Hlavní město severního Porýní – Vesfálska leží v západní části obří průmyslové aglomerace na západě Německa na obou březích Rýna a má cca 600 000 obyvatel. V 80. letech tu vznikl místní Stadtbahn zahloubením některých tramvajových kolejí v centru. Linky Stadtbahnu s vysokými nástupišti ale i v centru doplňuje rozlehlá síť tramvají, jejíž část byla v roce 2016 přeznačena na Stadtbahn díky novému tunelu pod centrem. V některých povrchových úsecích na okrajích města se pak některé linky tramvají i Stadtbahnu vzájemně prolínají. Centrem dopravního ruchu je hlavní nádraží. Zdejší Stadtbahn pokračuje i do sousedních měst, například do Krefeldu na severozápadě a do Duisburgu na severu. Stadtbahn i tramvaj spojuje Düsseldorf také se sousedním Neussem.

Linky Stadtbahnu jsou značeny U71 – U79 a U83. První část vznikala postupně od 80. let díky východozápadnímu společnému tunelu pod centrem města pod hlavním nádražím. Stadtbahn pak pokračuje na povrchu i do některých sousedních měst, jak do blízkého Neussu na levém břehu Rýna, tak i do vzdálenějších destinací – Krefeldu na severozápadě (U76) a Duisburgu na severu (U79). V roce 2016 pak přibyl nový tunel pod centrem od jihozápadu na severovýchod, kam byly svedeny některé dosud tramvajové linky a přeznačeny na U71-U73 a U83. Tyto nové linky používají nízkopodlažní vozidla s nízkými nástupišti....
Oba dva typy klasických tramvají před hlavním nádražím. Vlevo je novější typ od Siemensu, kterých bylo dodáno ve dvou délkových verzích 51, vpravo je starší typ z druhé poloviny 90. let, kterých tu jezdí 48. Na tramvajových linkách už nepotkáte vysokopodlažní vozy.
Düsseldorfské hlavní nádraží je centrem dopravního dění. Pod zemí jezdí Stadtbahn, na povrchu tramvajové a autobusové linky, v nadzemním podlaží pak všechny vlakové spoje.
Starší jednotka Stadtbahnu již v novém nátěru v podzemní stanici pod hlavním nádražím. Podzemní trasa pro Stadtbahn byla zprovozňována postupně v 80. letech, tunel k hlavnímu nádraží byl otevřen teprve v roce 1988. Linka U76 míří z Düsseldorfu až do sousedního Krefeldu.
V roce 2016 byl otevřen zcela nový tramvajový tunel pod centrem města pro tramvajové linky, které byly přeznačeny na U71-U73 a U83. Celkem má tato trasa 6 podzemních stanic.
Vstup do nové podzemní trasy pro tramvaje, ze kterých se v roce 2016 staly linky U. Nechybí ani aktuální odjezdy spojů z podzemí již u vstupu do stanice z povrchu. Tato podzemní trasa se jmenuje Wehrhahnlinie.
Moderní podzemní stanice pro původně tramvajové linky v novém tunelu pod centrem od jihozápadu na severovýchod. Ty byly po zprovoznění tunelu přeznačeny na U, i když se nejedná o klasický Stadtbahn, ale nízkopodlažní tramvaje.
První povrchová zastávka pro nové linky Stadtbahnu projíždějící od roku 2016 tunelem pod centrem. Na tyto 4 linky je nasazováno 76 nízkopodlažních tramvají dodávaných v letech 2006-12, které mají dveře na obou stranách. Spřahovány jsou po dvou. Do doby zprovoznění nové tunelové trasy jezdily i na normálních tramvajových linkách.
Düsseldorf má také rozsáhlou síť tramvají, která čítá 80 km a tramvaje tu potkáte i v centru včetně centrálního uzlu u hlavního nádraží. Díky výstavbě nového tunelu pod centrem se část tramvajových linek přeznačila na Stadtbahn a celý systém kolejové dopravy je tak o to propojenější. Tramvaje kromě vlastního Düsseldorfu zajíždějí i do sousedního Neussu na západě, kde jezdí po zdejší pěší zóně na jednokolejce – původně zde byla trať dvoukolejná, ale po protestech místních zde dostali přednost chodci. Kvůli konání trhů a vysokému počtu pěších zde také tramvaje nejezdí během sobotního dne....
6 podzemních stanic pro původní tramvajové linky, nově označené jako U. Na těchto linkách jezdí dvojice tramvají, které mají dveře na obou stranách, ale řidičské stanoviště pouze na jednom konci.
Nejnovější klasické tramvaje od Siemensu mají dvě délkové kategorie. Ta delší má 7 článků a v letech 2000-2 jich bylo dodáno 36.
Zatímco linka 709 jezdí k nemocnici ve špičkách každých 5 minut, doplňková linka 708 jezdí jen po 20 minutách. Obě linky sdílejí část trasy s novými linkami U, což jsou ale také nízkopodlažní tramvaje.
Západní konečná linky 707 v nové čtvrti Medienhafen, kam tramvaje dojely v roce 2014.
Severně od Düsseldorfu leží na odbočce z meziměstské trati do Duisburgu obří terminál pro linku U78 u místního výstaviště a sportovní arény. Kousek odtud se také buduje odbočka pro Stadtbahn k místnímu letišti.
Stadtbahn na konečné linky U78 u místního výstaviště. Pro davy příchozích v případě konání masových akcí je příchod k nástupištím usměrněn zábradlím a přístupovými koridory. Toto je nejpočetnější typ vozidel v Düsseldorfu.
Městský dopravce Rheinbahn pokračuje při obnově autobusů v dlouholeté tradici nákupu autobusů Solaris. Na území Düsseldorfu a jeho okolí provozuje 115 linek. Od roku 2018 zde jezdí také 3 metrobusové linky označené jako M1-M3.
Ve flotile městského dopravce jsou také nizozemské vozy VDL. Celkem je k dispozici cca 430 autobusů, z toho cca 40 % kloubových.
Dva základní typy původního Stadtbahnu na konečné v Neussu: vpravo tříčlánkový Düwag z let 1973-4, kterých zde jezdí 36, vlevo dvoučlánkový Düwag (spřahovaný do dvojic) z let 1981-93, provozovaný v počtu 88 jednotek.
Nejstarší zástupce vozidel Stadtbahnu na konečné v sousedním městě Neuss na levém břehu Rýna. Tyto skoro již 50leté tramvaje už brzy nahradí nový typ vysokopodlažních vozidel od Bombardieru, kterých má být dodáno až 43. I přesto dostávají některé staré vozy nový korporátní nátěr.
Celou MHD v Düsseldorfu provozuje místní dopravní podnik Rheinbahn. Některá starší vozidla se postupně oblékají do nového nátěru s výrazným červeným pruhem na čelech. Na původních linkách Stadtbahnu jezdí vysokopodlažní vozidla s výklopnými schody, na nových linkách od roku 2016 nízkopodlažní. Původní Stadtbahn používá dvě generace vozidel – nejstarších tříčlánkových Düwagů z let 1973-4 tu jezdí 36, novějších dvoučlánkových z let 1981-93 celkem 88. Chystá se však velká obnova na těchto linkách – postupně přicházejí první vysoké dvoučlánkové tramvaje od Bombardieru, kterých má být až 43....
Autobusovou dopravu v sousedním Neussu provozuje místní dopravní podnik. Nedávno pořídil také tyto elektrobusy VDL.
Nejnovější MAN düsseldorfského dopravce na tramvajové trati skrz centrum městečka Neuss, kde musela být kvůli protestům místní radnice zdejší tramvajová trať v části trasy zjednokolejněna.
Tramvajová linka 709 zajíždí i do sousedního Neussu, kde má konečnou u linky Stadtbahnu. V sobotu je ale linka zkrácena na okraj města, aby uvolnila pěší zónu pro zdejší chodce. Trať je také na pěší zóně zjednokolejněna.
Dopravní podnik v Neussu disponuje také kloubovými autobusy. Zde se potkávají s tramvají 709 na jižním okraji tohoto městečka.
V sobotu je tramvajová linka 709 zkrácena na jižní okraj Neussu, dál do centra je nutné dojít buď pěšky nebo jet okolo autobusem.
Konečná linky 706 u nádraží Hamm na jihozápadním okraji Düssedorfu je řešena vratným trojúhelníkem – všechny tramvaje jsou totiž jednosměrné.
Pro nové linky Stadtbahnu využívající nový tunel pod centrem bylo pořízeno v letech 2006-12 celkem 76 pětičlánkových nízkopodlažních obousměrných tramvají od Siemensu, které do otevření nového tunelu jezdily i na běžných tramvajových linkách. Vozový park klasických tramvají už je kompletně nízkopodlažní – původní vysokopodlažní tramvaje byly většinou prodány do polského Krakova a Poznaně. Nyní zde jezdí tramvaje dvou generací, všechny od Siemensu. Starší typ NF6 je tříčlánkový a byl dodáván v letech 1996-9 v počtu 48 kusů. Novější generace tu jezdí v 51 exemplářích, z toho 15 pětičlánkových a...
Na hlavním nádraží se potkávají vlaky různých typů i dopravců. Společný systém S-Bahnu pro celé Porýní a Porúří spojuje Düsseldorf například s Kolínem na Rýnem, Essenem či dalšími městy v okolí. Zelený vlak S-Bahnu na lince S6 míří z Kolína do Essenu. Rychlejší vrstvu vlaků zde reprezentuje tento vlak dopravce Abellio.