Malebné město na jihozápadě Německa poblíž hranic s Francií a Švýcarskem má cca 230 tisíc obyvatel a leží mezi kopci v Bádensko-Württembersku. Má velmi rozvinutou síť tramvajové dopravy na úzkém metrovém rozchodu, jejíž délka dosahuje 25 kilometrů. Tramvaje v nedávné době ještě více zahustily centrum města a míří i za jeho hranice, někdy i pomocí jednokolejných úseků. Centrem se koleje proplétají i skrz několik městských bran a přestoupit se na ně dá i na místním hlavním nádraží, které překonávají po nově zrekonstruovaném mostě. Svezete se staršími nízkopodlažními tramvajemi Düwag a Siemens i nejnovějšími vozy CAF, ale také posledními dosluhujícími vysokopodlažními vozy Düwag. Tramvajovou síť doplňují autobusové linky, naposledy osvěžené 15 elektrobusy Solaris. Veškerou MHD provozuje místní dopravní podnik VAG. Z centra k místnímu zámku vede také moderní automatická pozemní lanovka, která před časem nahradila původní visutou lanovku.

Tramvajová doprava ve Freiburgu pokrývá naprostou většinu města a někdy sahá i za jeho hranice. Hlavním dopravním uzlem je hlavní nádraží, které tramvaje nadjíždí po mostě, z nějž se dostanete i přímo na jednotlivá vlaková nástupiště. Historické centrum je protkáno několika tratěmi, většina z pěti linek se křižuje na zastávce Bertoldsbrunnen na místní pěší zóně. Kousek odtud jezdí tramvaje i dvěma městskými branami. Jedna z nejnovějších tratí západně od historického centra odlehčila v roce 2019 nejvytíženější severojižní trati a používá ji linka 5 s moderně pojatou konečnou zastávkou...
Historické centrum Freiburgu je protkané tramvajovými kolejemi. Na úzkém rozchodu tu jezdí 5 linek. Jedna z hlavních tras projíždí také historickou branou. Místním unikátem jsou tyto částečné nízkopodlažní tramvaje Düwag dodávané od roku 1994.
Všech 26 nízkopodlažních tramvají Düwag z roku 1994 prošlo modernizací, při které získaly také barevné displeje – každá z pěti linek má totiž svou vlastní barvu. Většina linek jezdí v intervalu 6-8 minut a potkávají se v historickém centru Freiburgu.
Jedna z nejnovějších tramvají CAF projíždí na hlavní severojižní trati další branou do historického centra Freiburgu. První tramvaje CAF Urbos 3 tu jezdí od roku 2017, zbytek z posledních 8 kusů bude dodán v roce 2023.
Jedna z nejnovějších tramvají CAF z roku 2020 v červenobílém nátěru místního dopravního podniku VAG. Do roku 2023 bude dodáno celkem 19 těchto tramvají, což bude znamenat konec posledních vysokopodlažních vozů Düwag z 80. let.
Prostorný plně nízkopodlažní interiér nejnovějšího typu pětičlánkových tramvají CAF Urbos 3.
Schéma linkového vedení MHD ve Freiburgu, kde páteř tvoří 5 tramvajových linek. Zbytek doplňují autobusy, postupně nahrazované elektrobusy. Tramvají je k dispozici cca 70.
Na pěší zóně v historickém centru se potkala částečně nízkopodlažní tramvaj Düwag z počátku 90. let s prvním plně nízkopodlažním typem Siemens Combino. Velká část freiburských tramvají nosí reklamní celopolep.
Jeden z automobilových reklamních polepů zakrývá španělskou tramvaj CAF projíždějící rušnou křižovatkou u zastávek Bertoldsbrunnen uprostřed velké pěší zóny historického centra, kudy podél kolejí protékají také úzké vodní kanálky.
Pozoruhodností tramvajové sítě hodnou návštěvy je venkovský úsek linky 2 do obce Günterstal jižně od Freiburgu v údolí sevřeném okolními vysokými kopci. Od této jednokolejky, která těsně před svou konečnou projíždí jedním z místních domů, odjíždí městské autobusy dál na jih k místní předlouhé lanovce do hor. Úplně nejnovější freiburská tramvajová trať funguje od roku 2020 severozápadně od centra v rozvojové lokalitě poblíž místního stadionu a výstaviště nedaleko zdejšího letiště a obsluhuje jí linka 4. Tramvajové linky mají ve špičkách nejčastěji interval 6 minut, některé 7,5 a linka č. 5...
Nová podoba přestupního uzlu Europaplatz na severním okraji historického centra Freiburgu. Odtud vyjíždí první pilotní elektrobusová linka 27, která tu má také dobíjecí stanici.
Od roku 2019 končí zde na náměstí Europaplatz tramvajová linka 5, která projíždí novou odlehčovací tratí na západním okraji historického centra směrem na jih. Pětka má ze všech tramvajových linek nejdelší intervaly – ve všední dny jezdí po 10 minutách.
Jeden z prvních dvou testovacích elektrobusů Solaris, patřičně výrazně oblečený, na konečné stanici krátké elektrobusové linky z náměstí Europaplatz do kopců severovýchodně od centra Freiburgu.
Severně od historického centra poblíž náměstí Europaplatz najdete novou pozemní plně automatickou lanovku spojující spodek města s výletní restaurací a zámečkem, která v roce 2008 nahradila původní kratší kabinkovou lanovku z roku 1968.
Sedmičlánkové Combino od Siemensu na nové trati pro linku 5 před univerzitní knihovnou v centru Freiburgu. Těchto tramvají bylo v letech 1999-2006 dodáno celkem 18.
Prosvětlený označník MHD na vytížené přestupní zastávce tramvají nad kolejištěm hlavního nádraží, kde tramvaje překonávají železnici po nově opraveném mostě. Z něj se dá přímo dostat k jednotlivým nástupištím vlaků.
Freiburg leží na hlavní severojižní trati z Karlsruhe do Basileje. Díky rychlé a časté železnici se odtud dostanete i do nedalekého francouzského Štrasburku. Hlavní nádraží najdete západně od centra Freiburgu s výbornou návazností na tramvaje a autobusy, které vás odtud rozvezou do celého města.
Na regionálních linkách Bádensko-Württemberska jezdí tyto nové elektrické jednotky DB oblečené do krajského nátěru dopravního systému Bwegt.
Flotila freiburského dopravního podniku VAG čítá zhruba 70 vozů, které mají celočervený nátěr. Část flotily tvoří i přes minoritní podíl autobusové dopravy na celkové MHD kloubové vozy. Jedna z městských linek odjíždí i odtud z autobusového nádraží, které najdete hned vedle hlavního vlakového nádraží.
Horkou novinkou freiburské MHD je 15kusová dodávka elektrobusů Solaris v kloubovém provedení. Nasazovány jsou na nejvytíženější linky, v tomto případě na linku vedenou přes hlavní nádraží.
Spolu s prvními dvěma standardními elektrobusy už má Freiburg po dodávce 15 nových kloubových vozů celkem 17 bezemisních silničních vozidel.
Na tramvajových linkách ve Freiburgu se svezete poměrně pestrým vozovým parkem, který už je až na pár výjimek bezbariérově přístupný (alespoň částečně). Celkem tu jezdí přes 70 tramvají, většinou už obousměrných. Nejstarší jednosměrné tříčlánkové vozy Düwag z počátku 80. let jsou ještě vysokopodlažní a díky dodávkám nových tramvají CAF se jejich konec rychle blíží. Dalším typem před vyhynutím jsou novější Düwagy z počátku 90. let se středním nízkopodlažním článkem. Prvními obousměrnými vozidly bylo v roce 1994 celkem 26 unikátních tříčlánkových Düwagů s nízkou podlahou zhruba v polovině...
Na páteřní lince 1 se špičkovým intervalem 6 minut jezdí hlavně tyto staré Düwagy se středním nízkopodlažním článkem z počátku 90. let. Těchto strojů tu jezdí ještě 10, k tomu dva ještě o 10 let starší se schody i uprostřed. Zde na severozápadní konečné zastávce ve čtvrti Landwasser.
I v nejstarších tramvajích najdete moderní informační systém. V těchto tříčlánkových tramvajích Düwag z počátku 90. let byl střední nízkopodlažní článek už z výroby.
Poslední kilometry najíždějí dvě nejstarší vysokopodlažní soupravy Düwag z počátku 80. let. Již brzy budou nahrazeny nejnovějšími tramvajemi CAF.
Nízkopodlažní tramvaje Düwag získaly po rekonstrukci nový nátěr, který vdechl díky černým plochám těmto vozům výrazně modernější vzhled.
Linka 4 byla v roce 2020 prodloužena v severozápadní části Freiburgu k místnímu výstavišti podél zdejšího stadionu. Tato rozvojová lokalita leží poblíž freiburského letiště. Od roku 2015 byly tramvaje linky 4 prodlouženy sem k vlakové zastávce poblíž Technické fakulty.
Nejnovější freiburská konečná u místního výstaviště (Messe) z roku 2020. Kvůli možnosti konání hromadných akcí zde bylo vybudováno na jednu linku poměrně velkorysé obratiště.
Poblíž severního konce linky 2 vzniká přeložka původní trati do nové polohy s novou zástavbou a změnou prochází také místní konečná zastávka Hornusstrasse.
Do poklidné moderní čtvrti Vauban na jihozápadním okraji Freiburgu míří linka 3. Tato čtvrť patří lidem, ne autům, zdejší domy byly budovány již bez nároku na parkovací místa.
Autobusová doprava sice nehraje ve Freiburgu takovou roli, nicméně ze 70členné flotily městského dopravce VAG tu jezdí už 17 elektrobusů. K prvním dvěma dvanáctimetrovým elektrobusům pro pilotní linku 27 z futuristicky přetvořeného náměstí Europaplatz v historickém centru směrem do blízkých kopců tu v roce 2022 přibylo 15 dalších od stejného výrobce Solaris, a to 10 kloubových a 5 standardních, které se objevují i na dalších linkách MHD. Ty mají čísla od 11 výše. Nové elektrobusy Solaris už jsou v klasickém městském červeném nátěru oproti prvním dvěma zeleným. Starší naftové autobusy jsou v...
Reklamou polepená tramvaj Siemens Combino uprostřed moderní okrajové čtvrti Vauban na lince 3. Tyto napříč Evropou typizované tramvaje se ve Freiburgu odlišují výrazným „kšiltem“ pro displej s číslem linky a konečnou stanicí. Tramvaje sem jezdí od roku 2006.
Jižní konečná linky 2 leží už mimo Freiburg v malebné vísce Günterstal sevřené z obou stran vysokými kopci. Na tramvaj tu navazuje autobusová linka dál na jih do místních hor. Konec této trati už je jednokolejný.
Ve Freiburgu oblíbená disciplína průjezdu tramvaje skrz dům se odehrává také v obci Günterstal na již jednokolejné trati pro linku 2.
Návazná autobusová linka 21 odváží cestující od tramvaje č. 2 z obce Günterstal dál na jih k dolní stanici dlouhé lanovky na horu Schauinsland ležící ve výšce téměř 1300 m n. m.