Düsseldorf (září 2009)

Düsseldorf je největší město německého Porúří, celkem nehostinného kraje plného dolů, továren a všemožného jiného průmyslu. Celou oblast tvoří prorostlá zástavba, kde se jedno město postupně přelévá do jiného. Tato aglomerace je vzájemně propojena funkčním systémem kolejové dopravy, ať už ve formě červených vlaků S-Bahnu nebo tzv. Stadtbahnu, čili rychlých tramvajových linek, které jsou v centrech měst vedeny pod zemí a označeny jako U-linky. To vše doplňují tramvajové a autobusové linky. Občas má člověk problém rozlišit, která tramvaj či "stadtbahn" patří ke kterému městu.

Samotný Düsseldorf leží na břehu Rýna, má cca 700 000 obyvatel, poměrně malé historické centrum a město je rozvinuté spíše na východ od Rýna. Pod centrem města vede čtyřkolejný tunel pro linky U-Bahnu, čili rychlejší tramvaje, která v centru jezdí pod zemí, jinak po povrchu. Těchto linek je zatím 7. Ve městě je velmi rozvinutá tramvajová síť. V provozu je 13 linek, číslovaných od 701 do 719. Pod středem města se buduje druhý tunel, kam se svedou 3 tramvajové linky, dosud se proplétající úzkými uličkami. Tramvaje pod zemí se přejmenují na Stadtbahn a budou očíslovány U71-U73.
S-Bahn přejíždí široké koryto Rýna v Düsseldorfu. Starší typ S-Bahnu je ještě tažen lokomotivou, nové jednotky mají již vlastní pohon.
Nejstarší typ tramvaje jezdí v soupravách s vlečným vozem. Tyto vozy jsou vypravovány většinou jen ve všední dny. S dalšími dodávkami nízkopodlažních tramvají a s dostavbou tunelů pod centrem do pár let těmto vozům odzvoní.
Jeden z nejnovějších typů tramvaje. Vzhledem ke své jednosměrnosti lze použít pouze jako tramvaj. Tramvaj je praktická a velmi elegantní.
Výluková konečná na okraji Neussu, kam kromě U-Bahnu zajíždí také tramvajová linka 709. Kvůli prostestům místních občanů byla zdejší tramvaj málem zrušena.
Autobusy nahrazují tramvaje v centru Neussu během výluky. Kvůli protestům místních lidí z důvodu údajné bezpečnosti dětí budou tramvaje na zdejší pěší zóně svedeny do jedné koleje. Ani v Německu to není s hlasem lidu jednoduché...
V rámci integrovaného systému VRR, který zahrnuje prakticky celé Porúří, je pro Düsseldorf přidělena číselná řada začínající sedmičkou. U-Bahn je číslován od U70, tramvaje od 701 a autobusy navazují na tramvajová čísla (od 720). U-Bahn přesahuje hranice města, a to poměrně daleko. Tyto rychlé vysokopodlažní tramvaje míří až do Krefeldu, Duisburgu či Neussu. Vozidla jsou uzpůsobena jak pro vysoká tak pro nízká nástupiště - podle typu nástupiště se u dveří vyklápějí schody nebo se vystupuje přímo z úrovně podlahy vozidla.
Stadtbahn v Neussu - zde začíná linka U75. Na Stadtbahnu jezdí pouze obousměrné vozy s vysokou podlahou. Jinak se ale chovají úplně stejně jako tramvaje, dokonce v některých úsecích jezdí Stadtbahn a tramvaje spolu.
Společná konečná tramvaje a Stadtbahnu ve čtvrti Eller. Vozidlo vlevo je nejnovější typ tramvaje, přezdívaný "křeček", který bude použit i pro nové linky U71-U73 - tyto vozy budou spojeny po dvou zády k sobě - mají sice stanoviště jen na jednom konci, ale dveře na obou bocích.
Na zastávkách nechybí informce v reálném čase. Tramvaje i linky Stadtbahnu jezdí obvykle ve všední dny po 10 minutách.
Interiér nejnovější nízkopodlažní tramvaje. Pouze na koncích není podlaha nízká. Celkově se na trati tramvaj chová velice spořádaně.
Oba dva typy nových nízkopodlažních tramvají na konečné ve čtvrti Unterrath. Kousek dál jsou patrné zbytky staré tramvajové konečné (kolejového přejezdu). Atmosféru umocňují plynové lampy.
Vlečný vůz prapůvodních vozů Düwag. Jezdí například na lince 712, která bude za pár let nahrazena Stadtbahnem. Celkově jsou ale staré vozy ve výborné kondici.
Přebudovaná konečná u vozovny Benrath - zde jsou deponovány jak tramvaje, tak Stadtbahn.
Nízkopodlažní housenka přejíždí křižovatku v centru. Po této trati bude za pár let veta. Tramvaje se přesunou pod zem do tzv. "Wehrhahnlinie"
Autobusy jsou v Düsseldorfu sice minoritní, ale zajíždějí až do samotného centra. Vozový park je obnovován kromě klasických německých výrobků také polskými Solarisy. Zdejší Dopravní podnik se jmenuje "Rheinbahn".
Setkání nejstarších Düwagů na lince 704 v centru města.
Vedle této trati je vidět stavba podzemních tunelů, které koleje na povrchu nahradí.
I tato povrchová zastávka bude minulostí. Foto slouží také jako ukázka zastávkových sloupků v Düsseldorfu.
Zajímavostí Düsseldorfu je také SkyTrain na mezinárodním letišti, čili futuristická závěsná automatická dráha spojující jednotlivé terminály letiště s parkovišti a se stanicí vlaků, což je nejrychlejší spojení do města i do širšího okolí celého Porúří.
Bloková smyčka jako konečná linky 703 v centru. Na této lince jezdí ve dvojicích starší nízkopodlažní tramvaje z Bautzenu.
Obousměrná tramvaj Düwag novější série na lince 706. I když se nápadně podobá vozům U-Bahnu, na druhý pohled je vidět rozdíl ve dveřích - tento vůz neumožňuje zastavit u vysokého nástupiště.
Nástup do letištního vláčku "Sky Train" se děje dveřmi v oddělovací skleněné stěně. Trasa závěsné dráhy má 4 stanice, jízdní doba je cca 7 minut.
Setkání dvou souprav ve vzduchu v mezistaničním úseku. Provoz je plně automatický, interval činí po celý den cca 5 minut.
Servisní stanice pro odstavené vozy Sky Trainu.