pak převléká na U46 a pokračuje zpět do centra druhým centrálním tunelem.
Třívozová jednotka na lince U47 ve stanici Hafen poblíž zdejších přístavů. Ve směru z centra zde končí také část linky U49.
Dortmundský Stadtbahn je v centru veden pod zemí, na okrajích po povrchu nebo na nadzemních estakádách. Některé okrajové úseky na linkách U47 a U49 jsou jednokolejné.
Přestupní stanice Kampstrasse z roku 1984, kde lze přestoupit mezi hlavní trasou Stadtbahnu a tramvajovým tunelem. Přímo nad stanicí najdete historické centrum Dortmundu. V této stanici jezdí vlaky každé 2-3 minuty.
Západní konečná tramvajové linky U44 na předměstí Marten. Tramvaje sem jezdí každých 10 minut. O pár kilometrů dál na západ už zase začíná tramvajový provoz z města Bochum.
Detail úsporného řešení bezbariérového přístupu na této okrajové zastávce, kde se jinak nastupuje přímo z vozovky. Klasické linky Stadtbahnu však již mají v naprosté většině případů nástupiště vysoká 90 cm.
Díky rozvinutému systému kolejové dopravy není v centru Dortmundu potřeba skoro žádných autobusů. Výjimkou je třeba tato linka 452 začínající na Hlavním nádraží a obsluhující těsné okolí centra města. Jinak mají autobusové linky význam spíše na okrajích této aglomerace. Linky tu mají čtyřku na začátku a většinou je provozuje místní dopravní podnik DSW21. K dispozici má standardní i kloubové Mercedesy, MANy, ale také pár Solarisů.
Hlavní nádraží v Dortmundu je konečnou stanicí také pro vlaky S-Bahnu aglomerace Porýní-Porúří. Zde jsou zachyceny oba dopravci zdejšího systému (DB a Abellio) již v nových barvách S-Bahn Rhein-Ruhr. Dlouhá linka S1 odtud vede přes Bochum, Essen, Duisburg a Düsseldorf až do Solingenu.
Na jihozápadním okraji Dortmundu v místním univerzitním kampusu funguje od roku 1984 automatická zavěšená dráha s malými kabinami. Navazuje na místní S-Bahn a fungují zde dvě linky na síti dlouhé 3 km. Základní linka 1 projíždí celou trasu, doplněná o krátkou linku obsluhující odbočku ke stanici Campus Nord. Celkem je k dispozici 5 stanic a 4 pojízdné kabiny. Systém je v provozu pouze ve všední dny, linka 1 v intervalu 10 minut, linka 2 jezdí každých 5 minut. V případě zvýšené poptávky může být interval operativně zkracován.
Kabina automatické visuté dráhy H-Bahn, kterou najdete jihozápadně od Dortmundu v areálu místního univerzitního kampusu. Tato vozítka zde jezdí od roku 1984.
Přestupní stanice H-Bahnu, kde linka 1 navazuje každých 10 minut na vlaky S-Bahnu z Dortmundu. Tato univerzitní automatická dráha funguje pouze ve všední dny na síti dlouhé 3 km. Kromě základní trasy je zde ještě krátká odbočka ke stanici Campus Nord.
H-Bahn je uzavřeným systémem v univerzitním kampusu. Linka 1 projíždějící celou trasu jezdí každých 10 minut, krátká linka do odbočky Campus Nord každých 5 minut. V roce 2003 byla dráha prodloužena o 1,2 km do stanice Technologiezentrum. K dispozici jsou celkem 4 kabiny.