Essen (září 2009)

Essen je další z průmyslových měst aglomerace Porúří na západě Německa. Se svými 600 000 obyvateli je nejen geografickým středem této aglomerace. Z pohledu městské dopravy je návštěva tohoto města více než zajímavá. Kromě Stadtbahnu v podzemí i na povrchu se tu můžete svézt podobně založenými tramvajemi a dokonce tu mají jeden dopravní unikát - pozůstatek provozu duobusů vedených ve speciální dráze.

Jak je v integrované dopravním systému Porúří dobrým zvykem, linky vycházející z města Essen mají svou číselnou řadu - Essenu byla přidělena jednička. Stejně jako v ostatních městech této aglomerace, i zde vyjíždějí některé tramvajové linky a linky městské dráhy (Stadtbahnu) za město a navazují na sousední kolejové systémy - zde se to týká města Gelsenkirchen na východě a Mühlheimu na západ od Essenu. Nicméně pro rychlé meziměstské spojení slouží červené vlaky S-Bahnu.
Přestupní uzel u hlavního nádraží. Tady se potkávají hlavní autobusové linky. V podzemí se odehrává ruch tramvají a Stadtbahnu.
Schéma kolejové sítě v Essenu. I ze schémata je vidět, že některé linky míří daleko za hranice města.
Zdejší síť Stadtbahnu se více podobá metru, většinou vede pod zemí a je přísně oddělena od ostatní dopravy včetně vysokých nástupišť. Výjimkou je společný podzemní úsek v centru, který využívají také tramvaje (tramvaje tu mají metrový rozchod, Stadtbahn klasických 1435 mm). V provozu jsou 3 linky - U11, U17 a U18 (linka U17 zajíždí do centra Mühlheimu na západ od Essenu). Původní německá vozidla tu doplňují vozy původem z londýnské Docklands Light Railway - většinou již v místním žlutém nátěru.
Citaro s přídavnými kolečky pro automatické vedení ve speciální jízdní dráze na lince 145.
Detail kolečka, které vede autobus bočně a umožňuje najet těsně k zastávkové hraně.
Vnitřní LCD displej koresponduje s barvami dopravce EVAG, který provozuje MHD v Essenu.
Střední dělící pás dálnice A40 slouží jako samostatná jízdní dráha pro autobusy linek 146 a 146, takto vedené autobusy se též nazývají "Spurbus". Vlevo nervózní automobilisté v zácpě.
Výjezd ze samostatného tělesa do čtvrti Kray. Z centra Essenu je to asi 15 minut.
Linka 147 čeká před křižovatkou. Po bočních lištách se odvalují přídavná kolečka autobusu. Řidič se volantu jen přidržuje a nechává se vést.
Tramvajová síť čítá 7 linek (101-109), v centru se také zanořují pod povrch. Za město vyjíždí zejména linka 107 do Gelsenkirchenu a linka 104 do Mühlheimu. Občas má pozorovatel potíž rozeznat, které linky patří ke kterému městu. V samotném Essenu je znát, že kdysi byla tramvajová síť rozsáhlejší. Některé tramvaje jsou také uzpůsobeny pro zastavování u nástupišť s vysokou nástupní hranou.
Autobus jede do Essenu uprostřed dálnice.
Na trase uprostřed dálničního úseku se také nachází několik zastávek.
Propagační fotka - auta stojí, autobusy jedou.
Takto blízko umí přijet "Spurbus" k nástupní hraně.
Výjezd ze středu dálnice do centra města. Dál už jede autobus po tramvajovém pásu.
Asi největší zajímavostí je tzv. Spurbus, neboli autobusy vedené ve zvláštní dráze pomocí přidržovacích koleček ve vodorovné ose. Takové autobusy jezdí na linkách 146 a 147 a toto zařízení využívají v úseku mezi zastávkou Wasserturm a čtvrtí Kray. V tomto úseku je vybudována ve středním dělícím pásu dálnice A40 speciální dráha pro tyto autobusy, která umožňuje poloautomatické vedení autobusu a přesné navedení k nástupní hraně zastávek.
Detail příjezdu autobusu do zastávky Wasserturm, kde je veden bočními lištami.
Klasická nízkopodlažní essenská tramvaj na konečné linky 109.
Barevný podchod pod hlavním nádražím.
Starší typ tramvaje. Všechny vozy v Essenu jsou obousměrné.
Jedná se o pozůstatek sítě duobusů (autobusy s možností čerpat proud z trolejového vedení jako trolejbusy a zároveň s dieselovým pohonem). Duobusy byly dokonce provozovány i v tunelu pod centrem města spolu s tramvajemi - proto měly dveře na obou bocích kvůli zastavování u ostrovních nástupišť. Z této zajímavosti zbylo už jen pár stavebních pozůstatků u tramvajového tunelu v centru a již zmíněná speciální dráha středem dálnice. Nicméně se směrovým vedením na linkách 146 a 147 se počítá i nadále - přídavnými kolečky byla vybavena nová série autobusů Citaro od Mercedesu.
A ještě jednou nová tramvaj s pevnými podvozky.
Stadtbahn se tu hodně podobá metru. Tyto vozy pocházejí původem z londýnské Docklands Light Railway.
Modře podbarvené nástupiště u hlavního nádraží. Zastavují tu jak tramvaje, tak zdejší "metro".
Jedna ze tří linek "stadtbahnu" na hlavním nádraží. Tato linka míří za hranice Essenu do města Mühlheim.
Náhradní autobusová doprava za S-Bahn. Podobně jako u nás i zde jezdí náhradní dopravu malí soukromí dopravci s letitými vozy.