Toulky Francií - Azurové pobřeží 2 a Monako (červenec 2006)

Následující příspěvek ukazuje veřejnou dopravu v nejhustěji obydlené části Azurového pobřeží – okolí města Nice, kde se teprve stavěla nová tramvajová síť (dosud zde vše zajišťovaly po neuváženém zrušení tramvají autobusy) a také nahlíží do jednoho z nejhustěji obydlených míst na světě - samostatného státu Monako, kde funguje vlastní autobusová síť MHD. Opominout nelze ani hustou meziměstskou dopravu v celém pobřežním regionu.