Gdynia (květen 2013)

Severopolská Gdynia je významným přístavním městem v Gdaňském zálivu na březích Baltského moře a spolu s jižněji položenými Sopoty a Gdaňskem je součástí milionové aglomerace "Trojměstí". Samotná Gdynia má asi 250 000 obyvatel a městem se stala teprve ve 20. letech 20. století, během rozmachu zdejšího průmyslu spojeného s vodní dopravou.

Město lemuje pobřeží Gdaňského zálivu a hned v těsné blízkosti nevelkého a nehistorického centra leží rozsáhlé průmyslové areály včetně loděnic "Stocznia". Okolo průmyslu se pak ve druhé polovině 20. století rozvinula velká paneláková sídliště. Gdynia je jedním ze tří polských měst, ve kterých se můžete svézt trolejbusem (nepočítají se sousední Sopoty, kam gdyňské trolejbusy také zajíždějí.
Elektrické příměstské vlaky propojují v krátkých intervalech všechna 3 města milionové aglomerace Trojměstí. Zde na severním okraji Gdynie.
Prastará nástupiště příměstské linky SKM se postupně modernizují - důkazem jsou i tyto obrazovky. Zdejší S-Bahn projíždí teké proslulými lázněmi Sopoty.
Trolejbusová konečná Cisowa leží přímo u stejnojmenné zastávky vlaků SKM. V poslední době je vozový park omlazován trolejbusy Solaris.
Trolejbusy v Gdyni letos slaví 70 let existence a jejich síť je vskutku rozsáhlá - na 96 km tratí jezdí 12 linek obsluhovaných téměř devadesáti trolejbusy o standardní délce 12 metrů. Trolejbusy obsluhují několika tratěmi centrum města, průmyslovou zónu (obratiště Stocznia) i četná sídliště na západě a jihu města. Po hlavní třídě směřující do Gdaňsku vede trolejbusová trať až do sousedních lázní Sopoty. Trolejbusy sem ale nejezdí příliš často, možná i kvůli každodenním kolonám na této hlavní třídě.
Starší model karoserie Solaris. Trolejbusové linky jsou označeny čísly 20-31. Většina linek má ve všední dny jednotný interval 15 minut.
Ukázka informací na zastávce MHD. Kromě denního provozu funguje také několik nočních linek - všechny jejich zastávky jsou na znameni.
Starší městský autobus Mercedes před vlakovou stanicí Chylonia na severozápadě města.
Potkat můžete i středněpodlažní trolejbusy Mercedes-Benz. Zde na hlavní třídě vedoucí středem sídliště na západě města. Bohužel za nepříliš vlídného počasí.
Ostatně bezkonkurenčně nejrychlejším dopravním prostředkem při pohybu po Trojměstí je zdejší S-Bahn, nazývaný SKM, jehož modrožluté elektrické jednotky EN 57 brázdí trať mezi těmito městy po samostatných kolejích v krátkém intervalu (7-8 minut ve špičkách). Linky MHD na tyto vlaky na několika místech navazují, zakoupit lze také integrované jízdenky platné jak na vlaky, tak na linky MHD v jednotlivých městech Trojměstí.
Některé linky zajíždějí také do průmyslové zóny Stocznia, kde se mimo jiné nacházejí rozlehlé loděnice.
Trolejbusové linky jsou označeny souvislou číselnou řadou 20-31, některé linky však mají velmi omezený rozsah provozu. 7 z 12 linek však jezdí každý den a celý den. Ve všední dny a v sobotu jezdí tyto hlavní linky v intervalu cca 15 minut, v neděli po dvaceti. Autobusové linky jsou číslovány dvou- i třímístnými čísly a doplňují základní síť trolejbusů. Intervaly jsou různé a spíše delší než kratší. Velký význam mají autobusy pro sídliště položené severně od průmyslové zóny, které jako jediné není napojeno na trolejbusovou síť.
Dworzec Morski - autobusová konečná přímo u přístaviště zaoceánských parníků. Vyjíždějí odtud také některé turistické lodní linky. To vše namícháno s neveřejnými nákladišti všeho možného.
Trolejbusy v Gdyni letos slaví 70 let existence. A očividně se jim daří.
Nový kloubový plynový MAN a zánovní Citaro v nepříliš historickém centru města. Dopravce nakupuje také polské Solarisy. Autobusy se v centru všemožně proplétají s trolejbusy, na okrajích si už ale nekonkurují.
Vozový park gdyňských trolejbusů prošel výraznou modernizací díky dodávkám nových plně nízkopodlažních trolejbusů Solaris. Nejstarší provozní generace trolejbusů je od firmy Mercedes-Benz, a to ve středně- i nízkopodlažním provedení. K vidění je též neobvyklý trolejbus s karoserií Citaro. Autobusový park je obnovován typicky polsky, a to standardními i kloubovými Solarisy, potkat ale můžete také Mercedesy, Volva nebo MANy. Vše v jednotném modrobílém nátěru zdejšího dopravce MZK Gdynia.
Konečná zastávka Kacze Buki na trati vedoucí jihozápadním směrem do čtvrti Dabrowa. Nachází se zde také jedna se dvou základen zdejšího dopravce MHD.
Mezilehlá konečná Dabrowa Tesco na dlouhé, poměrně nové trati do sídlišť na jihozápadě města.
Malou raritou gdyňského provozu je trolejbus Mercedes-Benz Citaro na konečné Dabrowa Mietowa.