Halberstadt (květen 2013)

Malé okresní město ve středním Německu, kdysi součást NDR, leží severně od pohoří Harz a má něco přes 40 000 obyvatel. Z dopravního pohledu je významné tramvajovým provozem, což není pro tak málo lidnatá města zrovna obvyklé. Tramvajová síť čítá cca 11 km a svézt se můžete dvěma tramvajovými linkami.

Obě tramvajové linky (1 a 2) vyjíždějí od zrenovovaného vlakového nádraží, jež je železniční křižovatkou pěti tratí. Nejbližším větším městem je Magdeburg. Železnici, která není elektrifikovaná, tu provozuje dopravce HEX (Harz-Elbe-Express), který na zdejší regionální vlaky nasazuje moderní motorové jednotky LINT od Alstomu. K vlakovému nádraží přiléhá ještě poměrně nové nádraží autobusové pro příměstské linky.
Hlavní nádraží je vstupní branou do města. Potkávají se tu vlaky, tramvaje i autobusy. Vnější obal i interiér nádražní haly je zrenovovaný a nabízí komplexní služby včetně regionálního infocentra.
Přednádraží patří tramvajovému obratišti - dvě linky rozvážejí cestující do celého města. Každá linka jezdí v patnáctiminutovém taktu, o víkendu se jezdí po půlhodině a v neděli jezdí jen linka 2.
V Halberstadtu se můžete svézt tramvajemi Leoliner, které sem byly dodány v letech 2006-2007 v počtu 5 kusů. Tato zvláštní tramvaj má zadní čelo mnohem širší než přední.
Tramvajová doprava pokrývá hlavní osídlené části města. Z konečné u nádraží vyjíždějí obě linky vstříc historickému centru. Zprvu vypadá cesta jednokolejnou tratí mezi domy a zahradami poněkud venkovsky, poté se napojí na klasickou uliční síť mezi paneláky, které jsou tu bohužel i v historickém jádru. Zatímco linka 1 jede přes centrum přímo až do konečné zastávky Hřbitov (zde je vozovna), linka 2 objíždí město z jihu a obsluhuje nevelké panelákové sídliště. O víkendu tato linka zajíždí ještě více na jih. Poté se vrací do historického centra a končí v parku západně od něj. V centru najdete...
Hned vedle vlakového nádraží je také autobusové stanoviště. Slouží především příměstským linkám.
Na příměstských linkách, které obsluhují okolí Halberstadtu, najdete ještě pár poctivých zachovalých nenízkopodlažních Mercedesů, standardních i kloubových.
Tramvajová linka 2 kříží na dvou místech železniční trať. V místech křížení se tramvajová trať zužuje do jednokolejné. Tramvaje v Halberstadtu jezdí na metrovém rozchodu.
Konečná linky 2 západně od historického centra města (Sargstedter Weg). Linka 2 je mnohem delší než jednička a o víkendu navíc zajíždí do jižního cípu zdejší tramvajové sítě (Klus).
Obě tramvajové linky se proplétají také nevelkým historickým centrem Halberstadtu. V části trasy dokonce jednokolejně.
Leoliner v okolí malebných historických domů. Tato tramvaj je částečně nízkopodlažní a svojí kapacitou naprosto dostačuje zdejší frekvenci.
Historické centrum města s Leolinerem. Zdejší dopravní podnik vlastní ještě dvě staré tramvaje GT4, používá je ale jen výjimečně.
Tramvajový provoz je velmi skromný - obě linky mají ve všední dny interval 15 minut. Proto zde pro celé město stačí 5 vozidel a dvě starší zálohy. Aktivně je nasazováno 5 částečně nízkopodlažních dvoučlánkových tramvají Leoliner, které jezdí na kolejích o metrovém rozchodu. Autobusová doprava v samotném městě hraje pouze doplňkovou roli - zdejší dopravce provozuje na linkách č. 11 - 15 několik plynových autobusů MAN včetně nízkokapacitních vozidel.
Poblíž tramvajové konečné linky 1 (Friedhof) je také vozovna. Tato konečná nemá smyčku - tramvaje se zde obrací na kolejovém trojúhelníku zajížděním přímo do dvora vozovny i s cestujícími. Vlevo je vidět městský plynový autobus.
Konečná zastávka Friedhof pro linku 1 - vlevo je vjezd do vozovny.
Zastávkový označník u hlavního nádraží. Linky 1 a 2 jsou tramvaje, linky 11-15 autobusy.
HEX - Harz-Elbe-Express ve vlastnictví koncernu Veolia provozuje regionální dopravu v okolí Halberstadtu těmito motorovými jednotkami.
Vlaky HEX se z Halberstadtu rozjíždějí do pěti různých směrů. Nejdelší větev vede přes Magdeburg až do Berlína.
HEX vlastní dvouvozové i jednovozové nízkopodlažní motorové jednotky LINT od Alstomu v celkovém počtu 18 kusů. Vyrobeny byly v roce 2005.