Rakouský Graz neboli Štýrský Hradec je druhým největším rakouským městem a zároveň hlavním městem spolkové země Štýrsko. Páteří místního systému je intenzivní tramvajová doprava, která se postupně rozšiřuje do všech hlavních obydlených oblastí. Tramvaje jsou nově přivedeny podzemím co nejblíže hlavnímu nádraží, které je hlavní vstupní branou do města a kde se potkává stále intenzivnější síť regionálních vlaků S-Bahn. Od poslední návštěvy v roce 2011 byl také kompletně obnoven vozový park autobusů a dokončena byla dodávka 45 nových tramvají Variobahn. Nyní se připravují dvě nové tramvajové tratě západně od hlavního nádraží a také zcela nová odlehčovací trať v centru města.

Při poslední návštěvě Grazu v roce 2011 ještě nebyla hotová podzemní přeložka tramvají pod hlavním nádražím, k čemuž došlo v roce 2012. Díky tomu mohly být tramvaje přivedeny krátkým tunelem až těsně vedle budovu hlavního nádraží. Odtud se dostanete do většiny lokalit Grazu a ve společném úseku k centrální přestupní křižovatce Jakominiplatz skrz centrum Grazu jezdí tramvaje ve špičce zhruba každé dvě minuty. V roce 2016 byla místní nejfrekventovanější linka 7 (ve špičce jezdí každých 5 minut) prodloužena na východě Grazu o jednu zastávku blokovou smyčkou k místní nemocnici (LKH).
Centrální přestupní uzel Jakominiplatz a setkání toho nejnovějšího v tramvajové i autobusové trakci místního městského dopravce Graz Linien. Na tomto náměstí se potkávají všechny tramvajové linky a část hlavních autobusových.
Jedna z páteřních linek 40, které jezdí v desetiminutovém intervalu, vyjíždí z centrálního uzlu Jakominiplatz směrem na sever. Přes centrum jede zhruba ve stopě budoucí odlehčovací tramvajové trati. Od poslední návštěvy vyměnil městský dopravce celý vozový park za nová Citara od Mercedesu.
O víkendech můžete v centru Grazu narazit i na tuto historickou soupravu tramvají. Tato tramvaj z roku 1909 vás také může dovézt k muzeu MHD na severní konečné linky 1 ve čtvrti Mariatrost.
Světly prozářené náměstí Jakominiplatz, kde se při delších intervalech odehrávají hromadné přestupy a vzájemné vyčkávání mezi tramvajemi do všech směrů a hlavními autobusovými linkami.
Uspořádání jednotlivých stanovišť tramvají a autobusů v centrální zastávce Jakominiplatz. Jezdí tudy všechny tramvajové linky a také 9 městských a několik příměstských autobusových linek.
Jednotná flotila městských autobusů Mercedes-Benz obsahuje i tyto mikrobusy Sprinter, k vidění například na lince 30, která se proplétá historickým centrem Grazu. Součástí služeb městského holdingu Graz jsou i tyto sdílené elektromobily.
Linkové vedení tramvají vylepené nad dveřmi staré tramvaje SGP. S tímto typem se svezete jen ve všední dny. V pracovních dnech a v sobotu jezdí linky 1, 3-7, v neděli naopak linky 1, 5, 7, 13, 20 a 26.
Dnes již standardní elektronický zastávkový tramvajový označník. Dvojité písmeno H značí možnost zastavení dvou vozidel za sebou. Poněkud rozměrná a nekonzistentní konstrukce obsahuje poměrně velký displej, ale také prostor pro zdarma distribuovaný denní tisk.
Nedělní linka 20 na Hlavním náměstí v podání jedné ze 45 tramvají Variobahn od Stadleru. Linka 20 jezdí jen v neděli odpoledne v intervalu 7,5 minuty a zajišťuje odpolední odvoz hlavně studentů z hlavního nádraží do centra města. Nahazuje také linky 4 a 6, které v neděli nejezdí.
Nepříliš velký rozvoj tramvajových tratí v poslední době by měl nabrat na obrátkách – pro rok 2021 se připravují hned dvě nové tratě západně od hlavního nádraží a pro nejbližší 3-4 roky se plánuje také zcela nová odlehčovací trať přes centrum města jižně od nynější jediné tramvajové spojnice hlavního nádraží a historického centra Grazu. Chybějící tratě na západě města mají dnes na svědomí speciální linkové vedení tramvají večer a v neděli, kdy jsou místo linek 3, 4 a 6 v provozu kratší linky 13 a 26, navíc je v neděli odpoledne v provozu i krátká linka 20 jen mezi hlavním nádražím (resp....
Kapacitní přístřešky a velkoplošné odjezdové displeje na Hlavním náměstí, jedné z nejfrekventovanějších zastávek v Grazu.
Jedna z prvních tramvají Variobahn z roku 2010 projíždí jako linka 7 po pěší zóně v centru Grazu. Sedmička jezdí ve všední dny každých 5 minut a v neděli tvoří společně s linkami 1 a 20 souhrnný interval z Hlavního nádraží 3-4 minuty.
Variobahn se potkává s Cityrunnerem v centru Grazu na jednom z nejužších míst tramvajové sítě mezi Hlavním nádražím a Hlavním náměstím. Za pár let by mělo této trati odlehčit nové spojení přes centrum po jeho jižním okraji.
Reklamní Variobahn projíždí přes centrum města po mostě přes řeku Mur. Vlevo je vidět zdejší dominanta v podobě obřích věžních hodin.
V rámci rekonstrukce trati mezi Hlavním nádražím a centrem Grazu vznikly i nové zastávkové přístřešky, tento se zelení osázenou střechou.
Trať směřující z centrálního přestupního uzlu Jakominiplatz směrem na jih byla pojížděná během výluky linky 4 pouze po pravé koleji, a to obousměrně, levá kolej umožňovala parkování aut.
V roce 2015 byla dokončena postupná modernizace hlavního vlakového nádraží v Grazu. K novým nástupištím i rozšířené odbavovací hale se přidal i přednádražní prostor, kde se původní tramvajová trať přestěhovala do podzemí, a zde tak zbylo více prostrou pro chodce i cyklisty.
Nově upravený přednádražní prostor je částečně zakrytý kruhovou střešní konstrukcí, která pomáhá cestujícím dojít suchou nohou od nádražní budovy až ke vstupům do podzemní stanice tramvají nebo k autobusovým zastávkám.
Nové zastřešení autobusových zastávek přímo před budovou hlavního nádraží, odkud odjíždí jak městské, tak i některé příměstské linky. Z vlaku na autobus je to tu paradoxně blíž než k zastávkám tramvají, které leží v podzemí kousek odtud. Na oplátku odtud ale tramvaje jezdí ve špičce zhruba každé dvě minuty.
Takto vypadají nové podzemní zastávky tramvají pod Hlavním nádražím, kudy projíždí většina zdejších linek už od roku 2012. Původně byla před Hlavním nádražím povrchová smyčka, kde ale zastavovaly jen některé linky.
Vjezd do tunelového oblouku ze zastávky pod hlavním nádražím, díky kterému bylo možné přivést všechny kolemjedoucí tramvaje do jedné společné zastávky, byť za cenu poměrně ostrého oblouku a mírného zdržení pro cestující jedoucí skrz od západu na východ. Určitou bariérou je také vlastní podzemí, díky kterému ale vznikl na povrchu volný prostor pro chodce i cyklisty.
Vozový park tramvají byl od poslední návštěvy poměrně významně modernizován – dokončena byla dodávka 45 pětičlánkových stříbrných tramvají Variobahn od Stadleru, které jsou dnes nejpočetnějším typem. Mimoto je v provozu ještě 18 starších nízkopodlažních tramvaj Cityrunner z počátku nového století a v pracovní dny ještě vypomáhají starší tramvaje SGP, z nichž většina prošla v roce 1999 modernizací vložením středního nízkopodlažního článku. Nejstarší vysokopodlažní tramvaje v době letní návštěvy Grazu nejezdily. Město se aktuálně poohlíží po dalších nových tramvajích kvůli chystanému rozšíření...
Síť regionálních vlaků ve spolkové zemi Štýrsko, jehož centrem je Graz, odkud vyjíždí 5 základních linek S-Bahnu a jejich podvariant. Na provozu místních vlaků v Grazu a okolí se podílejí 3 dopravci. Velká část vlaků je v motorové trakci.
Nové elektrické jednotky Siemens Cityjet v nových barvách rakouských drah potkáte v okolí Grazu na páteřních elektrických linkách S1 a S5. Spolu s nimi tu také jezdí starší elektrické i motorové Talenty od Bombardieru.
V rámci modernizace hlavního nádraží v Grazu dostalo zastřešení nástupišť tuto moderní podobu. Potkáte tu jak místní motorové i elektrické vlaky S-Bahn, tak i dálkové jednotky Railjet nebo mezinárodní vlaky směřující do Itálie či Švýcarska.
Jedna ze starších elektrických jednotek Bombardier Talent určená pro páteřní severojižní linky S1 a S5 S-Bahn Graz. Místní pobočka rakouských drah má k dispozici i motorové jednotky stejného typu.
Na neelektrifikovaných linkách S6, S7 a S61 potkáte vlaky místního dopravce GKB (Graz-Köflacher-Bahn), který pořídil postupně do roku 2010 těchto 13 motorových jednotek Stadler GTW. Zde na nádraží Puntigam na jihu Grazu, kde se nachází také přestupní terminál na tramvaje i autobusy.
Místní dopravce GKB používá kromě jednopodlažních motorových jednotek také tyto dvoupatrové jednotky s řídicím vozem a tažené motorovou lokomotivou, a to hlavně pro posilové vlaky linek S7 a S61 v přepravních špičkách.
Na linkách S11 a S31 jezdí místní dopravce StB (Steiermarkische Landesbahn), provozující zejména tyto elektrické jednotky Stadler GTW.
Ve špičkách jsou motorové vlaky dopravce StB místní linky S31 navazující na základní linku S3 prodlouženy až na hlavní nádraží v Grazu. Díky tomu se i po Grazu můžete svézt těmito obstarožními motorovými vozy. Například sem do stanice Liebenau-Murpark ke stejnojmennému nákupnímu cestu, kde končí i tramvaj č. 4.
V době návštěvy kvůli výluce opuštěná tramvajová smyčka vedená přímo skrz nákupní centrum Murpark ve čtvrti Liebenau na jihu města. Místo linky 4 sem jezdila náhradní autobusová linka E4.
V městské autobusové dopravě, kterou provozuje zdejší městský holding, byl od poslední návštěvy kompletně obnoven vozový park – naprostou většinu vozového parku tvoří opět německé Mercedesy – standardní i kloubová Citara. Zkouší se také několik elektrobusů. Regionální autobusová doprava objednávaná zdejší spolkovou zemí a sjednocená v zelenobílošedém nátěru, je provozovaná několika různými dopravci. V Grazu byly k vidění i kapacitní patnáctimetrové autobusy Iveco Crossway nebo Setra. Nízkopodlažní Crosswaye tu ale na regionálních linkách převažují.
Terminál Puntigam u stejnojmenné vlakové zastávky na jihu Grazu je od roku 2006 konečnou tramvajové linky 5 a na tramvaj i vlaky tu navazují autobusové linky do okolí.
Uvnitř smyčky Puntigam, kde končí linka 5, jsou umístěna nástupiště návazných autobusových linek. Suchou nohou dojedete až na místní vlakové nádraží.
Do nynější konečné Puntigam byly tramvaje prodlouženy z původní konečné u místního pivovaru v roce 2006. Tramvaj tu podjíždí hlavní železniční trať směřující na jih.
Nepoužívaná tramvajová smyčka u ústředních hřbitovů je autobusovou konečnou mimo jiné pro autobusové linky 50 a 52 směřující přímo na hlavní nádraží a dále na sever. K dispozici je zde také dobíjecí stanice pro testovací elektrobusy.
Od ústředních hřbitovů jezdí linky 50 a 52 směrem na Hlavní nádraží a dále do severní části města. Od poslední návštěvy byl kompletně obnoven autobusový park. Starší Mercedesy byly vystřídány vozidly téže značky, ale nové generace.
Nejfrekventovanější linka 7 je na jihozápadě města zakončena touto malou smyčkou. Sedmička jezdí ve všední dny každých 5 minut, v sobotu po 7,5 minutách, v neděli po 15.
Na opačném konci byla linka 7 prodloužena v roce 2016 o jednu zastávku k místní nemocnici, kam přijíždí přímo před její vchod. Trať je zakončena velkou blokovou smyčkou.
Kvůli výluce tramvají na západní trati k nemocnici Eggenberg byla linka 1 ukončena přímo zde ve vozovně č. 3. A zde také přímo navazoval náhradní autobus E1.
Vozovna č. 3 kousek západně od Hlavního nádraží je domovem všech typů zdejších tramvají. V roce 2021 by se měla tramvajová síť v této části Grazu rozrůst o další dva úseky o celkové délce přes 3 km.
Ukázkový přestup z tramvaje na náhradní autobus a opačně přímo v areálu vozovny č. 3. Tramvaj zde s cestujícími projíždí celý areál vozovny, autobus se otáčí na dvoře vozovny hned u jejího vjezdu.
V roce 2004 modernizovaná městská lanovka na místní pevnost Schlossberg nyní dostala reklamní oděv včetně oken, která se v krátkých intervalech zatmavují a znovu prosvětlují. Touto lanovkou můžete jet i na jízdenku MHD.
Výhybna městské lanovky Schlossbergbahn, která vás vyveze z centra od tramvaje na místní pevnost s impozantní vyhlídkou na celé město.
V útrobách městské hory Schlossberg najdete i tuto atrakci v podobě miniželeznice, neboli pohádkové dráhy, která na své dvoukilometrové trase využívá původních podzemních štol, které byly připraveny jako velký protiletecký kryt během druhé světové války.
Městská hora a zároveň pevnost Schlossberg v centru Grazu v sobě ukrývá rychlovýtah a okolo něj také velký tobogán.
Dopravní muzeum v bývalé tramvajové vozovně na severní konečné linky 1 Mariatrost se stalo také druhým domovem druhé generace pozemní lanovky na městskou horu Schlossberg. Ta sloužila v letech 1961-2004.
Jedna z 18 tramvají Cityrunner z roku 2001 na severní konečné linky 1 Mariatrost. Ta je nejdelší tramvajovou linkou v Grazu a po cestě projedete také jednokolejný úsek podél potoka Mariatrosterbach.
Romantická jednokolejná trať linky 1 vede z centra na severovýchod do předměstí Mariatrost údolím zdejšího potoka. Tyto tramvaje byly prvními plně nízkopodlažními tramvajemi v Grazu a jsou vybaveny českými škodováckými motory.
V Grazu a okolí funguje také místní síť regionálních vlaků S-Bahn provozovaná třemi různými dopravci. Kromě rakouských drah ÖBB, které provozují páteřní elektrické linky buďto s jednotkami Stadler GTW nebo novými Cityjety, tu potkáte i starší patrové jednotky i novější motorové jednotky Stadler provozované lokálním dopravcem GKB (Graz-Köflacher Bahn) anebo mix novějších elektrických jednotek Stadler i starých motoráků dopravce StB (Steiermarkischen Landesbahnen). Oba tito místní dopravci provozují také několik regionálních autobusových linek. Z postupně modernizovaného hlavního nádraží v...
A na mariatrostské jednokolejce pro linku 1 byla zachycena také jedna z 12 tramvají SGP z let 1986-7, které byly v roce 1999 rekonstruovány včetně dosazení středního nízkopodlažního článku. Tyto tramvaje jezdí ve všední dnny dodnes v plném počtu.
V Grazu najdete mnoho příkladných přestupních míst mezi tramvajemi a autobusy, jako například zde na konečné linky 6 St. Peter uprostřed kopců na východě Grazu. Na tramvaj tu navazuje také velmi krátká autobusová linka 69. Místo linky 6 zde v neděli jezdí kratší linka 26.
Starý typ označníku na tramvajové trati směrem na východní konečnou St. Peter. Linka 6 jezdí jen ve všední dny a v sobotu. Večer a v neděli pak jezdí kratší linka 26, ze které je v uzlu Jakominiplatz nutné pro cestu na Hlavní nádraží přestoupit na jiné linky.
Severní konečná linek 3 a 5 Andritz. Tramvaje sem jezdí ve všední den v souhrnném intervalu 3-4 minuty, v neděli jen linka 5 po 15 minutách.
Zachovalý interiér staré částečně nízkopodlažní tramvaje SGP, modernizované v roce 1999. Tyto staré tramvaje už potkáte jen ve všední dny.
Jedna z 12 starších tramvají SGP zatahuje z linky 1 do jedné ze dvou místních vozoven Steyrergasse. Na Jakominiplatz pokračují koleje také rovně směrem k budoucí nové trati jižně od centra.
Jihozápadní konečná linky 3 Krenngasse jako bloková smyčka uprostřed zdejší husté zástavby. Také linka 3 v neděli nejezdí a místo ní jezdí linka 13 nahrazující také jižní část linky 4. I zde je velmi krátký přestup na navazující autobusy.
Celovozová reklama na Štýrskou integrovanou dopravu. Písmeno S značí vlaky S-Bahn, písmeno R pak vlakové linky dálkovějšího charakteru, na kterých také platí zdejší integrovaný tarif.
Jednotný nátěr regionálních autobusů Štýrské integrované dopravy. Tento nízkopodlažní Crossway provozuje dopravce Watzke a s regionální linkou zajíždí až na centrální přestupní uzel Jakominiplatz.
Patnáctimetrový Crossway v jednotném regionálním nátěru, tentokrát provozovaný dopravcem Postbus, projíždí přes centrální uzel Jakominiplatz. Patnáctimetrové autobusy na regionálních linkách jsou tu poměrně běžné.
Při jednom z večerních centrálních rozjezdů na křižovatce Jakominiplatz byla zachycena i mnichovská tramvaj Siemens Avenio na zkušebních jízdách. To dokazuje, že Graz plánuje pořízení dalších nových tramvají jak pro nové tratě, tak i jako náhradu nejstarších tramvají SGP.