Již od roku 1997 součástí Číny, ale stále s výsostným postavením – to je jedinečná světová metropole Hong Kong. Od poslední návštěvy v roce 2014 se toto sedmimilionové město zas o něco rozrostlo, a to jak do dálky tak do výšky. Veřejná doprava se postupně modernizuje, přibylo dalších několik stanic metra, horečně se pracuje na dalších a vylepšují se také služby všudypřítomných autobusů, kterých po Hong Kongu jezdí neuvěřitelné množství.

Bez metra by se toto obří a hlavně neuvěřitelně hustě osídlené město jen těžko obešlo. I když jsou oblasti s největší hustotou obyvatel na ostrově Hong Kong, zatím tudy vede jediná linka metra. Ta se od poslední návštěvy rozrostla o 3 nové stanice západním směrem – novou, snad již definitivní konečnou je Kennedy Town. Nedaleko odtud končí také proslulá tramvajová linka s provozem dvoupatrových tramvají. S napětím je nyní očekáváno zprovoznění druhé ostrovní linky, která povede z centra ostrova na jih pod vysokými kopci, aby propojila severní a jižní pobřeží ostrova, kde se nachází nejen...
Zbrusu nový dvoupatrák Dennis Alexander na významné autobusové konečné na přístavišti na jihu města Kowloon, pevninské části Hong Kongu. Zde začíná nejrušnější městská třída, po které jezdí autobusy v průměrném intervalu cca 10 sekund.
Z přístaviště na jižním cípu Kowloonu se lze dostat lodí v krátkých intervalech na hlavní ostrov Hong Kong. I zde se dá platit městskou čipovou kartou a jízdné není nikterak vysoké. Hlavní přepravní proudy na hustě obydlený ostrov však proudí metrem a autobusy, které využívají tří „podmořských“ tunelů.
Hlavní turistická atrakce na ostrově Hong Kong – tramvajová linka s provozem cca 170 dvoupatrových tramvají – je prakticky po celou dobu jízdy obklopena množstvím souběžných autobusových linek. Tramvaje se modernizují způsobem zachovávajícím oblíbený tvar a „větrací“ vlastnosti vozové skříně.
V pevninské části, jehož centrem je město Kowloon, se metro rozšiřuje také. V listopadu 2016 přibyly na druhé nejstarší zelené lince dvě stanice (Ho Man Tin a Whampoa) vedoucí do rozvojové oblasti, kde vyrůstá zcela nová čtvrť v okolí původního letiště Kai Tak. Sem také bude zajíždět prodloužená západní linka příměstského metra, která opustí svoji původní konečnou na nádraží Hung Hom a propojí se s linkou Ma On Shan na severovýchodě. Naopak východní linka příměstského metra se z nádraží Hung Hom prodlouží na jih pod mořem až do centra ostrova Hong Kong. Nádraží Hung Hom se aktuálně přestavuje...
Při extrémně krátkém intervalu zejména v centrálním úseku tramvajové linky dochází nezřídka k nahromadění více vozidel za sebou. Pomáhá různá délka tras i časté semafory bez preference, které dokážou kolonu zpátky rozředit.
Ve východní části tramvajové linky se nachází i takovéto již skoro historické obytné domy. Konkrétně tento je již obklopen luxusnější a také mnohem vyšší obytnou zástavbou. Tramvaje by však desetitisíce zde ubytovaných lidí těžko zvládly odvézt – od toho je tu ještě souběžné metro i často jezdící dvoupatrové autobusy.
Žádný jednotný nátěr hongkongských tramvají neexistuje – všechny jsou opatřeny celovozovou reklamou. Zde odpočívají na nejzápadnější konečné Kennedy Town, kam byla nedávno prodloužena také zatím jediná ostrovní linka metra.
Pro snadnější přístup do kopcovité čtvrti Mid-Lewels slouží tento unikátní systém eskalátorů a travelátorů, které kryjí cestující i před deštěm. Ráno se jezdí dolů, v ostatních obdobích nahoru. Do nejvyšších pater této luxusní obytné čtvrti jezdí statečně také některé autobusové linky.
Legendární tramvajová linka na ostrově Hong Kong, provozovaná skupinou Veolia Transport se těší velkému zájmu cestujících zejména z řad turistů. Dvoupatrové tramvaje tu jezdí v krátkém intervalu a vzhledem k jejich stáří i ony procházejí obnovou – aktuálně probíhá rozsáhlý modernizační program, který však běžný cestujících skoro nepozná – nové, nebo chcete-li rekonstruované, tramvaje totiž vypadají skoro stejně jako ty staré, jen mají novou hliníkovou skříň i novou elektrickou výzbroj. Těchto „nových“ vozů se po jediné ostrovní trase prohání už cca 60. Celkový počet používaných tramvají je...
Síť hongkongského metra se od poslední návštěvy rozrostla pouze na ostrově Hong Kong, a to ostrovní modrou linkou, která byla prodloužena o několik stanic západně do čtvrti Kennedy Town. Na podzim 2016 přibyly také dvě stanice na zelené kowloonské (pevninské) lince směrem do nově vznikající čtvrti kolem bývalého letiště Kai Tak (na schématu ještě nevyznačeno).
Nad novou konečnou stanicí Kennedy Town ostrovního metra leží terminál mikrobusové dopravy a v okolí se nacházejí starší i nové převážně obytné domy. Metro sem bylo prodlouženo na konci roku 2014. Nyní se s napětím očekává spuštění druhé ostrovní linky vedoucí jižním směrem do oblasti South Horizons na jižním břehu ostrova. Dosud sem míří autobusy, které však musejí překonávat značné výškové rozdíly.
Příměstské metro na „východní“ lince mířící severně až na hranice s opravdovou Čínou má vzhledem k jeho délce i vozy první třídy, před kterými se stojí takto vzorné fronty v koridorech vyznačenými žlutými čárami na nástupišti.
Osvěty není nikdy dost a takto se třeba popularizuje mezi malými cestujícími správné chování na eskalátorech v metru.
Ve výčtu dopravních prostředků nelze opominout autobusy. Ty jezdí prakticky všude a to i v místech, kde by to díky existenci metra nebo tramvají nebylo potřeba. 4 hlavní dopravci provozují cca 6000 převážně dvoupatrových autobusů. Největší z nich, společnost KMB provozuje přes 4000 vozidel. K tomu se ulicemi i uličkami Hong Kongu pohání přes 4000 minibusů pro 16 cestujících, i ty jezdí po předem stanovených trasách. Obsáhnout celou síť autobusů není snadné, jednotlivé linky mají vlastní tarif podle vzdálenosti, všechny dopravce i včetně ostatních druhů dopravy tu alespoň spojuje možnost...
Jediná železniční stanice „Hung Hom“ v pevninské části města prochází náročnou rekonstrukcí, jejíž součástí bude kromě většího oddělení dálkové a příměstské dopravy zaústění nové vysokorychlostní železnice z Číny a také příprava na prodloužení obou zde dosud ukončených linek příměstského metra. Jedna bude prodloužena na sever do nové rozvojové čtvrti kolem bývalého letiště a druhá na jih pod mořem na ostrov Hong Kong. Hotovo by mělo být zhruba v roce 2020.
Asi nejdelší přestupní chodby najdete mezi stanicemi Tsim Sha Tsui na červené a fialové lince metra na jihu pevninského Kowloonu. Jednotlivé východy z metra jsou ale přehledně označeny písmeny a i jednotlivé přestupní chodby jsou pro názornost ještě barevně rozlišeny. Dostat se z jedné linky na druhou zde trvá cca 15 minut.
Nejobjemnější přestupní uzel metra najdete na ostrově Hong Kong mezi stanicemi Hong Kong a Central. Přestoupit tu můžete mezi třemi linkami metra a také letištním expresem. Pro správný přestup je však potřeba se obrnit pevnými nervy, trpělivostí a očima na stopkách.
Hejno dvoupatrových autobusů křižuje jedinou ostrovní tramvajovou linku. Autobusy tu však hrají prim – o jednotlivé linky s celkem cca 6000 autobusy se dělí 4 dopravci, kteří jsou od sebe navzájem barevně odlišeni. I když má každá linka vlastní tarif, ve všech autobusech lze platit městskými čipovými kartami.
Žlutý dopravce Citybus provozuje linky především v ostrovní části Hong Kongu, nevyhýbá se ani náročným linkám do kopcovité čtvrti Mid-Levels na severním svahu hlavního zdejšího kopce Victoria Peak.
Les zastávkových označníků lemuje hlavní východozápadní hongkongskou třídu, kam se sjíždí většina zdejších linek. Každá linka má vlastní tarif, který bývá stanoven hlavně podle délky linky - čím dále leží konečná, tím platíte více bez ohledu na to, kolik zastávek skutečně projedete.
Další významný autobusový terminál s dvou- i jednopodlažními autobusy na ostrově Hong Kong najdete u přístaviště přívozů i trajektů poblíž zdejšího kongresového a výstavního centra ve čtvrti Wan Chai. I zde už se staví nová stanice metra pro prodlouženou příměstskou linku vedoucí z pevninské části (dnes ukončenou na nádraží Hung Hom).
Na severojižní centrální třídě v pevninském Kowloonu se ruch autobusů nezastaví ani večer – sjíždí se sem totiž většina pevninských linek a interval je zde omezen propustností semaforů na křižovatkách – hlavní podíl vozidel na této městské třídě totiž tvoří právě autobusy. A hlavní slovo zde má tradiční a také největší hongkongský dopravce KMB. Na takto významných zastávkách nechybí LCD panely  s aktuálními odjezdy spojů.
Díky disciplinovanosti zdejších cestujících je možné na chodnících takto vyznačit koridory pro fronty na příslušné autobusové linky – do všech autobusů se totiž nastupuje předními dveřmi. Díky existenci čipových karet a jednoduchému tarifnímu systému (všichni platí stejně) je však odbavení celkem rychlé.
Své místo v úzkých a rušných uličkách Hong Kongu mají i tyto mikrobusové linky, které doplňují základní síť velkých dvoupatrových autobusů. Jedná se o takový mezistupeň mezi taxislužbou a normální MHD.
Do nové luxusní rezidenční čtvrti LOHAS Park, která vyrostla na východním okraji pevninského Hong Kongu současně s prodloužením metra, se dá dojet z centra také autobusem v přijatelně krátkých intervalech. Výška nových domů postavených na pozemcích provozovatele metra je ohromující.
Na nejvyšší hongkongský kopec Victoria Peak vede tato místy velmi strmá pozemní lanovka (s maximálním stoupáním 48 %), na kterou se stávají dlouhé fronty. Z kopce je nádherný výhled na město a i zde mají výškovou regulaci – žádný hongkongský mrakodrap nesmí být vyšší než právě Victoria Peak.
Nejrychlejší možností, jak dosáhnout centra Hong Kongu, je toto expresní metro s důstojným informačním zázemím nejen na letišti a s možností odbavení zavazadel i v centru města. Tento pohodlný vlak dosahuje rychlosti až 135 km/h a doveze vás až na samotný ostrov Hong Kong.