Gibraltar (srpen 2012)

Gibraltar je britská kolonie na jižním cípu Pyrenejského poloostrova, sousedící se Španělskem. Trvale zde žije asi 30 000 obyvatel, díky přílivu turistů a také Španělů, kteří sem denně jezdí pro levný benzín, je tu však velmi rušno. Po překročení hranice ze Španělska se díky anglickým nápisům a typickým britským prvkům dostanete do jiného světa, až na jednu výjimku - narozdíl od Británie se zde jezdí vpravo.

Gibraltar je z velké části tvořen vápencovým skalním masivem, hustě osídlená je především západní část poloostrova. Jediné silniční spojení se Španělskem křižuje vzletová a přistávací dráha zdejšího letiště. Kvůli tomu je tato silnice několikrát denně na chvíli uzavřena. Typické jsou každodenní kolony aut a motorek před celnicí.
Městský autobus na jedné z nejrušnějších komunikací spojujících centrum s hranicí. Těchto modrých autobusů má "státní" dopravce cca 18. Narozdíl od Velké Británie se v této kolonii jezdí vpravo.
Na každé zastávce najdete všechny jízdní řády, které provozuje státní společnost s modrými autobusy. Linky pokrývají celé území. Jediná linka 5 je v soukromých rukou a spojuje přestupní terminál v centru s letištěm a hranicí se Španělskem.
Kromě autobusové dopravy se můžete povozit také kabinovou lanovkou, která vede ze západního úpatí skály na její vrcholek - zde se můžete kromě četných vyhlídek bavit také drzostí zdejších volně žijících opic.
Jedna z připomínek na válečné časy, v dálce v levé části obrázku je kabinová lanovka na vrcholek zdejší vápencové skály.
Konečná stanice linky 2 na jižním cípu poloostrova, kterému dominuje muslimská mešita. Linka 2 má z modrých linek nejkratší interval - ve všední den jezdí každých 15 minut.
Typická gibraltarská atrakce - volně žijící opice v horních patrech skalního masivu se rády živí odpadky i jídlem, které kradou nepozorným turistům. V dálce je vidět rušný provoz lodí v gibraltarské zátoce.
Z hranice se do centra dostanete buď pěšky nebo červenými autobusy na lince 5 - tu jako jedinou provozuje soukromý dopravce. Všechny ostatní autobusové linky (očíslované od 1 do 9) provozuje státní společnost a používá na nich modré midibusy Denis nebo mikrobusy Mercedes-Benz Sprinter. Většina z nich se potkává v centrálním přestupním terminálu na severním okraji centra. Jednotlivé linky mají různé intervaly - od 15 minut na lince 3 až po 60 minut na lince 4. Na všech zastávkách najdete jízdní řády všech linek, zpravidla jen intervaly nebo odjezdy z konečných.
Gibraltar má také své letiště, které je přetnuto jedinou silnicí spojující poloostrov se Španělskem. Při startu nebo přistání letadla je silnice uzavřena. Nestává se to však často. Pro odpolední provoz jsou typické dlouhé kolony před hranicí - Španělé si sem jezdí pro levný benzín i další zboží.
Přestupní autobusový terminál v centru města. Jediná linka 5 je provozována soukromým dopravcem a jezdí každých 10 minut na hranici se Španělskem.
Modré městské autobusy se sjíždějí v centrálním přestupním terminálu. Státní dopravce jich vlastní přes 20, z toho několik mikrobusů pro linku vedoucí na vrcholek skalního masivu.
Na lince 5 používá soukromý dopravce různé typy autobusů a platí se zde zvláštní jízdné, nepoužitelné na "modrých" linkách.
Konečná pro linky 4 a 8 na východní, téměř neobydlené straně poloostrova.