Haag (květen 2010)

I když není přímořské město Haag největší ani hlavní město Nizozemska, sídlí v něm většina důležitých státních i mezinárodních institucí. Haag je součástí rozsáhlé vzájemně prorostlé aglomerace, samotné město má kolem 500 000 obyvatel. Nejblíže je to do Rotterdamu, odkud sem také zajíždí linka metra E. Jinak má Haag spojení s okolím hlavně pomocí železnice, které jednak městem projíždí přes důležité nádraží HS a jednak zde část vlaků končí na hlavové centrální stanici. Obě tato významná nádraží jsou samozřejmě důležitými přestupními uzly veřejné dopravy, nad centrální stanicí leží také autobusové nádraží pro příměstské linky.

Samostatné město má poměrně malé historické centrum, vedle nějž se tyčí vysoké skleněné administrativní budovy. Zástavba dál od centra už je nízká, na severu je rekreační zóna podél mořského pobřeží s plážemi a zábavním průmyslem. Na jihozápadě je k Haagu přirostlé město Delft. Základem MHD v Haagu jsou tramvaje, doplněné návaznými autobusovými linkami. Tramvajová síť je zejména na západ od centra velmi hustá. V provozu jsou linky číselné řady od 1 do 18.
Přednádražní prostor u centrální stanice, kam zajíždí na kusé koleje vlaky z různých směrů. Nad železničními nástupišti a i nad zastávkami tramvají vede kolmo nová trať, kterou využívají jednak klasické tramvaje a jednak vlakotramvajové linky 3 a 4.
Informační okénko městské dopravy na centrální stanici v Haagu. Informačními materiály to tu neoplývá, dopravní schéma je potřeba si zakoupit.
Interiér vlakotramvaje Regio Citadis od Alstomu. Tyto vozy jezdí na linkách 3 a 4 od roku 2006. Stejný typ vlakotramvají mají také například v Kasselu.
Od roku 2006 se mezi klasické tramvaje vklínily dvě vlakotramvajové linky 3 a 4 ("Randstatdrail"), které jezdí v západní části Haagu společně s tramvajemi, v centru vedou tunelem pod pěší zónou a za centrálním nádražím opustí tramvajové koleje a napojí se na železniční trať vedoucí do Rotterdamu, kudy jezdí již zmíněná linka E rotterdamského metra. Z této trati se pak vlakotramvaje odpojí, aby obsloužily město Zoetermeer, a to zajímavým způsobem. Linka 4 projede toto město až na jeho jižní okraj poměrně přímo, kdežto linka 3 vykoná jakousi smyčku, aby se dotkla zdejšího vlakového...
Konečná linky 3 na severozápadě Haagu. Po městě jezdí vlakotramvaje v rámci klasické tramvajové sítě, mimo Haag jezdí po ex-železniční trati do města Zoetermeer.
Tramvajovo-autobusová konečná Duindorp poblíž přímořských pláží a písečných dun. Vedle sebe stoji klasické haagské tramvaje s klasickými haagskými autobusy.
Konečná tramvajové linky 11 přímo na pláži. K moři se dá dostat i linkou 12 do stanice Duidorp nebo linkami 1 a 9 do konečné Scheveningen Noorderstrand.
Prostý zastávkový označník s klasickou haagskou tramvají na pláži v konečné Scheveningen Haven.
Kromě autobusů VDL nizozemské provenience je vozový park městského dopravce HTM složen také z plynových MANů.
Typické haagské tramvaje v jednotném nátěru na konečné Scheveningen Noorderstrand. Tramvaje nejsou nízkopodlažní. Jediná bezbariérová kolejová vozidla představují vlakotramvaje na linkách 3 a 4.
A ještě jednou tramvaje na konečné u pláže zezadu.
Část tramvajových tratí je zatravněna. Haag je nejen město státních i mezinárodních institucí, ale i město zeleně.
Betonová zeď v centru poblíž hlavní pěší zóny je vyzdobena starou haagskou tramvají koncepce PCC, kterou už uvidíte pouze v tramvajových muzeích.
Vlakotramvaje na linkách 3 a 4 jsou jediná nízkopodlažní vozidla na haagských kolejích. Na klasických tramvajových linkách totiž jezdí pouze vysokopodlažní tříčlánkové jednosměrné tramvaje stejné generace cca z 80. let 20. století. Stejná vozidla jako na linkách 3 a 4 můžete vidět také v německém Kasselu. Tyto linky plní ještě jeden důležitý účel, a to obsluhu nové administrativní čtvrti Beatrixkvartier ležící východně od centrálního nádraží.
Tramvajová linka 17 se proplétá historickým centrem Haagu. Aby sem zároveň nevjížděla auta, chrání pěší zónu tyto "plácačky", které si tramvaj dálkově otvírá.
Plynový MAN zdejšího dopravního podniku se otáčí na zrušené tramvajové trati v centru. Pod ní dnes vede tramvajový tunel.
Kromě autobusů společnosti HTM tu také hojně jezdí Veolia Transport.
Vlakotramvaj vyjíždí z tunelu pod centrem města, kam byla zahloubena tramvajová trať v roce 2004. Na povrchu je dnes rušná pěší zóna.
Vlakotramvaj na společném železničním úseku s linkou E rotterdamského metra. Proto má zdejší nástupiště dvě výškové úrovně.
Právě dokončená tramvajová trať pro linku 19 stále čeká na své otevření. Již od prosince 2009 ji však najdete zakreslenou v dopravních mapách. Tangenciální linka 19 propojí obytné čtvrti na východě a na jihu města a město Delft.
Autobusová síť v Haagu je spíše doplňková, všechny důležité přepravní vazby zajišťují tramvaje. Většinu autobusových linek, které jsou číslované od 20 výše, provozuje zdejší dopravní podnik HTM, dalším důležitým autobusovým dopravcem je Veolia Transport. Většinou tu jezdí nízkopodlažní standardní autobusy VDL nebo MAN v bílém nebo červenobílém nátěru.
Obratiště Leidschendam, kde by měla být ukončena také nová linka 19 z Delftu.
Tudy ještě nic nejezdí, ale podle všeho se tu již brzy objeví nová tramvajová linka 19.
Tramvajová trať v nové administrativní čtvrti Beatrixkvartier. Tramvaje jsou tu vedeny nad úrovní terénu.
Neobvykle pojatý tramvajový viadukt zapadá do nové administrativní čtvrti Beatrixkvartier plné budov ze skla a oceli.
Stanice Beatrixkvartier uprostřed stejnojmenné čtvrti plné kancelářských budov nedaleko centrálního nádraží.
A ještě jeden záběr na vlakotramvaj uprostřed zajímavého viaduktu.
Interiér klasické haagské tramvaje. V druhém kloubu jsou posuvné dveře, aby se dal zadní článek ve večerním období uzavřít. Večer se totiž nastupuje pouze předními dveřmi a toto je zřejmě jedno z bezpečnostních opatření proti vandalismu.
Do autobusů se nastupuje pouze předními dveřmi, do tramvají můžete přes den kterýmikoli dveřmi. Platí zde klasické nizozemské národní jízdenky Strippenkaart a národní čipové karty. Zakoupit si lze i turistické jednodenní jízdenky, je ale třeba hlídat si tarifní zóny, neboť město je rozparcelováno na mnoho zón a v některých už celodenní síťová jízdenka neplatí.
Tramvaj před vlakovým nádražím HS. Jedná se o rušnou dopravní křižovatku, neboť tady zastavují průjezdné vlaky přes Haag (centrální nádraží má kusé koleje).
Rozlehlé autobusové nádraží před vlakovým nádražím HS. Tady se stýká většina tramvajových linek.
Zastávkový označník na tramvajové zastávce před nádražím HS.
Informační vitrína v zastávkovém přístřešku poskytuje kompletní informační servis.
Nad hlavním nádražím leží také autobusové nádraží zejména pro příměstské linky. V dálce jede vlakotramvaj, která opouští administrativní čtvrť Beatrixkvartier a přijíždí na hlavní nádraží. Tramvaj dále pokračuje tunelem pod centrem města na západ.