Gotha (květen 2013)

Čtyřicetitisícové durynské město leží nedaleko Erfurtu (vlakem 20 minut) a jako jedno z tehdejších měst NDR se i zde promítla socialistická výstavba ve znamení paneláků nebezpečně blízko městského centra. I přesto zde najdete malebná zákoutí i historické náměstí se zámkem. Poněkud historická je také zdejší městská hromadná doprava, zvláště ta tramvajová. Město Gotha je známé také továrnou na tramvaje - jejich dvounápravové vozy z druhé poloviny 20. století byly hojně rozšířené po celém tehdejším východním Německu.

Tramvajová síť ve městě Gotha je poměrně malá, ostatně jako je malé samotné město. Z hlavního nádraží vyjíždějí linky 1 a 2, v centru se dělí - jednička jede na jihozápad k nemocnici (interval 10 minut), dvojka míří severovýchodně k východnímu nádraží (Ostbahnhof, interval 20 minut). To, co činí z Gothy dopravní zajímavost, je příměstská tramvajová trať do obce Tabarz uprostřed rozlehlých lesů jihozápadně od Gothy. Příměstská linka 4 vyjíždí také od hlavního nádraží (interval 30-60 minut) a jede s ní až ke zdejší nemocnici - sem však nezajede a pokračuje otevřenou krajinou mezi poli a loukami...
Před vlakovým nádražím zastavují tramvaje, autobusy i taxíky. Zatímco nádražní budova je poměrně zchátralá, terminál veřejné dopravy je zcela nový.
Zanedbaná nádražní budova by si zasluhovala opravu. Gotha leží cca 20 minut jízdy od Erfurtu.
Tramvajový provoz se trochu podobá pojízdnému muzeu. I když zde nenajdete žádné nové tramvaje, ty staré jsou udržované a čisté. Největší podíl tvoří tyto vozy KT4D z počátku 80. let.
Ve Waltershausenu na linku 4 navazuje místní tramvajová linka 6 vedoucí do centra městečka - trať je jednokolejná, jezdí po ní tramvaje KT4D upravené tak, aby měly řidičská stanoviště na obou koncích. Dveře ale mají jen na jedné straně. Z Waltershausenu pokračuje příměstská linka 4 kolem zdejšího sídliště do rozlehlých lesů, které skrývají mnoho turistických stezek i lázně. Na konci malebné trati je vesnice Tabarz. Tramvají to sem trvá z Gothy asi hodinu. Trať je po celou dobu jednokolejná s výhybnami většinou v zastávkách, některé výhybny ale leží také na širé trati.
Z Mannheimu byly odkoupeny dvou- i tříčlánkové tramvaje Düwag z 60. let. Třídílné tramvaje mají vložený nízkopodlažní střední článek.
Tramvaje Düwag jezdí na městských linkách 1 a 2. Obě odjíždějí od Hlavního nádraží. Linka 1 jezdí každých 10 minut, dvojka má dvacetiminutový interval.
Dvoudílná tramvaj GT6 na konečné stanici linky 2 (Ostbahnhof).
Hlavní dopravní zajímavostí je mezimestská trať do obce Tabarz v lesích jihozápadně od Gothy. Přes město je tato trať vedena společně s linkou 1 ke zdejší nemocnici. Sem ale příměstská linka 4 nezajíždí.
Výhybna na širé trati mezi Gothou a obcí Leina. Příměstská trať podobně jako část městských tratí je jednokolejná s výhybnami většinou v zastávkách. Pro minimální 30minutový interval to bohatě postačuje.
Přestupní uzel ve stanici Waltershausen-Gleisdreieck. Zde se napojuje krátká odbočná trať pro linku 6 přes centrum obce Waltershausen. Červený nátěr značí, že část vozů KT4D sem bylo dodáno z nedalekého Erfurtu.
Pro malý tramvajový provoz jsou k dispozici necelé dvě desítky tramvají KT4D, dvě z nich přestavěné pro obousměrný provoz. Část těchto československých tramvají byla odkoupena jako ojeté z Erfurtu. Původní zdejší tramvaje Gotha byly v 90. letech nahrazeny západoněmeckými dvou- a tříčlánkovými Düwagy GT6 a GT8. Ty tříčlánkové mají střední díl nízkopodlažní. Düwagy pocházejí z Mannheimu.
O víkendech lze na malebné trati do Tabarzu potkat také historické vozy.
Na lince 6 jsou provozovány speciální obousměrné vozy KT4D. Stanoviště řidiče je sice na obou čelech, ale dveře jsou jen na jednom boku. Na lince 6 jezdí jediná souprava a na krátké trase jsou pouze 3 mezilehlé zastávky.
Interiér obousměrné tramvaje na waltershausenské lince 6 dokazuje také svoji příslušnost k původnímu majitelu (Erfurt).
Přímá trať vedoucí středem obce Waltershausen, po které jezdí linka 6 v půlhodinových intervalech a v zastávce Gleisdreieck (kolejový trojúhelník) navazuje na linku 4 do Gothy.
Autobusová doprava je poměrně nevýznamná, autobusové nádraží se nachází poblíž centra, ale poměrně daleko od toho vlakového. Část autobusových linek však k tomu vlakovému také zajíždí. Městské linky jsou označeny písmeny A, B, C, E , F. Hojně tu lze potkat patnáctimetrové autobusy, údajně zde jezdí i dvoupodlažní vůz. Městská doprava zde podobně jako třeba Erfurt spadá pod integrovaný systém VMT. A pokud si zakoupíte výhodnou jednodenní vlakovou jízdenku na celé Durynsko, můžete využít provozy MHD zapojené do systému VMT zdarma.
Konečná zastávka linky 6 Waltershausen-Bahnhof je vybaveno smyčkou, která se ale pro částečnou obousměrnost nasazených vozů nepoužívá.
A to už je konečná stanice Tabarz na konci lesní příměstské linky 4. Interval je 30-60 minut a jízda touto linkou trvá asi 60 minut. Po cestě se krajina plynule mění z městské na zemědělskou. Poté projíždí jednokolejná trať kolem paneláků v obci Waltershausen, dále okolo lázeňských domů uprostřed rozlehlých lesů až do obce Tabarz.
Informace o zdejším tramvajovém dopravci, který disponuje 18 tramvajemi KT4D, dvěma vozy Düwag GT6 a čtyřmi tříčlánkovými částečně nízkopodlažními GT8.