Drážďany (červen 2011)

Saská metropole Drážďany žila první červnový týden evangelickými slavnostmi "Kirchentag", které do města přilákaly každý den více než 100 000 návštěvníků. Proto byl slavnostem podřízen chod celého města, zejména pak veřejné dopravy.

Hlavní dějiště oslav se odehrávalo na ploše zdejšího výstaviště, které leží severozápadně od centra u břehu Labe. Jelikož právě sem proudily hlavní davy návštěvníků, nejdůležitější dopravní tepnou se stala tramvajová trať, otevřená teprve pár dní před začátkem oslav.
Typická drážďanská tramvaj Bombardier u hlavního nádraží. Vše je ve zdejší městské dopravě laděno do žluta.
Po právě otevřené tramvajové trati k Výstavišti (Messe) se díky evangelickým slavnostem "Kirchentag" prohánějí také záložní trojice tramvají T4.
Nové obratiště "Messe" na nové tramvajové trati. Její účel je hlavní - zajistit dopravu do rozlehlého výstavního a veletržního areálu.
Kromě pravidelné linky 10 byla na výstaviště zavedena zvláštní linka 20, která na rozdíl od linky 10 nejela přes hlavní nádraží, ale vykrývala ostatní uzly městského centra. Základní interval obou linek byl sice 10 minut, ale to by samo o sobě naprosto nestačilo. Na obou linkách jezdily ještě vložené spoje v co nejkratším intervalu. Na hlavních nástupních bodech se aktivně činili pracovníci dopravního podniku, kteří návštěvníky ochotně informovali a usměrňovali.
Ideální podoba informační vitríny na zastávce. Informacím a využití informačních a propagačních ploch je tu věnována příkladná pozornost.
Po mostním viaduktu na nové tramvajové trati se blíží další tramvajová trojice, vytažená z drážďanských kopřiv. Díky slavnostem Kirchentag vyjelo z vozoven vše, co má kola.
Drážďanský dopravní podnik kvůli oslavám doslova vymetl všechny vozovny a odstavné koleje a poslal na trať vše, co bylo schopné provozu. Do ulic se tak podívaly již pravidelně nenasazované české tramvaje T4D, a to spřažené do trojic. Nutno uznat, že tyto stařenky tu za těch pár dní odvedly ještě poctivý kus práce a kapacitu třívozového vlaku jim mohly jejich nové nízkopodlažní kolegyně jen závidět.
Pro uspokojení touhy po přepravě na Výstaviště pravidelná linka 10 rozhodně nestačila. Byla zavedena posilová linka 20 a nad rámec jízdního řádu ještě jezdily posily obou linek v co nejkratším intervalu.
Neobvyklá trojice tramvají T4, které zde už v běžném provozu neuvidíte, se ani nevejde k nástupní hraně zastávky. Obrázek ilustruje běžnou obsazenost většiny tramvají v tento den.
Nová trať k výstavišti není jedinou novinkou v drážďanské MHD. Nová je také trať na západě města do čtvrti Pennrich, kterou obsluhuje linka 7. Prodloužení o 4 zastávky z konečné Gorbitz, kde mimo jiné leží také jedna z tramvajových vozoven, vede nezastavěnou oblastí, trať je rychlá a zatravněná a u zastávek jsou buď možnosti parkování pro kola nebo pro auta. Spíše než funkce přímé obsluhy tak na sebe tramvaj přebírá úlohu vysavače lidí ze vzdálenějšího okolí.
Zastávka Budapester Strasse leží pouhou jednu zastávku od Hlavního nádraží. Přesto to tu vypadá jak na periferii. Tramvajovou trať a příjezdový železniční koridor na hlavní nádraží tu kříží silniční viadukt.
U zastávky Budapester Strasse také leží garáže regionálního dopravce RVD s autobusy natřenými do nátěru integrovaného systému VVO, který využívá plochy vozidel k propagaci systému.
Hlavní drážďanské nádraží je konečnou stanicí mnoha dálkových i regionálních vlaků. Skrz něj projíždějí také obě zdejší linky S-Bahnu směrem na Pirnu. Linky S-Bahnu byly kvůli slavnostem KIrchentag také posíleny - pětivozové patrové jednotky na lince S1 byly i tak více než slušně zaplněné.
Midibus Solaris zastavuje u drážďanského letiště. Hlavním dopravním prostředkem spojujícím letiště s městem je však S-Bahn. Z podzemní stanice tu vyjíždí vlaky co půlhodinu.
A ještě jedna událost stojí za zmínku. Tou událostí je změna koncepce linkového vedení autobusů, které proběhlo na sklonku roku 2009. Jednotlivé linky nejen změnily parametry a trasy, ale došlo také ke zjednodušení sítě. Vznikly páteřní linky číselné řady 60, jejich interval ve všední dny neklesá pod 10 minut. Tyto linky jsou doplněny ostatními autobusovými linkami lokálního charakteru. Délku intervalů také znázorňuje tloušťka čar v dopravních schématech.
Další nová tramvajová trať vede na západní okraj Drážďan do konečné zastávky Pennrich. Linka 7 tu projíždí převážně (zatím) nezastavěnou krajinou podél dálnice. U každé ze čtyř nových zastávek je parkoviště pro kola, u dvou zastávek i pro auta.
Nová konečná linky 7 "Pennrich". Dál už jsou jen pole a louky. Tramvaje sem jezdí ve všední dny po deseti minutách, o víkendu každých 5 minut. Některé vozy jsou polepeny reklamou na prodloužený úsek.
Skromná přestupní zastávka Wasaplatz, kde se kříží tramvaje a páteřní autobusové linky. Před časem tu proběhla malá revoluce v linkovém vedení autobusů. Vznikly páteřní linky číselné řady 60, které jezdí ve všední dny v maximálním intervalu 10 minut. Poměrně velký podíl autobusové flotily tvoří standardní i kloubové Solarisy.
Pomineme-li mimořádně velký počet cestujících během oslav "Kirchentag", kdy jezdila MHD permanentně přeplněná a nasazeny byly i záložní tramvajové vlaky, je vozový park tramvají v Drážďanech tvořen pouze nízkopodlažními vozy Bombardier o třech různých délkách. Taktéž v autobusové dopravě dominují nízkopodlažní vozy výrobců MAN, Mercedes-Benz a Solaris. Obnovy se dočkal i zdejší S-Bahn, pro který jsou nebo byly pořízeny nové dvoupodlažní vozy, hnané lokomotivou. S-Bahn je důležitý nejen pro hustě osídlenou oblast směrem na Pirnu, ale také pro obsluhu zdejšího mezinárodního letiště....
Konečná zastávka Prohlis na konci částečně opuštěného sídliště a v blízkosti velkého nákupního centra je konečnou nejen pro 3 tramvajové linky, ale odpočívá tu také několik autobusů. Jeden z nich je oblečen do reklamy na páteřní autobusové linky.
Další "reklamní tramvaj" propagující nový koncept nočních linek "GuteNachtLinien". Zastávka Postplatz je jeden z nejvýznamnějších dopravních uzlů v Drážďanech.
Drážďanský dopravní podnik provozuje také vyhlídkové jízdy pro turisty se skoro historickými dvoupatrovými autobusy.
A ještě jednou trojice T4 v plné síle na veletržní lince 20. Nebýt těchto záložních tramvají, stotisícové davy při slavnostech Kirchentag by zdejší standardní počet tramvají neodvezl.
Čilý ruch v dopravním uzlu Postplatz. Tramvaje Bombardier mají 3 různé délky, proto se dá jejich nasazení vhodně kombinovat podle skutečné poptávky. Během slavností Kirchentag však ve vozovnách nezůstalo nic.
Drážďanský dopravní podnik je hoden následování také v oblasti informování cestujících a ve způsobech propagace novinek ve veřejné dopravě. Na tramvajích najdete celovozové reklamní nátěry například na noční linky, na lanové dráhy na severu Drážďan, na prodloužení linky 7 nebo na novou tramvajovou trať k výstavišti (na linku 10 také upozorňovaly malé kulaté samolepky na dveřích všech tramvají v Drážďanech). Ve vozidlech fungují LCD obrazovky, které promítají aktuální dopravní informace a kompletní servis nechybí také na zastávkách jejichž informační plochy jsou opět využity k vlastní...
Kloubové autobusy mají v Drážďanech velký podíl. Potkáte tu Mercedesy, MANy a Solarisy. Vše již nízkopodlažní. I když městské autobusy jezdí ve žlutém nátěru, nejedná se pouze o Dopravní podnik, v jednotném městském kabátě jezdí i jiní dopravci.
Solaris ve společné zastávce Prager Strasse, kde zastavují tramvaje i páteřní autobusvá linka 62. Tato trať kříží pěší zónu mezi hlavním nádražím a starým trhem (Altmarkt).
A na rozloučenou pohled z nástupiště hlavního nádraží na tramvajovou křižovatku, kterou přejíždí nejdelší drážďanská tramvaj.
Tramvaj propaguje také spolupráci pražské střední dopravní školy a drážďanského DP. Na německý Bombardier se tak dostala česká Škodovka.