Göteborg (květen 2009)

Skoro půlmilionový Göteborg je druhé největší švédské město a významný námořní přístav ležící na jeho západním pobřeží. Jedná se také o nejrozsáhlejší tramvajový provoz ve Skandinávii (rozsah sítě činí 117 km). Švédsko má již pouze dva tramvajové provozy - kromě Göteborgu je to ještě maličká síť v Norrköpingu. Velké rušení tramvajových tratí nastalo ve Švédsku při přechodu z levostranného na pravostranný provoz v roce 1967.

I v současnosti je tramvajová síť velmi rozsáhlá a kromě centra města obsluhuje i všechna důležitá předměstí. Díky snaze o přebudování tramvajového provozu na rychlodrážní systém podobný Stadtbahnu v Německu je mnoho tramvajových tratí zcela separováno od ostatního provozu, pouze několik úseků v centru se dělí o společný prostor s auty. Někde se tramvaje dokonce podobají metru, neboť ve členitém terénu se tramvaje prodírají pomocí četných tunelů a někdy i s podzemními stanicemi.
Na první pohled mohutné obrněné transportéry, na druhý pohled kvalitní a praktické tramvaje se středním nízkopodlažním článkem tvoří základ vozového parku göteborských tramvají. Čísla tramvajových linek jsou od sebe odlišena také barevně.
Nejstarší typ tramvají z přelomu 60. a 70. let, které jsou provozovány výhradně ve dvojicích. Skály lemují okolí většiny tramvajových tratí v Göteborgu.
Tramvajová síť je velmi kvalitní, mimo centrum města rychlá a intervaly jednotné. Po zdejších kolejích se prohání celkem 12 linek, do koncových úseků jezdí zpravidla více linek spolu. Vozový park je složen ze tří základních typů - staré kulaté vozy Hägglund/ASJL z přelomu 60. a 70. let (číselná řada 700 a 800), které jezdí vždy spřažené ve dvojicích. Pak je tu mohutná tříčlánková tramvaj ASEA z 80. let, které byl v 90. letech vyměněn střední článek za nízkopodlažní. 80 těchto tramvají má číselnou řadu 300. Nejnovějšími přírůstky jsou plně nízkopodlažní tramvaje Sirio od italského výrobce...
Ukázka jízdních řádů tramvajových linek - základem úspěšných prokladů je jednotnost intervalů. Västtraffik je organizátor dopravy, který se objevuje v mnohem větší míře než logo dopravce.
Střední dveře u nerekonstruovaného nejstaršího typu tramvajových vozů - dveře si po uvolnění řidičem otvírá cestující sám a to manuláně, díky pružině se dveře za cestujícím samy zavřou. Výjimkou jsou přední dveře, které řidič ovládá elektricky a u rekonstruovaných vozů také střední dveře, které jsou nově dvoukřídlé a vyklápěcí ven.
Dveře nejstaršího typu tramvaje zvenku - patrné jsou úchyty, kterými si cestující dveře sami otvírají.
A ještě jednou nejstarší typ göteborských tramvají v plné kráse. Každá tramvaj v Göteborgu má své originální jméno. Zajímavostí je také umístění pantografu až v zadní části vozu nad 2. podvozkem.
Setkání střední a nové generace göteborských tramvají. Plně nízkopodlažních italských tramvají Sirio zde jezdí už přes 40. Jejich nákup dokazuje snahu města o zachování nejrozsáhlejšího tramvajového provozu ve Skandinávii.
Linka 7 vyjíždí z jednoho z četných tunelů na rychlodrážní trati do stanice Bergsjön. Na této větvi je celkem 5 tunelů, všechny vykutány ve skále.
Nejrušnější tramvajovou křižovatkou je uzel Brunnsparken, kde se kromě osmičky potkávají všechny tramvajové linky. Dalším tramvajovým nádražím je prostor před centrální vlakovou stanicí. Poblíž centra byl také vybudován tunel spojující jihovýchodní a jihozápadní část širšího centra. S tramvají se dá dojet až k moři - například linkou 11 do stanice Saltholmen. Město Göteborg rozděluje řeka, která vytéká z velkého jezera Vänern na severu a v Göteborgu se vlévá do zálivu Kattegat. Přes tuto řeku, kterou využívají námořní lodě plující do přístavu, vede pouze jediná tramvajová trať, a to po vysoké...
Modernizovaná tramvajová trať ze zatravněným svrškem. Většina tramvajových tratí mimo centrum je vedena na samostatném tělese a 6 větví je dokonce zcela separováno od ostatní dopravy (závory, mimoúrovňová křížení).
Setkání nejstarší a nejmladší generace tramvají na důležité přestupní křižovatce Chalmers u tunelu, který pomáhá zkrátit cestu mezi jihovýchodní a jihozápadní částí centra města.
Prostor před centrálním vlakovým nádražím je velmi rušný - je zde mnoho tramvajových kolejí a infocentrum MHD. Na vlakové nádraží navazuje také ústřední autobusové nádraží.
Nejzápadněji položená konečná stanice linky 11 "Saltholmen" leží přímo u přístaviště lodních linek mířících na blízké i odlehlejší ostrovy v zálivu Kattegat.
Tramvajová křižovatka Brunnsparken je nejrušnější dopravní křižovatkou v centru města. Dojít na to správné nástupiště není jednoduché.
Informační rozcestník na uzlu Brunnsparken v centru města. Každá zastávka je výrazně označena písmenem, podle kterého se lze dobře orientovat. Kromě linky 8 se zde potkávají všechny tramvajové linky.
Do levobřežní části města vede pouze jediná tramvajová trať pro linky 5, 6 a 10. Přes vodu se tramvaje dostanou po vysokém sklápěcím mostu, pod kterým proplouvají velké námořní lodě do přístavu.
Tramvaje jsou doplněny sítí městských a příměstských autobusů. Páteří autobusové dopravy jsou linky 16-19, jakési metrobusy s kratšími intervaly a kloubovými autobusy. Tyto páteřní linky jsou také vyznačeny v tramvajových schématech. Na lince 16 jezdí dokonce dvoukloubové autobusy a slaví úspěch. Možná i díky kvalitní preferenci v ulicích.
Chladný interiér nejstaršího typu tramvaje. Místa k sezení převládají - dvojice sedaček jsou vůči sobě posunuty pro lepší přístup k sedadlu u okna.
Autobusová silnice pro metrobusovou linku 16. Jedině na této lince jezdí dvoukloubové autobusy. Do této oblasti jsou vedeny také posilové spoje, takže interval je během přepravních špiček velmi krátký. Páteřní autobusové linky 16-19 jezdí v základním intervalu 15 minut, v nejvytíženějších úsecích bývají vloženy posilové spoje. Dalším spojovacím znakem páteřních autobusových linek jsou kapacitní kloubové autobusy a v dopravních schématech jsou tyto metrobusy postaveny na úroveň tramvají.
Dvoukloubové Volvo v celé kráse. Tyto autobusy jezdí na lince 16 postupně od roku 2006.
Příměstské autobusové linky mají také své páteře, a to barevné expresy - jednotlivé linky jsou označeny určitou barvou (Orange Express, Lila Express atd.) a jezdí v krátkých intervalech, na delší vzdálenosti, mají málo zastávek a většinou na nich jezdí patnáctimetrové autobusy luxusnějšího provedení. Zpravidla zajíždějí až do centra Göteborgu. Všechny autobusy (městské i příměstské) jsou modré, velká část z nich je v kloubové nebo 15metrové verzi a převládají typy Volvo, Scania, MAN nebo Van Hool. Nízkopodlažnost je samozřejmostí pouze na městských linkách.
A ještě pohled zezadu. Důležitost linky spočívá v obsluze nové čtvrti na severu města, kde už se nevyplatí tramvaj, ale byl tu prostor pro separovanou autobusovou silnici. I přes nasazení těchto housenek se interval linky 16 ve špičce pohybuje kolem 3 minut.
Zajímavostí zdejší příměstské autobusové dopravy jsou expresní autobusové linky označené podle barev, které vyjíždějí do vzdálenějších měst v okolí a protínají centrum Göteborgu. Jezdí na nich většinou luxusnější autobusy s dálkovou výbavou a jejich interval je ve špičce zpravidla 15 minut. Jsou to takové regionální metrobusy.
Páteřní autobusové linky jsou stavěny na roveň tramvajové dopravy a také hojně využívají tramvajové zastávky i tratě v centru. Do stanice Chalmers vjíždí vlajková loď göteborských metrobusů - linka 16.
Pro autobusové linky, zejména ty páteřní, existují ve městě různá preferenční opatření - zde se například autobus proplétá obytnou zónou a v místě zúžení je navíc zastávka. Osobní auta musí během stanicování čekat a chodcům tak nehrozí žádné nebezpečí.
Autobusové nádraží s pilovitým tvarem nástupní hrany u konečné tramvají "Angered Centrum". Nejvíce zastoupené značky městských autobusů jsou Volvo, MAN, Scania a Van Hool.
A nakonec něco o organizaci veřejné dopravy v celém západním Švédsku - vše tu koordinuje velmi silná organizační autorita, zvaná Västtraffik, vlastněná regionem i obcemi. Ta si objednává dopravu od jednotlivých dopravců, ale určuje ceny jízdného i jízdní řády. Logo jednotlivých dopravců je v porovnání s logem koordinátora na vozidlech i jinde zanedbatelně nevýznamné. I to svědčí o síle objednatelů dopravy v tomto regionu.
Přímo na centrální vlakové nádraží je napojené také nové autobusové nádraží. Z odbavovací haly vedou k jednotlivým nástupištím dveře, které se otvírají až po přistavení autobusu.
Cestující uvnitř centrálního autobusového nádraží spořádaně čekají, až k jejich dveřím přijede autobus.
Kloubové nebo patnáctimetrové autobusy jsou na příměstských linkách naprosto běžné. Železniční doprava není v okolí Göteborgu příliš rozvinutá a laťka standardů obsaditelnosti je tu nastavená opravdu vysoko.
Přístavní molo u konečné zastávky linky 11 "Saltholmen". Odtud vyjíždějí lodní linky na četné ostrovy v zálivu Kattegat.
Příměstský vlak se znakem organizátora veřejné dopravy v Göteborgu a okolí. Centrální vlakové nádraží je hlavové a díky tomu se vlaky dostanou až téměř do centra města.