Graz (srpen 2011)

Graz, česky Štýrský Hradec, je hlavním městem Štýrska a s necelými 300 000 obyvateli druhým největším rakouským městem. Díky své poloze na jihu Rakouska poblíž hranic se Slovinskem tu panuje příjemné klima a zároveň zde na návštěvníky dýchá dávná historie odvážně propojená s moderní architekturou. Dominantou města ležícího na řece Mur je jednak pevnost Schlossberg tyčící se na kopci nad historickým centrem a jednak odvážná budova Domu umění, nazývaná "přátelský mimozemšťan". Obě dominanty spojuje neméně zajímavá a moderní lávka pro pěší přes řeku Mur s kavárnou uprostřed. Asi nejznámější ikonou Grazu je věž s obřími hodinami, jejichž zvláštností je, že hodinová ručička je větší než minutová.

Hlavní roli městské dopravy hrají v Grazu tramvaje doplněné autobusy. Zdejší S-Bahn je spíše příměstského charakteru a do městské dopravy příliš nezasahuje. Do sítě MHD je integrována také pozemní lanovka na Schlossberg. O výjimečném postavení tramvají v Grazu svědčí centrální přestupní uzel Jakominiplatz ležící v srdci města, kde se potkávají všechny tramvajové tratě a celé náměstí je jeden velký kolejodrom.
Hlavní nádraží, brána do třísettisícového města, se momentálně nachází uprostřed staveniště. Do roku 2020 zde má vyrůst moderní přestupní terminál mezi všemi druhy zdejší dopravy.
Jedna z osmnácti nízkopodlažních tramvají Cityrunner od Bombardieru v centrálním přestupním uzlu Jakominiplatz. Kvůli letní výluce trati spojující historické centrum města s Hlavním nádražím zde končí většina tramvajových linek.
Léto je i zde příležitostí k rekonstrukcím tratí a tentokrát došlo na hlavní spojovací trať východozápadním směrem v historickém jádru města. Tramvajové linky od východu tak byly ukončeny v uzlu Jakominiplatz a tramvaje od západu dojely do smyčky Laudongasse, která byla postavena teprve nedávno jako náhrada za zrušenou konečnou u hlavního nádraží. Mezi oběma konečnými pak přes centrum pendlovala autobusová linka E s krátkými intervaly a kloubovými vozy. Jelikož Graz je magnet na turisty, všechny výlukové informace byly pojaty velkoryse a díky nim tu snad až na pár nedostatků přímo na hlavním...
Zpestřením celkem monotónního vozového parku městských autobusů je tento hybridní autobus Volvo.
V centrálním přestupním uzlu Jakominiplatz je ukončena také řada autobusových linek, mířících především jihozápadním směrem. Naprostou převahu zde mají autobusy Mercedes-Benz.
Aby toho nebylo málo, stavební stroje uvítají návštěvníka hned při příjezdu na hlavní nádraží, které leží na severozápadním okraji centra. Právě zde probíhá mohutná přestavba s názvem Hauptbahnhof Graz 2020, což svědčí nejen o rozsáhlosti akce, ale i časové náročnosti. Smyslem celé rekonstrukce je totální přeměna přednádražního prostoru a přestavba tohoto významného železničního uzlu. Původně totiž k hlavnímu nádraží vedla odbočka z hlavní tramvajové trati a zajížděly sem jen linky zde ukončené.
Zástupce starší generace tramvají - zdejší výrobek z roku 1978. Nejstarší tramvaje můžete vidět hlavně na příměstské lince 1.
Ve druhé polovině 80. let byly dodány do Grazu tyto dvoučlánkové tramvaje, které se až v roce 1999 staly nízkopodlažními vložením středního článku.
Nejnovějším typem, který v budoucnu ovládne koleje Grazu, je Variobahn od Stadleru. Zatím jich tu jezdí 5, do roku 2015 ale dorazí celkem 45 těchto pětičlánkových tramvají.
Díky přestavbě bude nedaleká hlavní tramvajová trať přeložena do podzemí, aby se mohla přimknout těsně k nádražní hale a byl zde umožněn přestup na všechny hlavní tramvajové linky vedoucí východozápadním směrem. Než sem budou tramvajové koleje znovu přivedeny, je nutné dojít od nádraží k tramvajové trati pěšky, což trvá asi 5 minut. V již opravené odbavovací hale nádraží je umístěno infocentrum o této přestavbě století včetně názorných vizualizací, 3D modelů a informačních materiálů. Ale zpět k městské dopravě. Tramvaje zajišťují obsluhu většiny významných dopravních vztahů, jediným hluchým...
Velká letní výluka znamená rekonstrukci nejvytíženějšího úseku tramvajové sítě procházející úzkými uličkami historického centra.
Zcela nízkopodlažní interiér nejnovější tramvaje Variobahn. Díky klimatizaci jsou zdejší častá letní horka snesitelná.
První Variobahn na konečné linek 4 a 5 "Andritz" - pouze sem jezdí dvě linky se souhrnným prázdninovým intervalem 6 minut. Do ostatních konečných jede pouze jedna linka.
Jak už bylo řečeno, centrální přestupní zastávkou je Jakominiplatz, kde se také odehrávají večerní hromadné rozjezdy a kde se nachází infocentrum. Výhodou je, že dopravní uzel je poměrně malý, přehledný, umístěný v srdci města a umožňuje přestup také na hlavní autobusové linky. I na jiných konečných dokazují zdejší urbanisté, na jak malou plochu lze natěsnat přestupní body i tramvajová obratiště a ještě tím zpříjemnit vzájemné přestupy.
Tradiční festival pouličního divadla "La Strada" probíhá také například uprostřed dopravního ruchu na Jakominiplatz. Odtud odjíždí kloubové autobusy nahrazující tramvaje při výluce trati v centru.
Pohled z "nejnedobyvatelnější pevnosti" Schlossberg, která je dominantou Grazu. Lanovka vyváží turisty od řeky Mur, kde je také zastávka tramvaje. Jízdenky na MHD platí i na této lanovce.
Silnější východozápadní směr je v bezvýlukových dobách zajištěn čtyřmi linkami, které jedou v centru spolu a na okrajích se rozvětvují každá do jedné trati. Jelikož na východě je tratí víc než na západě, jsou dvě linky ukončeny (nyní provizorně) zezadu u hlavního nádraží ve smyčce Laudongasse. Jedna tramvajová linka má dokonce příměstský charakter - trať pro linku 1 vedoucí severozápadním směrem k bývalé vozovně Mariatrost (kde je dnes muzeum MHD), je z velké části jednokolejná a vede zelení podél potoka uprostřed vilové zástavby.
Pozemní lanovka na vrch Schlossberg vozí návštěvníky pevnosti již od roku 1894. Tyto vozy s panoramatickým výhledem jsou už třetí generací vozového parku a poprvé vyjely na trasu se sklonem 61% v roce 2004.
Minibusová linka 30 obsluhuje historické centrum města, zejména rozsáhlé podhradí vrchu Schlossberg. Zde projíždí přes Karmeliterplatz. Nedaleko odtud je také výtah na Schlossberg nebo vstup do podzemní štoly, kterou se dostanete skrz kopec ke břehu řeky Mur.
Dopravní terminál Puntigam. Zde se od roku 2006 potkávají tramvaje, autobusy i nepříliš rozvinutý S-Bahn.
V Grazu najdete i tyto na místní poměry obstarožní autobusy. Všechny městské autobusy mají zelenobílý nátěr - dopravcem je stejně jako u tramvají Městský holding Graz.
Vozový park tramvají je narozdíl od autobusů velmi pestrý. Ale již brzy tomu tak nebude. Do Grazu se totiž valí největší zásilka všech dob, a to 45 stoprocentně nízkopodlažních tramvají Variobahn od Stadleru. Tyto klimatizované sedmičlánkové jednosměrné tramvaje do roku 2015 nahradí většinu starších nenízkopodlažních vozidel. Druhým nejnovějším typem jsou také zcela nízkopodlažní tramvaje Cityrunner od Bombardieru téměř shodné koncepce jako Variobahn. Těchto housenek je 18.
Moderní tramvaj na lince 1 projíždí kolem historické zastávky u Botanické zahrady. Zde také končí příměstský úsek této linky.
Vzhled zastávkových označníků není ani příliš moderní, ani příliš historický.
Interiér jedné z nejstarších provozních tramvají z počátku 60. let na lince 1. I přes pokročilý věk těchto vozidel je díky pozdějším rekonstrukcím svezení velmi příjemné.
A zde stejná tramvaj na konečné linky 1 "Mariatrost". Spolu s dodávkami Variobahnů zvoní těmto tramvajovým babičkám hrana a již brzy se asi některá z nich přesune do místního tramvajového muzea.
Muzeum MHD na konečné linky 1 "Mariatrost" ukazuje i předchozí generaci lanovky na Schlossberg, která jezdila v této podobě od roku 1961.
Dále je tu řada typů starších tramvají, které jsou ještě rozděleny podle různých rekonstrukcí. Nejstarší kusy pocházejí z 60. let, některým tramvajím byly vloženy střední nízkopodlažní články. Část vozidel pochází z Vídně a z německého Duisburgu. Všechny starší tramvaje vypadají jako německý Düwag, i když většina z nich byla licenčně vyrobena buď přímo v Grazu nebo ve Vídni. Přestože jednotnost u typů tramvají zrovna nepanuje, všechny spojuje místní zelenobílý nebo zelenokrémový nátěr.
Od tramvajového muzea jezdí o vybraných víkendech také cyklotramvaj, vyobrazená na informačním letáku. Linka 1 vede většinou po jednokolejkách mezi vilovou zástavbou zeleným údolím severovýchodně od Grazu.
Linka 1 a tramvaj s dodatečně vloženým nízkopodlažním článkem na jednokolejném úseku do Mariatrostu.
U vybraných zastávek tramvaje najdete také parkoviště B+R.
Další konečná s příkladným přestupem mezi tramvají a autobusy (St. Leonhard). Terminál přitom nezabírá skoro žádné místo - autobusy využívají vnitřek tramvajové smyčky.
Cityrunner ve veselém nátěru projíždí centrální přestupní stanicí Jakominiplatz. Výlukově ukončené linky se obracejí na nedaleké blokové smyčce.
Stejně zelenobílé jsou i městské autobusy, které provozuje zdejší městský holding, jehož dopravní část nese název Graz Linien. Na rozdíl od tramvají je zde vozový park jednotný - po městě se svezete buď standardním nebo kloubovým Citarem od Mercedesu, k vidění jsou i starší vozidla tohoto výrobce. Na lince 30, která projíždí uličkami historického centra, jsou nasazovány malé autobusy různých typů. Do všech městských autobusů se nastupuje všemi dveřmi.
Výlukové informace jsou nadstandardní, i s ohledem na vysoký podíl zahraničních návštěvníků během léta. Na konečné Laudongasse, která vznikla náhradou za dlouhodobě přestavovaný prostor Hlavního nádraží, se koná přestup mezi zkrácenými tramvajemi od západu a náhradní autobusovou linkou E.
Pod křižovatkou u Hlavního nádraží už se rýsuje tunel, do kterého budou odkloněny všechny kolemjedoucí tramvaje, aby se dostaly co nejblíže nádražní hale.
Večerní rozjezdy na Jakominiplatz se týkají jak tramvají do všech směrů, tak i autobusů směřujících tam, kam koleje nevedou.
Jakominiplatz je večer bohatě osvětlen. Uprostřed náměstí se nachází infocentrum i dispečerská kancelář.
Již zrekonstruovaná odbavovací hala Hlavního nádraží. O velkolepé přestavbě plánované až do roku 2020 se můžete dozvědět více ve zdejším infocentru.