Grudziadz (květen 2013)

Stotisícové severopolské město ležící na břehu řeky Visly je dopravně zajímavé svým malým tramvajovým provozem. Jedná se o nejmenší polské samostatné město provozující tramvaje (vyjma aglomerací a příměstských linek). Základem nevelké sítě čítající cca 9 km je severojižní trať z jednoho sídliště na druhé, přičemž severní část trati prochází poměrně zachovalým historickým centrem. Kvůli úzkým uličkám je většina trati vedené v centru jednokolejná. Tramvaje tu jezdí na rozchodu 1000 mm.

Z hlavní trati odbočuje východním směrem krátká trať vedoucí do vozovny, která leží přímo naproti vlakovému nádraží. V normálním bezvýlukovém stavu se po této trati jezdí jen manipulačně - původní linka 1 od nádraží na severní konec trati byla před časem zrušena. V době návštěvy však probíhala modernizace jižní části hlavní trati, proto naopak nejezdila hlavní severojižní linka č. 2, ale byla v provozu pouze linka 1 od nádraží přes centrum na sever (Tarpno). U nádraží se tramvaje otáčí na vratném trojúhelníku. Na ostatních konečných jsou smyčky.
Düwag GT8 původně z německého Krefeldu na lince 1, která jezdí po dobu výluky jižní trati od vlakového nádraží přes historické centrum do severní konečné Tarpno.
Tramvajová vozovna se nachází hned vedle vlakového nádraží. Nebýt výluky trati do sídliště Rzadz, tramvaje by sem jezdily jen manipulačně. Pro provoz tramvajové sítě je používáno cca 30 tramvají.
Další z tříčlánkových Düwagů na konečné u vlakového nádraží. Kromě tramvají, které sem dočasně jezdí i s cestujícími, je nádraží napojeno na město autobusovými linkami.
Vozový park tramvají čítající asi 30 vozidel tvoří dva základní typy - polský Konstal 805N z 80. let včetně několika celkově modernizovaných vozů a pak ojeté tříčlánkové tramvaje Düwag GT8 původem z německého Krefeldu, které byly do Grudziadzi dodány v roce 2010. Některé mají městský červenožlutý nátěr, některé jsou opatřeny celovozovou reklamou, jiné jsou žluté.
Scanie jsou jedním z nejrozšířenějších typů autobusů v Grudziadzi. Zde v městském nátěru u vlakového nádraží.
Linka 1 se u vlakového nádraží otáčí na kolejovém trojúhelníku. Tříčlánkový vůz se zdá být pro minimální nedělní frekvenci cestujících přílišným luxusem.
Interiér původně krefeldských vozů GT8. 10 takových tramvají sem bylo dodáno v roce 2010, kdy vystřídaly jiné původně německé Düwagy GT6.
Konečná zastávka Tarpno na severním okraji sítě poblíž stejnojmenného sídliště. Trať sem vede přes malebné historické centrum převážně po jednokolejkách.
Historické centrum města s provozem tramvají. Rozchod kolejnic v Grudziadzi je 1000 mm. Centrum leží v severní části tramvajové sítě.
Velká část tramvajové trati v centru je jednokolejná. Důvodem jsou mimo jiné i stísněné šířkové poměry zdejších uliček.
Kromě tramvají funguje v Grudziadzi také městská autobusová doprava, provozovaná též zdejším dopravním podnikem MZK. Červenožluté autobusy jezdí na 20 denních a jedné noční lince (toho času jezdí též náhradní linka za tramvaj č. 2). Většina vozového parku je již bezbariérově přístupná. Najdete tu ale ještě pár polských autobusů Jelcz nebo několik středněpodlažních Scanií. Scanie tvoří podstatnou část vozového parku, svézt se můžete ale i dalšími typy autobusů. Nejnovějším přírůstkem je šest dvanáctimetrových Solarisů Urbino z roku 2013 po pětileté přestávce v obnově vozidel.
Krefeldská tramvaj se proplétá historickým centrem Grudziadzi po jednokolejce.
Do jižní části města - sídliště Rzadz jezdí toho času pouze autobusy kvůli rekonstrukci tramvajové trati.
Opuštěná trať do jižního sídliště Rzadz. Část trati prochází důkladnou rekonstrukcí. Normálně jezdí v Grudziadzi pouze linka 2 od jihu na sever, v čase výluky jezdí jen linka 1 od nádraží na sever.
Jedna z nejnovějších Scanií na náhradní lince za tramvaj. Kromě Scanií má zdejší dopravní podnik také autobusy Jelcz, Neoplan, Gräf-Stift, MAN, Mercedes-Benz a Solaris.
Jízdní řád jediné tramvajové linky 1 (dvojka kvůli výluce nejezdí). Ve městě zřejmě působí jakási iniciativa za zavedení bezplatné MHD.