Geografické i průmyslové centrum německého Porúří, kde ve vzájemně prorostlých městech žije cca 600 000 obyvatel. Páteří místní veřejné dopravy je Stadtbahn značený písmenem U, kde kromě tradičních německých vysokopodlažních vozidel jezdí i 20 původně londýnských jednotek z Dockland Light Railway. Stadtbahn i některé tramvajové linky jsou v Essenu i sousedním Mühlheimu vedeny v centrech pod zemí a v Essenu se zde prolínají jak tramvajové tak U-linky. Postupně se modernizuje vozový park tramvají a již brzy zde dojezdí poslední vysokopodlažní vozy. Naopak u Stadtbahnu jsou již všechna nástupiště sice vysoká, ale bezbariérově přístupná. Za pozornost stojí i místní speciální autobusová silnice uprostřed městské dálnice, kudy jezdí linka 146 se speciálně upravenými autobusy, které byly v roce 2020 kompletně obnoveny. A modernizací prochází také zdejší S-Bahn díky vstupu nového dopravce a změně intervalů i vzhledu vozidel.

Páteří veřejné dopravy celé aglomerace je místní Stadtbahn. Ten provozuje, stejně jako tramvaje i autobusy včetně sousedního Mühlheimu, dopravce Ruhrbahn, který vznikl spojením essenského EVAG a místního dopravce v Mühlheimu. Linky U-Bahnu, neboli Stadtbahnu jsou 3 – U11, U17 a U18. V centru města jsou vedeny pod zemí. Meziměstská linka U18 vede uprostřed dálnice na západ do města Mühlheim, linka U11 nově zajíždí až do Gelsenkirchenu na severu. Vozový park je už léta neměnný, kromě původních dvouvozových jednotek z let 1976-85...
Nejnovějšími vozidly essenského Stadtbahnu jsou tyto jednotky původně provozované v londýnské Dockland Light Railway z let 1986 a 1989. Po pouhých pár letech provozu byly kvůli nemožnosti jezdit v tamní prodloužené tunelové trase prodány do Essenu, kde byly přizpůsobeny úplně jiného typu provozu, postupně modernizovány a časem dostaly také zdejší žlutý nátěr.
Kolejová doprava v Essenu kombinuje linky Stadtbahnu připomínající metro (označené také jako U) a klasické tramvajové linky. Zde se dokonce oba druhy sjíždějí na společná nástupiště. Hlavním uzlem je hlavní nádraží, pod kterým se sjíždějí všechny linky U a část tramvajových linek.
Zatímco Stadtbahn jezdí na klasickém rozchodu, tramvaje mají metrový rozchod kolejí. Ve společném úseku z Hlavního nádraží na jih vedou dokonce souběžně Stadtbahn a tramvaje díky trati se třemi kolejnicemi. Pod hlavním nádražím jezdí téměř všechny tramvajové linky. Část z nich je vysokopodlažních, novější už nízkopodlažní.
Společné nástupiště tramvají a Stadtbahnu – tramvaje zastavují u nízké části nástupiště, místní „metro“ u vysoké. Nejstarší tramvaje i metro jsou od klasického německého výrobce Düwag.
Nejstaršími vozy essenského Stadtbahnu jsou tyto vysokopodlažní jednotky Düwag vyráběné v letech 1976-1985. Jezdí souběžně na všech linkách U11, U17 a U18 s původně anglickými jednotkami DLR.
Rozlehlé podzemí pod essenským hlavním nádražím je modernizováno a dlouhý podchod pod severní a jižní částí přednádražního prostoru získal i tuto prosvětlenou stěnu. Všude najdete také aktuální informace o nejbližších odjezdech metra i tramvají.
Schéma linek Stadtbahnu a tramvají v souměstí Essen – Mühlheim. Tramvajové linky pak zasahují i do některých sousedních měst této průmyslové aglomerace, která je geografickým středem celého Porúří.
Jízdní řády linek Stadtbahnu, neboli metra z Hlavního nádraží, kde se sjíždějí všechny tři zdejší linky. Každá má základní interval 10 minut. První podzemní úsek byl otevřen v roce 1967.
Z Hlavního nádraží vyjíždí také superpáteřní autobusová linka 146, která využívá speciální koridor uprostřed východozápadní dálnice. Autobusy pro tuto linku jsou vybaveny přídavnými bočními kolečky, která vedou autobus po speciální vyhrazené dráze. Toho času však byl koridor ve výluce a kolečka tak zůstala odmontována v garáži. Tyto autobusy provozuje místní dopravce Ruhrbahn, dříve EVAG.
Průmyslové město s minimem dochovaných historických budov má také odpovídající budovu zdejšího hlavního nádraží, která je centrem dopravního dění třistatisícového Essenu.
Essen výrazně modernizoval prostřednictvím více dopravců svůj vozový park Citary od Mercedesu, a to jak v kloubové, tak standardní verzi. Zde na zastávce v jižní části hlavního nádraží.
Essen má jednu autobusovou specialitu. Tou je tzv. Spurbus, neboli speciální autobusová dráha tvořená betonovými pásy a postranními vodicími kolejnicemi, která je dodnes zachována pouze v jediném úseku mezi Essenem a městečkem Kray východně od něj. Tato dráha dlouhá 3,5 km vede uprostřed vytížené východozápadní dálnice spojující celé Porúří a jezdí na ní páteřní linka 146 každých 5 minut. V roce 2020 byla flotila speciálních autobusů s přídavnými bočními kolečky obnovena 20 mild-hybridními autobusy Mercedes-Benz Citaro.
Společná zastávka „Spurbusu“ a tramvají Wasserturm, kde začíná vyhrazený autobusový pruh uprostřed dálnice směrem do městečka Kray východně od Essenu. Jezdí tudy linka 146, toho času ve výluce.
A zde poblíž zastávky Wasserturm začíná 3,5 km dlouhý úsek speciální autobusové silnice pro tzv. Spurbusy, které využívají úzkých betonových pásů, ve kterých je vedou postranní vodicí kolejnice.
Východní konec autobusové silnice pro Spurbusy u výjezdu z dálnice poblíž městečka Kray. Díky speciální autobusové silnici se lidé z této části aglomerace dostanou do centra Essenu za pouhých 15 minut a bez kolon. Linka 146 tudy jezdí každých 5 minut.
Nové kloubové Citaro na superpáteřní lince 146, která jezdí každých 5 minut mezi centrem Essenu a městečkem Kray. Zde na objízdné trase a s odmontovanými postranními kolečky kvůli probíhající rekonstrukci autobusové silnice. Celkem bylo v roce 2020 dodáno 20 těchto speciálních autobusů s mild-hybridním pohonem.
Konečná tramvajových linek 103 a 109 ve čtvrti Steele na východním okraji Essenu. V moderním přestupním terminálu zastavují také vlaky S-Bahnu směrem na východ od Essenu. Těchto tramvají M8D-NF bylo dodáno v letech 1999-2001 celkem 34.
Do terminálu Steele přijíždí zástupce nejnovějšího typu tramvají v Essenu: M8D-NF2. V letech 2013-16 jich bylo vyrobeno 42 a potkáte je jak v Essenu, tak i v sousedním Mühlheimu. V essenské části tohoto tramvajového systému jezdí linky 101, 103, 105-109. Aktuálně se chystá dodání 32 nových tramvají typu NF4, které budou vypadat stejně jako tyto a nahradí všechny dosavadní vysokopodlažní tramvaje.
Tramvajové linky ve městech Essen a Mühlheim jezdí na metrovém rozchodu a mají číselnou řadu 101-112. Linky 101 a 106 jsou protisměrné polokružní linky kolem centra Essenu, linky 102, 104 a 112 jezdí v Mühlheimu, linka 112 zajíždí až do sousedního Oberhausenu. A naopak essenská linka 107 vede až do vzdáleného Gelsenkirchenu na severovýchodě. Linka 108 sdílí v centru Essenu koleje s linkami Stadtbahnu i přes nutnost dvou rozchodů a dvou výškových úrovní společných nástupišť. Většina vozového parku je už nízkopodlažní, poslední dodávka 42 nových...
Původně londýnská jednotka z roku 1986 na povrchové jižní konečné linky U11 u zdejšího výstaviště. Celkem bylo těchto dvouvozových souprav dodáno 11, k nim přibylo ještě 10 dalších z roku 1989. Prvních 11 jednotek bylo vyrobeno v Německu. Pro provoz v Essenu bylo nutné doplnit řidičská stanoviště i pantograf pro horní přívod proudu.
V rámci modernizace původně londýnských jednotek DLR byly postupně vyměněny dvoukřídlé vně výsuvné dveře za tyto jednokřídlé zasouvací dveře umožňující více místa k sezení. Původně jezdily nejstarší jednotky z roku 1986 v londýnském červenomodrobílém nátěru, postupně dostaly jako jejich mladší kolegyně žlutý essenský nátěr.
Modernizovaný interiér původně londýnských jednotek DLR zaujme především přestavbou dveří z původně dvoukřídlých. Díky této úpravě je u každých dveří přidána čtveřice sedadel. Celkem bylo do Essenu dodáno 21 jednotek, jedna z nich už ale neprošla modernizací a byla sešrotována.
Malebný povrchový jižní úsek linky U17 a její konečná Margarethenhöhe. I zde byla posupně zvýšena úroveň nástupišť, aby zde mohly jezdit kromě těchto vozidel typu B od Düwagu také původně londýnské jednotky, které nemají vyklápěcí schody.
Dvojice jednotek Stadtbahnu na lince U17, která stoupá výstavní rezidenční čtvrtí do jižních kopců ve čtvrti Margarethenhöhe. Takto pěkných míst v průmyslové aglomeraci Porúří mnoho není.
Nejstarší vozidlo Stadtbahnu typu B z roku 1976 na konečné Margarethenhöhe. Díky postupné přestavbě stanic už není funkce vyklápěcích schodů u těchto jednotek potřeba. Celkem tu jezdí 31 těchto dvouvozových jednotek vyrobených v letech 1976-85.
Páteřní linka U18 spojuje Essen s Mühlheimem západně od něj. Obě města jsou propojena jak touto linkou Stadtbahnu, tak i tramvajovými linkami, které provozuje společný dopravní podnik Ruhrbahn. Linka U18 vede mezi oběma městy uprostřed páteřní východozápadní dálnice.
Další záběr meziměstské linky U18 mezi Essenem a Mühlheimem uprostřed dálnice. Vlaky tudy jezdí v základním intervalu 10 minut a cesta mezi centry obou měst trvá 20 minut.
Konečná linky U18 v centru Mühlheimu, dvousettisícovém městě západně od Essenu. Toto je zástupce nejnovější série typu B z roku 1985. V této stanici můžete přestoupit jak na místní tramvajové linky, tak i na meziměstskou tramvaj do Duisburgu.
Ze 42 nejnovějších tramvají dopravce Ruhrbahn jezdí 15 v Mühlheimu. V tomto městě jezdí linky 102, 104 a 112. Linka 104 je napojená na síť essenských tramvají, rychlodrážní linka 112 pak zajíždí až do města Oberhausen na sever od Mühlheimu.
Pod hlavním nádražím v Mühlheimu se potkává essenský Stadtbahn s duisburskou meziměstskou tramvajovou linkou 901 provozovanou tamním dopravním podnikem DWG.
V Essenu jezdí na tramvajových linkách kromě nízkopodlažních tramvají také ještě 27 vysokopodlažních vozidel Düwag M8C. Ty mají být v příštích dvou letech nahrazeny 32 novými plně nízkopodlažními tramvajemi. Zde konečná linky 108 u nádraží Altenessen severně od centra města. Linka 108 sdílí pod centrem Essenu podzemní úsek s místním metrem (Stadtbahem).
Pro rychlejší spojení rozlehlé aglomerace Porúří slouží místní S-Bahn čítající 17 linek. Původní monopolní dopravce byl nedávno na některých linkách nahrazen dopravcem Abellio s novými elektrickými i motorovými jednotkami. V roce 2019 prošel tento rozlehlý systém změnou taktového intervalu z 20 na 15/30 minut a postupně se i s ohledem na vstup dalšího dopravce vlaky převlékají do zelenobílého nátěru pod hlavičkou místního dopravního systému VRR.
S-Bahn v aglomeraci Essenu provozuje vedle Německých drah nově také nadnárodní dopravce Abbelio s těmito novými elektrickými jednotkami. S-Bahn je společný pro celé Porúří a spojuje zdejší aglomeraci od Duisburgu na západě až po Dortmund na východě.
Páteřní linku S1 stále provozují Německé dráhy DB, i starší jednotky se ale postupně přebarvují do zelenobílé kombinace místního dopravního systému VRR. Po roce 2019 došlo k reorganizaci linkového vedení i základních intervalů. Z původního taktu 20 minut se přešlo na 30 minut, posílených v páteřních trasách na 15.
Nový zelenobílý nátěr vlaků S-Bahnu Porúří je společný pro všechny dopravce a na bocích nese piktogramy významných pamětihodností tohoto průmyslového srdce Evropy.
Se změnou vnějšího vzhledu elektrických jednotek S-Bahnu přišlo i přebarvení sedadel. I zde se propisuje typicky průmyslový charakter tohoto hustě osídleného regionu propojujícího vzájemně srostlá města.
Do Essenu zajíždí i některé regionální autobusové linky z již poměrně vzdáleného Düsseldorfu, kde provozuje MHD dopravce Rheinbahn.
Od esenského hlavního nádraží v noci vyjíždějí noční autobusové linky NE, neboli NachtExpress, které obsluhují také okolní města v aglomeraci.

autor: D