Hlavní město Finska leží na jeho jižním pobřeží, omývané vodami Finského zálivu Baltského moře, 80 km severně od estonského Tallinu a 300 km západně od ruského Petrohradu. Samotné město má přes 600 000 obyvatel, s předměstími, která se rozléhají především podél pobřeží Baltského moře z obou stran Helsinek, má tato aglomerace přes 1,4 milionu obyvatel. Dopravu do vzdálených oblastí zajišťují především vlaky, které se sjíždějí na hlavovém hlavním nádraží přímo na kraji historického jádra města. Síť rychlých a často jezdících příměstských vlaků doplňují autobusy, pro město jsou však také velmi důležité metro a tramvaje.

METRO

V Helsinkách najdete nejsevernější systém metra na světě. Finské hlavní město leží na skále a na vodě, což dodává tvář i jeho jediné lince metra. Stanic Kamppi má stejně jako ostatní podzemní stanice velmi široké nástupiště.
Přestože mají Helsinky poměrně rozsáhlou tramvajovou síť, pokrývají tramvaje jen malou část města, především jeho historické jádro. Z něj pak vede severovýchodním směrem od roku 1982 jediná linka metra, která se ve východních předměstích dělí na dvě větve. Helsinky se mohou pyšnit nejsevernějším systémem metra na světě. Metro, provozované stejně jako tramvaje městským dopravcem HKL, je pod centrem Helsinek vedeno pod zemí, architektura stanic je poměrně seversky strohá, naopak podzemní ostrovní nástupiště jsou velmi prostorná. Hned za centrem Helsinek se metro vynoří nad povrch, překračuje...
Nový typ metra řady M200 od Bombardieru. Dvouvozové soupravy jsou podle poptávky řazeny do dvou nebo třech. Většina stanic helsinského metra leží na zemském povrchu nebo nad ním. Na východě se jediná linka metra děli na dvě větve.
Interiér nového typu metra M200 se velmi podobá staršímu typu M100, se kterým v roce 1982 Helsinky začínaly. Rozdíl je hlavně v průchodnosti dvouvozové jednotky. Celé metro včetně označení v mapách je laděno do oranžové barvy. Celodenní interval ve společném úseku nepřekračuje 5 minut.
Díky povrchovému vedení metra ve východní části trasy není nouze ani o takové záběry. Zde přijíždí metro do přestupní stanice Itäkeskus, kde se dělí na dvě větve.
Jízdenky se dají zakoupit v těchto automatech. Můžete si buď koupit papírovou jízdenku nebo si dobít čipovou kartu. Vše je v místním systému HSL/HRT laděno do modré barvy.
Helsinské metro má celkem 17 stanic, žádná není uzavřena turnikety. Základní interval ve společném úseku je 5 minut a dvouvozové soupravy jsou řazeny po třech, o víkendech po dvou. Svézt se můžete dvěma typy vozidel: řada M100 výrobce Strömberg byla u zahájení provozu počátkem 80. let 20. století, po roce 2001 doplnily tyto původní soupravy vozy řady M200 od Bombardieru. V souvislosti s prodloužením metra se připravuje dodávka třetí série vozidel od španělského výrobce CAF. V nejbližší době se totiž připravuje prodloužení linky metra z centra Helsinek západním směrem do města Espoo se sedmi...
Helsinské metro nezná turnikety. A problém nemá ani s uváděním časů odjezdů metra u vstupů do jeho prostor. Usnadňuje to cestujícím efektivně nakládat s časem do příjezdu soupravy zvlášť při delších intervalech.
Poblíž východního konce trasy metra se opět uprostřed skal nachází depo. Z něj by již brzy měly vyjet další soupravy do prodlouženého úseku západně od centra. Nové soupravy by měly být dodány od španělské firmy CAF.
Zde se na východním okraji centra metro noří z podzemí a hned míří nad jednu z vodních ploch, které omývají členité pobřeží Helsinek. Na březích Finského zálivu žije v helsinské aglomeraci přes milion lidí. Metro se také připravuje na automatický provoz bez strojvedoucích.

TRAMVAJE

Hlavní nádraží leží přímo v centru města a okolo něj jezdí mnoho tramvají. Helsinské tramvaje obsluhují především centrum města. Na koleje tu narazíte při pěší prohlídce památek velmi často.
Tramvajový systém o rozloze cca 100 km, jediný ve Finsku, zajišťuje především místní dopravu v rámci centra Helsinek a je oblíbenou možností, jak poznat většinu turistických zajímavostí. Síť tramvajových kolejí o rozchodu 1000 mm je v centru velmi spletitá, přesto je linkové vedení poměrně přehledné. Najdete tu dvě okružní linky, jednu klasickou (7A a 7B - podle směru pohybu) a druhou tvořenou linkami 2 a 3, které mění během trasy číslo. Dohromady totiž dvojka s trojkou tvoří "osmičku" s potkáváním u hlavního nádraží. Ostatní linky jsou klasické, vedené většinou radiálně z centra...
Tramvajové linky jsou číslovány od 1 do 10 s různými příznaky. Linka 10 vede z centra severním směrem po jedné ze dvou hlavních radiál. Severojižní směr trasování je vlastní pro většinu helsinských tramvajových linek. Toto je původní tramvaj typu Valmet s dodatečně vloženým středním nízkopodlažním článkem. Je to nejčastější typ, s jakým se můžete v Helsinkách setkat.
Poměrně nová je konečná zastávka pro linky 6 a 8 v nové obytné čtvrti Arabia, ležící na místě původní tovární oblasti. Tramvaje jsou tu zakomponovány přímo do obytné zástavby a noví obyvatelé s jejich provozem počítali již od začátku. Helsinky mají velmi dobrý podíl využívání veřejné dopravy na úkor individuální.
Vozový park tramvají se skládá ze dvou generací. Nejstaršími tramvajemi jsou vozy "Valmet", vzhledově i konstrukčně příbuzné s německým Düwagem, buďto dvoučlánkové nebo tříčlánkové s dodatečně vloženým středním nízkopodlažním dílem. Již přes 10 let tu také jezdí 40 nízkopodlažních tramvají Variotram od Bombardieru, které však měly zpočátku velké potíže hlavně při zdejších krutých zimách. Jinak jsou ale tyto pětičlánkové tramvaje na první pohled praktické a i přes neotočné podvozky díky zdejšímu kvalitnímu kolejovému svršku i svižné. Na jaře 2015 vyjely do ulic první dvě tramvaje...
I toto neotřelé řešení bezbariérovosti zastávky najdete na novém obratišti Arabia. Řidič se musí trefit dveřmi k této krátké plošině, v případě starších tramvají dveřmi středního nízkopodlažního článku.
Tramvajová síť se rozšiřuje i jižním směrem do nově vznikající přístavní čtvrti jihozápadně od centra. Původně tu byly jen sklady, nově se sem stěhují lidé za bydlením. Nedávno sem byla prodloužena také tramvajová linka 8 s příslibem dalšího pokračování, až se zde toho postaví víc. Přes vodní kanál původně sloužící pro překládání nákladu z lodí vede tento krátký ale velkolepý most.
Linka 4 míří do východní části centra. Některé starší tramvaje Valmet jsou při modernizaci osazovány novým informačním systémem s výraznými bílými diodami.
Linka 4 má malebnou konečnou i na druhé straně, severozápadně od centra, kde končí poblíž jedné z nejnavštěvovanějších pláží v Helsinkách. Helsinky mají pouze jednosměrné tramvaje, na všech konečných jsou tedy obratiště, mnohdy tvořené blokovými smyčkami v obytné zástavbě.
Po prodloužení tramvají 6 a 8 do čtvrti Arabia se původní tramvajová smyčka nezrušila, ale využila se pro vtipné oživení veřejného prostrou jako místo odpočinku s možností posezení na zapomenutých tramvajových dvojkolích. Tramvajové koleje mají v Helsinkách metrový rozchod.
První dva kusy nových finských tramvají Transtech Artic již brázdí helsinské ulice. Dodáno by jich mělo být 40. Zde odpočívá tramvaj na okružní dvojlince 2/3. Celá trasa obou těchto linek tvoří v centru města osmičku, dvojka se na trojku "převléká" na dvou místech. Zde na severu má vyrovnávací čas, který je při úplné okružnosti linky důležitý.
Nové tříčlánkové tramvaje Transtech Artic jsou plně nízkopodlažní a měly by lépe odolávat zdejším krutým zimám než jejich předchůdkyně od Bombardieru. Výrazný a zdálky čitelný je také jejich informační systém.
Již přes deset let jezdí v Helsinkách tyto plně nízkopodlažní tramvaje Variotram od Bombardieru v počtu 40 kusů. Zpočátku ale zdejší drsné klima velmi komplikovalo jejich provoz. I přes neotočné podvozky umožňuje zdejší kvalitní kolejová síť rychlou a přesto pohodlnou jízdu.
Linka 4T jezdí narozdíl od kmenové linky 4 do smyčky u přístavu v centru, odkud odjíždějí několikrát za den trajekty do Tallinu a Stockholmu. Tramvaj sem jezdí jen době příjezdů a odjezdů těchto trajektů.
Část původních tramvají Valmet neprošla procesem vložení středního nízkopodlažního dílu a zůstala dvoučlánková. Tyto krátké tramvaje najdete třeba na lince 1, která jezdí jen ve všední dny.
Takové odbavovací zařízení najdete v každém dopravním prostředku systému HSL/HRT. Pokud nemáte jízdenku, můžete si jí zakoupit i v tramvaji u řidiče. Kromě vizuální informace o příští a konečné zastávce však nečekejte ani v tramvajích ani v autousech o moc více informací. V tramvajích se i hlásí zastávky, a to ve finštině i švédštině.

AUTOBUSY

Helsinský metrobus - páteřní autobusová linka 550 - se odlišuje od ostatních autobusů na první pohled - oranžovou barvou. Linka spojuje helsinská předměstí od východu na západ a navazuje na vlaky i metro.
Oranžové metro doplňuje oranžová autobusová linka 550, jakýsi helsinský metrobus, který spojuje jednotlivá předměstí Helsinek od východu na západ. Linka 550, na níž jsou nasazovány oranžovobílé patnáctimetrové autobusy, má méně zastávek než klasické autobusové linky, na rozdíl od ních lze nastupovat všemi dveřmi a kromě rychlosti je atraktivní také krátkým intervalem, který přes den neklesá pod 10 minut, ve špičkách je dokonce čtyřminutový. Linka je oranžovou barvou zvýrazněna také v mapách a na zastávkách. Linka 550 využívá ve východní části trasy také zrušenou železniční vlečku, díky níž...
Páteřní oranžová linka 550 využívá také bývalou železniční trať, na tomto mostě dokonce zůstaly ještě železniční koleje. Vzhledem k úzkému profilu původního mostu je provoz řízen semaforem.
Tato zastávka leží v ose původní železniční trati mezi dvěma původně železničními mosty. Tento úsek leží ve skalním zářezu. Linka 550 jezdí ve špičce každé 4 minuty, mimo ní po 10 minutách a zastavuje pouze v některých zastávkách.
Východní konečná linky 550 leží u stanice metra Itäkeskus, které se pak větví do dvou větví. Typické pro autobusová nádraží je pilovité uspořádání nástupních hran, které šetří prostor a umožňuje autobusům najíždět až těsně k chodníku.
Oranžová páteřní linka 550 je oranžovou barvou vyznačena i v dopravních mapách a na zastávkách. Na rozdíl od ostatních autobusů se dá nastupovat i prostředními dveřmi. Místní organizátor HSL/HRT prý plánuje více takových linek.
Autobusové linky v Helsinkách jezdí tam, kam nedosáhnou tramvaje ani vlaky. Do autobusů se (kromě linky 550) nastupuje předními dveřmi a jízdenky se ukazují řidiči (pokud je nemáte, můžete si je bez problémů u řidiče koupit, a to i v tramvajích). Všechny zastávky jsou na znamení a při čekání na zastávce je nutné na autobus zamávat, jinak nezastaví. V Helsinkách není nic neobvyklého, když autobus odjede dřív, než mu stanoví jízdní řád. Na propagačním letáku k "metrobusové" lince 550 se zdejší organizátor hrdě hlásí k tomu, že na ní oproti klasickým autobusovým linkám nesmí řidič...
Jelikož jsou všechny zastávky v Helsinkách na znamení, mají autobusy potřebný počet tlačítek pro znamení k řidiči. Při neznalosti trasy je potřeba mít se na pozoru, zastávky se nehlásí, jen se zobrazují na informačním panelu. Při čekání na autobus je nutné mávat, jinak nezastaví.
Autobusové garáže místního autobusového dopravce Helsinki Busliikenne. Kromě modrých autobusů tu parkují i oranžové metrobusy, garáž se nachází poblíž depa metra u východní konečné linky 550. Drsné klimatické podmínky si vyžadují i tyto elektrické přípojky pro předehřev vozidel před výjezdem.
Na lince 24 jezdící z centra do rekreační oblasti kolem písčitých pláží jezdí tyto hybridní autobusy Volvo.
Jeden ze starších autobusů Scania-Lahti dopravce Pohjolan Liikenne. Dopravci se ucházejí o jednotlivé linky nebo svazky linek v tendrech pravidelně vypisovaných místním organizátorem HSL/HRT.
Autobusem můžete dojet až do centra Helsinek. Část linek je ukončena u hlavního nádraží, většina autobusů ale míří do nového podzemního autobusového nádraží pod obchodním centrem Kamppi u stejnojmenné stanice metra. Autobusová nástupiště jsou včleněna přímo do nákupní pasáže a od obchodů je odděluje stěna s dveřmi, které se otvírají jen při příjezdu autobusu. Autobusové zastávky ve větších terminálech jsou většinou řešeny prakticky a úsporně s pilovitým uspořádáním nástupní hrany. Nechybí ani preference na semaforech nebo různá další stavební opatření v podobě vyhrazených pruhů nebo různých...
V Helsinkách se postupně prosazují také částečně nízkopodlažní Crosswaye druhé generace. Vozy všech dopravců zapojených v systému HSL/HRT mají jednotný modrobílý nátěr.
Plynový MAN v centru města u stanice metra Kamppi. Pod zemí se tu skrývá nenápadné, ale jedno z hlavních autobusových nádraží pro příměstské linky.
Zastávkové označníky nejsou v Helsinkách nikterak nápadné a informací se zde také moc nedočtete. Všechny zastávkové jízdní řády mají jednotný, i když trochu nepřehledný formát. Na zastávce bývají většinou odjezdy všech linek uvedeny souhrnně na jednom papíru.
Nová Scania na typickém autobusovém nádraží u stanice metra. V Helsinkách se můžete svézt vozy Volvo, Scania, MAN, Iveco i VDL. Nenajdete tu kloubové autobusy, zato patnáctimetrových tu jezdí požehnaně.
Část autobusů dopravce Veolia Transport ještě jezdí v původním nátěru. Nyní už podmínky výběrového řízení dovolují pouze jednotný nátěr. Veolia je jedním z největších zdejších dopravců. U této stanice lze poměrně snadnou přestoupit na metro, jedoucí v pozadí.
Na okrajových linkách s malým počtem cestujících můžete vidět také tyto minibusy, které nemají problém projet prakticky kdekoli. Toto je další příklad malého autobusového terminálu přímo nad konečnou stanicí metra. Jeho součástí je i místní nákupní centrum.
Helsinky neznají kloubové autobusy. Zvýšená poptávka je tu řešena pomocí patnáctimetrových autobusů. Naopak na okrajových linkách jezdí minibusy. Provoz v rámci systému tu pod hlavičkou organizátora HSL/HRT zajištuje několik dopravců, které získávají jednotlivé linky ve výběrových řízeních. Jednou z podmínek je také jednotný nátěr. Největšími dopravci jsou Nobina, Veolia Transport a také místní helsinský dopravce, postupně vytlačovaný firmou Pohjolan, dcerou finských železnic VR. Nejčastěji se můžete svézt značkou Volvo, Scania nebo VDL, poměrně rozšířený tu začíná být i Crossway od Iveca,...
Nad stanicí metra Kamppi, ale pod zemským povrchem najdete přímo v centru města autobusové nádraží pro příměstské linky. Vstup k jednotlivým nástupištím je povolen jen během přistavení vozidla, automatické dveře dobře oddělují prostor, do kterého autobusy vyfukují exhalace, od přilehlé nákupní pasáže. Díky ní působí toto autobusové nádraží velmi přívětivým dojmem.
Na mnoha zastávkách najdete tyto malé elektronické panely zobrazující nejbližší příjezdy všech zastavujících linek. Díky svým rozměrům a bateriovému napájení je možné tyto krabičky umístit prakticky kamkoli.

ŽELEZNICE a OSTATNÍ

Výraznou obměnou prošel v nedávné době vozový park příměstských vlaků. Finské železnice na základě smlouvy s organizátorem místní dopravy zakoupily tyto čtyřvozové elektrické nízkopodlažní jednotky Stadler. V příměstských vlacích platí také tarif zdejšího systému, území celé aglomerace je rozděleno na poměrně velké tarifní zóny.
Velmi moderní a pohodlná je zdejší příměstská železnice, která začíná na hlavním nádraží a míří na sever, kde se po pár stanicích větví do jednotlivých směrů. Poměrně nedávno byl na příměstských linkách vyměněn vozový park za nízkopodlažní elektrické čtyřvozové jednotky Stadler. Na rychlejších vlacích potkáte zejména dvoupodlažní jednotky tažené lokomotivou. Na území města můžete ve vlacích využít i jízdenky MHD, na jednotlivých zastávkách navazují na železnici místní autobusy. Vlakové linky jsou označeny písmeny a díky tomu je velmi snadné najít svůj vlak. V létě 2015 je plánováno spuštění...
Vlaky vyjíždějí z helsinského hlavního nádraží severním směrem, kde se dále větví na jednotlivé linky. Podle písmene rychle poznáte, kam který vlak jede a kde zastavuje. Páteřní linky mají interval 10 minut.
Na dálkové vlaky jsou s oblibou nasazovány tyto dvoupodlaždní jednotky tažené lokomotivou, často v kombinaci s klasickými jednopodlažními vagony. Zelená je nová barva pro finské železnice (VR). Helsinské hlavové hlavní nádraží leží přímo v centru města a dá se z něj pohodlně přestoupit na metro, tramvaje i autobusy.
Rychlou vrstvu dálkových vlaků zejména do odlehlejších končin Finska zajišťují italská Pendolina. Jejich konečnou jsou samozřejmě také Helsinky.
Velké odpočítávadlo na hlavním nádraží předznamenává brzké spuštění nového železničního spojení na hlavní helsinské letiště v severní části zdejší aglomerace. Vlaky by na nové lince měly jezdit v intervalu 10 minut.
Starší příměstská jednotka Finských železnic bývá nasazována na spěšné vlaky.
Tarifní systém v Helsinkách a širokém okolí s výrazným logem organizátora HSL/HRT zahrnuje všechny druhy veřejné dopravy včetně dvou přívozů spojujících ostrovy poblíž centra Helsinek. Území celé aglomerace je rozděleno na poměrně velká tarifní pásma. Jezdit můžete jak na klasické papírové jízdenky, tak na čipové karty s nahranými časovými kupony. V každém vozidle lze z karty odečíst také jednotlivé jízdné. V helsinské MHD si můžete koupit jízdenku také pomocí mobilního telefonu.
Zdvojená souprava nových jednotek Stadler přijíždí po mohutném kolejišti do významené přestupní stanice Pasila/Böle, která leží na severu Helsinek. U ní končí také tramvajové linky 7 a 9.
Okolí stanice Pasila/Böle se nyní připravuje na mohutnou výstavbu. Díky tomu, že se zde sjíždějí vlaky ze všech směrů, které dále pokračují na helsinské hlavní nádraží, je interval velmi krátký. Vlaky umožňují využít jízdenky MHD a z tohoto lokálního centra je vlak nejrychlejší možností jak se pohodlně dostat do historického jádra Helsinek.
Do systému MHD je zapojen také tento přívoz, který v krátkých intervalech spojuje helsinskou pevninu s legendárním obranným ostrovem Suomenlina. Jelikož na něm kromě oblibeného cíle turistů bydlí také lidé, jezdí přívoz denně a dlouho do noci.