Malé západopolské město s nevelkým tramvajovým provozem, který vstal nedávno doslova z popela. Rovinaté město o 150 000 obyvatelích na řece Wartě má celkem tři tramvajové tratě a tři linky. V roce 2017 byla zdejší síť o délce 20 km kompletně uzavřena, aby prošla celkovou rekonstrukcí. První úsek byl obnoven v roce 2020, další v srpnu 2022, poslední kousek na východě ještě zbývá. S novými kolejemi přišly i nové nízkopodlažní tramvaje, i když část prastarých vozů původem z Německa zůstala, byť v nových zelených barvách. Tramvajovou síť tu doplňují autobusové linky. Celou MHD tu provozuje místní dopravní podnik MZK.

Tramvajové linky fungují v Gorzowě celkem 3. Do každé z větví jezdí dvě linky v souhrnném intervalu 7,5 minuty. Kolejová síť je kompletně obnovena, k dokončení ještě zbývají dvě zastávky na východě, ke kterým se připojí zcela nová konečná zastávka. Na trasách místních linek najdete i dva jednokolejné úseky, koleje tu mají standardní evropský rozchod. Spolu s modernizací tratí se tu podívali na zoubek i zastávkám, na kterých už jsou samozřejmostí i digitální odjezdové panely.
Gorzow Wielkopolski si prošel kompletní obnovou celé tramvajové sítě, na které jezdí 3 linky. Nejnověji byla otevřena severní trať do sídliště Piaski v srpnu 2022. Na konečné linek 2 a 3 byly zachyceny oba nynější typy tramvají.
V roce 2019 bylo dodáno 14 nízkopodlažních tříčlánkových obousměrných tramvají Pesa Swing již v novém místním nátěru. Modernizace tratí s sebou přinesla také odjezdové panely na zastávkách.
Na lince 2, která se obejde bez obousměrných vozidel, jezdí těchto 8 tramvají Wegmann z druhé poloviny 60. let, které byly v rámci modernizace sítě rekonstruovány a většinou také zjednosměrněny a získaly i nový slušivý nátěr.
Hlavní křižovatka v centru města, kde se potkávají všechny 3 zdejší tramvajové linky. Každá jezdí v intervalu 15 minut, čili do každé větve se jezdí po 7,5 minutách. I přes dodávku 14 nových tramvají tyto k pokrytí celé sítě nestačí, musejí tak vypomáhat starší Wegmanny původem z německého Kasselu.
Tramvají Wegmann původem z německého Kasselu tu jezdí celkem 9, všechny byly během několikaleté modernizační odstávky sítě zmodernizovány, dostaly nový nátěr a většina už jezdí jen jednosměrně – dveře na levém boku byly zaslepeny a kabina řidiče na jednom konci odstraněna.
Setkání nových tramvají na linkách 1 a 2 v centru města, kde je část tratí vedena po pěší zóně. Díky modernizaci celé sítě dostalo nejen centrum města zcela nový klidnější a přívětivější ráz.
Zastávkové jízdních řády tramvajových linek. Každá ze tří linek jezdí ve všední dny po 15 minutách, o víkendu každých 20 minut. MHD tu provozuje místní dopravní podnik MZK.
Plně nízkopodlažní interiér 14 nových tramvají Pesa Swing disponuje také velkými informačními obrazovkami. Označovače papírových jízdenek pocházejí od české Mikroelektroniky. V každé tramvaji také najdete jízdenkový automat.
Informační systém v nových tramvajích je kombinován z příčných i podélných LCD displejů. Linky 1 a 3 jsou zatím zkráceny na východě do zastávky Dowgielewiczowej, modernizace na zbylém úseku stále probíhá.
Zjednosměrněná tramvaj Wegmann z roku 1966 původem z Kasselu na čerstvě otevřené smyčce Piaski uprostřed stejnojmenného sídliště na severu města.
Z většiny tramvají Wegmann byla odstraněna stanoviště řidiče na jednom konci a dveře na levém boku byly trvale zaslepeny. Kvůli tomu mohou nyní tramvaje jezdit jen na lince 2, která je na obou koncích vybavena smyčkami.
Celkové přestavby tramvajových tratí bylo využito i k radikální obnově vozového parku. Základem je nyní 14 nových tříčlánkových obousměrných tramvají Pesa Swift, které jsou doplněny 9 prastarými dvoučlánkovými tramvajemi Wegmann z druhé poloviny 60. let, které sem přišly na konci 90. let z německého Kasselu. Všechny tyto stařenky už ale mají nový zelený nátěr a většina byla zjednosměrněna – má trvale zaslepeny dveře na levém boku a odstraněno bylo jedno ze dvou stanovišť řidiče. Nicméně některé zůstávají i nadále obousměrné. V každé tramvaji najdete také jízdenkový automat.
Zaslepené dveře na levém boku původně obousměrných tramvají Wegmann byly využity třeba na umístění jízdenkového automatu.
Odjezdové panely na zastávkách hrají všemi barvami. Do každé z větví jezdí tramvaje v souhrnném intervalu 7,5 minuty.
Východní dočasná konečná zastávka linek 1 a 3 Dowgielewiczowej, kam mohou kvůli ukončení na kolejovém přejezdu pouze obousměrné tramvaje.
Dál za dočasnou konečnou zastávku Dowgielewiczowej pokračuje modernizace koncového úseku s dvojící zastávek. A v rámci toho se připravuje prodloužení trati o jednu zastávku Fieldorfa-Nila na konci zdejšího sídliště i souvislé zástavby Gorzowa.
Krátký jednokolejný úsek najdete poblíž západní konečné ve čtvrti Wieprzyce, kde stojí také místní tramvajová vozovna i autobusové garáže dopravního podniku MZK.
Smyčka Wieprzyce na západním okraji města. Hned vedle je také vlakové nádraží ležící na hlavní východozápadní trati z Poznani k hranicím s Německem v Kostrzyně nad Odrou.
Detail zadní části zjednosměrněné tramvaje Wegmann. Tyto obstarožní vozy byly dovezeny z domovského Kasselu v roce 1999 a přispěly k vyřazení části o mnoho let mladších polských Konstalů.
Interiér 56 let staré, ale přesto stále dobře sloužící tramvaje Wegmann. Některé z nich zůstaly obousměrné a také jejich interiér prošel větší modernizací.
Nový hybridní MAN na páteřní autobusové lince 101 na hlavní křižovatce v centru – tudy projíždí velká část městských autobusů. Celkem má městský dopravce s touto karoserií 6 hybridních a 8 klasických naftových autobusů.
Jeden z městských hybridních MANů před zdejším největším kostelem v centru Gorzowa – katedrálou Nanebevzetí panny Marie. MANy jsou nejpočetnějším typem autobusů v Gorzowě, celkem je pro MHD vyčleněno cca 130 autobusů.
Na linkách MHD potkáte kromě klasických standardních vozů i tyto velkokapacitní patnáctimetrové autobusy značky MAN v počtu 6 kusů z roku 2009. Jeden z nich mířil po mostě přes řeku Wartu z centra na jih.
MHD v Gorzowě, to jsou i autobusy. Pro linky MHD jich má městských dopravní podnik MZK cca 130. Většinou se jedná o dvanáctimetrové MANy nebo Solarisy, mezi nejnovějšími vozy jsou i ty s hybridním pohonem. Aktuálně pořídil také 3 elektrobusy Solaris. Flotilu velkokapacitních vozidel představuje 6 starších patnáctimetrových MANů. Autobusové linky jsou číslovány od 100 výše a zajišťují dopravu především do rozhlehlých sídlišť na severozápadě a severovýchodě města, jakožto i předměstí na jihu na druhém břehu řeky Warty.
Městské autobusové linky mají čísla od 100 výše. Páteřní linky zajišťují obsluhu místních největších sídlišť na severozápadě a severovýchodě, kam zasahují tramvajové trati jen okrajově.
Nový Solaris místního dopravního podniku v areálu jeho garáží v okrajové části Wieprzyce. Zdejší dopravce pořídil v roce 2022 také 3 elektrobusy Solaris.
V areálu autobusových garáží místního dopravního podniku MZK najdete i takové skvosty jako historický autobus Jelcz nebo pracovní vozidlo vytvořené z přední části kloubového Ikarusu.
Hlavní vlakové nádraží leží kousek západně od centra. Před ním najdete tuto tramvajovou smyčku, která ale zůstává nevyužitá a na tramvaj je potřeba si dojít o kousek dál na hlavní východozápadní trať.
Nově opravené hlavní nádraží s barevným zasklením a novou elektrickou vlakovou jednotkou na hlavní trati z Poznaně k hranicím s Německem.