Hamburk - úvod (říjen 2007)

Dvoumiliónový největší německý přístav leží nedaleko ústí Labe do Severního moře. Mohutná řeka rozděluje město na dvě části, přičemž naprostá většina zástavby Hamburku leží na severním (pravém) břehu Labe. Na jih od řeky leží přidružené město Harburg a zejména obrovský přístavní komplex.

Nástupištní hala hlavního nádraží.
Linka U3 v jižní části své trasy křižuje centrum města nad zemí.
Hamburk je významnou dopravní křižovatkou a překladištěm nákladů ze silnice a železnice na vodu a obrácené. Nevelké historické centrum se nachází blízko pravého břehu Labe. Hamburk ani jeho okolí nejsou moc kopcovité, proto se mohlo město na pravém břehu rozrůstat rovnoměrně do všech světových stran. Severně od centra je oáza klidu v podobě jezera rozděleného železniční tratí na dvě části.
Centrální autobusové nádraží v moderní podobě nedaleko hlavního vlakového nádraží slouží převážně dálkové dopravě.
Metrobus č. 3 v podobě 15 m dlouhého autobusu na náměstí u radnice.
Asi nejvýznamnější historickou budovou Hamburku je monumentální přezdobená radnice, od které se dostanete po pěší zóně až k obrovskému hlavnímu vlakovému nádraží. Mnoho průjezdných nástupišť v úrovni -1 zakrývá mohutná ocelová konstrukce. Poblíž hlavního nádraží najdete i centrální autobusové nádraží dálkové dopravy, moderní a vzdušný terminál s pilovitým uspořádáním nástupních hran. Zde je také ukončeno několik městských autobusových linek. K přístavnímu městu odjakživa patřila i čtvrť St. Pauli - vyhlášená oblast nočních podniků. Historické přístavní budovy v centru již dávno neslouží svému...
Stará přístavní čtvrť se mění k nepoznání. Místo překladišť tu rostou luxusní byty a kanceláře.
Miniwunderland - největší modelové kolejiště světa je zpracováno do nejmenších detailů.
V jedné z historických budov doků najdete největší železniční modelové kolejiště na světě. Tzv. Miwula (Miniwunderland) nabízí za nevelké vstupné opravdu fascinující zážitek - na ploše 4000 metrů čtverečních si můžete prohlédnout funkční dopravní model zpracovaný do těch nejmenších podrobností. Navíc každých 15 minut se tento minisvět, kde jsou zastoupeny všechny kontinenty světa ve všech ročních obdobích, ponoří do tmy za současného rozsvícení pouličního osvětlení (celkem 250 000 světel), zkrátka opravdu dokonalá simulace reálného světa včetně skoro náhodného pohybu aut po silnicích, lodí,...
Zimní podoba dopravního minisvěta představující Skandinávii.
Každých 15 minut se všechny prostory modelového kolejiště ponoří do noci. Vlevo dole ukázka metra.
Tento obrovský komplex, který rychlejšímu návštěvníkovi zabere půl dne, se má o roku 2014 rozrůst do dvojnásobné velikosti. Již dnes jsou k vidění "rozestavěné" Alpy s odvážnými zubačkami i lanovkami. Navíc je tento minisvět interaktivní - pomocí tlačítek můžete spustit třeba požár domu nebo útěk z věznice či start raketoplánu. Město Hamburk leželo před sjednocením Německa v jeho západní části, což dokazuje mimo jiné struktura městské dopravy. V sedmdesátých letech 20. století byla zcela zlikvidována rozsáhlá tramvajová síť a zelenou dostaly automobily. Velmi silná automobilizace v...
Nejen vláčky jezdí v Miwule. Dokonale zpracován je i silniční provoz s reálně řízenými křižovatkami.
Další zimní oblast minisvěta se sjezdovkami, lanovkami a rakouskou železnicí.
Stále silnější konkurencí autům je hamburská integrovaná doprava, zahrnující všechny druhy veřejné dopravy včetně lodí. Integrovaný systém pod značkou HVV zahrnuje Hamburk a jeho okolí do vzdálenosti cca 30 km. Stejnojmenný koordinátor IDS tu má podstatně silnější roli, než jednotliví dopravci, možná i proto, že tu neexistuje jeden majoritní dopravce. Hlavním dopravcem je společnost Hochbahn, která provozuje všechny linky stejnojmenné podzemně-nadzemní dráhy a část městských autobusových linek. Dalšími významnými dopravci jsou DB, provozující síť S-Bahn a také druhý největší autobusový...
Vlak Hochbahnu v typické podzemní stanici. Pouze část nástupiště je zvýšená a nabízí bezbariérový přístup.
Mercedes největšího dopravce Hochbahn na městské lince v terminálu Wilhelmsburg.
Před založením silného koordinátora HVV tu byla veřejná doprava v rukou svazu dopravců PVG. Nyní však logo HVV přebíjí vše ostatní a dopravci jsou tu ve vlastní prezentaci až na druhém místě. Zdejší integrovaná doprava má jednu velkou přednost - účinnou vlastní propagaci. Ať už pomocí svých dopravců nebo pomocí koordinátora. Tarif integrované dopravy není nic složitého, území Hamburku a okolí je podobně jako v Praze rozděleno na dostředná pásma, která jsou pro potřeby časových jízdenek ještě rozdělena na jednotlivé podzóny. Vlastní Hamburk, to jsou celkem 3 tarifní pásma. Jízdné je poměrně...
Na hamburské hlavní nádraží zajíždí i vlaky z Dánska v tomto designu, připomínajícím červa.
Vyhrazené BUS pruhy slouží i vozům taxi a cyklistům. Nejvice preferovanou linkou je metrobus č. 5, kde jezdí také dvoukloubové autobusy.
Oproti nim jsou velmi výhodné celodenní nebo skupinové jízdenky, které se snaží konkurovat automobilové dopravě tím, že na ně může cestovat až 5 osob podobně jako autem. Rozdíl mezi jízdenkou pro 1 a 5 lidí už není takový. Hamburk je jedním z německých měst, kde probíhá pilotní projekt placení jízdného přes mobil, na což upozorňují i letáky na zastávkách. Zvláštní pozůstalostí po dřívějších časech neintegrované dopravy jsou rychlíkové autobusové linky, tzv. Schnellbusy, kde se platí vyšší jízdné. Za to je cestujícím nabídnuta o něco vyšší rychlost i komfort. Jenže na druhou stranu se do...
Na rychlíkových linkách jezdí speciální autobusy s pohodlnějšími sedačkami. Tento vyjíždí z centrálního autobusového nádraží.
Klasická podoba autobusových jízdních řádů.
Informovanost cestujících je zajištěna klasicky jako ve většině německých měst. Na každé významnější zastávce najdete elektronický displej s ukazatelem aktuálního času příjezdu nejbližších spojů. Vozidla mají digitální panely zvenku i zevnitř, i když nutno říci, že využívání těchto prostředků není zrovna nejúčelnější, nehledě na velkou poruchovost starších digitálních panelů. Starší maticové transparenty jsou však pomalu vytlačovány digitálními panely z tekutých krystalů. Ve vozech metra si můžete zkrátit dlouhou chvíli sledováním LCD obrazovek, kde se kromě aktuálních informací o času a...
Obsazený interiér vozu metra i s ukázkou informačních obrazovek.
Zastávkový označník s digitálním displejem, který ukazuje řidiči linky 25, že linka 39, na kterou má navazovat, přijede již za půl minuty.
Velmi propracované je informování o přestupech a návaznostech Zde však nejsou informováni cestující, ale řidiči. Na přestupních zastávkách je součástí označníku malý digitální displej, který ukazuje, kolik minut má řidič linky čekat na navazující linku - vše podle aktuální polohy vozidel. V některých stanicích metra, kde lze přestupovat mezi jednotlivými linkami systémem hrana-hrana, se zas strojvedoucímu na monitoru, který sleduje pohyb na nástupišti, zobrazuje informace, zda má čekat nebo odjet. U stanic metra se nezapomíná ani na umístění digitálních displejů s ukazatelem času do odjezdu...
Digitální displeje ukazují odjezdy metra i na povrchu. V pozadí jsou zelené boxy B+R na jízdní kola.
Přestupní stanice Alsterdorf. I zde jezdí vlaky Hochbahnu nad zemí a i zde má autobus při výjezdu ze smyčky vlastní fázi na světelné křižovatce.
Odbavování cestujících probíhá klasicky pomocí automatů a označovačů. Velkou předností je prodej jízdenek řidiči autobusů bez přirážek a v plném rozsahu sortimentu. Díky rychlým palubním počítačům a poloautomatickým zásobníkům na mince probíhá prodej jízdenek velmi rychle a zdržení bývá minimální. Do autobusů se nastupuje všemi dveřmi, večer od 21:00 a po celou neděli pouze předními. Informace na zastávkách kromě digitálních panelů zajišťují hlavně klasické papírové jízdní řády a ostatní zevrubné informace umístěné ve vitrínách v přístřešcích JC Decaux. Označník tedy (pokud je na zastávce...
Takto vypadá přenosný zastávkový přístřešek v přesunuté zastávce kvůli stavebním pracem na silnici.
Trochu netradiční zastávkový jízdní řád linky metra. Každá hodina je rozepsána do dvou řádků.
Zastávkové jízdní řády v metru mají zvláštní formát, kde každá hodina má dva řádky, což trochu mate. Rovněž je potřeba vytknout nedostatek informačních materiálů v infocentrech MHD. Například sehnat podrobnou mapu sítě MHD je nemožné. Velkým problémem i přes relativně dobře fungující MHD je automobilismus. Dopravní zácpy sužují nejen město, ale i autobusovou dopravu. Kde není místo pro preferenční opatření, bývá situace ve všedních dnech beznadějná. Navíc tu světelné křižovatky neumí autobusy preferovat, takže jedinou spásou jsou BUS pruhy či podobné stavební úpravy hlavně kolem zastávek....
Nejvyšší most v Hamburku. Je tak vysoký kvůli nutnosti provozu zaoceánských parníků do přístavu.
Jízdní řády nočních linek i s nočním schématem.
Naštěstí nejen IAD je tu silně rozvinuta - díky rovinatému terénu se tu výborně daří cyklistické dopravě. Jak díky cyklostezkám, tak díky otevřenosti MHD cyklistům - ovšem jen mimo špičky. Pro bezpečné uschování jízdních kol u stanic metra slouží terminály B+R - zde si můžete pronajmout speciální uzamykatelné boxy, velmi odolné proti zlodějům. Noční dopravu zajišťují nejen autobusové linky řady 600 - většinou v intervalech 30 minut, ale i linky metra. Tedy pouze o víkendových nocích v intervalu 20 minut s tím, že některé linky nejezdí v méně vytížených okrajových úsecích.