Frankfurt nad Mohanem (červenec 2015)

Se 450 000 cestujícími denně je frankfurtské hlavní nádraží nejrušnější v Německu. Kromě klasických hlavových kolejí na povrchu ho podjíždí také městský S-Bahn, který pokračuje tunelem pod centrem města. V létě 2015 trápila místní cestující velká výluka centrálního tunelu. Výsledkem má být spolehlivější cestování, neboť kvůli pomalým jízdám a zastaralému zabezpečovacímu zařízení zde prakticky denně docházelo k nepravidelnostem.

Toto významné mezinárodní město a centrum Hesenska s nejvytíženějším německým letištěm i vlakovým nádražím se od poslední návštěvy v roce 2012 změnilo jen trochu, zdejší vyspělý systém veřejné dopravy ostatně už příliš vylepšovat nutné není. Stále však zdejší cestující trápí například častá zpoždění vlaků S-Bahnu nebo neprůjezdnost některých ulic s provozem tramvají současně s auty.
Se 450 000 cestujícími denně je frankfurtské hlavní nádraží nejrušnější v Německu. Kromě klasických hlavových kolejí na povrchu ho podjíždí také městský S-Bahn, který pokračuje tunelem pod centrem města. V létě 2015 trápila místní cestující velká výluka centrálního tunelu. Výsledkem má být spolehlivější cestování, neboť kvůli pomalým jízdám a zastaralému zabezpečovacímu zařízení zde prakticky denně docházelo k nepravidelnostem.
Městský koordinátor TraffIQ sdružuje cca 300 autobusů pro cca 60 autobusových linek, na které postupně vypisuje soutěže v 8 segmentech. Například na lince 37 jezdí dopravce Autobus Sippel, který má kontrakt na 11 linek od roku 2013 do 2020. Všechny autobusy musejí mít jednotný nátěr a splňovat další kvalitativní standardy.
Místní S-Bahn spojuje 9 linkami Frankfurt s pěti okolními městy v aglomeraci, ve které je s Frankfurtem nejvíce propojeno město Mainz na západě. S-Bahn tu funguje i jako městská železnice pomocí společného tunelu pod centrem, který byl postupně zprovozňován od roku 1978. Do spousty míst ve Frankfurtu je S-Bahn nejčastějším a nejrychlejším dopravním prostředkem. To platí i o místním světově významném letišti nebo veletržním areálu.
V průběhu léta 2015 probíhala poměrně zásadní výluka městského vlakového tunelu pod centrem Frankfurtu s cílem zlepšení spolehlivosti vlaků, které zde ve špičkách jezdí v intervalu 2-3 minuty. V roce 2014 dojezdily poslední staré jednotky S-Bahnu řady 420, vystřídané dodávkou nových jednotek řady 430, jejichž počet navýšený zhruba o 30 oproti prosté náhradě umožní další posílení tohoto páteřního systému v celé aglomeraci.
Ve Frankfurtu se od listopadu 2014 nesvezete staršími soupravami S-Bahnu řady 420. K jejímu nástupci, řadě 423, dodávané od roku 2003 v počtu 100 jednotek, totiž přibyla modernizovaná verze těchto oblíbených vlaků - řada 430. Nových čtyřvozových jednotek, které jsou spřahovány po dvou i třech, bylo v posledních letech dodáno 91, čili zhruba o 30 více než bylo k prosté náhradě za řadu 420 potřeba. Díky tomu bude možné uspokojit rostoucí poptávku po železnici.
Historický elektrický vlak před centrálou DB. Německé dráhy prožívají obtížné období nejen kvůli soutěžím jednotlivých spolkových zemí o regionální vlaky, ale také kvůli umožnění autobusové konkurence na dálkových trasách.
Na obrovský boom komerční dálkové autobusové dopravy není většina německých měst připravena. Nejinak je tomu ve Frankfurtu, kde slouží pro dálkové autobusy nepříliš vhodná ani vybavená plocha jižně od hlavního vlakového nádraží. Soukromé autobusové společnosti jsou oproti německým drahám řádově levnější. Hlavním aktuálním hráčem na tomto poli je firma Flixbus/MeinFernBus.
Informační centrum městského organizátora mobility TraffIQ přímo v historickém jádru Frankfurtu, kde seženete i jízdenky, které v normálních automatech nekoupíte. Samozřejmostí je široká paleta map, jízdních řádů a dalších informačních materiálů.
Frankfurtský DP pokračuje v propagaci městské dopravy na vozech metra. Většina úseků na okrajích města je povrchových.
54 dvoudílných jednotek metra typu U5 bylo firmou Bombardier dodáváno od roku 2008. Do roku 2018 by mělo přijít ještě dalších 40 jednotek jako náhrada za starší typy ze 70. a 80. let. Koncové úseky linek U6 a U7 na severozápadě města jsou také povrchové.
Ve stanici Ginnheim jsou poti sobě ukočeny linky metra U1 a U9 s tramvajovou linkou 16. Na lince U9, která nejede do centra, jezdí v dlouhém intervalu pouze samostatné dvouvozové jednotky.
Dalším z 5 autobusových dopravců provozujících městské linky je Alpina. Ta získala dva šestileté kontrakty na celkem 18 linek. Jeden z nich vyprší v roce 2016, druhý o dva roky později.
Aktuálně probíhá také obnova vozového parku místního metra, zprovozněn byl větší počet nových čtyřvozových jednotek od Bombardieru, dále je do roku 2018 objednáno dalších 40 krátkých a 19 dlouhých souprav. Měly by tak být vyřazeny nejen původně tramvajové soupravy na lince U5 (čeká se na dokončení přestavby všech nástupišť na vysoká), ale i starší typy metra od Düwagu z 80. let.
Na lince U5, která jako jediná ještě nemá zcela přestavěná nástupiště do běžné výšky ostatních souprav, jezdí tyto starší, původně tramvajové, vozy typu Ptb, které v zastávkách s nízkým nástupištěm vysouvají schody. Během léta se například pro provoz nových souprav upravovala severní konečná této linky.
Standardní Solaris dopravce Alpina na konečné u tramvajové linky 18. Podmínkou výběrových řízení jsou vždy nová vozidla. Některé vozy tak končí svoji kariéru třeba již po 6 letech provozu.
Nejnovější a zároveň nejpočetnější typ frankfurtských tramvají typu S od Bombardieru je sem dodáván postupně od roku 2003. Poslední dodávka proběhla v roce 2013 a celkem sem těchto obousměrných tramvají bylo dodáno 75. Zde na poměrně nové konečné linky 18 v Preungesheimu.
Přestupní zastávka Friedberger Warte se společnou zastávkou pro tramvaje i autobusy (nyní kvůli opravě asfaltu dočasně nikoli). Na lince 30 jezdí kloubové Mercedesy Citaro třetí generace. Linku provozuje vnitřní městský provozovatel In-Der-City-Bus (vyčleněný z frankfurtského DP), který dostal přímé zadání na 9 linek na období 2011 až 2025. Na některých linkách si ale stejně zajišťuje subdodávky od jiných provozovatelů.
V tramvajové dopravě je situace poměrně stabilní, jedinou změnou kromě dodání posledních deseti nových tramvají Bombardier Flexity Classic bylo otevření nové cca 1 km dlouhé trati v jižní části Frankfurtu. Nová spojka po ulici Stresemannallee umožňuje nově přestup na S-Bahn a také přináší rychlé spojení této oblasti s centrem. Po nové trati jezdí linka 17, která sem byla v prosinci 2014 prodloužena od Hlavního nádraží. Linka 17 také nahrazuje zkrácenou linku 14 po rychlé lesní trati na hranice městečka Neu Isenburg.
Konečná autobusů Bornheim Mitte. V této svébytné čtvrti se skrývá zajímavá a dlouhá pěší zóna, pod kterou vede mělce zahloubená linka metra U4.
Konečná stanice linek U4 a U7 Enkheim je také konečnou pro příměstské autobusy z vedlejšího městečka Maintal, které jsou provozovány sice v rámci systému RMV, ale již nikoli v jednotném frankfurtském nátěru.
Ze vzorně řešeného přestupního terminálu Enkheim vyjíždí nová čtyřvozová jednotka metra typu U5. Čtyřvozových souprav bylo dodáno celkem 46 a vizuálně jsou na první pohled stejné jako jejich dvouvozové sestry. Do roku 2018 by jich mělo přibýt dalších 19.
Jihovýchodně od Frankfurtu najdete hned za jeho hranicemi plynule navázanou zástavbu samostatného města Offenbach. Hlavním pojítkem s Frankfurtem je S-Bahn, pro který byl vybudován v roce 1995 tunel pod zdejším centrem. Až na hranice Offenbachu však zajíždějí také frankfurtské tramvaje (linky 15, 16 a 18). Zkráceny sem byly z centra Offenbachu krátce po otevření železničního tunelu v roce 1996.
Na hranicích mezi Offenbachem a Frankfurtem navazuje na frankfurtské tramvaje místní autobusová doprava, zapojená v integrovaném systému RMV. 9 městských linek číselné řady 100 ve stotisícovém Offenbachu provozuje městský dopravce OVB.
Starší typ tramvaje typu R od Siemensu byl dodáván od roku 1993 v počtu 40 kusů. V jižní části Frankfurtu je hlavním přestupním uzlem Jižní nádraží se 4 linkami S-Bahnu, 4 tramvajovými a mnoha autobusovými linkami.
V autobusové dopravě pokračovalo soutěžení jednotlivých městských linek pod hlavičkou místního koordinátora TraffIQ. Celý balík městských linek je rozdělen do 8 částí, které se postupně soutěží, s různou délkou trvání kontraktu. O těchto 8 svazků se aktuálně dělí 5 dopravců. Jeden z nich je vnitřní městský provozovatel, firma ICB (In-Der-City-Bus), který vznikl vyčleněním z frankfurtského dopravního podniku VGF a převzetí části dopravce Sippel. Dopravci si však mezi sebou půjčují autobusy na některé linky a pro část linek si zařizují subdodávky. Cestujícímu to ale může být jedno, neboť...
Zkrácené autobusy Mercedes-Benz Citaro vyjíždějí na méně vytížené linky v okolí Jižního nádraží.
Tramvaj typu R s reklamním polepem propagujícím zdejší dopravní podnik míří na lince 17 do nového úseku ulicí Stresemannallee, který byl zprovozněn v jižní části Frankfurtu v prosinci 2014. Na poměrně krátkém spojovacím úseku ale vznikl přestup na S-Bahn. Díky nové trati byla linka 17 prodloužena od Hlavního nádraží až k hranici městečka Neu Isenburg, kde na této lesní trati vystřídala linku 14.
Obří tramvajové nádraží najdete v jižní čísti města na konečné Stadion Strassenbahn, která je dimenzována na návoz a odvoz davů mířících na zdejší fotbalový stadion. Normálně je zde ukončena pouze polovina spojů linky 21, v době konání akcí na stadionu sem ale jedou všechny spoje + zvláštní posilová linka 20 od Hlavního nádraží.
Nové Citaro na lince 51 u konečné linky 21 v západní části Frankfurtu. Kromě převažujících Mercedesů se lze ve Frankfurtu povozit také Solarisem, Volvem nebo MANem.