Nizozemské pobřežní město Haag s půlmilionem obyvatel ležící v centru milionové aglomerace má velmi rozsáhlou síť tramvají, kterou využívají už 15 let také vlakotramvaje do města Zoetermeer. A do Haagu zajíždí i linka rotterdamského metra. Zdejší stokilometrová tramvajová síť byla doplněna o nejnovější tangenciální linku 19 z města Delft na východní kraj Haagu. Také vlakotramvaje se v roce 2019 rozrostly o dvě nové zastávky na lince 4 s napojením na železnici. Polovinu vozového parku tramvají se podařilo obnovit nízkopodlažními tramvajemi Siemens Avenio. A k monotónní flotile plynových městských autobusů MAN přibylo také 8 elektrobusů VDL.

Centrem všeho dopravního dění je mnohovrstevnaté hlavní nádraží, kde se potkávají v několika úrovních vlaky, tramvaje, vlakotramvaje, autobusy i metro z Rotterdamu. Postupná rekonstrukce tohoto uzlu přinesla příjemnější prostředí pro cestující a také nové ukončení linky E rotterdamského metra, které má nově nadzemní nástupiště nad původním železničním kolejištěm. Z hlavního nádraží pak pokračují vlakotramvaje a část městských tramvají tunelem pod centrem města, které je ale i tak prošpikováno tramvajovými tratěmi.
Haag je zajímavý zejména provozem vlakotramvají, které až stokilometrovou rychlostí spojují Haag se vzdálenými předměstími na východě. Vlakotramvaje pak sdílejí městskou tramvajovou síť, na kterou se napojují zde futuristickou estakádou poblíž hlavního nádraží.
Haag konečně obnovil alespoň část svých tramvají – 70 plně nízkopodlažními vozy Siemens Avenio. Zde na lince 2 vedené skrz hlavní nádraží přes jeho horní nástupiště po trati sdílené s vlakotramvajemi.
Jedna ze 71 vlakotramvají RegioCitadis od Alstomu na horním nástupišti hlavního nádraží nad hlavovým železničním kolejištěm. Tyto vlakotramvaje jezdí na linkách 3 a 4 i na posilové lince 34, která zkracuje ve všední dny interval na centrálním úseku vlakotramvají mezi Haagem a městem Zoetermeer. Tyto vozy potkáte také na tangenciální lince 19.
Hlavní vlakové nádraží ze 70. let 20. století prošlo rekonstrukcí a získalo nové vzdušnější zastřešení. Nad kusými kolejemi pro klasické vlaky vedou nadzemní nástupiště pro tramvaje a vlakotramvaje, které se pak noří do tunelu pod centrem města.
Zatímco nadzemní nástupiště hlavního nádraží využívají vlakotramvaje a část tramvají, klasické venkovní koleje vedle hlavního nádraží jsou určeny pro čistě městské tramvajové linky 9, 15-17. Cca polovina místních tramvají je stále vysokopodlažní v podání těchto tříčlánkových jednosměrných vozů z 80. a 90. let minulého století.
Nové opláštění hlavního vlakového nádraží. Probíhající rekonstrukce pomohla zvýšit kapacitu cestujících i plochu pro obchody a služby. Hlavní nádraží leží severně od historického centra a potkávají se tu všechny místní druhy dopravy.
Klasické vlaky jsou na hlavním nádraží ukončeny takto. Společnost novým nízkopodlažním jednotkám tu dělají i tyto strašidelně vypadající dálkové jednotky Nizozemských drah.
Na hlavním nádraží v Haagu je ukončena také linka metra E až z Rotterdamu. Od roku 2016 využívá metro tato nová nadzemní nástupiště, do té doby končilo o patro níž vedle klasických vlaků. Linka E vede částí trasy společně s místními vlakotramvajemi.
Nová nadzemní nástupiště na hlavním nádraží pro linku E rotterdamského metra z roku 2016 leží v těsné blízkosti autobusového nádraží, které před pár lety získalo také vzdušnější podobu. Městské linky provozuje místní dopravní podnik HTM s převážně plynovými autobusy, regionální autobusy provozují další dopravci.
Plynová Citara dopravce EBS v nátěru zdejší městské a regionální dopravy, který se liší od tramvají i vlakotramvají. Tyto linky jsou příměstské a směřují do sousedního města Leiden. Městské linky jsou označeny dvacítkovou číselnou řadou.
Z hlavního nádraží směřují vlakotramvajové linky 3, 4 a 34 společně s tramvajovými linkami 2 a 6 po estakádě směrem na severovýchod, kde se rozdělují, aby se pak vlakotramvaje spojily se stopou s metrem E.
Vlakotramvaje vedou po futuristické nadzemní estakádě skrz místní moderní čtvrť Beatrixkvartier. Ve společném úseku jezdí linky 3, 4 a 34 v souhrnném špičkovém intervalu 3-4 minuty.
Nadzemní zastávka Beatrixkvartier na samostatné trati pro vlakotramvaje mezi hlavním nádražím a společným úsekem s rotterdamským metrem.
Na východ od Haagu vedou vlakotramaje společně s rotterdamským metrem E. Na společných zastávkách jsou dvě různé výškové úrovně pro metro i pro vlakotramvaje. Každá z linek jezdí ve špičkovém intervalu 10 minut.
Linka 6 jezdí část trasy společně s vlakotramvajemi skrz nadzemní estakádu nad hlavním nádražím i následný podzemní úsek pod centrem města. V Haagu jezdí ještě cca 70 těchto nejstarších tramvají z 80. a 90. let.
Část starých vysokopodlažních tramvají od belgického výrobce prošla modernizací, která přinesla upravený interiér, čela i nové vně výklopné dveře (ty původní byly předsuvné).
Od poslední návštěvy v roce 2010 se síť tramvají a vlakotramvají rozšířila na dvou místech. Na východě milionové aglomerace vznikla nová tangenciální linka 19 propojující město Delft s východem Haagu. Na ní potkáte také vlakotramvaje RegioCitadis od Alstomu, kterých tu jezdí už 71. Druhým novým úsekem jsou dvě zastávky na východním konci vlakotramvajové linky 4 s napojením na železnici. Otevřeno bylo v roce 2019. A výraznou změnou prošel vozový park městských tramvají, kdy bylo v letech 2015-9 pořízeno 70 čtyřčlánkových obousměrných tramvají Siemens Avenio, již v červenošedém nátěru...
V centru Haagu je i přes zahloubení jedné trati pod zem mnoho dalších povrchových tratí, kde se vzájemně proplétají místní linky. Zde setkání dvou základních typů tramvají na pěší zóně.
Jedna z modernizovaných tramvají GTL8 druhé série z let 1992-3 na pěší zóně v centru, kam je vjezdu aut zabráněno pomocí těchto závor. Pod touto tratí vede tunel pro tramvaje a vlakotramvaje, díky kterému není toto místo tak rušné a tramvaje mohly být rychle propojeny s hlavním nádražím i s tratěmi na severovýchod od něj. O kousek dál zmizely tramvajové koleje z povrchu úplně.
V centru poblíž hlavního nádraží je krátký tunel skrz domy, který se nachází nad dlouhým tunelem používaným tramvajemi a vlakotramvajemi vedenými skrz hlavní nádraží. Obě tratě jsou zde propojeny manipulační spojkou.
A zde druhý konec krátkého povrchového tunelu pro linky 9 a 16, kde je manipulační odbočka napojující se na delší podzemní tunel pod centrem města.
Tramvaje najdete i přímo v historickém centru, kde se prolétají místními ulicemi a náměstími. Zde stará, ale modernizovaná tramvaj z počátku 90. let poblíž zastávky Buitenhof.
Nová tramvaj Siemens Avenio v centru Haagu poblíž zastávky Buitenhof. Tyto tramvaje už mají jednotný červenošedý nátěr nadregionální páteřní sítě linek R-Net pro celé jižní Holandsko.
Haagský dopravní podnik HTM pořídil v roce 2018 také 8 elektrobusů VDL, které potkáte na městských linkách označených číselnou řadou 20-29. Linka 28 vede skrz historické centrum směrem k plážím na pobřeží.
Posilová vlakotramvajová linka 34 na výjezdu z městského tunelu pod historickým centrem. Linka spojuje nejvytíženější úseky linek 3 a 4.
Čtyřčlánkové Avenio na lince 2 využívající tunel po centrem města k hlavnímu nádraží společný s vlakotramvajemi. Těchto tramvají bylo v letech 2015-2019 dodáno celkem 70.
Avenio na konečné linky 11 Scheveningen Haven Strandweg přímo u dlouhé městské pláže, kam lze přijet tramvajemi na 3 různé konečné.
Detail dveří nové tramvaje Siemens Avenio vyráběné ve Vídni. Tramvaj je plně nízkopodlažní, obousměrná, čtyřčlánková.
Severní konečná tramvají a autobusů poblíž městské pláže Scheveningen. Flotilu městských autobusů HTM tvoří téměř výhradně desetileté plynové standardní MANy. Nedávno byly doplněny 8 elektrobusy VDL.
Stará jednička na severní konečné Zwarte Pad u pláže Scheveningen. Spolu s ní odtud jezdí také linka 9. Linka 1 jezdí skrz Haag až do dalekého Delftu s jízdní dobou 57 minut.
Interiér starých vysokopodlažních belgických tramvají nabízí maximum míst k sezení. Na lince 1 s jízdní dobou necelou hodinu se to určitě hodí.
Vyčerpávající informace o chystané vlakotramvajové výluce najdete přímo v zastávkových přístřešcích.
Vlakotramvajové linky 3, 4 a 34 obsluhují především město Zoetermeer východně od Haagu. V této zastávce Voorweg se místní tratě kříží -  linka 3 nejdřív využije spodní trať a po objetí města pokračuje po horní trati zpět do konečné stanice Centrum West na hlavní východozápadní trati.
Vzhledem k rozdílnosti kolejové dopravy hrají autobusy v Haagu druhé housle. Pro městské linky číselné řady 20-29 je k dispozici 115 plynových standardních autobusů MAN pořízených v letech 2009-11, které byly v roce 2018 doplněny o 8 elektrobusů VDL. Celou aglomeraci však obsluhuje také řada dalších linek ostatních dopravců, které spojuje jednotný bíločervený nátěr. Na páteřních linkách pak jezdí nové červenošedé autobusy i elektrobusy páteřní sítě R-Net.
Interiér vlakotramvají RegioCitadis je uzpůsoben pro cesty na delší vzdálenosti. Nejstarším ze 71 vozů je už 15 let.
Nejnovější konečnou stanicí vlakotramvajových linek 4 a 34 je Lansingerland u stejnojmenné železniční stanice. Linky sem byly prodlouženy v roce 2019 o dvě zastávky.
Nejnovější konečná stanice vlakotramvají na východ od města Zoetermeer z roku 2019. Ve všední dny odtud jezdí vlakotramvaje každých 5 minut.
Linka 4 začíná u vlakového nádraží Lansingerland, dále pokračuje přes město Zoetermeer a přes centrum Haagu, kde se napojuje na místní tramvajovou síť, po které pokračuje na jeho jihozápadním okraji do stanice De Uithof s jízdní dobou 56 minut.
Vozové schéma sítě vlakotramvají včetně souběžné tramvajové linky 2. Vlakotramvaje RegioCitadis se vyskytují také na nejnovější tangenciální lince 19 do města Delft.