Hlavní a druhé největší město Saska je nejbližším cílem mnoha českých turistů a také nejbližším zahraničním tramvajovým provozem. V poslední době se sice zdejší již tak rozsáhlá tramvajová síť nijak nerozrostla, zlepšily se však přestupy mezi tramvajemi, autobusy i vlaky a po 10 letech od posledního nákupu nových tramvají by mělo do Drážďan dorazit 30 nových dlouhých a širokých vozidel. Také místní síť metrobusů získala posilu v podobě nových velkokapacitních autobusů.

Tramvajová síť se od poslední návštěvy nijak zásadně nerozšířila, Drážďany však zapracovaly na zlepšení přestupních vazeb. V roce 2019 byla přeložena trať na trase linek 9 a 13, aby se tramvaje potkaly s nádražím S-Bahnu Strehlen, které leží jednu stanici východně od Hlavního nádraží. Spolu s tramvajemi je tu příjemný přestup i na další metrobusové linky. Nové zastávky MHD leží přímo v podjezdu pod železniční tratí.
Od července 2019 slouží pro lepší přestupy mezi tramvajemi, autobusy a vlaky tato zastávka přímo pod vlakovým nádražím Strehlen na páteřní trase drážďanského S-Bahnu. Nový přestupní uzel vznikl díky přeložce tramvajové trati o pár ulic vedle pro linky 9 a 13.
Nový přestupní uzel Bahnhof Strehlen, kde lze velmi snadno přestupovat mezi linkami S-Bahnu, dvěma tramvajovými a čtyřmi autobusovými linkami najdete jednu zastávku vlakem východně od Hlavního nádraží.
Přestupní uzel Löbtau-Tharandter Strasse v novém. Tato vytížená zastávka se nachází v západní části Drážďan a kromě čtyř tramvajových linek tu projíždí i mnoho autobusů včetně metrobusových linek 61 a 62, které jsou zde ukončeny.
Díky přestavbě dopravního uzlu Löbtau-Tharandter Strasse mohou nyní autobusové linky zastavovat na stejném místě jako tramvaje. Zde metrobusová linka 61, která zde začíná a vede po obvodu celé jižní a východní části města až do čtvrti Weissig. Linku částečně zajišťuje soukromý dopravce Taeter Tours, který je z poloviny vlastněn drážďanským dopravním podnikem a z poloviny skupinou Transdev.
Nová podoba přestupního uzlu Löbtau-Tharandter Strasse funguje od září 2019. Z této ulice se díky vytěsnění automobilové dopravy stal mnohem přívětivější prostor i pro chodce a cyklisty.
Od roku 2019 funguje také nová přestupní zastávka Infineon Süd na místě, kde se rozdělují linky 7 a 8, které dál pokračují do předměstí na severu po částečně jednokolejných tratích. Sem se také přesunula tramvajová smyčka umístěná původně jižněji.
Na této nové zastávce Infineon Süd končí vybrané spoje linky 8. Dál vede linka 8 po jednokolejné trati lesem do čtvrti Hellerau v intervalu 10 minut ve všední dny a 15 minut o víkendech. Díky nové tramvajové křižovatce se dá nyní jezdit i mezi oběma jednokolejnými tratěmi z Hellerau do Weixdorfu.
Dalším vylepšením byla rekonstrukce přestupního uzlu ve čtvrti Löbtau západně od centra, kde jsou nově společné zastávky tramvají a autobusů, a ze zdejší ulice byla vytěsněna ostatní automobilová doprava. Na severu Drážďan v oblasti jednokolejných úseků tramvajových tratí vznikla nová přestupní zastávka Infineon Süd na rozvětvení linek 7 a 8 – sem se také posunula původní smyčka ležící dříve o něco jižněji.
Jednokolejný úsek tramvajové trati do severního předměstí Weixdorf pro linku 7 zde podjíždí železniční trať pro linku S2 směřující na letiště.
Konečná stanice Hellerau na konci malebného jednokolejného úseku v lesích severně od centra Drážďan. Na linku 8 jsou vypravovány nejkratší verze místních tramvají řady 2600, které byly dodány v letech 2006-9 v počtu 40 kusů.
Vytížená zastávka Prager Strasse uprostřed Drážďan, kde se potkávají dvě tramvajové a dvě metrobusové linky. Příkladně jsou zde rozmístěny informace o aktuálních příjezdech a nechybí ani dopravní infocentrum. První série nízkopodlažních tramvají dodávaných od roku 1995 obsahuje také 13 obousměrných vozů.
V roce 2016 bylo pro drážďanskou metrobusovou linku 62 pořízeno celkem 12 kloubových autobusů Mercedes-Benz Capacity, které jsou o 3 metry delší než klasické kloubové autobusy.
Nový vysokokapacitní Mercedes na společné tramvajovo-autobusové zastávce Prager Strasse. Linka 62 spojuje oblasti západně a východně od centra a částečně nahrazuje zrušenou tramvaj do čtvrti Johannstadt. V budoucnu by měla tuto linku nahradit staronová tramvajová linka 5.
Konečná stanice metrobusové linky 62 u univerzitně-nemocniční čtvrti Johannstadt na bývalé tramvajové smyčce severovýchodně od centra. V plánu je provoz tramvají v této stopě obnovit.
První vysokokapacitní Mercedes v reklamním nátěru znázorňujícím 3 metry navíc oproti klasickým kloubovým vozům. Koleje ve smyčce Johannstadt se nepoužívají již pěknou řádku let, nyní se uvažuje o obnovení tramvajového provozu, vždyť linka 62 jezdí ve všední dny každých 6-7 minut.
Metrobusová linka 64 vedená od severozápadu na jihovýchod projíždí také areálem fakultní nemocnice ve čtvrti Johannstadt, kde si otvírá závoru zabraňující průjezdu ostatních vozidel, která nejedou dovnitř nemocnice.
Hybridní Mercedes na metrobusové lince 64 s tématickým polepem. Kloubových hybridů bylo v roce 2011 pořízeno celkem 14, z toho 8 Mercedesů a 6 Hessů. K nim jezdí ještě 3 krátké hybridní MANy.
Také v Drážďanech je v rámci koronavirových opatření zahrazen prostor předních dveří u autobusů.
V letech 2015-6 bylo pro vytížené linky MHD pořízeno 28 kloubových MANů s prodlouženou karoserií (18,75 m). Část této dodávky má pěticí dveří, část je čtyřdveřových. Metrobusová linka 75 vede z centra na jihovýchod a také ji by měla v budoucnu nahradit tramvaj.
Informační vitrína s jízdními řády. Linky ve výluce jsou odlišeny oranžovou barvou papíru.
Vozový park tramvají je stabilní již skoro 10 let od doby, kdy bylo pořízeno 43 dlouhých tramvají Bombardier číselné řady 2800 o úctyhodné délce 45 metrů. Nyní se připravuje dodávka 30 nových pětičlánkových stejně dlouhých tramvají Flexity opět od Bombardieru, které ale budou na rozdíl od všech předchozích typů širší o 30 cm. První kusy by měly být dodány v roce 2021, nyní je v místním dopravním muzeu ke zhlédnutí maketa nového vozu. Tento nákup bude znamenat konec posledních vysokopodlažních tramvají Tatra T4D, které potkáte na linkách už jen ve všední dny.
Schéma tramvajových linek v Drážďanech dokazuje rozsáhlost zdejší kolejové sítě, která pokrývá většinu drážďanských čtvrtí.
LCD displeje uvnitř vozidel slouží také pro zobrazení možných přestupů na jiné linky v následující zastávce.
Zastávkou Postplatz v centru města s velkorysým zastřešením nástupišť projíždí 5 tramvajových a jedna metrobusová linka. Také zde najdete zákaznické centrum místního dopravního podniku.
Velká rekonstrukce mostu Augustusbrücke přes Labe odklonila množství tramvajových linek na okolní mosty. Tramvaje mají za bezvýlukového stavu k dispozici celkem 4 mosty přes Labe.
Výluka Augustova mostu se dotkla také trati kolem známé drážďanské galerie Zwinger u zastávky Theaterplatz.
Tahle historická kráska Tatra T4D vyjíždí do drážďanských ulic v rámci zvláštních objednaných jízd nebo slavnostních akcí. Zde zachycena na křižovatce Albertplatz na pravém břehu Labe.
Historická tramvaj T4D v původním nátěru ještě zezadu. Její modernizované kolegyně ještě v počtu cca 15 souprav zasahují do provozu, ale jen v pracovních dnech. Připravovaná dodávka 30 nových tramvají Bombardier Flexity bude znamenat jejich definitivní konec, možná již v roce 2021.
Nejdelší varianta tramvaje Bombardier řady 2800 na severojižní lince 7 v zastávce Albertplatz. Drážďany plánují obnovit a doplnit vozový park novými tramvajemi od téhož výrobce. Oproti těmto 45metrovým dlouhánům budou nové tramvaje sice stejně dlouhé, ale o 30 cm širší. První nové vozy by měly dorazit v roce 2021.
A na témže místě nejkratší varianta drážďanských tramvají délky 30 metrů, které tu jezdí v počtu 100 kusů. 40 tramvají novější série je tříčlánkových, starší série je pětičlánková.
Jeden z 15 nejstarších kloubových autobusů Solaris Urbino 3. generace z roku 2006. Naposledy se drážďanské autobusy obnovovaly v roce 2017 vysokokapacitními Mercedesy.
V roce 2015 bylo kromě kloubových MANů pořízeno 20 kloubových Citar nové generace. Linka 80 je ukončena na severu Drážďan u místního nádraží Klotsche, kde lze přestoupit na linku S2 pokračující z místního letiště do centra a dále spolu s linkou S1 do Pirny.
Linka 8 projíždí kolem Hlavního nádraží v reklamním nátěru propagujícím výhody integrovaného systému VVO, kde nezáleží, kterým druhem dopravy jedete.
A zde odpočívá jeden z nejstarších již 15letých Solarisů Urbino 12. Ve flotile DVB však dnes již výrazně převažují kloubové vozy.
V autobusové dopravě pokračovala obnova vozového parku hybridních i normálních naftových autobusů. Poslední vlaštovkou je 12 velkokapacitních autobusů Mercedes-Benz CapaCity, které jsou o 3 metry delší než běžné kloubové autobusy. Najdete je na metrobusové lince 62, která by měla být v budoucnu nahrazena novou tramvajovou linkou 5. Ostatně v části trasy této linky do nemocniční čtvrti Johannstadt už tramvaje dříve jezdily a dodnes tu najdete zbytky kolejí i trolejových sloupů.
Tramvajová konečná Pennrich na západním okraji Drážďan pro linku 7 funguje od roku 2008. Tramvaje tady končí v pustině poblíž stejnojmenné vesnice vysoko nad městem. Cestou tramvaje projíždí také kolem velké vozovny Gorbitz, kam sedmičce z centra pomáhá linka 2.
Netradiční zastřešení v zastávce ZOO východně od centra. Kousek odtud leží čerstvě přeložená trať kolem nádraží Strehlen.
V rámci konání fotbalového západu na místním stadionu byla pro návoz a odvoz návštěvníků posílena nejnovější linka 10 o vložené spoje označené jako E10.
Na linkách drážďanského S-Bahnu se setkáte s těmito dvoupodlažními vratnými soupravami taženými klasickou elektrickou lokomotivou. Jediná podzemní stanice v Drážďanech se nachází pod místním letištěm na severu města.
Podzemní stanice Letiště je konečnou linky S2, která sem byla prodloužena v roce 2001. Tato linka jezdící v intervalu 30 minut pokračuje z Hlavního nádraží spolu se základní linkou S1 do Pirny a tvoří zde 15minutový takt.
Dvouvozová patrová souprava tažená lokomotivou na lince S2 míří od letiště směrem do centra Drážďan. Zejména v této době jezdí na letiště naprosté minimum cestujících.
Kusé koleje spodního patra drážďanského hlavního náraží. Vedle sebe tu stojí vlak Německých drah a vlak soukromého dopravce MRB zajišťující spojení Drážďan s Chemnitz a dalšími městy na západě Saska.
Aktuálně je linkové vedení tramvají ovlivněno dlouhodobou uzavírkou mostu Augustusbrücke přímo v historickém jádru Drážďan. Tramvaje to naštěstí mají kudy objet – hned v okolí jsou další dva tramvajové mosty. Veřejná doprava byla v době návštěvy také ovlivněna koronavirem. Nejviditelnější bylo kromě povinného nošení roušek uzavření předních dveří u autobusů.
V rámci sezónního provozu objednává Ústecký kraj tento speciální víkendový vlak pod názvem Letní nebo Vánoční kometa, který umožňuje přímé levné spojení ČR a Drážďan na regionální jízdenku Labe-Elbe. Díky němu se až do Drážďan dostanou i prastaré vozy Českých drah se stahovacími okny.