Gdaňsk (květen 2013)

Velmi zajímavé severopolské město s pohnutou historií a různorodou geografií. Gdaňsk je známý především jako významný přístav s rozsáhlými loděnicemi. Poblíž Gdaňsku také začala 2. světová válka. Pozůstatky původní německé většiny jsou tu znát dodnes. I když byla v průběhu 2. světové války značná část města poničena, historické centrum bylo postaveno v podstatě znovu. Gdaňsk je součástí tzv. Trojměstí (spolu s městy Sopoty a Gdynia) a samotný Gdaňsk má téměř půl milionu obyvatel.

Město má poměrně rozsáhlou síť tramvají (asi 42 km a 11 linek), kterou samozřejmě doplňuje hustá spleť mnoha linek autobusových. Šikovným urychlením pro celé Trojměstí je zdejší S-Bahn, polsky SKM, který spojuje všechna tři města a má velmi krátké intervaly (7-8 minut ve špičce). Tak častý vlakový provoz by nefungoval bez vlastních kolejí, po kterých jezdí jen tyto příměstské vlaky. Zastávky jsou poměrně těsně za sebou a jsou obklopeny hustou zástavbou (linka funguje již přes 50 let), není tedy divu, že bývají vlaky ve špičkách velmi vytížené. Jezdí zde prastaré modrožluté polské elektrické...
Před výstavní budovou hlavního nádraží v centru města jezdí většina tramvajových linek. Kdysi monopolní zástupce ve vozovém parku Konstal 105N již ustupuje do pozadí pod přílivem nových nízkopodlažních tramvají.
Kolem hlavního nádraží projíždí také řada autobusových linek z různých koutů města. V autobusové dopravě už drtivě převažují nízkopodlažní vozidla, starší Mercedesy i novější MANy a Solarisy.
Kloubový Solaris před hlavním nádražím. Řada sídlišť na okrajích Gdaňsku je ještě odkázána na autobusy, smělé plány na nové tramvajové tratě však asi v dohledné době připraví autobusy o část práce.
Už teď je ale vlak to nejrychlejší, čím lze po Gdaňsku jezdit - tramvaje jsou brzděny neexistující preferencí na křižovatkách a co získají jízdou po samostatném tělese, ztratí na semaforech. Tramvajové tratě obsluhují zejména střední a nejhustěji osídlenou část Gdaňsku, některé tratě ale také zajíždějí poměrně daleko na okraj města. Na třech místech se můžete tramvají dostat až na pláž Baltského moře, nejnovější tratí je úsek do sídliště Chelm a Lostowice, kam kvůli velkému sklonu nesmějí nejstarší tramvaje Konstal. Na tramvajových linkách je interval ve špičkách cca 10 minut, o víkendech...
Na hlavním nádraží v Gdaňsku začíná jediný pravý polský S-Bahn. Tyto elektrické jednotky obsluhují v intervalu 7-8 minut po vlastních kolejích trojměstí Gdaňsk - Sopoty - Gdynia.
Třemi tramvajovými tratěmi se můžete dostat až na pláže Gdaňského zálivu Baltského moře. Na nejzápadnější část rozlehlých pláží jezdí linka 8 (Stogi Plaźa).
Gdaňsk potřeboval nízkopodlažní a zároveň výkonné tramvaje pro obsluhu nové strmé trati. Proto zakoupil v roce 2009 celkem 46 obousměrných Düwagů N8C z německého Dortmundu. Všechny prošly modernizací a výměnou středního článku za nízkopodlažní.
Zde je střední nízopodlažní článek obousměrné tramvaj Düwag. Modernizace proběhla v závodu Modertrans Poznaň. Obousměrnosti se využívá také při výlukách a plánuje se také nová trať s ukončením bez smyčky.
Düwag na trati západním směrem na Przeróbku a Stogi Plaźa. Jedná se o poslední trať v žalostném technickém stavu, ostatní koleje v Gdaňsku jsou v dobré kondici.
Detail nejhorší tramvajové tratě v Gdaňsku. V letech 2014-2020 se plánuje její zásadní modernizace. Snad to do té doby koleje i tramvaje vydrží.
Původních (i když modernizovaných) Konstalů je v Gdaňsku z celkového počtu 150 tramvají cca 60. Jezdí zásadně ve dvojicích, potkat je nemůžete na nové strmé trati do čtvrtí Chelm a Lostowice, pro kterou mají tyto vozy příliš slabé elektromagnetické brzdy. Jedná se totiž o nejstrmější trať v Polsku.
Modernizovaný Düwag potkává ve čtvrti Przeróbka dvojici tramvají Konstal. V Gdaňsku se jezdí na standardním rozchodu 1435 mm.
A ještě jeden záběr technicky vysloužilé tratě do Przeróbky. Polské tramvaje si ale poradí i v horších podmínkách. Ostatní tratě v Gdaňsku však vypadají mnohem lépe.
Vozový park je poměrně různorodý, nejstaršími zástupci jsou polské tramvaje Konstal 105N. Další početnou skupinou jsou obousměrné tříčlánkové tramvaje Düwag odkoupené z Dortmundu, které byly repasovány a byl jim nahrazen prostřední článek za nízkopodlažní. Pak je zde několik malosériových pokusů o kloubové nízkopodlažní tramvaje (Konstal, Alstom a Bombardier) a výčet uzavírá velká série 35 nových plně nízkopodlažních tramvají Pesa 120Na, které představují důstojné a pohodlné cestování pro všechny skupiny obyvatel. Tramvaje v Gdaňsku slaví v roce 2013 již 140 let od svého založení.
Od roku 2011 je do hlavních přestupních uzlů montována nová generace jízdenkových automatů, které umí bankovky i platební karty. Zde na smyčce Brzeźno - odtud je to na pláž jen pár desítek metrů.
Nově zrekonstruovaná kapacitní smyčka Jelitkowo ležící na severním okraji Gdaňsku uprostřed parku nedaleko baltských pláží. Ještě do 60. let minulého století pokračovaly tramvaje až do sousedního města Sopoty, konkurence rychlejší městské železnice i doba nepřející tramvajím však koleje zkrátila jen na území města Gdaňsk.
Zastávkový informační systém - nechybí aktuální schéma sítě i podrobné informace o tarifu. Na zastávkách také postupně přibývají elektronické panely s aktuálními odjezdy spojů MHD.
Düwag na konečné zastávce Jelitkowo. Do centra Gdaňsku je to odtud pořádný kus cesty. Jízdní dobu ještě zbytečně prodlužuje neexistující preference na četných světelných křižovatkách.
Jeden z novějších MANů na lince 106, která jezdí k památníku Westerplatte stojícímu na místě, kde začala 2. světová válka.
I když tu tramvaje prostojí dlouhé minuty na světelných křižovatkách bez preference (a i na nejnovější trati dokážou semafory tramvaj pořádně zdržet), většina tratí je oddělena od ostatního provozu, takže auta jim až na výjimky nepřekáží. Zvlášť v centru, kde se sjíždějí tramvaje z různých stran, jsou souhrnné intervaly velmi krátké. Za návštěvu také stojí nejzanedbanější trať východním směrem do čtvrtí Przeróbka a Stogi, která vede částečně lesem a končí na okraji písečné pláže Gdaňského zálivu. Kromě této trati v žalostném stavu jsou však všechny ostatní tratě na polské poměry v nebývale...
Výlukový leták upozorňuje na přerušený provoz na trati do čtvrti Nowy Port - kromě náhradních autobusů jezdí až k místu výluky také linka 97, na kterou jsou nasazeny pouze obousměrnné tramvaje kvůli jejímu provizornímu ukončení.
Rozlehlá sídliště Chelm a Lostowice na vyvýšené plošíně jihozápadně od centra se teprve před pár lety dočkala tramvajové trati, která se stavěla již od počátku 80. let. Problémem byl kromě nedostatku financí také nedostatek vhodných vozidel - jedná se totiž o nejstrmější tramvajovou trať v Polsku. Zde je jedna ze tří gdaňských tramvají Bombardier NGT6 (rok výroby 2007).
Na nové tramvajové konečné Lostowice Świetokrzyska, kam byla prodloužena chelmská trať v roce 2012, vyrostl také autobusový terminál i parkoviště P+R.
Cestující mají informace po ruce na každé zastávce, v moderních prosklených přístřešcích se dozvědí kudy a kdy jim která linka jede i kolik je bude stát jízdenka. Pomalu se také rozrůstá počet multifunkčních jízdenkových automatů schopných přijímat platby nejrůznějšími způsoby a na hlavních zastávkách se také dočtete aktuální příjezdy tramvají včetně případného zpoždění - to samé si můžete nalistovat na webu organizátora místní dopravy, a to pro každou zastávku a směr. I v tom je například Gdaňsk mnohem dál než Praha.
Na novou trať do Lostowic nesmějí kvůli vysokému převýšení staré tramvaje Konstal. Terminál na konečné je postaven tak, aby to bylo z tramvají na autobusy co nejblíže.
Západně od centra města zbývá ještě jedno velké sídliště, kterému chybí tramvaje. Zde po přestavbě křižovatky poblíž dosavadní konečné Siedlce se již rýsuje pokračování severozápadním směrem. Trať do sídlišť Piecki a Migowo by měla být hotová do roku 2015.
Ukázka jízdních řádů městských autobusových linek. Krátké intervaly a přehledná síť se u autobusů příliš nenosí, přednost má směrová nabídka.
Konečná zastávka Siedlce - právě odtud by měly tramvaje pokračovat dál do sídlišť Piecki a Migowo. Vozový park byl postupně od roku 2010 výrazně omlazen 35 novými plně nízkopodlažními tramvajemi Pesa 120Na.
Obousměrný Düwag na dočasné výlukové konečné Mostostal, kde je provizorní kolejový přejezd, dál už je nutné jet náhradním autobusem.
Autobusová doprava jezdí téměř všude, i podél tramvají. Linky jsou číslovány od 100 výše, je jich hodně a mají poměrně dlouhé intervaly. Na nové tramvajové konečné v Lostowicích vznikl zajímavý terminál, kde se pohodlně a rychle přestupuje mezi tramvajemi a autobusy a mají zde dokonce velké záchytné parkoviště P+R. Většinu autobusových linek včetně všech tramvají provozuje zdejší dopravce ZKM Gdaňsk. Na vozidlech, jízdních řádech i jinde je však vidět zejména logo organizátora ZTM. Příměstská doprava je regulována poměrně málo a o to méně je také integrována - linky provozují různí soukromí...
Nowy Port - místo tramvají sem ve směru od centra jezdí náhradní autobusy. Jelikož je tu také tramvajová vozovna, tramvaje objíždějí přerušený úsek po delší trati přes Brzezno. V poslední době jsou nakupovány hlavně autobusy Solaris.
Konstal přijíždí zanedbanou zástavbou v uplakaném počasí do vozovny Nowy Port na severu Gdaňsku. Zajímavostí, kterou najdete v nástupní zastávce, jsou zveřejněné odjezdy všech tramvají vyjíždějících z vozovny na pravidelné linky.
Částečně nízkopodlažní Düwag a plně nízkopodlažní Pesa na konečné Oliwa na severozápadním okraji Gdaňsku. Kvalitní informační systém uvnitř vozidla občas zobrazuje také služební číslo řidiče pro možnost zpětné vazby od cestujících.
Interiér klasických Konstalů po renovaci. Druhé vozy již nemají stanoviště řidiče.
Historické centrum Gdaňsku je protkáno několika vodními kanály. Přímo z centra odjíždějí komečrní i dotované lodní linky severním směrem kolem zdejších proslulých loděnic až k výběžku Westerplatte, kde začala 2. světová válka. Toto je přístaviště dotované "vodní tramvaje". I přesto zde platí zvláštní jízdné, avšak mnohem nižší než podobné komerční plavby s doprovodným výkladem.
Do městské dopravy se také nově počítá několik linek tzv. vodní tramvaje, což jsou lodní linky vedoucí historickým centrem Gdaňsku, které zpřístupňují okolí vodních kanálů a rozsáhlých loděnic a třeba projížďku z centra přes loděnice až k památníku 2. světové války Westerplatte lze jen doporučit. Určitě uvidíte Gdaňsk ze všech úhlů.
Jízdní řády linek vodní tramvaje. Na podporu cestovního ruchu a oživení vodních cest přispěla i Evropská unie.
Vodní tramvaj přistála v konečné stanici Westerplatte. Je zde památník a rozsáhlý komplex pozůstatků pevnosti, jejímž obsazením německými nacisty začala 2. světová válka.
Na Westerplatte se lze dostat i za běžné jízdné MHD dvěma autobusovými linkami (106 a 138) z centra Gdaňsku. Vozový park autobusů byl již na počátku 90. let obnovován nízkopodlažními autobusy z Německa.
A zde je druhá konečná linky 138 z Westerplatte poblíž tramvajové zastávky Akademia muzyczna v centru města. Na parkovišti najdete také pozůstatky tramvajových kolejí.
Příměstskou autobusovou dopravu provozují různí soukromí dopravci. Většinou zde potkáte různé ojetiny ze západní nebo severní Evropy.